Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de beschikbare doop-, trouw- en begraafboeken van plaatsen in het Zuid-Hollandse deel van Rijnland. Uitgegaan wordt van de nummering en indeling van de DTB-boeken in de vroegere zelfbedieningszaal van het Nationaal Archief (NA) in Den Haag, en de disctricten die in de doop- en trouwindexen wordt gehanteerd. Deze nummering, en de daarbij behorende plaatscodes, komt v.w.b. dopen ook voor op de in omloop zijnde CD Zuid-Holland.
Aangezien de genoemde indeling en nummering rond het jaar 1950 is gemaakt - en dus is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van die tijd - komt deze in het geheel niet overeen met de situatie van vr 1811, en al evenmin met de tegenwoordige toestand. Bovendien moet in het oog worden gehouden dat in de 17e, 18e en 19e eeuw veel ambachtsgrenzen niet samenvielen met kerkelijke gemeenten, parochies of staties.
Achtereenvolgens wordt (voor zover bekend) de plaats als rechtsgebied in de 17e en 18e eeuw genoemd (of de kerkelijke gemeente), in welke gemeente de plaats is opgegaan* en onder welke gemeente hij thans ressorteert. Vervolgens het districtnummer en de afkorting die in de doop- en trouwindexen wordt gehanteerd. Dan volgt de vermelding van de jaren waarvoor DTB's beschikbaar zijn, met tussen haakjes erachter de boeknummers bij het NA. Zie verder een aantal algemene opmerkingen aan het einde van deze pagina.

* Het jaar 1812 wordt gehanteerd als startpunt omdat toen de gemeentelijke indeling na de verschillende staatsvormen die vanaf 1795 hebben bestaan, uitgekristalliseerd was en de Burgelijke Stand van start was gegaan. Bovendien bleven de oude gerechten tot in 1811 functioneren. De spelling van de (eerste) gemeentenamen is conform het Staatsblad 74 van 1828.
De huidige gemeenten (stand 2014) binnen het Zuid-Hollandse deel van Rijnland zijn: Alpen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zoeterwoude.
Ter Aar
Ambachtsheerlijkheid Langeraar en Korteraar, gelegen in het Baljuwschap Voshol. Het gerecht hanteerde de naam Der Aar. Bevat mede de buurtschappen Aardam en Kerkbuurt. In 1812 opgegaan in de gemeente Langer Aar en Korter Aar, genaamd ter Aar, waaraan ook Vrijhoeven was toegevoegd. Op 01-01-2007 is Ter Aar samen met Liemeer en Nieuwkoop een nieuwe gemeente Nieuwkoop gaan vormen.  
District 12.  Index (A).
Zie ook Vrijhoeven (A 15A, 16); Langeraar en Korteraar (A Ga 1-6).

Gerecht trouwen 1641-1811 (7-11); bijlagen 1637-1811 (12, 13); overledenen 1806-1811 (14, 15).
Geref. dopen en trouwen 1739-1812 (1); Hervormd dopen 1699–1739 (1c); Geref. begraven 1684–1824 (Ter Aar 2A II); 1749–1794 (2A I); Hervormd begraven 1795–1815 (2A III); begraven 1793-1808 (2B); akten van indemniteit 1736-1825 (2D).
RK dopen en trouwen 1668-1718 (3A); dopen en trouwen 1755-1812 (3-5); overledenen 1801-1807 (4).
Aarlanderveen (en Pulmot)
Het dorp Aarlanderveen in de ambachtsheerlijkheid Aarlanderveen met Pulmot, onder het Baljuwschap Rijnland. Pulmot was een polder en buurtschap binnen het ambacht. Na 1812 opgegaan in de gemeente Aarlanderveen en Pulmot, gewoonlijk Aarlanderveen genoemd, en per 01-01-1918 opgegaan in de gemeente Alphen aan den Rijn.  
District 12. Index: onder Alphen (AR).

Gerecht trouwen 1673-1811 (Alphen 12, 13, 14, 15); bijlagen 1669, 1698-1811 (Alphen 16-19).
Impost trouwen en begraven 1737-1805 (Alphen Gaarder 1-4); huwelijksaangiften 1806-1811 (Alphen Gaarder 4); overlijdensaangiften 1806-1811 (Alphen 19A, 19B).
Geref. dopen 1692-1812 (Alphen 1, 2, 3); trouwen 1737-1812 (Alphen 1, 2); begraven 1727-1812 (Alphen 5-8); lidmaten 1777-1825 (Alphen 8a I, 8a II).
RK doop- en trouwboeken 1731-1812 (Alphen 9, 10, 11).

  Achttienhoven (en de Bosch)
Het dorp Achttienhoven in de hoge heerlijkheid Achttienhoven en de Bosch, gelegen onder Nieuwkoop en in 1812 aan de gemeente Nieuwkoop toegevoegd. Van 1817 tot 1855 zelfstandige gemeente, daarna wederom onder Nieuwkoop. Kerkelijk onder Noorden.  
District 12.  Index: onder Nieuwkoop (N).

Gerecht trouwen 1663, 1705, 1706, 1708, 1710, 1722 (opgenomen in Nieuwkoop 10, 11); 1725-1811 (Nieuwkoop 32 I, 32 II); ondertrouw 1679-1811 (Nieuwkoop 33 I, 33 II).
Impost trouwen en begraven 1704-1741 (Nieuwkoop Gaarder 8, 9); 741-1768 (Nieuwkoop 32 II);
overlijdensaangiften 1806-1811 (Nieuwkoop 34, 35).

Alkemade
Hoge heerlijkheid Alckemade, waarvan het rechthuis in Oude Wetering stond, na 1812 de gemeente Alkemade waaraan in 1855 de gemeente Vrije en Lage Boekhorst werd toegevoegd. In 1828 werd in het Staatsblad 74 de gemeente zo benoemd: Alkemade, bevattende de Oude en Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Ouder-Aa en de Kage, en dat gedeelte der Vrouwe Venne, hetwelk onder Rijnsburg heeft behoord. 
Per 01-01-2009 met Jacobswoude gefuseerd tot de gemeente Kaag en Braassem.
District 12.  Index: AL, zie ook De Kaag (A 14, 15), Roelofarendsveen (A 16),  Rijpwetering (A 17-22),  Oude Wetering (A 23-27), Vrije en Lage Boekhorst (A 28). Tevens worden onder Alkemade de buurtschappen Oud Ade, Nieuwe Wetering, de Zevenhuijsen en 't Lageland in DTB's genoemd.

Gerecht trouwen 1634, 1686-1811 (1-10); bijlagen 1686-1726, 1781-1783, 1802-1811 (11 I- V).
Impost trouwen 1695-1761 (Gaarder 1-6); impost begraven 1692-1806 (Gaarder 7-20).
Overlijdensaangiften 1806-1811 (12, 13).

Alphen (en Rietveld)
Dorp en ambachtsheerlijkheid Alphen (ook Alfen), vanaf 05-1743 Alphen en Rietveld, gelegen in het Baljuwschap Rijnland. Met ingang van 1812 de gemeente Alphen en Rietveld, doorgaans Alphen genoemd, die per 01-01-1918 samen met Aarlanderveen en Oudshoorn de gemeente Alphen aan den Rijn ging vormen. Een deel van Zwammerdam werd in 1964 aan de gemeente toegevoegd, en op 1 januari 2014 is Alphen aan den Rijn gefuseerde met de gemeenten Boskoop en Rijnwoude.
District 12.  Index AR, zie ook Aarlanderveen (AR 1-19, AR Ga 1-4)), en Oudshoorn en Gnephoek (AR 47-56 AR Ga 13-19)).

Gerecht trouwen 1669-1811 (32-35); bijlagen 1634-1811 (36-46).
Impost trouwen en begraven 1695-1805 (Gaarder 1-12A).
Geref. dopen 1622-1817 (20-25); trouwen 1622-1811 (26-29); begraven 1743-1811 (30).
RK dopen, trouwen en overlijden 1795-1812 (31).
Benthorn
Dorp en ambachtsheerlijkheid Benthorn in het Baljuwschap Rijnland. In 1812 waarschijnlijk toegevoegd aan de gemeente Hazerswoude, van 1817 tot 1846 een zelfstandige gemeente, daarna opgegaan in Benthuizen. Behoort thans tot de gemeente Rijnwoude, welke gemeente op 1 januari 2014 is gefuseerd met Alphen aan den Rijn en Boskoop.
District 11.  Index onder Benthuizen (B).

Benthuizen
Dorp en hoge heerlijkheid Benthuizen, in 1812 opgegaan in de gemeente Hazerswoude en in 1817 weer zelfstandig. Op 01-01-1991 samen met Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn opgegaan in Rijneveld, welke gemeente per 01-01-1993 zijn naam wijzigde in Rijnwoudewelke gemeente op 1 januari 2014 is gefuseerd met Alphen aan den Rijn en Boskoop.
District 11.  Index B, zie ook Benthorn en Hoogeveen (B Ga 2, 2A).

Gerecht ondertrouw-, trouwaantekeningen etc. 1763-1811 (4, 5, 6)
Geref. dopen 1623-1811 (0, 1, 2); trouwen 1619-1811 (3c I, II, III); begraven 1767-1796 (3); lidmaten en kerkeraadacta 1621-1848 (3a, 3b).
RK inwoners vielen onder de parochie Hazerswoude.
Bloemendaal
Polder en hoge heerlijkheid Bloemendaal, in het bezit van de stad Gouda. Geen eigen gerechtelijke administratie. Vanaf 1817 behorend tot de gemeente Broek, Bloemendaal, Broekhuizen, Tuil en ’t Weegje, welke in 1870 samen met Noord- en Zuid-Waddinxveen opging in Waddinxveen. In 1964 werd via een grenscorrectie een groot deel van (de polder) Bloemendaal bij Gouda gevoegd.
De inwoners van Bloemendaal behoorden tot de Hervormde gemeente Waddinxveen en Bloemendaal, waarvan de kerk in Waddinxveen stond.
District 9.  Index onder Waddinxveen (W).

