De belangrijkste wijzigingen  in 'Deur naar het verleden' worden hier bijgehouden.


18-03-2014
Belangrijkste nieuws is het verschijnen van mijn boek 'Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst'. 
18-03-2014
In de Blauwdotter zijn de laatste tijd twee nieuwe artikelen verschenen: 'De Satraap van Noordwijk' en 'Was koster Jan een meisje'. Twee artikelen zijn verwijderd, waarvanm één tijdelijk. Zie verder de 'Publicatie'-pagina.
05-08-2011
Er is een artikel verschenen over Andries van de Boekhorst, een Noordwijkse zeeheld in de Blauwdotter. De kwartierstaat is wat aangevuld en gecorrigeerd.
20-10-2010
In de Blauwdotter is een artikel verschenen over frauderende bestuurders in Noordwijk in 1398. De wapenspagina is uitgebreid met enkele voorbeelden van Boekhorst-wapens.
25-03-2010
Diverse aanvullingen op de publicaties-pagina. De belangrijkste ervan is het levensverhaal van Jan van de Boekhorst. Daarnaast is een artikel verschenen over de Noordwijkse dorpsaccijns (Blauwdotter) en het lang verwachte artikel over Immetge Lourisdr (Ons Voorgeslacht). Ten slotte is een eerder gepubliceerd verhaal over Boekhorst en Montfoort aangevuld. 
11-01-2010
De pagina met publicaties is verrijkt met een verhaal over het kortdurende stadsschap van Noordwijk.
01-12-2009
Een verhaal over de relatie tussen Boekhorst en Montfoord gepubliceerd.
05-10-2009
Op de pagina met publicaties is een verhaal over de bastaarden van Blois opgenomen. 
25-09-2009
Op de pagina met bronbewerkingen is een overzicht toegevoegd van de DTB's in het Zuid-Hollandse deel van Rijnland. 
14-09-2009
Op de pagina met bronbewerkingen is een index van de kadastrale eigenaren in Noordwijk van 1832 toegevoegd. Enkele kleine toevoegingen bij de Boekhorstwapens en de pagina over het grondgebied van Noordwijk.
22-08-2009
Een nieuwe pagina toegevoegd waarop aanvullingen op 'Zwerven door Zuid-Holland' zullen worden bijgehouden.
10-07-2009
Mijn nieuwe homepage, uitvoering 2009 en genaamd 'Deur naar het verleden', is op het internet geplaatst.

Home

Laatste update (deze pagina): 18-03-2014

Terug