werk

< >

Geselecteerd werk

Welgeteld vier sterk uitvergrote nooduitgang pictogrammen zijn samengevoegd tot een klein gebouwtje. De witte uitgangsymbolen hebben vier echte gangetjes gekregen die met elkaar verbonden zijn zodat een klein labyrint ontstaat.

Emergency exit
Exist / Waiting for the great destruction / Fire of love / Shattered into a thousand pieces / Floored by grid
,  2001-2006-2008-2012-2016
240 x 240 x 117 cm / 240 x 240 x 140-240 cm / n.v.t. / 456 x 433 x 33 cm / 1380 x 764 x 24 cm (nto.)

Emergency exit

Dit is een kunstwerk met geschiedenis. Het is namelijk al een aantal keren volledig herzien. Ieder stadium van het beeld heeft daarbij een andere subtitel gekregen.

Exist

De ideeschets is eerst uitgewerkt tot een ruimtelijk object voor een groepstentoonstelling op locatie. Nietsverhullend geeft het beeld zijn interne structuur prijs. Het mag daarbij benaderd worden vanuit schilderkunstig perspectief. De groene ruimte waarin het rennend mannetje zich bevindt is als het ware binnenste buiten geklapt en verworden tot oppervlak.

Waiting for the great destruction

Een nooduitgang voor de wereld? De bovenzijde van het kunstwerk is nu geheel gevuld met hooi. De sublimering van de angst, ten top gestegen onder de brandbare hooiberg. Hooi als symbool voor de vergankelijkheid (in iconografisch opzicht maakt de hooiberg deel uit van een lange traditie in de Westerse beeldende kunst).

Fire of love

Het beeld was nog steeds niet ‘af’. Er onstonden meerdere plannen die ongeschikt bleken te zijn. Ze resulteerden uiteindelijk in de genoemde subtitel.

Shattered into a thousand pieces

Scheppen door te vernietigen. Het idee was aanvankelijk het beeld letterlijk in duizend stukjes te zagen. Dus een globale schatting maken van het aantal vierkante centimeters oppervlak per stukje en vervolgens, tijdens het zagen, anticiperen naar het eind toe om exact op duizend uit te komen.

Gaandeweg, ook net op tijd, werd duidelijk dat minder dan duizend stukjes creëren voldoende was. Het plan werd omgegooid naar stoppen op het juiste moment. Het werden er in totaal 429. De beschouwer wordt als het ware uitgedaagd tot natellen.

Floored by grid

Het beeld is gerealiseerd tijdens een werkperiode of ook totaalperformance in een tentoonstellingsruimte. De maatvoering van deze ruimte heeft mede de vorm van het beeld beïnvloed. De voegen van de aanwezige vloertegels vormden daarbij de roosterlijnen van een assenstelsel met vier gelijke kwadranten. Middels dit cartesisch coördinatenstelsel zijn alle brokstukken ‘gefixeerd’ met de afbeeldingszijde naar beneden. Ook lijkt het alsof ze al draaiend tot stilstand zijn gebracht. Het complete beeld kan zo onveranderd op een andere locatie worden getoond.

Er is een bepaalde methodiek gevolgd waarbij respectievelijk coördinaat, volgnummer, richting en roosterlijnen zijn aangebracht op een groot aantal stukken. Dit bleek echter dermate veel tijd te kosten dat het oorspronkelijke plan op een gegeven moment werd verlaten. Om het beeld te redden is het overgrote deel van de stukken uiteindelijk anders genummerd. Feitelijk is elke stap gezet navolgbaar in het beeld. Een nadere beschouwing maakt dan het paniekspel zichtbaar en de daaropvolgend gevonden noodoplossing.