Overledenen 1775-1812 (Waddinxveen Gaarder 1, 2, 3)
Bodegraven
Dorp en hoge heerlijkheid Bodegrave(n), in 1812 de gemeente Bodegraven waaraan in 1964 Zwammerdam werd toegevoegd, en waaronder ook de buurtschappen: De Meije, Nieuwerbrug vielen. Op 1 januari 2011 is Bodegraven gefuseerd met Reeuwijk tot een gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
District 13.  Index Bo.

Gerecht trouwen 1730-1794 (14); geboorten 1811 (15); overledenen 1811 (16).
Impost trouwen en begraven 1711-1751 (Gaarder 1, 2); trouwen 1751-1803 (Gaarder 3, 4); begraven 1751-1805 (Gaarder 5, 6, 7).
Geref. dopen 1647-1812 (1-4); trouwen 1653-1795 (5, 6, 7); begraven 1762-1812 (8-11).
Luther dopen 1629-1812 (12, 13).
RK zie Bodegraven en Zwammerdam
Bodegraven en Zwammerdam
RK parochie ter bediening van de beide dorpen Bodegraven en Zwammerdam, waarvan de kerk in Zwammerdam stond.
District 13.  Index onder Zwammerdam (Z).

RK trouwen en dopen 1725-1812 (Zwammerdam 10, 11, 11A, indexen in Zwammerdam 7A en 7B).
(Hooge) Boekhorst 
Hoge heerlijkheid Boekhorst, ook Hooge Boekhorst, onder Noordwijkerhout. De Hooge Boekhorst vormde een annex met de Vrije en Lage Boekhorst onder Alkemade. Geen eigen gerecht, wel een kapel (waar geen DTB-gegevens van zijn), een kasteel en enkele boerderijen. In 1812 opgegaan in de gemeente Noordwijkerhout, Zilk en de Hooge Boekhorst, thans de nog bestaande gemeente Noordwijkerhout.
Boskoop
Dorp en ambacht Boskoop, onderhorig aan de hoge heerlijkheid Rijnsburg, maar had wel eigen schout en schepenen. Vanaf 1812 de gemeente Boskoop, na toevoeging van Zuidwijk ook wel Boskoop en Zuidwijk genoemd. Mede omvattende de polder en buurtschap Laag Boskoop.
District 11.  Index Bo, zie ook Zuidwijk (Bo 7).

Gerecht trouwen 1754-1811 (6).
Remonstrants dopen 1697-1811 (5).
RK inwoners behoorden tot de statie Randenburg, Geref. zie Boskoop en Middelburg.
Impost trouwen 1751-1768 (Gaarder 2 I, 2 II); impost trouwen 1769-1805 (Gaarder 1); huwelijksaangiften 1806-1811 (Gaarder 1).

Boskoop en Middelburg
Kerkelijke gemeente Boskoop en Middelburg, ter bediening van deze beide dorpen.
District 11.  Index onder Boskoop (Bo).

Geref. dopen 1681-1812 (Boskoop 1, 2); trouwen 1681-1795 (Boskoop 2A I, 2A II); begraven 1732-1828 (Boskoop 3, 4).
De Engel
Buurtschap De Engel onder Lisse, geen eigen gerecht of kerkelijke administratie, al was er wel een RK schuurkerk. Zie Lisse
Esselijkerwoude
Hoge heerlijkheid Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude, welke namen ook wel afzonderlijk worden gebruikt. Het gerecht hanteerde de naam Esselijkerwoude, voornaamste nederzetting is Woubrugge. Na 1812 de gemeente Woubrugge, ook genoemd Woubrugge, Esselijkerwoude en Jacobswoude. Hoogmade werd in 1855 aan de gemeente toegevoegd, die als zodanig bestaan heeft tot 01-01-1990, toen de gemeente met Rijnsaterwoude en Leimuiden opging in Jacobswoude. Per 01-01-2009 met Alkemade gefuseerd tot de gemeente Kaag en Braassem.
District 12.  Index onder Woubrugge (W), zie ook Hoogmade (W 13-14, W Ga 6-7)) en Hoogmade en Rijpwetering (W 7-11), en
Esselijkerwoude en Hoogmade (W 12).

Gerecht trouwen 1712-1811 (Woubrugge 3A, 4, 5); huwelijksproclamaties 1693, 1696, 1802-1810 (Woubrugge 6, 6A).
Impost trouwen en begraven 1728-1805 (Woubrugge Gaarder 1-5).
Geref. dopen 1712-1812 (Woubrugge 1, 2, 3).
RK inwoners zie de parochie Esselijkerwoude en Hoogmade.

Esselijkerwoude en Hoogmade
Kerkelijke parochie ter bediening van de beide dorpen Esselijkerwoude (Woubrugge) en Hoogmade.
District 12.  Index onder Woubrugge (W).

RK dopen, trouwen en begraven 1714-1811 (Woubrugge 12 I, II, en III).
Gelderswoude
Buurtschap Gelderswoude, gelegen in het meest zuidelijke deel van Zoeterwoude, en soms in bronnen voorkomend als woonplaats. Zie verder Zoeterwoude.
Gnephoek
Heerlijkheid en buurtschap (de) Gnephoek, gerechtelijk onder Oudshoorn en Gnephoek, en in 1812 opgegaan in de gelijknamige gemeente. Vanaf 01-01-1918 onder de gemeente Alphen aan den Rijn. Zie Oudshoorn en Gnephoek.  
Groenendijk
Rooms-Katholieke statie (van de H. Michael), buurtschap en polder tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude- Rijndijk, welke de RK inwoners van Leiderdorp en een deel van de RK inwoners van Hazerswoude bediende. 
District 11. Index  onder Hazerswoude (H).

RK dopen (H. Michael) 1705-1738 (Hazerswoude 10); dopen en trouwen 1748-1812 (Hazerswoude 9 I-IV).
Hazerswoude
Dorp en hoge heerlijkheid Hazerswoude, vanaf 1812 de gelijknamige gemeente. Op 01-01-1991 samen met Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen opgegaan in Rijneveld, welke gemeente per 01-01-1993 zijn naam wijzigde in Rijnwoude. Bevat mede de buurtschappen Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Achthoven, welke in bronnen als herkomstplaats kunnen voorkomen.
District 11. Index H, zie ook onder Groenendijk (H 9-10).

Gerecht trouwen 1746-1810 (12); trouwinschrijvingen 1810-1811 (12A); huwelijksproclamaties 1720-1811 (13-16); ondertrouw 1806-1811 (17);
overlijdensaangiften 1806-1811 (18, 19).
Impost trouwen en begraven 1719-1780 (Gaarder 1, 2, 3 I-IV); trouwen 1780-1805 (Gaarder 4 I-III), begraven 1780-1805 (Gaarder 5 I-III).
Geref. dopen 1675-1811 (1, 2, 2A); trouwen 1620-1885 (3-5A); begraven 1563-1667 (6), 1652-1693 (7).
Remonstrants dopen 1664-1811 (7a, 8).
RK dopen (H. Engelbewaarders) 1797-1811 (11). 
Halfweg
Buurtschap aan de Haarlemmertrekvaart halverwege de steden Leiden en Haarlem, thans vallend onder de gemeente Lisse. Geen eigen kerk, in de 17e en 18e eeuw kunnen RK dopen en huwelijken gevonden worden in de boeken van Vogelenzang/Bennebroek (Noord-Holland).
Hillegom
Dorp en ambachtsheerlijkheid Hillegom in het Baljuwschap Noordwijkerhout. In 1812 opgegaan in de gelijknamige en thans nog bestaande gemeente.
District 10.  Index  H.

Gerecht trouwen 1715-1810 (11-17); bijlagen 1763-1811 (18, 19).
Geref. dopen en trouwen 1600-1815 (1-4); begraven 1732-1812 (5, 6, 7).
RK dopen 1760-1811 (8); dopen en trouwen 1788-1812 (9); overlijden 1802-1811 (10).
Voor RK dopen en trouwen zie ook de statie Vogelenzang/Bennebroek  (Noord-Holland).

De originele DTB-boeken van Hillegom worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0837.
Zie ook de algemene opmerkingen.
Hoogeveen
Dorp en hoge heerlijkheid Hoogeveen, in 1812 toegevoegd aan de gemeente Hazerswoude maar in 1817 verzelfstandigd als de gemeente Hoogeveen. In 1855 opgegaan in Benthuizen, thans als buurtschap Hogeveen in de gemeente Rijnwoude, die op 1 januari 2014 is gefuseerd met Alphen aan den Rijn en Boskoop.
District 11. Index: onder Benthuizen (B)

Impost trouwen en begraven 1767-1804 (Benthuizen Gaarder 2, 2A).
Hoogmade
Dorp en hoge heerlijkheid Hoogmade (ook Hogemade), in 1812 toegevoegd aan de gemeente Koudekerk maar in 1817 weer afgesplitst als zelfstandige gemeente Hoogmade. In 1855 opgegaan in de gemeente Woubrugge en thans een dorp in de gemeente Kaag en Braassem.
District 12.  Index onder Woubrugge (W).

Gerecht ondertrouw en trouwen 1795-1810 (Woubrugge 13); overledenen 1806-1811 (Woubrugge 14).
Impost trouwen en begraven 1746-1805 (Woubrugge Gaarder 6-7).
Geref. zie Hoogmade en Rijpwetering, RK zie Esselijkerwoude en Hoogmade.
Hoogmade en Rijpwetering
Hervormde kerkelijke gemeente ter bediening van beide dorpen en van Oud Ade, waarvan het eerste dorp deel uitmaakte van de heerlijkheid Hoogmade, en het tweede en derde van de heerlijkheid Alkemade.
District 12.  Index onder Woubrugge (W).

Geref. dopen 1698-1811 (Woubrugge 7); begraven 1741-1812 (Woubrugge 8-10); graven in de kerk 1650-1748 (Woubrugge 11).
(Heer) Jacobswoude
Hoge heerlijkheid Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude, welke namen ook wel afzonderlijk worden gebruikt. Voornaamste nederzetting is Woubrugge, zie verder onder Esselijkerwoude.
(De) Kaag
Eiland in de Kagerplassen, behoorde tot het ambacht van Alkemade. Eerder ook die Cage genoemd en oudste dorp binnen de heerlijkheid. Volgt verder de levensloop van Alkemade (zie aldaar) en thans als Kaag-Dorp deel uitmakend van de gemeente Kaag en Braassem.
District 12.  Index onder Alkemade (AL). Incidenteel kunnen dopen voorkomen in Warmond.

