Privacy

Op deze website zijn een aantal persoonlijke gegevens opgenomen. Alleen die gegevens zijn opgenomen waarvoor ofwel toestemming is verkregen, ofwel het aanneemlijk is dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen publicatie van de gegevens.
De webmaster verplicht zich op een zo goed mogelijke manier om te gaan met deze gegevens, waarbij de privacy van de rechthebbende zo goed mogelijk wordt beschermd.

Als je bezwaar hebt tegen het vermelden van je naam of het plaatsen van een foto op deze site, graag melden bij de webmaster