Alhoewel ik menig uurtje in archieven heb doorgebracht om (kopieŽn van) originele stukken door te pluizen kan een kwartierstaat ook voor een flink deel bestaan uit gegevens van al gepubliceerde onderzoeken. Hier volgt een lijstje van gebruikte boeken, publicaties en artikelen, onder dankzegging aan de auteurs:
 • Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen, B.S.G.W. 1994, door Th. P. van Zijl
 • Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen, Honselersdijk 1981, door A.H.E.M. Janssen-de Groot
 • De kwartierstatenboeken van de Genealogische Vereniging Prometheus
 • Onze Voorouders, kwartierstaten en stamreeksen van de afdeling Rijnland van de NGV
 • Genealogie Tettero(o): Een Delflandse tak, vanaf ca. 1550, Rotterdam 2000, door A.J.M. Tetteroo
 • Genealogie Tettero(o): Een Westlandse tak, vanaf ca. 1600-1900, Voorburg 2000, door W.C. Tettero
 • Genealogie van Tetrode 1300-1600, Voorburg 2000, door W.C. Tettero
 • Publicaties Werkgroep Brederode, afl. 1-9, door C. van Brederode, K. Leyns en M.C. Visser
 • De families Goumans en Goemans, stambomen van drie Venrayse families, Roermond 1979, door Th.M.P.M. Boom
 • Van Oerle: een Brabantse naam uit de middeleeuwen, Zwolle 1992, door B. van Oerle
 • Genealogische gegevens over het geslacht Groenewegen, Naaldwijk 1997, door P.A. Vijverberg
 • Genealogie Van der Drift: Deel 2: Tak Wassenaar, Zwolle 1992, door G.H.J. van der Drift
 • Genealogie De Heij, Roden/Hogeveen 1997, door J.G. de Heij en G.J. Krol
 • Een geslacht Borsboom wonende in de Republiek der Verenigde Nederlanden 1588-1795, Voorburg 1995, door A.A. Franke
 • Van Louris Borsboom ca 1525-1580 tot Laurens Borsboom 1991-heden, Voorburg 1997, door A.A. Franke
 • Van Louris Jacobszoon tot Laurens Borsboom deel 2, Voorburg 2001, door A.A. Franke
 • De Van Klaverens van Zuid-Holland, Rijswijk, door J.H. Olthoff
 • Dossier Gordijn, een familiegeschiedenis van 538 jaar, Amstelveen 1989, door D. Gordijn
 • Cijtgen Pietersdr., een juweel van een erftante. Ons Voorgeslacht nr. 445, door H.M. Kuypers
 • Boerenfamilies Ruychrock in de omgeving van Den Haag in de 17e eeuw, Ons Voorgeslacht 1983
 • Genealogie van het Middeleeuwse welgeboren geslacht Van der Speck, Ons Voorgeslacht 1984
 • Het geslacht Van der Spek te Rijswijk tot het eind van de 16e eeuw, Ons Voorgeslacht 1980
 • Een familie Van Egmond, alias Van der Sluijs, alias Van Valckenburgh, gedurende de 16e en 17e eeuw, Gens Nostra 1977
 • Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit de families Van der Kroft en Van der Krogt, Ons Voorgeslacht nr.501, door P.C.J. van der Krogt
 • Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk, Ons Voorgeslacht nr.510, door G. van Niekerken
 • Van 'den Overgaeu': 5 eeuwen genealogie en geschiedenis van de families Overgaauw en (sinds 1782) van de familie Overgaauw Pennis, 1998, door D.Overgaauw / H.Th.F. van Wijk
 • Van Spaendonck naar Tilburg, Tilburg 1995 door B.J. van Spaendonck.
 • Voorouders van Jannetje Woutersdr., weduwe van Huych Willemsz. Quack. Ons Voorgeslacht nr. 528, door S.M. Auwerda-Berghout
 • Hillegomse geschiedenissen / De Hervormde of St.Maartenskerk te Hillegom, 1985 / 1979, A.M. Hulkenberg
 • Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families. Uitgave van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom Werkgroep Genealogie, oktober 2001
 • diverse familienamen-dossiers bij het CBG: Heemskerk; Hillenaar; Steenvoorden; Van Haastert
 • diverse kwartierstaten, stamreeksen, naamreeksen en genealogiŽn (onder meer uit hiervoor al genoemde boeken, dossiers bij het CBG, hieronder genoemde tijdschriften, Gensdata BBS en het WWW): Half-Wassenaer; Hoogervorst; Romijn; Van der Lubbe; Van Dorp; Van Adrichem, Verspeck; Howell; Alblas; Alkemade-Aanhane; Blijleven; Boks-Voorham; Bolleboom; Collignon; Hunnik; M.C. de Keijzer; van der Meer-Derksen; Parlevliet; Pegel; Prins-Swank; Regeer-Van Klaveren; Reurings; Roest-Barendregt; Slootweg-Cattel; De Keijzer-Eijkelenboom; De Vreede; De Wit; Duivenvoorde; Van Swanenburgh; Granneman; Visser; Strik; Van de Boogaart; Van den Bosch-Oudshoorn; Van der Hoeven; Van der Krogt; Van der Tas; Van Egmond-Labree; Van Haastregt; Van Markus-Bosch; Van Schie; Van der Knaap; Kortekaas; Ruigrok; Van Bergen Henegouwen; Van der Meer; Van Haastert; Van Swieten; Van Dijk Van Adrichem; Reinders; Van Nood-Van Oostveen; Van Poelgeest.
Verder is dank verschuldigd aan diverse personen, die een kleinere of grotere bijdrage rechtstreeks hebben geleverd:
 • Op de eerste plaats Wim Angevaare, voor de gegevens van de Aengevaerens uit Limburg, en natuurlijk alle verdere aanvullingen omtrent de familie
 • Kees Toonen, voor de gegevens van de familie met die naam
 • Tonny de Groot, voor een goede start met de hobby
 • Peter van der Krogt
 • Theo Noordermeer
 • Ronald van der Helm
 • Jos Odijk
 • Ton van der Putte
 • Peter van der Voorn
 • Theo van Reijn
 • Daniel Clotman
 • Ronald Gase
 • Rob Kuijsten
 • Georgina van Adrichem
 • Hans van der Zon
 • Ton Brederode
 • Henk Joosten