Geref. dopen, trouwen en lidmaten 1621-1653 (Alkemade 14) en 1710-1811 (Alkemade 15).
Beide de Katwijken en het Zand
Hoge heerlijkheid van Beijden de Catwijken en het Zand, bestaande uit de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn en het (zeer kleine) ambacht Het Zand. In 1812 samen met Valkenburg opgegaan in de gemeente Beide de Katwijken en het Zand, waar Valkenburg in 1817 weer van af werd gesplitst. Kortweg Katwijk genoemd, fuseerde deze gemeente per 01-01-2006 met Rijnsburg en Valkenburg tot een nieuwe gemeente Katwijk.  
District 10.  Index K, zie ook Katwijk aan de Rijn (K 1-7) en Katwijk aan Zee (K 8-12).

Gerecht ondertrouw en trouwen 1720-1811 (Katwijk 13, 14); bijlagen 1806-1811 (Katwijk 14 I-V); overlijdensaangiften 1806-1811 (Katwijk 15).
Impost trouwen en begraven 1716-1806 (Katwijk Gaarder 1, 2, 3).
De RK inwoners behoorden tot de parochie Oegstgeest, Remonstranten tot Noordwijk.
Katwijk aan den Rijn
Dorp, ook wel Katwijk Binnen genoemd, deel uitmakend van de heerlijkheid van Beide de Katwijken en het Zand. Geen eigen gerecht. De kerkelijke gemeente bestond aanvankelijk uit Katwijk en Valkenburg, waarna in 1599 Katwijk aan Zee zelfstandig werd, en in 1619 Valkenburg.
District 10.  Index onder Katwijk (K).

Geref. dopen 1613-1812 (Katwijk 1-5); trouwen 1657-1811 (Katwijk 6, 7).
Katwijk aan Zee
Dorp, deel uitmakend van de heerlijkheid van Beide Katwijken en het Zand. Geen eigen gerecht.
District 10.  Index onder Katwijk (K).

Geref. dopen 1643--1812 (Katwijk 8-9); trouwen 1614-1811 (Katwijk 10, 11, 12).  
Korteraar
Dorp, deel uitmakend van de heerlijkheid Langeraar en KorteraarZie verder onder Ter Aar.
Koudekerk
Dorp en hoge heerlijkheid Koudekerk, in 1812 samen met Hoogmade opgegaan in de gemeente Koudekerk. In 1817 werd Hoogmade weer afgesplitst en bleef Koudekerk voortdoen tot 1938, toen het zijn naam veranderde in Koudekerk aan den Rijn. Op 01-01-1991 ging deze gemeente samen met Benthuizen en Hazerswoude op in Rijneveld, dat op zijn buurt de naam 01-01-1993 wijzigde in Rijnwoude, en op 1 januari 2014 is gefuseerd met Alphen aan den Rijn en Boskoop.
District 12.  Index K.

Gerecht trouwen 1696-1811 (5-7); akten van indemniteit 1735-1762 (7B); overlijdensregister 1806-1811 (8).
Impost trouwen en begraven 1765-1805 (Gaarder 1, 2, 3).
Geref. dopen en trouwen 1624-1798 (1-3); begraven 1781-1820 (4).
De RK inwoners behoren tot de parochie van Hazerswoude.

Langeraar en Korteraar
Ambachtsheerlijkheid Langeraar en Korteraar, gelegen in het Baljuwschap Voshol. Het gerecht hanteerde de naam Der Aar. Zie verder onder Ter Aar.
District 12.  Index onder Ter Aar (A).

Impost trouwen en begraven 1737-1805 (Ter Aar Gaarder 1-6).
Langeraar
Dorp, deel uitmakend van de heerlijkheid Langeraar en KorteraarZie verder onder Ter Aar.
(Het) Langeveld
Hoge heerlijkheid onder het ambacht en Baljuwschap Noordwijk. De heerlijkheid zelf was in de duinen gelegen en is nooit ontwikkeld; het gebied dat thans het Langeveld wordt genoemd is wat meer landinwaarts gelegen.
De heerlijkheid had geen eigen gerecht, in het gebied van slechts verspreid liggende boerderijen was wel een kapel waarin slechts van twee huwelijken bekend is dat ze daarin zijn voltrokken. In 1812 opgegaan in de gemeente van Beide de Noordwijken, Langeveld en Offem, gewoonlijk Noordwijk genoemd en nog steeds bestaand. De Gereformeerde inwoners van het Langeveld vielen ook kerkelijk onder Noordwijk-Binnen, de RK inwoners ook tot 1690 waarna dopen en huwelijken van hen ook in de boeken van Noordwijkerhout kunnen worden gevonden.
Leiden
Stad Leyden, in 1812 opgegaan in de gemeente Leyden, die na 1869 de naam Leiden ging gebruiken, onder welke naam de gemeente nog steeds bestaat.
District/index: niet in NA, niet op CD. De archieven bevinden zich bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Bij het NA zijn echter wel de navolgende D/T-boeken aanwezig geweest van de RK Jezutenstatie, waarin ook dopen van kinderen uit omliggende plaatsen.

RK dopen 1623-1629 (Leiden 1); dopen, trouwen, overlijden 1700-1757 (niet doorlopend, Leiden 2); dopen, trouwen, overlijden 1670-1756, (niet doorlopend, Leiden 3).

Voor de gescande DTB-boeken van Leiden zie toegang 1004. Zie ook de algemene opmerkingen.
Leiderdorp
Dorp en ambachtsheerlijkheid Leyderdorp onder het Baljuwschap van Rijnland, eigendom van de Stad Leyden. In 1812 opgegaan in de gemeente Leyderdorp en thans nog bestaand als Leiderdorp. De polder Achthoven onder Leiderdorp komt ook soms in bronnen voor als herkomstplaats.
District 12.  Index L.

Gerecht trouwen 1621-1806 (6A, 7); ondertrouwen 1777-1811 (5); trouwinschrijvingen 1798-1806 (6); huwelijksproclamaties 1748-1807 (8, 9); overlijdensaangiften 1806-1811 (10).
Impost trouwen en begraven 1695-1805 (Gaarder 1, 2).
Geref. dopen 1619-1811 (1-4); begraven 1622-1750 (4A, 4b); 1734-1825 (4C); grafrechten 1768-1812 (5 I-V).
RK zie onder Groenendijk (Hazerswoude).

De originele DTB-boeken van Leiderdorp wordenbewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0800, inv. nrs. 1473-1495.
Zie ook de algemene opmerkingen.
Leidschendam
Dorp rond een overtoom in de Vliet, welke rivier het dorp in tween verdeelde: Leydschendam-Noordzijde behoorde tot de heerlijkheid Veur; Leydschendam-Zuidzijde tot de banne van Stompwijk. Geen afzonderlijke burgerlijke status, zie verder onder Stompwijk en Veur.
District 11.  Index onder Stompwijk (S).


Geref. dopen 1679-1818 (Stompwijk 24, 25); trouwen 1675-1818 (Stompwijk 26, 27); huwelijksproclamaties 1764-1810 (Stompwijk 29); begraven 1654-1816 (Stompwijk 29, 30); graven in de kerk 1702-1816/ overleden kinderen 1661-1806 (Stompwijk 31).
Overlijdensaangiften 1805, 1808 en 1809 (Stompwijk 32).
Leidschendam en Veur
Rooms-Katholieke statie, die de inwoners van de heerlijkheid Veur en het dorp Leydschendam bediende.
District 11.  Index onder Stompwijk (S) en Veur (Ve).

RK dopen en trouwen 1673-1740 (Stompwijk 36 I, 36 II, 37, 38), 1673-1811 (niet doorlopend, Veur 1 I-IV).
NB: boek Veur 1:I  bevat dopen uit 1673 (twee blz.) en vervolgens van 1720-1765. Stompwijk 36:I bevat dezelfde dopen uit 1673, maar loopt vervolgens wel door tot 1740 (waardoor dus de periode 1721-1740 in twee boeken staat). De periode van vr 1720 is NIET opgenomen in de index (dus staat ook niet op CD).
Trouwen 1681-1708 in Stompwijk 37 staan ook in Veur 1:IV.
Leidschendam en Wilsveen
Gereformeerde gemeente in de banne van Stompwijk tot 1655, toen een scheiding in twee afzonderlijke gemeenten plaatsvond.
District 11.  Index onder Stompwijk (S).

Geref. dopen, trouwen en lidmaten 1584-1677 (Stompwijk 22, 23)
Leimuiden
Dorp en ambachtsheerlijkheid Leymuiden, samen met Vriesecoop n gerecht hebbend. 
District 12.  Index Le. Zie verder onder Leymuiden en Vriesecoop. (Le 15-19, Le Ga 1, 2).

Geref. dopen 1643-1812 (1-5), trouwen 1643-1795 (6, 7); grafrechten 1744-1811 (8-11); graven in de kerk 1650-1798 (13, 14).
De RK inwoners behoorden tot de statie Rijnsaterwoude.
Leimuiden en Vriesecoop
Gezamenlijk gerecht van de ambachtsheerlijkheden Leymuiden en Vriesecoop in het Baljuwschap Rijnland, welke samen met Kalslagen in 1812 opgingen in de gemeente Leymuiden en Vriezekoop, tot 1865 in Noord-Holland gelegen. Kalslagen werd in 1817 afgesplitst en in 1854 opnieuw toegevoegd en de gemeente, doorgaans kortweg Leimuiden genoemd, ging per 01-01-1991 op in de gemeente Jacobswoude, die op 01-01-2009 samen met Alkemade de gemeente Kaag en Braassem ging vormen.  
District 12.  Index onder Leimuiden (Le).

