Het is mijn bedoeling om ook een bescheiden steentje bij te dragen in het beschikbaar stellen van bewerkingen van (vooral Noordwijkse) genealogische bronnen. Alleen, het het bewerken zelf vordert nog niet zo erg snel dus verwacht voorlopig niet te veel.

Noordwijk
Weerbare mannen van Noordwijk 1632
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr.767
Weerbare mannen van Noordwijk 1665
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 767
Weerbare mannen van Noordwijk 1702
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 767

1830 Binnen
1860 Binnen
1830 Zee
1860 Zee

Bevolkingsoverzichten uit 1830 en 1860, alléén van Noordwijk-Binnen en Zee, dus *niet* Offem. De Klei, De Nes en Langeveld. Samengesteld door wijlen G. Uijttenhout. De bijbehorende kaarten zijn van 1830 en zijn ook nodig om de bestanden van 1860 te raadplegen. Met leeftijden, geboorteplaatsen, beroepen en religie. 
  Index kadastrale eigenaren in Noordwijk ca. 1832. Alle eigenaren uit de eerste Noordwijkse kadastrale legger, opgemaakt in de jaren 1818-1832, met verwijzing naar de sectie waarin zij bezittingen hadden. Op Wat was waar zijn de minuutplans te zien. Het minuscule kaartje links geeft toegang tot het verzamelplan uit 1818 waarop de verschillende secties te zien zijn. 
Enkele charters betreffende Noordwijk, die volledig uitgeschreven zijn in het Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden:
  1. 12-03-1399  Teruggave Stederecht Noordwijk
  2. 1490  Verzoek Jan van Noortwyk aan de stadhouder om excys te mogen heffen
  3. 14-01-1570 Octrooy op het oprichten van een waag in Noordwijk
  4. 15-01-1605  Overeenkomst aangaande benoemingen

Andere plaatsen

Overzicht beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in het Zuid-Hollandse deel van Rijnland. Tevens register van heerlijkheden, ambachten, parochies, buurtschappen in de DTB-periode, en een beknopte verdere bestuurlijke levensloop na 1812. 
Overig

N.n.b.
Home

Laatste update:  28-06-2017

Terug