Op deze pagina enkele aanvullingen (en/of verbeteringen) met betrekking op "Zwerven door Zuid-Holland".


blz.34


blz.37
Er zijn wat meer gegevens boven water gekomen van Hendrik van Wouws  tweede vrouw, waarbij ook enkele details (de geboortedatum en moeder van Geertruida) aangepast moeten worden. De laatste alinea van de bladzijde kan door de volgende tekst worden vervangen:

Hendrik hertrouwde te Wateringen op 3 mei 1812 met Geertruida van Aelst, gedoopt te Nijmegen (RK) op 9 februari 1772 als Wilhelmina Gertrudis, dochter van Hendrik van Aelst en Frederica Peeters, "breijster", overleden Wateringen 4 april 1852. Geertruida was weduwe van Cornelis Boesak (Busak, Bosack, Boesack, Bousac), zij trouwden op 29 november 1795 te Nijmegen (RK). Uit het huwelijk van Hendrik en Geertruida werden geen kinderen geboren, uit het eerste huwelijk van Geertruida is n zoon bekend.

De timmerman Antoon Peters die in de akte op blz. 37 wordt genoemd, blijkt nu een broer van Geertruida's moeder geweest te zijn. Hij was ook getuige bij de doop van een zus van Geertruida, Sophia, die overigens vlakbij in 's-Gravenhage woonde en trouwde.
blz. 56 De gegevens van de op deze bladzijde eerstgenoemde zoon Willem kunnen vervangen worden door:

1.   Willem, woonde 1686 te Voorschoten en1694 te Leiden, overleden vr november 1697;  trouwde (1) op 10 februari 1686 te Voorschoten met Maertje Jansdr. Langelaen uit Sassenheim, overleden vr september 1694. Uit het huwelijk van Willem en Maertje zijn geen kinderen bekend. Willem ondertrouwde/trouwde (2) 24 september1694/10 oktober 1694 te Leiden met Marijtgen Jansdr. van Rijn uit Noordwijk (zij ondertrouwde/trouwde (1) 16 september 1689/04 oktober 1689 Leiden met Gerrit Gijsbertsz. van Adegeest uit Voorschoten (zoon van Gijsbert Cornelisz. van Adegeest en Willempje Cornelisdr. Brouckhuijsen)), dochter van Jan Willemsz. van Rijn en Anna Jansdr. Paerdecooper. Uit het huwelijk van Willem en zijn tweede vrouw werd een dochter geboren.
Marijtgen Jansdr. van Rijn ondertrouwde/trouwde (3) 08 november 1697/24 november 1697 Leiden met
Bruijn Arentsz. van der Klugt (zoon van Arij Abrahamsz. van der Klugt), overleden vr december 1707. Uit dit huwelijk drie kinderen. Marijtgen trouwde (4) 10 december 1707 te Leiden NH met Jan Kock uit Geertruidenberg.
Willem was korenmolenaar te Leiden, evenals de eerste echtgenoot van zijn tweede vrouw. Die hertrouwde (3) en (4) ook met molenaarsknechten.
blz.76 Ongetwijfeld de meest in het oog springende aanvulling is de vondst van de onbekende Mourijn (Hoofdstuk 33), de vader van Jacob, Pieter en Clara. Te danken aan Albert Niphuis uit Wassenaar, die in het Huisarchief Twickel de Delden vermeldingen vond van een Mouwerijn Jacobsz. in registers van kerkelijk goederen uit 1522 en 1523. Gelet op de locatie van zijn boerderij, moet het hier wel gaan om de onbekende Mourijn. Dat betekent dat de tweede alinea op blz.76 vervangen kan worden door:

Mouwerijn Jacobsz., vermeld Wassenaar 1522-1534, overl. vr 1544, trouwde vermoedelijk met een Marijtge. Uit dit huwelijk drie kinderen.

Home

Laatste update:  10-09-2009

Terug