Gerecht trouwen 1679-1810 (Leimuiden 15, 16, 17); trouwinschrijvingen 1725-1810 (Leimuiden 18); overlijdensaangiften 1806-1811 (Leimuiden 19).
Impost op trouwen en begraven 1754-1805 (Leimuiden
Gaarder 1, 2).
Lisse
Dorp en ambachtsheerlijkheid Lisse (ook Lis) in het Baljuwschap Noordwijkerhout. In 1812 opgegaan in de gelijknamige en thans nog bestaande gemeente. Tevens omvattende de buurtschappen De Engel en Halfweg.
District 10.  Index  B.

Gerecht trouwen 1700-1808 (9, 10); trouwakten 1695, 1710-1716, 1808-1811 (11, 12); ondertrouw- en trouwinschrijvingen 1687-1699 (12A); huwelijksafkondigingen 1662-1811 (13-18); huwelijksaangiften 1806-1811 (19); overledenen 1806-1811 (20, 21, 22).
Impost op trouwen en begraven 1696-1806 (Gaarder 1-5).
Geref. dopen en trouwen 1620-1811 (1-4); grafrechten 1747-1831 (5, 6, 7).
RK trouwen 1685-1811 (8A); dopen 1687-1812 (8B), overlijden 1687-1693, 1698-1811 (8C).

Ter Lucht
Hoge heerlijkheid in de duinen bij Noordwijk, oof der Lucht, genoemd naar het huis dat daar eens stond. Geen inwoners, in 1812 stilzwijgend aan de gemeente Beide de Noordwijken, Langeveld en Offem toebedeeld. Zie verder onder Noordwijk
Middelburg
Dorp en ambachtsheerlijkheid Middelburg onder het Baljuwschap van Rijnland, 1812 toegevoegd aan de gemeente Boskoop en in 1817 weer daarvan afgesplitst. In 1855 opgegaan in de gemeente Reeuwijk, welke op 1 januari 2011 is gefuseerd met Bodegraven.  
District 13.  Index onder Reeuwijk (R).

Gerecht trouwakten 1670-1730 (Reeuwijk 6A); trouwen 1762-1811 (Reeuwijk 7); bijlagen 1733-1761 (Reeuwijk 7A); overledenen 1807-1811 (Reeuwijk 7B).
Impost trouwen en begraven 1782-1805 (Reeuwijk Gaarder 4).
Nieuwe Wetering
Buurtschap in de heerlijkheid Alkemade. Hervormde inwoners behoren tot de kerkelijke gemeente Oude Wetering, Rooms-Katholieke inwoners tot de statie Rijpwetering. Zie verder Alkemade.
Nieuwkoop
Dorp in het ambacht Nieuwkoop en Noorden. Zie verder aldaar.
District 12. Index N, zie ook Achttienhoven (N 32-35, N Ga 8-9); Nieuwkoop en Noorden (N 10-22, N Ga 1-7); Noorden (N 23-31); Nieuwkoop en Zevenhoven (N 4-5).

Geref. dopen 1619-1721 (1a I, 1a II); trouwen 1619-1815 (1b I, 1b II, 1b III); Hervormd dopen 1619–1684 (1c, 1d, 3B); trouwen 1619–1659 (1c, 1d, 3B); Geref. dopen 1721-1811 (1, 2); begraven (3 I, 3 II, 3 III).
RK dopen en trouwen 1688-1768 (6, 7); dopen 1769-1812 (8, 9).

Nieuwkoop en Noorden
Ambachtsheerlijkheid Nieuwkoop en Noorden, v.w.b. de hoge rechtspraak ressorterend onder Achttienhoven en de Bosch. In 1812 samen met Achttienhoven opgegaan de gemeente Nieuwkoop en Noorden, op dat moment onder de provincie Utrecht. Achttienhoven werd in 1817 weer afgesplitst en als Nieuwkoop is op  01-01-2007 met de gemeente met Ter Aar en Liemeer gefuseerd tot een nieuwe gemeente Nieuwkoop.  
District 12. Index onder Nieuwkoop (N).


Gerecht trouwen 1628-1811 (Nieuwkoop 10-16); ondertrouwen 1627, 1686-1694 (Nieuwkoop 17), 1806-1809 (Nieuwkoop 17A); huwelijksproclamaties 1704-1795 (18-21); overledenen 1806-1811 (Nieuwkoop 21A, 22, 22A).
Impost trouwen en begraven 1695-1704 (Nieuwkoop Gaarder 1); trouwen 1764-1805 (Gaarder Nieuwkoop 2-5); begraven 1782-1805 (Nieuwkoop Gaarder 6,7).

Nieuwkoop en Zevenhoven
Remonstrantse gemeente ter bediening van beide dorpen.
District 12. Index onder Nieuwkoop (N).

Remonstrants dopen 1662-1814 (Nieuwkoop 4, 5).
Nieuwveen
Dorp en ambachtsheerlijkheid Nieuwveen, onder het Baljuwschap van Rijnland, en eigendom van de Stad Haarlem. In 1812 opgegaan in de gemeente Nieuwveen en de Uiterbuurt, toen onder de provincie Utrecht gelegen. Op 01-01-1991 werd de gemeente Zevenhoven en het buurtschap Vouwenakker toegevoegd, welke gecombineerde gemeente zijn naam op 01-01-1994 veranderde in Liemeer. Op 01-01-2007 is de gemeente met Ter Aar en Nieuwkoop gefuseerd tot een nieuwe gemeente Nieuwkoop.  
District 12.  Index Ni, zie ook Uiterbuurt.

Gerecht trouwen 1747-1825 (4, 5); overledenen 1806-1812 (6).
Impost trouwen en begraven 1748-1805 (Gaarder 1-5).
Geref. dopen 1650-1736 (3); dopen en trouwen 1732-1824 (1, 2).
De RK inwoners behoren tot de statie Zevenhoven.
Noorden
Dorp in de ambachtsheerlijkheid Nieuwkoop en Noorden, zie verder aldaar.
District 12. Index onder Nieuwkoop (N).

Geref. dopen en trouwen 1620-1731 (Nieuwkoop 23-27); Geref, begraven 1762-1812 (Nieuwkoop 28, 29).
RK dopen 1709-1811 (Nieuwkoop 30, 31)

Hoofdgeld 1623: NA, NT 464.
Noord-Waddinxveen (en Sint Hubertsgeregt)
Ambachtsheerlijkheid Noord-Waddinxveen en Sint Hubertsgeregt onder het Baljuwschap Rijnland. Samen met Zuid-Waddinxveen n ambacht Waddinxveen (ook Waddingsveen, soms Wensveen), maar beide heerlijkheden hadden een eigen gerecht. Kerkelijk zie onder Waddinxveen.
In 1812 samen met Zuid-Waddinxveen opgegaan in de gemeente Waddinxveen, doch van 1817 tot 1870 waren de beide heerlijkheden afzonderlijke gemeenten. Zie verder onder Waddinxveen.
District 9.  Index onder Waddinxveen (W).

Gerecht trouwen 1735-1811 (Waddinxveen 22, 23A); ondertrouwen 1807-1811 (Waddinxveen 23B); overledenen 1806-1811 (Waddinxveen 23C).
Impost trouwen en begraven 1695-1747 (Waddinxveen Gaarder 4, 5); trouwen 1747-1805 (Waddinxveen Gaarder 6, 7); begraven 1747-1805 (Waddinxveen Gaarder 8, 9, 10); overledenen 1775-1812 (Waddinxveen Gaarder 11, 12, 13).
Noordwijk
Hoge heerlijkheid Noordwijk in het Baljuwschap Noordwijk, samen met Offem en Langeveld n gerecht vormend, en met Offem, Langeveld en Noordwijkerhout n ambacht. In 1812 samen met Offem en Langeveld opgegaan in de gemeente Beide de Noordwijken, Langeveld en Offem, doorgaans kortweg Noordwijk genoemd en als zodanig nog steeds bestaand. De Cleij en de Nes kunnen als topografische eenheid en woonplaats ook in bronnen voorkomen.
District 10.  Index N, zie ook Noordwijk-Binnen (N 1,2,6,7,8) en Noordwijk aan Zee (N 3,4,5). .

Gerecht trouwinschrijvingen 1657-1811 (9-12); huwelijksproclamaties 1646-1811 (13-17); ondertrouw etc. 1805-1811 (17A, 18), overledenen 1806-1811 (19,20).
Impost trouwen en begraven 1736-1796 (Gaarder 1-3); trouwen en huwelijksaangiften 1797-1805 (Gaarder 4, 5); begraven 1796-1805 (Gaarder 5).

De originele DTB-boeken van Noordwijk worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0910.
Zie ook de algemene opmerkingen.
Noordwijk-Binnen
Dorpskern in de heerlijkheid Noordwijk. Geen afzonderlijk gerecht, zie verder Noordwijk.
De Ned-Hervormde kerk in Noordwijk-Binnen bediende tot 1646 beide dorpskernen, Offem, Langeveld, de Cleij en de Nes, in welk jaar Noordwijk aan Zee een eigen bediening kreeg. De RK kerk in Noordwijk-Binnen had eenzelfde verzorgingsgebied, met tot 1690 ook Noordwijkerhout er nog bij. De Remonstrantse kerk in Noordwijk-Binnen verzorgde ook dopen aan huis in Katwijk en Rijnsburg.
District 10.  Index onder Noordwijk (N).

Geref. dopen 1621-1807 (Noordwijk 1 I-V); trouwen 1620-1810 (Noordwijk 2 I-V).
Remonstrants dopen 1667-1811 (Noordwijk 6).
RK dopen en trouwen 1678-1811 (Noordwijk 7, 8).
Noordwijk aan Zee
Dorpskern in de heerlijkheid Noordwijk. Ook Noordwijk op Zee genoemd, en een enkele keer Noordwijk-Buiten. Geen afzonderlijk gerecht, zie verder Noordwijk.
Vanaf 1646 heeft Noordwijk aan Zee een eigen Ned-Hervormde kerk, alleen ter verzorging van deze kern.
District 10.  Index onder Noordwijk (N).

Geref. dopen 1675-1811 (Noordwijk 3, 4); Geref. trouwen 1693-1812 (Noordwijk 5).

