Wittesheuvel

---

 


De buurtschap Wittelte is heel oud. Reeds in een akte uit het jaar 1040 wordt Wittelte met name genoemd. Aan de Meester Broerweg ligt de "Wittelterberg", overblijfsel van een heuvel waarop een middeleeuws houten kasteel of "motte" heeft gestaan. Het is aannemelijk dat het om een Frankische burcht ging. In de 11de eeuw maakte de burcht plaats voor de hoeve �De Oldenhof�, die omringd was door grachten en wallen. Na 1522, toen de bisschop zijn gezag verloor, raakte de hoeve in verval. Op deze plek is inmiddels door de eigenaar van het land, waarin de heuvel is gelegen, een standbeeld opgericht van Witto, die volgens een oude volksoverlevering de naamgever zou zijn van dit dorp.

Dr. Picardt spreekt van een graaf Uffo en zijn broers �die schandelijcke straetschenderye, tyrannye en gewelt tegen in- en uytlanders souden bedreven hebben�. Uffo en zijn broeders worden veroordeeld en hun goederen worden door keizer Hendrik de Derde in 1040 aan de kerk van Utrecht geschonken. Het betreft hier de landgoederen Wittelte, Uffelte en Peeloo. Wellicht hebben deze heren de mottekastelen van Wittelte en Rheebruggen bewoond.