 • Tom van Schie
 • Rita Heijdra
 • Jan van Oeveren
 • Margaret Warmenhoven
 • Nanneke Voorham
 • Margriet Blok
 • Ronald van der Spiegel
 • Johan de Heij
 • Hein Biezeman
 • Fredy Wagemans
 • Marcel van der Lans
 • Marcel van der Stap
 • Ferry Rollema
 • Jan Koolloos
 • Bart Verroken
 • Stefan Hilling
 • Bernadette van Koppen
 • Jacques Duivenvoorden 
 • wijlen Jan Paul Gilliams
 • Ulrich Zohren
 • Albert Niphuis
Ook zeer op prijs gesteld wordt het werk van diegenen die originele archiefstukken hebben bewerkt en gepubliceerd:
 • Genea Rijnland met een groot aantal bewerkingen van Rijnlandse archiefstukken
 • Studiegroep Genealogie Westland
 • F.J.A.M. van der Helm, bewerkingen van het Hoofdgeld Rijnland 1623 / Doop-en Trouwboeken Wassenaar en Stompwijk
 • A.W. Brederode, Catalogus Animarum Catholicarum / Bewerking DTB, Gaarder en Burgerlijke Stand Wassenaar
 • H. van der Waag, bewerkingen oud rechterlijk en notarieel archief Wassenaar, Voorschoten, Noordwijk etc.
 • De publicaties m.b.t. leenrepertoria in 'Ons Voorgeslacht'
 • Diverse bewerkingen van bronnen uit de Duin- en Bollenstreek, door J.B. Glasbergen
 • Reeks genealogische bronnen van de dorpen rondom Leiden, Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
 • Het Historisch Genootschap 'Oud Soetermeer'
 • De WWW-site van The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
Er is gebruik gemaakt van de volgende tijdschriften en uitgaven, zowel voor gegevens als achtergrondinformatie:
 • Ons Voorgeslacht
 • Gens Nostra (NGV)
 • De Nederlandsche Leeuw
 • De Navorscher
 • Kronieken, tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus
 • Ons Erfgoed
 • Genealogie, kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie
 • De Wapenheraut
 • Nederlands Patriciaat
 • Jaarboek CBG
 


Home

Laatste update:  01-07-2009

Terug