N.B.: in de DTB-tijd was er gn Rooms-Katholieke kerk in Noordwijk aan Zee. Desondanks zijn
via de zoekfunctie van de site van ELO van de jaren 1679-1755  RK dopen in Noordwijk aan Zee te vinden. Deze doopgegevens zijn alle verkeerd ingevoerd.
Noordwijkerhout
Dorp en ambachtsheerlijkheid Noordwijkerhout in het Baljuwschap Noordwijkerhout. Ambacht met Noordwijk c.a. Samen met de Zilk en de beide Boekhorsten in 1812 opgegaan in de gemeente Noordwijkerhout, Zilk en de Hooge Boekhorst. De Vrije en Lagen Boekhorst werd echter in 1817 alweer afgesplitst. Gewoonlijk Noordwijkerhout genoemd, bestaat de gemeente nog steeds. Zie ook De Zilk. Leeuwenhorst (Ter Lee), gelegen onder Noordwijkerhout, kan een enkele keer als woonplaats in bronnen voorkomen.
District 10.  Index Nh., zie ook De Zilk (Nh 8).

Gerecht trouwen 1728-1811 (5 I, 5 II); ondertrouw 1807 (6); overledenen 1806-1811 (7, 7A, 7B).
Impost trouwen en begraven 1729-1805 (Gaarder 1-3), 1720 (4).
Geref. dopen en trouwen 1680-1812 (1, 2).
RK dopen en trouwen 1690-1811 (3, 4). Vr 1690 zie Noordwijk-Binnen.

Oegstgeest (en Poelgeest)
Het dorp Oegstgeest in de hoge heerlijkheid Oegstgeest en Poelgeest, eigendom van de Stad Leyden. In 1812 opgegaan in de gemeente Oegstgeest en Poelgeest, en als Oegstgeest nog steeds bestaand. In bronnen kunnen ook de Leijdsche Buurt, Poelgeest, Vijfhuijzen, en de Hooge en de Lage Morsch (nu beide in Leiden gelegen) als deelgebieden van Oegstgeest voorkomen.
District 10.  Index O.

Gerecht ondertrouwen en trouwen 1668-1810 (14-19); huwelijksproclamaties 1795-1810 (20); ondertrouwen, huwelijksproclamaties 1795-1811 (21, 22); overledenen 1806-1812 (23, 24); elders overledenen 1806-1822 (25 I, 25 II).
Impost trouwen en begraven 1696-1750 (Gaarder 1 I-VI); trouwen 1718-1806 (Gaarder 2, 3); begraven 1718-1805 (Gaarder 4-12).
Geref. dopen en trouwen 1662-1768 (1, 2); dopen 1626-1812 (3-5); trouwen 1645-1811 (6-8); begraven 1766-1829 (9-10).
RK dopen 1679-1811 (11, 12); trouwen 1770-1812 (13); overledenen 1779-1782 (13). Tot de statie Oegstgeest behoorden ook de RK inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Offem
Hoge heerlijkheid Offem (ook wel Ofhem) onder het ambacht en Baljuwschap Noordwijk. Geen eigen gerecht, geen dorp maar een aantal verspreid liggende huizen, waaronder die van de heer van Noordwijk. In 1812 opgegaan in de gemeente van de Beide de Noordwijken, Langeveld en Offem, gewoonlijk Noordwijk genoemd en nog steeds bestaand. De inwoners van het Offem vielen ook kerkelijk onder Noordwijk (Binnen).  
Oud Ade
Buurtschap Oude Ade  in de heerlijkheid Alkemade, dat zich vanaf ca. 1730 vormde en aldus de jongste van de nederzettingen in de heerlijkheid was. Kerkelijk onder Rijpwetering (RK), en Hoogmade en Rijpwetering (Gereformeerd). Zie verder Alkemade
Oude Wetering
Dorp in de heerlijkheid Alkemade. Inwoners van Oude en Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen vormden samen n (Hervormde) kerkelijke gemeente. De Rooms-Katholieke inwoners behoorden tot de statie Rijpwetering.  Zie verder Alkemade.
District 12.  Index onder 
Alkemade (AL)

Geref. dopen 1729-1811 (Alkemade 23-25); trouwen 1774-1811 (Alkemade 26).
Remonstrans dopen 1683-1811 (Alkemade 27).
Oudshoorn
Ambachtsheerlijkheid en dorp Oudshoorn, gerechtelijk onder Oudshoorn en Gnephoek, en in 1812 opgegaan in de gelijknamige gemeente. Vanaf 01-01-1918 onder de gemeente Alphen aan den Rijn. Zie verder Oudshoorn en Gnephoek.  
Oudshoorn en Gnephoek
Bestuurlijke eenheid van de twee ambachtsheerlijkheden Oudshoorn en Gnephoek, ressorterend onder het Baljuwschap Rijnland. Tevens kerkelijke (Hervormde) gemeente. De RK inwoners van beide ambachten behoorden tot de statie Alphen. In 1812 opgegaan in de gemeente Oudshoorn en Gnephoek, die, gewoonlijk Oudshoorn genoemd, bestaan heeft tot 01-01-1918, op welke datum een fusie volgde met Alphen en Aarlanderveen onder de naam Alphen aan den Rijn.
District 12.  Index onder Alphen (AR).

Gerecht trouwen 1693-1811 (Alphen 51-54); overledenen 1806-1811 (Alphen 55, 56).
Impost trouwen en begraven 1724-1742 (Alphen Gaarder 13); trouwen 1743-1805 (1811) (Alphen Gaarder 14, 15); begraven 1742-1807 (Alphen Gaarder 16-19)
Geref. dopen 1661-1812 (Alphen 47, 48); trouwen 1743-1813 (Alphen 49); begraven 1772-1826 (Alphen 50).
Poelgeest
Voormalige afzonderlijke heerlijkheid Poelgeest, lang voor de DTB-periode samengegaan met Oegstgeest. Als buurtschap nog wel in bronnen als herkomstplaats genoemd. Zie verder onder Oegstgeest.
Randenburg
Gehucht en voormalige afzonderlijke heerlijkheid Randenburg, die later aan de heerlijkheid Reeuwijk is toegevoegd. Zie aldaar. Tevens een Rooms-Katholieke statie, die ook inwoners van Boskoop bediende.
District 13. Index onder Reeuwijk (R).

RK dopen 1680-1812 (Reeuwijk 8, 9); trouwen 1680-1811 (Reeuwijk 9a).
Reeuwijk (met Randenburg)
Het dorp Reeuwijk in de ambachtsheerlijkheid Reeuwijk met Randenburg, in het Baljuwschap Rijnland. In 1812 met Stein opgegaan in de gemeente Reeuwijk, waarna in 1817 Stein, alsmede Vrijhoef en Kalverbroek weer werden afgesplitst, en op verschillende tijdstippen Middelburg, Sluipwijk, (wederom) Stein en Driebruggen werden toegevoegd. Op 1 januari is Reeuwijk gefuseerd met Bodegraven tot een nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
District 13.  Index R, zie ook Middelburg (R 6-7, R Ga 4), Randenburg (R 8-9), Sluipwijk R 10-15, R Ga 5-7), Stein (R 16, R Ga 8-9).

Gerecht trouwen 1674-1811 (5 I-IV); bijlagen 1795-1811 (5A I, 5A II); overledenen 1806-1811 (6).
Impost trouwen en begraven 1695-1805 (Gaarder 1, 2, 3).
Rijnsaterwoude
Ambachtsheerlijkheid en dorp Rijnsaterwoude in het Baljuwschap Rijnland, in 1812 opgegaan in de gemeente Rijnsaterwoude welke tot 01-01-1991 heeft bestaan en op die datum opgegaan is in de gemeente Jacobswoude. Deze gemeente ging op 01-01-2009 samen met Alkemade verder als de gemeente Kaag en Braassem.
District 12.  Index R, zie ook Roelofarendsveen (R 16) en Rijpwetering (R 15).

Gerecht trouwen 1679-1728 (9 I, II en III); ondertrouwen en trouwen 1728-1811 (10, 11); bijlagen 1732-1810 (12 I, II en III); overledenen 1806-1811 (13, 14).
Impost trouwen 1727-1732 (Gaarder 1); trouwen en begraven 1732-1805 (Gaarder 2, 3).
Geref. dopen en trouwen 1701-1812 (1 I, II en III); begraven 1680-1860 (2); overledenen 1746-1793 (3, 4, 5); grafrechten 1805-1869 (6 I, 6 II).
RK dopen 1734-1811 (8 I, II en III).
In Rijnsaterwoude werden ook de doden van Rijpwetering begraven.

Rijnsburg
Hoge heerlijkheid Rijnsburg (ook Rhijnsburg), eigendom van de Ridderschap van Holland. In 1812 opgegaan in de gemeente Rijnsburg, tot 1904 ook nog Rhijnsburg. Bestaan tot 01-01-2006 en toen samen met Valkenburg en Katwijk opgegaan in een nieuwe gemeente Katwijk. De Vrouwevenne viel bestuurlijk ook onder de heerlijkheid Rijnsburg, en Boskoop ook v.w.b. het hoge gerecht.
District 10.  Index R.

Gerecht, huwelijksproclamaties 1762-1795 (8A); huwelijksaangiften 1806-1811 (Gaarder 2); overledenen 1806-1811 (9, 10).
Impost trouwen en begraven 1734-1805 (Gaarder 1).
Geref. dopen 1675-1812 (1-4); trouwen 1627-1654, 1691-1807 (5 I, II en III); begraven 1661-1742 (6); grafrechten 1683-1726, 1803-1820 (7, 8).
RK inwoners behoorden tot de parochie Oegstgeest
Remonstranten tot Noordwijk.

De originele DTB-boeken van Rijnsburg worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0700, inv.nrs. 1213-1220.
Zie ook de algemene opmerkingen.
Rijpwetering
Het dorp Rijpwetering in de hoge heerlijkheid Alkemade, in 1812 opgegaan in de gemeente Alkemade. Zie verder onder die plaats.
District 12.  Index onder Alkemade (AL) en Rijnsaterwoude (R).

