Adrianus van Laerhoven

"Stamvader van een Bredaas geslacht"

door: H.A.L. Laarhoven, geboren te Breda 1938


- Waar is Adrianus geboren?

- Het nageslacht van Adrianus, zoon van Arnoldus en Cornelia Leijs

- Genealogie van Adrianus (met index)

- Waar komt de Familienaam vandaan?

- Informatie, Bronnen en Bewijzen- Bestaat er een relatie tussen het Bredaas geslacht en andere geslachten "van Laarhoven"?

- Is er een familiewapen?

Laatste update: 31 mei 2016