Op deze pagina wordt een aantal publicaties en artikelen opgesomd waarvan een aantal ook in te zien is, of te downloaden. Met een beetje pretentie zou je het een bibliografie kunnen noemen, maar ik laat de mogelijkheid ook open voor een enkel artikeltje van een ander. Het is een bonte verzameling doordat ze enerzijds op verschillende manieren al een keer zijn gepubliceerd en anderzijds op de plank lagen of speciaal voor deze website geschreven zijn of nog worden; maar ook omdat het om een gamma van onderwerpen gaat dat soms ook het eigenlijke kader van de site een beetje te buiten gaat. Maar ook hier weer: het is mijn feestje......


Genealogie en geschiedenis c.s.
Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders - de geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst  is in maart 2014 in boekvorm verschenen.
Het verhaal over de voorouders van mijn grootvader Henk van Wouw is al enige jaren geleden als boek uitgegeven: Zwerven door Zuid-Holland. De verwijzing is naar de Van Wouw-pagina, waar wat meer over het boek wordt verteld.
De Boekhorsten en Noordwijk is een artikel over de relatie van Boekhorst met Noordwijk, dat in de Blauwdotter, orgaan van het Genootschap Oud Noordwijk, nr. 150 is verschenen. De on-line versie bevat de afbeeldingen die in de Blauwdotter niet waren opgenomen.
Den kinde ter noertwijk - over een aantal bastaarden die Jan van Blois en zijn familie ons nagelaten heeft. Niet in drukvorm verschenen.
Stadslucht maakt vrij - een artikeltje met wat bespiegelingen over de kortdurende stadsrechten van Noordwijk. Gepubliceerd in de Blauwdotter van herfst 2009 (nr. 152), met toegevoegd enkele laatste wijzigingen.
De Noordwijkse dorpsaccijns - een vervolg op het vorige artikelGepubliceerd in de Blauwdotter van winter 2010 (nr. 153).
De ouders, echtgenoten en kinderen van Immetge Lourisdr. Geboren in de Nes in Noordwijk, later wonend aan het oude Marctveld (Lindenplein).  Gepubliceerd in  "Ons Voorgeslacht", maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie, van februari 2010.
Tsegghen van Noertich - een artikel over frauderende bestuurders in het kortdurende stadsschap van Noordwijk. Gepubliceerd in  de Blauwdotter van  zomer 2010 (nr.155).
Een Noordwijkse zeeheld  -  een artikel over de Noordwijkse zeehels Andries van de Boekhorst. Gepubliceerd in  de Blauwdotter van  lente 2011 (nr.158).
De Satraap van Noordwijk -  over  de wijze waarop Noordwijk in handen kwam van de familie Van der Does. Het  verhaal is in drie delen gepubliceerd in de Blauwdotter, en wel in de nummers 161, 162 en 167.
Was koster Jan een meisje? -  een artikel over de oudste vermelding van een school in Noordwijk en de eerste personen die het schoolmeester- en kosterambt in bezite hadden. Verschenen in de Blauwdotter nr. 167.
Walich & Balich  -  een artikel over de voorouders van de Noordwijkse schout Daniel van Langeveld, verschenen in het Rijnlandnummer van Gens Nostra, september 2014. Gens Nostra is het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).
Korte verhalen - vijf verhalen van diverse genealogische pluimage:
Generatieduur - over de gemiddelde leeftijd waarop vroeger mensen trouwden
Middelste Marietje - over het vˇˇrkomen van kinderen met dezelfde naam in een gezin
Een kwartiet Ariaantjes - over de bezittingen van vier Ariaantjes uit Noordwijkerhout
Een kwestie van timing - over iemand die net op tijd zijn testament liet opstellen
Eddy Christiani - over een eeuwling uit Lisse
De verhalen zijn verschenen in het mededelingenblad van de afdeling Rijnland van de NGV
Van dorpskist tot archief  -  een artikel over verdwenen en teruggevoonden archiefstukken uit Noordwijk.
Verschenen in het mededelingenblad van de afdeling Rijnland van de NGV
Het rechterlijk archief van Lisse. Een bron met verrassingen  Gepubliceerd in  "Ons Voorgeslacht", maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie, van september/oktober 2021.
Foykens cs. Een poging om zes generaties afstammelingen van Feukinis (van Teylingen) in een verwantschapsschema onder te brengen.Overig
Straightforward
Straightforward: the Narrative Construction of Heteronormativity from Homer to The Hobbit Niet door mij geschreven maar door mijn zoon, onder de naam Marcus Attwater
De Leeuw van Noordwijk is een artikeltje dat in 2008 is verschenen in Typisch Noordwijk, het huisorgaan van de Gemeente Noordwijk. Ook wel een stukje geschiedenis, eigenlijk.
Denkend aan Noordwijk, afscheidsbrief aan mijn collega's uit augustus 2008. Verschenen als mail-brief binnen de bestuursdienst van Noordwijk. 

Transport c.s.

 

Home

Laatste update (deze pagina):L 02-01-2022

Terug