RK dopen en trouwen 1733-1811 (Alkemade 17-19); dopen 1667-1812 (Alkemade 20-22); trouwen 1667-1715 (Alkemade 22A).
Geref. grafrechten 1745-1781, 1788-1791 (Rijnsaterwoude 15). Zie verder onder de kerkelijke gemeente Hoogmade en Rijpwetering.
Roelofarendsveen
Het dorp Roelofarendsveen in de hoge heerlijkheid Alkemade, in 1812 opgegaan in de gemeente Alkemade. Zie verder onder die plaats.
District 12.  Index onder Alkemade (AL) en Rijnsaterwoude (R).

RK dopen 1776-1811 (Alkemade 16).  NB: bij een brand op 30-01-1776 in de pastorie van de kerk van Roelofarendsveen zijn de doop- en trouwboeken van vr 1776 verloren gegaan.
Geref. grafrechten 1745-1781, 1788-1791 (Rijnsaterwoude 16). Geref. inwoners voorts onder Oude Wetering.
Sassenheim
Ambachtsheerlijkheid en dorp Sassenheim in het Baljuwschap Rijnland. Sassenheim was niet als heerlijkheid uitgegeven, namens de Staten van Holland trad de Houtvester van Holland op als ambachtsheer.
In 1812 samen met Voorhout opgegaan in de gemeente Sassenheim. Voorhout werd in 1817 weer afgesplitst, waarna de gemeente heeft bestaan tot 01-01-2006, toen hij samen met Voorhout en Warmond opgegaan is in de gemeente Teylingen.
District 10.  Index S, zie ook Sassenheim, de Vrije en Lage Boekhorst en Vennep.

Gerecht trouwen 1673-1805 (4, 5); ondertrouwen en trouwen 1806-1811 (Gaarder 3); trouwakten 1808-1811 (6); bijlagen 1805-1811 (7).
Impost trouwen en begraven 1722-1805 (Gaarder 1-4).
Geref. dopen en trouwen 1661-1883 (1, 2).
RK dopen en trouwen 1715-1812 (3). NB tevens Voorhout, en Warmond tot 1796.

De originele DTB-boeken van Sassenheim worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0661A.
Zie ook de algemene opmerkingen.
Sassenheim, de Vrije en Lage Boekhorst en Vennep
Bestuurlijke eenheid in de jaren van het Koningrijk Holland en het Eerste Fransche Keizerrijk.
District 10.  Index onder Sassenheim (S). In district 12 Alkemade. Zie ook De Vennip.

Overledenen 1806-1811 (Sassenheim 9, 10, 11).
Schoot
Hoge heerlijkheid Schoot, gelegen tussen Ter Aar, Nieuwveen en Zevenhoven. Rond 1720 door de laatste bewoners verlaten, niettemin waren er later in de eeuw nog wel een baljuw en schout aangesteld. Formeel in 1817 nog als gemeente ingesteld, maar opgegaan in de gemeente Nieuwkoop en Noorden.
Sluipwijk
Het dorp en hoge heerlijkheid Sluipwijk, die zou hebben bestaan uit Ravensberg, Vromade, Oud-Gravekoop, Nieuw Gravekoop, Lang Roggenbroek, Nieuwenbroek, Sluipwijk en Elfhoven. In 1812 opgegaan in de gemeente Sluipwijk en Vrouwmade (naam tot 1820), waaraan in 1821 ook de tot dan toe niet ingedeelde hofstede Wiltenburg werd toegevoegd. In 1870 overgegaan naar de gemeente Reeuwijk, die in 2011 is samengegaan met Bodegraven.
District 13.  Index onder Reeuwijk (R).

Gerecht trouwen 1663-1811 (Reeuwijk 14); bijlagen 1770-1811 (Reeuwijk 14A), overledenen 1806-1811 (Reeuwijk 15).
Impost trouwen en begraven 1706-1805 (Reeuwijk Gaarder 5-7).
Geref. dopen 1686-1812 (Reeuwijk 10, 11); trouwen 1686-1811 (Reeuwijk 12, 13). NB: van de kerkelijke gemeente Slijpwijk en Oukoop (Ut.)
De RK inwoners werden bediend door de staties Gouda en Randenburg.
(Land van) Stein (en Willens)
Polder en hoge heerlijkheid Land van Stein en Willens, in eigendom bij de Stad Gouda. In 1812 opgegaan in de gemeente Reeuwijk, doch in 1817 weer als de gemeente Land van Stein, Kort Haarlem en Willens weer afgesplitst en tot 1870 bestaan, terwijl onderwijl in 1827 Vrijhoef en Kalverbroek er aan was toegevoegd. In 1870 wederom overgegaan naar de gemeente Reeuwijk.
District 13.  Index onder Reeuwijk (R).
 
Gerecht trouwen, attestaties etc. 1693, 1695, 1698 (Reeuwijk 16).
Impost trouwen en begraven 1711-1805 (Reeuwijk Gaarder 8, 9).
Stompwijk
De banne van Stompwijk, oorspronkelijk deel uitmakend van de ambachtsheerlijkheid Zoeterwoude, maar in de loop der tijd adminstratief en gerechtelijk verzelfstandigd. Eigendom van de Stad Leyden. In 1812 samen met de heerlijkheid Veur opgegaan in de gemeente Leydschendam en in 1817 weer zelfstandig geworden als de gemeente  Stompwijk, Wilsveen, zuidzijde van den Leydschendam en Tedingerbroek, kortweg Stompwijk genoemd. Op 01-01-1938 opnieuw samen gegaan met Veur als de gemeente Leidschendamdie samen met Voorburg op 01-01-2002 opging in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
District 11.  Index S. Zie ook Leidschendam en Wilsveen (S 22-23); Leidschendam (S 24-31); Leidschendam en Veur (S 36-38); Wilsveen (S 33-35)

Gerecht trouwen 1631-1809 (4-10); trouwakten 1796, 1808-1811 (11); bijlagen (12); ondertrouw 1682-1811 (13-19); huwelijksproclamaties 1796-1808 (20); overledenen 1806-1811 (21, 21A).
In het oud rechterlijk archief van Stompwijk (NA, nrs.102-105) is een aantal voor schout en schepenen gesloten huwelijken aanwezig van de periode 1608-1631.
Impost trouwen 1696-1805 (Gaarder 1-5); begraven 1696-1805 (Gaarder 6-12).
RK dopen en trouwen 1658-1812 (1-3).

Tedingerbroek
Polder Tedingerbroek in Delfland, maar behorend tot de banne van Stompwijk. Bestuurlijk niet volledig, maar wel voor de rechtspraak. Komt als veelvuldig in bronnen als herkomstplaats voor, ook wel als Teylingerbroek. Kerkelijk behoren de inwoners tot Leidschendam (Hervormd) en Stompwijk en Voorburg (RK). Zie verder onder Stompwijk
Teijlingen
Buurtschap Teijlingen in het ambacht van Voorhout, nabij het slot Teijlingen en tegen het dorp Sassenheim aan liggend. Na 1812 in de gemeente Sassenheim, zie verder aldaar en onder Voorhout.
Uiterbuurt
Ambachtsheerlijkheid en buurtschap Uiterbuurt onder het Baljuwschap van Rijnland. In 1812 opgegaan in de gemeente Nieuwveen en de Uiterbuurt, toen onder de provincie Utrecht gelegen. Zie verder aldaar.
District 12.  Index onder Nieuwveen (Ni).

Gerecht trouwen 1751, 1754, 1759 (Nieuwveen 4).
Valkenburg
Het dorp en hoge heerlijkheid Valkenburg, in 1812 opgegaan in de gemeente Katwijk, maar in 1817 weer afgescheiden. Zelfstandige gemeente tot 01-01-2006 en toen samen met Rijnsburg en Katwijk opgegaan in een nieuwe gemeente Katwijk.
District 10.  Index V.

Gerecht trouwen 1673, 1682-1811 (9A, 10, 10A); huwelijksproclamaties 1643, 1703-1752, 1806-1811 (10B); overledenen 1806-1811 (11).
Impost trouwen en begraven 1695-1805 (Gaarder 1, 2).
Geref. dopen en trouwen 1640-1660 (1); dopen 1661-1811 (2-5); trouwen 1662-1809 (6, 7); attestaties 1660, 1661, 1698, 1707-1787 (8); begraven 1756-1816 (9).
RK inwoners werden bediend door de statie Oegstgeest.
De Vennip
Ambachtsheerlijkheid De Vennip (ook Vennep) onder het Baljuwschap van Rijnland en eigendom van de Stad Leyden. Bijna geheel verzwolgen door de Haarlemmermeer, werd het in 1812 toegevoegd aan de gemeente Hillegom, maar in 1817 weer daarvan afgescheiden. Tot 1855 een zelfstandige gemeente Vennip geweest, en toen opnieuw in de gemeente Hillegom opgegaan. Zie verder aldaar.

Overledenen 1806-1811, zie Sassenheim, de Vrije en Lage Boekhorst en Vennep. Er zijn staten m.b.t. impost op het trouwen en begraven van 1702-1803 in provinciale Gaarder Hillegom. 
Veur
Hoge heerlijkheid Veur, in 1646 afgescheiden van de heerlijkheid Voorschoten. De dorpskern behoorde tot het dorp Leydschendam. Veur en Stompwijk gingen in 1812 op in de gemeente Leydschendam doch deze werd in 1817 weer gesplitst. De heerlijkheid Veur viel toen onder de gemeente Veur en noordzijde van den Leydschendam, die, doorgaans Veur genaamd, tot 01-01-1938 heeft bestaan. Daarna ontstond opnieuw een gemeente Leidschendam, die samen met Voorburg op 01-01-2002 opging in de gemeente Leidschendam- Voorburg.
District 11.  Index Ve.

Gerecht trouwen 1672-1685 (2); 1791-1811 (3); 1793-1808 (3A); 1810-1811 (3B); huwelijksaangiften 1638-1811 (niet doorlopend, 4); ondertrouwen 1795-1811 (5); overledenen 1806-1811 (6, 7, 8, Gaarder 3);
Impost trouwen en begraven 1795-1805 (Gaarder 1, 2).
Geref. zie onder Leidschendam en Wilsveen, onder Leidschendam, maar ook Voorschoten.
RK dopen en trouwen zie de statie Leidschendam en Veur.
Voorhout
Dorp en ambachtsheerlijkheid Voorhout in het Baljuwschap van Noordwijkerhout. In 1812 opgegaan in de gemeente Sassenheim maar in 1817 verzelfstandigd als de gemeente Voorhout die heeft bestaan tot 01-01-2006. Toen samen met Sassenheim en Warmond opgegaan in de gemeente Teylingen.
District 10.  Index Vo.

