Home
Het begin
Wapens
Afbeeldingen
Stamreeks
Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders
Overige publicaties
Noordwijk
Contact
Terug

Ongemerkt krijg je soms meer belangstelling voor sommige families dan andere. Hoe mijn zwak voor de familie Van de Boekhorst is ontstaan is wel een beetje te duiden. EÚn van mijn voorouders is Aleijd van de Boekhorst, die leefde rond de eeuwwisseling 13/1400. Haar afkomst was/is niet geheel duidelijk, wat dan juist een aanzet is om daar hardnekkiger naar te zoeken. Want, dat is toch leuk voor een Voorhouter annex Noordwijker, dat hij zou afstammen van de familie Van de Boekhorst die op zijn beurt weer stamde uit het oude geslacht Van Noordwijk en die ook in Voorhout een kasteel had.

Tja, en zo gaat dan dan, inmiddels heb ik circa 500 Van de Boekhorsten (en Van Noordwijks, die neem ik ook meteen maar mee), zo ongeveer tot in de 18e eeuw, in mijn database verzameld en zijn de meesten wel op een of andere manier aan elkaar te verbinden. En soms duikt er wel eens nieuwe op, want de mate waarin bronnen beschikbaar zijn blijft alsmaar toenemen. 

De familie ontleent zijn naam aan een bosgebied in het oude ambacht van Noordwijkerhout. Toch is er ook een wijk in Noordwijk die Boechorst wordt genoemd - naar het gebied of naar de familie, de gemeente weet het zelf niet. Over Noordwijk en het vˇˇrkomen van de naam Boekhorst in de omgeving heb ik eens een artikeltje geschreven (zie de publicaties).

Je leest nog wel eens dat de familie Van de Boekhorst "eeuwenlang de toon aangaf in Noordwijk" of vergelijkbare bewoordingen. Een beetje oppervlakkige (en ook wel overtrokken) constatering, die tekort doet aan de betekenis van verschillende leden van de familie in het bestuur van Holland. Ze manifesteerden zich als trouwe dienaren van het graafschap, door ten strijde te trekken en door een groot aantal bestuursfuncties uit te oefenen: schout, baljuw, rentmeester, houtvester, raadsheer, etc. En dat was zeker niet beperkt tot Noordwijk, integendeel. Het boek 'Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders" en diverse verhalen en/of artikelen zullen daar meer licht op werpen.             

Laatste update (deze pagina):  30-09-2016