Vervolg van de publicaties-pagina. Heeft nu niets met genealogie of Noordwijk te maken......


BOVA

1982-2007:  25 jaar BOVA Futura.  Een artikel  over het 25-jarig jubileum van de Futura, gepubliceerd in de Autobuskroniek 02-2008.

1985-2006:  21 jaar Aussie BOVA's.  Een artikel over de BOVA's in Australia, gepubliceerd in de Autobuskroniek 06-2007.VIN en WMI


De VIN-code gekraakt (1) 
is een artikel over het voertuig identificatienummer, verschenen in Autobuskroniek 09-1995. Er waren ook nog zeven vervolgartikelen, gewijd aan specifieke autobusfabrikanten. 

Vehicle and Manufacturer Identification by VIN code  - hetzelfde (basis)artikel, maar dan in een internationale versie, verschenen in Buses World Wide.

Zelfde titel en onderwerp, maar een versie gericht op Groot-BrittanniŽ, gepubliceerd in de Editorial van de PSV Circle Newssheet. Overig
Takken's double-decker buses. De Engelse versie van een artikel over de eerste 25 dubbeldekkers die in de jaren '60 en '70 in Nederland werden gelmporteerd. De Nederlandse versie werd gepubliceerd in de Autobuskroniek 03-2021.
De kentekenregistratie in Nederland (1 en 2). De titel zegt genoeg, maar het artikel is specifieker want gericht op de registratie van autobussen. Gepubliceerd in de Autobuskroniek 02 en 03-1999.
De kentekenregistratie in Nederland (3) is een vervolg op de vorige artikelen waarin de lezers worden bijgepraat over de ontwikkelingen. Verschenen in de Autobuskroniek 09-2000.

 

Home

Laatste update:  21-12-2021

Terug