Gerecht trouwen 1735-1811 (3).
Impost trouwen en begraven 1695-1805 (Gaarder 1-3).
Geref. dopen en trouwen 1661-1801 (1A); dopen 1751-1811 (1B); dopen en trouwen 1801-1811 (1); begraven 1806-1811 (2).
RK inwoners behoorden tot de parochie Sassenheim.

De originele DTB-boeken van Voorhout worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0633A.
Zie ook de algemene opmerkingen. De Historische Kring Voorhout zorgt voor een aantal aanvullende bronnen van na de DTB-periode.
Voorschoten
Hoge heerlijkheid Voorschoten, waarvan tot 1646 ook Veur deel uitmaakte. In 1812 opgegaan in de gemeente Voorschoten, welke thans nog steeds bestaat.
District 9.  Index V.

Gerecht trouwakten 1637-1672 (niet doorlopend, 13); trouwen 1635-1811 (14-21); trouwinschrijvingen 1808-1811 (21A); attestaties 1639-1811 (22-26); overledenen 1806-1811 (27, 28).
Impost trouwen en begraven 1795-1805 (Gaarder 1);  begraven 1723-1806 (niet doorlopend, Gaarder 2-5).
Geref. dopen 1621-1811 (1, 2, 3); trouwen 1621-1805 (4, 5, 6); grafrechten 1699-1810 (7, 8); graven in de kerk 1666-1750 (9); lidmaten 1594-1833 (9A, 9B); indemniteit 1731-1811 (9A, 9E). 
RK dopen en trouwen 1692-1811 (10, 11, 12).

De originele DTB-boeken van Voorschoten zijn thans ondergebracht in het archief van de gemeente Wassenaar. De gemeente Wassenaar heeft een digitale studiezaal, waar onder meer de gereformeerde doopboeken van Voorschoten van 1621-1811 en de Burgerlijke Stand te doorzoeken zijn.

Vriesecoop
Polder, gehucht en ambachtsheerlijkheid Vriesecoop, samen met Leymuiden n gerecht hebbend. Zie verder onder Leimuiden en Vriesecoop. Kerkelijk onder Leimuiden, Kalslagen en Bilderdam (Hervormd) en Rijnsaterwoude (RK).
Vrije en Lage Boekhorst
Hoge heerlijkheid Vrije en Lage Boekhorst. Annex met de Hooge Boekhorst onder Noordwijkerhout, polder met slechts enkele huizen. In 1812 opgegaan in de gemeente Noordwijkerhout maar in 1817 weer afgesplitst, waarna het als de gemeente De Lage Boekhorst tot 1855 heeft bestaan. Toen opgegaan in de gemeente Alkemade. Zie verder aldaar.
District 12.  Index onder Alkemade (AL).

Gerecht trouwen 1778-1810 (niet doorlopend, Alkemade 28).
Overledenen 1806-1811, zie Sassenheim, de Vrije en Lage Boekhorst en Vennep.
Vrijhoeven
Hoge heerlijkheid Vrijhoeven (ook Vrije Hoeve, Vrijenhoef), geen dorp, alleen verspreide huizen. kerkelijk onder Aarlanderveen. In 1812 opgegaan in de gemeente Ter Aar en Vrijhoeven, maar in 1817 weer daarvan afgesplitst en tot 1841 als zelfstandige gemeente Vrijhoeven bestaan. Daarna weer aan Ter Aar toegevoegd. Zie verder Langeraar en Korteraar.
District 12.  Index onder Ter Aar (A).

Gerecht trouwen 1759-1810 (niet doorlopend, Ter Aar 15A); bijlagen 1725-1810 (niet doorlopend, Ter Aar 16).
Impost trouwen en begraven 1768-1809 (niet doorlopend, zie Ter Aar 15A).
Vrouwevenne
Ambachtsheerlijkheid, buurtschap en polder Vrouwevenne, behorende tot het rechtsgebied van Rijnsburg, Het buurtschap is na 1812 opgegaan in de gemeente Alkemade, de polder voor het grootste deel in Alkemade en voor een kleiner deel in Warmond. Zie verder Alkemade
Waddinxveen (en Bloemendaal)
De heerlijkheden Noord-Waddinxveen en Zuid-Waddinxveen vormden samen n ambacht Waddinxveen (ook Waddingsveen, soms Wensveen), maar beide heerlijkheden hadden een eigen gerecht. De Hervormde kerk in Waddinxveen was formeel van de kerkelijke gemeente Waddinxveen en Bloemendaal.
In 1812 opgegaan in de gemeente Waddinxveen, doch van 1817 tot 1870 waren de beide heerlijkheden weer afzonderlijke gemeenten, waarna deze weer samengingen in de thans nog bestaande gemeente Waddinxveen.
District 9.  Index W, zie ook Bloemendaal (W Ga 1-3); Noord-Waddinxveen (W 22-23C, W Ga 4-13); Zuid-Waddinxveen (W 23D-27, W Ga 14-21).

Geref. dopen 1662-1812 (1-8); trouwen 1672-1795 (9-12); begraven 1651-1774 (1a, 13); grafrechten 1743-1785 (13A I, 13A II, 13B).
Register impost trouwen en begraven 1704-1810 (Gaarder 21).
Remonstrants dopen 1684-1812 (15, 16).
RK dopen en trouwen 1667-1812 (17-21).
Warmond
Dorp en hoge heerlijkheid Warmond, in 1812 de gemeente Warmond die heeft bestaan tot 01-01-2006. Vanaf dat tijdstip samen met Voorhout en Sassenheim de gemeente Teylingen.
District 10.  Index W.

Gerecht trouwen 1662-1811 (9, 10); ondertrouwen 1795-1811 (11).
Impost trouwen en begraven 1764-1806 (Gaarder 1, 2).
Geref. dopen en trouwen 1599-1721 (1, 2); dopen 1721-1812 (3); trouwen 1681-1794 (4, 5); grafrechten 1760-1812 (6, 7).
RK dopen 1796-1812 (8). Vr 1796 behoorden de RK inwoners tot de parochie van Sassenheim.

De originele DTB-boeken van Warmond worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0600, inv.nrs. 714-721. Zie ook de algemene opmerkingen.
Wassenaar (en Zuidwijk)
Dorp en hoge heerlijkheid Wassenaar, samen met de hoge heerlijkheid Zuidwijk n gerecht vormend en zodanig met elkaar verweven (zelfs zo, dat het dorp Wassenaar in de heerlijkheid Zuidwijk is gelegen) dat veelal alleen van Wassenaar wordt gesproken. In 1812 opgegaan in de gemeente Wassenaar en Zuidwijk, thans als Wassenaar nog steeds bestaand.
District 10.  Index Wa.

Gerecht trouwen 1581-1811 (11-18);
huwelijksproclamaties 1613-1811 (19-25); begraven 1624-1687 (26); overledenen 1806-1811 (17, 18, 19).
Impost trouwen en begraven 1699-1805 (Gaarder 1A-6, 8-14).
RK dopen en trouwen 1641-1812 (5-9).

De gemeente Wassenaar heeft een digitale studiezaal, waar de Burgerlijke Stand van Wassenaar en Voorschoten te doorzoeken is. Voor een groot aantal bewerkingen en foto's van de DTB en BS van Wassenaar zie Ton's Genealogiesite.
Wilsveen
Buurtschap onder de banne van Stompwijk, dat ook vanaf 1812 dezelfde geschiedenis heeft. Na 1655 een zelfstandige kerkelijke gemeente (tot 1818).
District 11.  Index onder Stompwijk (S).

Geref. dopen 1655-1810 (Stompwijk 33); graven in de kerk 1685-1811 (Stompwijk 34), luidgelden 1773-1811 (Stompwijk 35). Vr 1655 zie Leidschendam en Wilsveen. 
Woubrugge
Dorp in de hoge heerlijkheid Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude.  Zie verder onder Esselijkerwoude.
't Zand
Voormalig adellijk huis dat deel uitmaakt van de hoge heerlijkheid van Beide de Katwijken en 't Zand, bestaande uit de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn en het (zeer kleine) ambacht 't Zand. Geen eigen gerecht. In 1812 samen met Valkenburg opgegaan in de gemeente Beide de Katwijken en het Zand. Zie ook Katwijk.
Zegwaart
Dorp en ambachtsheerlijkheid Zegwaart in het Baljuwschap van Rijnland. In 1812 de gemeente Zegwaard, welke heeft bestaan tot 01-05-1935, toen hij fuseerde met Zoetermeer. Onder deze naam nog steeds bestaand.
District 11.  Index: geen.  

Gerecht trouwen 1634-1808 (1-3); attestaties e.d. 1649-1811 (4-10); overledenen 1806-1811 (11).
Impost trouwen en begraven 1713-1741 (Gaarder 1-4); trouwen 1741-1805 (5 I-IV); begraven 1741-1805 (6-9).
Kerkelijk zie onder 
Zoetermeer en Zegwaart.
Zevenhoven
Dorp Zevenhoven in de heerlijkheid Zevenhoven en Noorden. Zie verder aldaar. 
Zevenhoven en Noorden
Ambachtsheerlijkheid Zevenhoven en Noorden in het Baljuwschap van Rijnland, eigendom van de Stad Haerlem. In 1812 opgegaan in de gemeente Zevenhoven en (half) Noorden, welke op 01-01-1991 ingedeeld werd bij de gemeente Nieuwveen, die zijn naam op 01-01-1994 veranderde in Liemeer. Op 01-01-2007 is de gemeente met Ter Aar en Nieuwkoop gefuseerd tot een nieuwe gemeente Nieuwkoop.  
District 12.  Index Z.

