INFORMATIEWETENSCHAP


Verwerking van het programma van de doctoraal opleiding: Documentaire informatiewetenschap van de Leerstoelgroep Boek-, Archief-, en Informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam
door Marianne van der Heijden


VRIJSTELLINGSVARIANT DOCUMENTAIRE INFORMATIEWETENSCHAP
JAAR
0 - 1998 INO: inhoudelijke ontsluiting
ORE:organisatiekunde
1 - 1998/1999 INS: informatie in de samenleving
EVA: evaluatie van de dienstverlening
BBG: boek- en bibliotheekgeschiedenis
werkstuk:Openbare bibliotheken in de Romeinse tijd

DIB: documentaire informatiebronnen
DIT: documentaire informatietechnologie
opdracht: maak een database in CDS-ISIS:
wandelingen in en om Amsterdam

ILG: informatielogistiek
werkstuk: De veranderende rol van de informatieprofessional
ook als ppt
2- 1999/2000 DIO/AMB 
Kleine Scriptie: De research base van de Informatie Professional: een citatie-onderzoek
KEUZE: Internationale communicatie
Kleine Scriptie
IKM: informatie- en kennismanagement
3- 2000/2001
Scriptie: Samenwerking tussen speciale bibliotheken: is realisatie van een Europese onderwerpsgerichte virtuele bibliotheek mogelijk?

SCRIPTIE powerpoint presentatie

31 mei 2001: afstuderen
28 juni 2001: BUL

Marianne, juni 2001