Drieluik logo
Wie zijn wij?
Sinds februari 2001 zijn wij gestart met een atelier onder de naam Drieluik, inmiddels onder de naam Stichting Drieluik Atelier. Wij willen een atelier en steunpunt zijn voor buitenbeentjes.
Bij het woord buitenbeentjes denken wij aan mensen met beperkte mogelijkheden wegens een handicap of een ontwikkelingsstoornis.

Wij dagen mensen uit om met andere ogen naar deze mensen te kijken, d.w.z. niet kijken naar wat ze niet kunnen, maar zien wat ze wel kunnen en wat bij hun mogelijkheden past.
Als lotgenotencontactgroep voor de regio West- Friesland nodigen wij ouders uit om ervaringen met elkaar te delen over de opvoeding van hun eigen kind(eren).
Als lotgenoten onder elkaar kun je elkaar tot steun zijn en elkaar aanvullen. Dit geldt ook voor de kinderen zelf en/of de (jong)volwassenen (open kinderatelier en inloop voor (jong)volwassenen). Drieluik staat ook open voor nieuwe ideeën.

Bekijk de Agenda

Bekijk de Activiteiten / Verslag

Bekijk de AVG "Privacy vinden wij belangrijk"

Een plek voor buitenbeentjes
In deze wereld is het belangrijk om te scoren. Je moet voldoen aan allerlei hoge eisen, en als je daar niet aan kan voldoen, dan heb je pech, dan ben je een buitenbeentje.

Voor buiten- beentjes is de wereld niet zo makkelijk. Ze ondervinden vaak onbegrip, worden gepest of gemeden. Mensen die een onzichtbare handicap hebben zijn vaak de buitenbeentjes van deze maatschappij.
Waardevol
Daarbij past het project "Van waardeloos naar
waardevol", wat in Atelier Drieluik zichtbaar wordt gemaakt door het knutselen met rest- materiaal.

Van afval worden weer nieuwe (nuttige) dingen gemaakt. Op deze manier wordt de bedoeling van Drieluik visueel gemaakt, namelijk dat ook mensen die zich buiten de maatschappij voelen staan weer waardevol kunnen zijn!

Bekijk een aantal Workshop-producten

Activiteiten
Verder willen wij ook informatie verstrekken d.m.v. boeken, video, brochures, informatie van het landelijk bureau, deskundigheidsbevordering, uitnodigen van sprekers, ruimte voor eigen ervaringen.

Ook is er een mogelijkheid om creatief aan de gang te gaan. In een kleinschalige opzet kunnen wij daarmee een vorm van dagactiviteit aanbieden.
Met het beschikbare materiaal kunnen mensen iets maken en ook weer meenemen of aanbieden als werkstuk om te verkopen ter ondersteuning van de materiaalkosten.
Workshops
Elke week zijn wij donderdagochtend aktief met de voorbereiding van de workshops.

Aan het eind van de maand willen we dan een workshop aanbieden. Het is prettig als wij weten wie er dan wil meedoen, zodat we rekening kunnen houden met de benodigde materialen.
Workshop producten

Tijdens de workshops maken we mooie dingen.

Klik voor een voorbeeld op deze link

Openingstijden
Ma. gesloten
Di. gesloten
Wo. gesloten
Do. van 10:00 tot 13:00 uur
Vrij. gesloten
Adres
Drieluik Atelier
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn


Tel.: 0229 - 214 743
E-mail: st.drieluikatelier@gmail.com