Gerecht trouwen 1746-1812 (Zevenhoven 7); attestaties etc 1809, 1810 (Zevenhoven 8); huwelijksaangiften 1806-1810 (Zevenhoven Gaarder 2).
Impost trouwen 1752-1805 (Zevenhoven Gaarder 1 I-III, 2).
Geref. dopen 1736-1812 (Zevenhoven 1); dopen, trouwen, lidmaten 1676-1740 (Zevenhoven 1a); trouwen 1736-1898 (Zevenhoven 1b); indemniteit 1737-1889 (Zevenhoven 1c).
Remonstrants dopen 1639-1811 (Zevenhoven 2, 3).
RK dopen, trouwen, overlijden 1682-1811 (Zevenhoven 4 I-III); trouwen 1807-1810 (Zevenhoven 5).

De Zilk
Buurtschap binnen de ambachtsheerlijkheid Noordwijkerhout. Samen met Noordwijkerhout en de beide Boekhorsten in 1812 opgegaan in de gemeente Noordwijkerhout, Zilk en de Hooge Boekhorst. Zie verder onder Noordwijkerhout. Dopen en huwelijken van RK bewoners vonden plaats in de parochie Vogelenzang/Bennebroek (Noord-Holland).
District 10.  Index onder Noordwijkerhout (Nh).

RK dopen 1772-1811 (Noordwijkerhout 8, = uittreksel doopboek Vogelenzang).
Zoetermeer
Dorp en ambachtsheerlijkheid Soetermeer in het Baljuwschap van Rijnland. In 1812 de gemeente Zoetermeer (ook Soetermeer), welke heeft bestaan tot 01-05-1935, toen hij fuseerde met Zegwaart. Onder de naam Zoetermeer nog steeds bestaand.
District 11.  Index: Z. Zie ook Zoetermeer en Zegwaart (Z 1-20).

Gerecht trouwen 1650-1653, 1665-1671, 1689-1705 (20A); 1761-1810 (21, 22); attestaties etc. 1780-1811 (23-26); overledenen 1806-1811 (27).
Impost trouwen en begraven 1698-1710 (Gaarder 1); trouwen 1710-1805 (Gaarder 2 I-IV); begraven 1710-1805 (Gaarder 3, 4).
Zoetermeer en Zegwaart
Kerkelijke gemeente en/of parochie ter bediening van de beide dorpen. Zie ook de plaatsen afzonderlijk voor de gerechten. NB: de Hervormde kerk stond in Zegwaart, de RK kerk in Zoetermeer.
District 11.  Index onder Zoetermeer (Z).

Geref. dopen 1586-1867 (Zoetermeer 1-9); trouwen 1605-1795 (10-15).
Remonstrants dopen 1670-1811 (Zoetermeer 16, 17).
RK dopen en trouwen 1685-1812 (Zoetermeer 18-19); dopen 1685-1812 (Zoetermeer 20, is afschrift van Zoetermeer 18 en 19); overledenen 1732-1753 (Zoetermeer 18 IIe), 1792-1811 (Zoetermeer 19e).
Uittreksels dopen en begraven 1788-1805 (Zoetermeer 26A).

Voor Zoetermeerse bronbewerkingen zie de site van Oud Soetermeer.
Zoetermeersemeer
Droogmakerij Soetermeersemeer, welke als woonplaats soms in bronnen voorkomt. Vanaf 1614 onder de ambachtsheerlijkheid van Soeterwoude en Stompwijk gebracht, wat in de praktijk betekende dat de polder onder de Banne van Stompwijk viel. Na 1812 voor het grootste deel gemeentelijk ingedeeld bij Zoetermeer, en voor het overige in Stompwijk.
Zoeterwoude
Dorp en ambachtsheerlijkheid Soeterwoude in het Baljuwschap van Rijnland. De heerlijkheid was in eigendom van de Stad Leyden en omvat eigenlijk ook Stompwijk, dat echter administratief zelfstandig was. In 1812 opgegaan in de thans nog bestaande gemeente Zoeterwoude. Omvat mede de buurtschappen Zoeterwoude-Rijndijk, Weijpoort, Noord-A en Gelderswoude.
District 11.  Index Zo. Zie ook Groenendijk.

Gerecht ondertrouwen en trouwen 1692-1811 (8-13A); huwelijksproclamaties 1697-1811 (14-20), overledenen 1806-1811 (21).
Impost trouwen en begraven 1719-1742 (Gaarder 1); trouwen 1706-1797 (Gaarder 2,3); begraven 1719-1805 (Gaarder 4-7).
Geref. dopen 1629-1812 (1, 2); trouwen 1702-1798, 1806-1811 (3); grafrechten 1742-1811 (4, 5).
RK dopen en trouwen 1658-1812 (6, 7).

De originele DTB-boeken van Zoeterwoude worden bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken, toegang 0500B, inv.nrs. 1027-1034A (kerkelijk) en 0500D, inv.nrs. 179-200 (gerechtstrouw).
Zie ook de algemene opmerkingen.
Voor een genealogie van inwoners van Zoeterwoude zie de site van Oud Zoeterwoude.
Zuid-Waddinxveen
Ambachtsheerlijkheid Zuid-Waddinxveen onder het Baljuwschap Rijnland. Samen met Noord-Waddinxveen n ambacht Waddinxveen (ook Waddingsveen, soms Wensveen), maar beide heerlijkheden hadden een eigen gerecht. Kerkelijk zie onder Waddinxveen.
In 1812 samen met Noord-Waddinxveen opgegaan in de gemeente Waddinxveen, doch van 1817 tot 1870 waren de beide heerlijkheden afzonderlijke gemeenten. Zie verder onder Waddinxveen.
District 9.  Index onder Waddinxveen (W).

Gerecht trouwen 1607-1724 (Waddinxveen 23D); ondertrouwen en trouwen 1757-1810 (Waddinxveen 24, 25); huwelijksafkondigingen 1716-1778, 1794-1806 (Waddinxveen 26); overledenen 1807-1811 (Waddinxveen 27).
Impost trouwen en begraven 1695-1788 (Waddinxveen Gaarder 14-16); begraven 1789-1794 (Waddinxveen Gaarder 17); overledenen 1775-1812 (Waddinxveen Gaarder 18-20).
Zuidwijk
Hoge heerlijkheid Zuidwijk, samen met de hoge heerlijkheid Wassenaar n gerecht vormend en zodanig met elkaar verweven (zelfs zo, dat het dorp Wassenaar in de heerlijkheid Zuidwijk is gelegen) dat veelal alleen van Wassenaar wordt gesproken. In 1812 opgegaan in de gemeente Wassenaar en Zuidwijk, thans als Wassenaar nog steeds bestaand. Zie verder aldaar.
Zuidwijk (onder Boskoop)
Polder en hoge heerlijkheid Zuijtwijk, geen dorp maar slechts enkele huizen. In 1812 waarschijnlijk toegevoegd aan de gemeente Boskoop, maar in 1817 afgescheiden en tot 1846 als zelfstandige gemeente Zuidwijk bestaan. Daarna wederom toegevoegd aan Boskoop. Zie verder aldaar.
District 11.  Index onder Boskoop (Bo).

Gerecht trouwen 1704-1805 (Boskoop 8).
RK inwoners vallen onder Reeuwijk, Gereformeerden onder Boskoop en Middelburg.
Zwammerdam
Ambachtsheerlijkheid Swammerdam, gelegen in het Baljuwschap Voshol. Vanaf 1812 de gemeente Zwammerdam, die op 01-02-1964 opging in de gemeente Alphen aan den Rijn.
District 13.  Index Z.

Gerecht trouwen 1634-1668 (11B); ondertrouwen 1670-1811 (12-15); overledenen 1806-1811 (17).
Impost trouwen en begraven 1699-1805 (Gaarder 1-25).
Geref. dopen 1658-1811 (1-3); trouwen 1676-1807 (4); begraven 1637-1695 (5, 6); overlijden 1750-1812 (7).
Remonstrants dopen 1681-1811 (8, 9).
RK zie statie Bodegraven en Zwammerdam.

Index dopen Geref. 1658-1811, Rem.
1681-1811 en RK 1725-1811 (7A).
Index trouwen Geref. 1676-1807, RK 1725-1801, gerecht 1724-1811 (7B).
Index geref. overledenen 1750-1811 (7C, 7D).

Algemeen
De DTB-boeken waarvan hiervr de nummering werd gebruikt zijn thans niet meer in de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen. Zij zijn alle gescand, en on-line beschikbaar. Zie daarvoor de Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland. Hetzelfde geldt voor de vroeger op de studiezaal aanwezige 20-jarige indexen. Ook deze zijn on-line te raadplegen: Personen in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Zuid-Holland voor 1811.  Er is ook een aanvullende ingang op deze indexen.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook Mormomen of LDS genoemd) heeft de in de jaren 50 van de vorige eeuw gefilmde DTB-boeken op het internet beschikbaar gesteld. Voor de meest handige toegang daarop zie Zoekakten.nl.  De LDS heeft ook een eigen, algemene zoekfunctie, FamilySearch.   
Een groot aantal getranscribeerde Rijnlandse bronnen (waaronder een deel van de vroegere Nadere Toegangen van het NA die overgebracht zijn naar het CBG) is in te zien via Hogenda.nl (deels alleen voor abonnees).

Via de zoekfunctie van Erfgoed Leiden en Omstreken kunnen DTB-registers van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout, Hillegom en Noordwijk worden doorzocht. Een lijst van ingevoerde genealogische bronnen is beschikbaar, evenals een lijst met directe links naar de registers met de genealogische bronnen van de genoemde plaatsen.

Zie ook
Van Papier naar Digitaal voor on-line beschikbare gefotografeerde DTB-boeken van Zuid-Holland.
Zie ook Digitale Bronbewerkingen voor een overzicht van on-line beschikbare Zuid-Hollandse bronnen.
Zie ook het overzicht van Archieven in Zuid-Holland.

Bronnen gebruikt voor dit overzicht:
Toegang op de collectie kopien van de doop-, trouw- en begraafboekenbij het Nationaal Archief;
Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812-2006;
A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden;
Wikipedia.


Home
Laatste update (deze pagina):  16-03-2015
Terug