1500-1750 250 jaar Noordwijkse en Noordwijkerhoutse gezinnen
A - Bronbewerking van de Rooms-Katholieke en Gerechtstrouwboeken van Noordwijk en Noordwijkerhout tot en met het jaar 1750, aangevuld met trouwgegevens uit andere plaatsen en secundaire bronnen, de namen van de kinderen, de ouders van de echtparen en enkele woongegevens.
Als supplement zijn tevens de Noordwijkerhoutse RK-huwelijken van 1751-1768 opgenomen
. Versie 10/2022
B - Bronbewerking van de Gereformeerde trouwboeken van Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee en Noordwijkerhout tot en met het jaar 1750, aangevuld met trouwgegevens uit andere plaatsen en secundaire bronnen, de namen van de kinderen, de ouders van de echtparen en enkele woongegevens. Versie 10/2022
C1 - Aanvulling (in dezelfde opzet en periode) op de hiervoor genoemde twee bewerkingen bevattende echtparen die in Noordwijk of Noordwijkerhout woonden maar waarvan geen huwelijksinschrijving in Noordwijk of Noordwijkerhout is gevonden. Versie 10/2022
C2 - Aanvulling bevattende Noordwijkers en Noordwijkerhouters die trouwden en/of woonden buiten Noordwijk of Noordwijkerhout. Versie 10/2022
Bronbewerking van de Rooms-Katholieke doopboeken van Noordwijk en Noordwijkerhout tot en met het jaar 1750, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C. Tevens een reconstructie van enkele kleine hiaten uit het Noordwijkse doopboek. Versie 10/2022
Bronbewerking van de Gereformeerde doopboeken van Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee en Noordwijkerhout tot en met het jaar 1750, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C. Tevens enkele dopen uit omliggende plaatsen uit 1701. Versie 10/2022
Bronbewerking van het Remonstrantse doopboek van Noordwijk tot en met het jaar 1750, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C. Versie 10/2022
Bronbewerking van het Rooms-Katholieke parochie-overzicht van Noordwijk en Noordwijkerhout uit 1686 en van Noordwijk uit 1689, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C. Versie 11/2020
De voorgaande bewerkingen zijn primair gebaseerd op eigen bronnenonderzoek maar aanvullend daarop is dankbaar gebruik gemaakt van de transcripties van Noordwijkse bronnen door wijlen Herman Schelvis; het onderzoek naar de huizen van Noordwijk-Binnen en boerderijen door Harrie Salman; de bewerkingen van de Leeuwenhorster pachten door Jan van Egmond; de bewerkingen van Rijnlandse RA en ONA registers door Henk van der Waag; de bewerkingen van Noordwijkse bronnen van Genea Rijnland, de bewerkingen van de doop- en trouwboeken van Vogelenzang/Bloemendaal door Roland van der Helm, de bronnenpublicaties m.b.t. omliggende dorpen, uitgegeven door de afdeling Rijnland van de NGV, en de kennis van Rob Verhoeve, Jan Duivenvoorden en Charles Horsthuis, en Ruud Mos van en over respectievelijk Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en Scheveningen. Voorts gaat mijn dank uit naar degenen die na publicatie aanvullingen en/of verbeteringen hebben ingestuurd. NB: Bij de boven vermelde bewerkingen staat nu een datum van de meest recente versie vermeld
RK overledenen Noordwijkerhout 1700-1756.
Uittreksel uit Nationaal Archief, toegang 3.18.80 (Archief St.Victorparochie), inv.nr. 118
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Verantwoording van de impost op het begraven in Noordwijk 1695-1735
Uittreksel uit ELO 0909, inv.nrs. 7 t/m 16
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Weerbare mannen van Noordwijk 1632
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr.767
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Kohier van de 200e penning van Noordwijk 1652
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 547
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Weerbare mannen van Noordwijk 1665
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 767
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Wijnconsumptie in Noordwijk 1680
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 553
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Weerbare mannen van Noordwijk 1702
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 767
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Gerechtshuwelijken Lisse 1580-1624
Transcriptie uit  NA 3.03.08.091, inv.nr. 44, 45, 117, 118 en 128
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
1830 Binnen
1860 Binnen
1830 Zee
1860 Zee
Bevolkingsoverzichten uit 1830 en 1860, alléén van Noordwijk-Binnen en Zee, dus *niet* Offem. De Klei, De Nes en Langeveld. Samengesteld door wijlen G. Uijttenhout. De bijbehorende kaarten zijn van 1830 en zijn ook nodig om de bestanden van 1860 te raadplegen. Met leeftijden, geboorteplaatsen, beroepen en religie. 
  Index kadastrale eigenaren in Noordwijk ca. 1832. Alle eigenaren uit de eerste Noordwijkse kadastrale legger, opgemaakt in de jaren 1818-1832, met verwijzing naar de sectie waarin zij bezittingen hadden. Op de Beeldbank RCE zijn de minuutplans te zien. Het minuscule kaartje links geeft toegang tot het verzamelplan uit 1818 waarop de verschillende secties te zien zijn. 

Andere plaatsen

Overzicht beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in het Zuid-Hollandse deel van Rijnland. Tevens register van heerlijkheden, ambachten, parochies, buurtschappen in de DTB-periode, en een beknopte verdere bestuurlijke levensloop na 1812. 
Home

Laatste update (deze pagina):
20-10-2022

Terug