Noordwijk
A - Bronbewerking van de Rooms-Katholieke en Gerechtstrouwboeken van Noordwijk tot en met het jaar 1735, aangevuld met trouwgegevens uit andere plaatsen en secundaire bronnen, de namen van de kinderen, de ouders van het echtpaar en enkele woongegevens.
B - Bronbewerking van de Gereformeerde trouwboeken van Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee tot en met het jaar 1735, aangevuld met trouwgegevens uit andere plaatsen en secundaire bronnen, de namen van de kinderen, de ouders van het echtpaar en enkele woongegevens.
C - Aanvulling (in dezelfde opzet en periode) op de hiervoor genoemde twee bewerkingen bevattende echtparen die in Noordwijk woonden maar waarvan geen huwelijksinschrijving in Noordwijk is gevonden.
Bronbewerking van de Rooms-Katholieke doopboeken van Noordwijk tot en met het jaar 1735, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C. Tevens een reconstructie van enkele kleine hiaten uit het doopboek.
Bronbewerking van de Gereformeerde doopboeken van Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee tot en met het jaar 1735, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C. Tevens enkele dopen uit omliggende plaatsen uit 1701.
Bronbewerking van het Remonstrantse doopboek van Noordwijk tot en met het jaar 1735, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C.
Bronbewerking van het Rooms-Katholieke parochie-overzicht van Noordwijk en Noordwijkerhout uit 1686 en van Noordwijk uit 1689, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden A, B en C.
De voorgaande bewerkingen zijn primair gebaseerd op eigen bronnenonderzoek maar aanvullend daarop is dankbaar gebruik gemaakt van de transcripties van Noordwijkse bronnen door wijlen Herman Schelvis; het onderzoek naar de huizen van Noordwijk-Binnen en boerderijen door Harrie Salman; de bewerkingen van de Leeuwenhorster pachten door Jan van Egmond; de bewerkingen van Rijnlandse ORA en ONA registers door Henk van der Waag; de bewerkingen van Noordwijkse bronnen van Genea Rijnland, en de kennis van Rob Verhoeve en Jan Duivenvoorden van en over respectievelijk Noordwijk aan Zee en Noordwijkerhout.
Weerbare mannen van Noordwijk 1632
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr.767
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Kohier van de 200e penning van Noordwijk 1652
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 547
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Weerbare mannen van Noordwijk 1665
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 767
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Wijnconsumptie in Noordwijk 1680
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 553
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
Weerbare mannen van Noordwijk 1702
Transcriptie uit ELO 0900 inv.nr. 767
Gepubliceerd op www.hogenda.nl
1830 Binnen
1860 Binnen
1830 Zee
1860 Zee
Bevolkingsoverzichten uit 1830 en 1860, alléén van Noordwijk-Binnen en Zee, dus *niet* Offem. De Klei, De Nes en Langeveld. Samengesteld door wijlen G. Uijttenhout. De bijbehorende kaarten zijn van 1830 en zijn ook nodig om de bestanden van 1860 te raadplegen. Met leeftijden, geboorteplaatsen, beroepen en religie. 
  Index kadastrale eigenaren in Noordwijk ca. 1832. Alle eigenaren uit de eerste Noordwijkse kadastrale legger, opgemaakt in de jaren 1818-1832, met verwijzing naar de sectie waarin zij bezittingen hadden. Op de Beeldbank RCE zijn de minuutplans te zien. Het minuscule kaartje links geeft toegang tot het verzamelplan uit 1818 waarop de verschillende secties te zien zijn. 

Andere plaatsen

Overzicht beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in het Zuid-Hollandse deel van Rijnland. Tevens register van heerlijkheden, ambachten, parochies, buurtschappen in de DTB-periode, en een beknopte verdere bestuurlijke levensloop na 1812. Home

Laatste update (deze pagina): 18-02-2018

Terug