1 meester Schuitemaker

16 Aaltje Mulder

31 Tiny Verhoef

46 Siem Doppenberg

61 Leo Schuur

2 Juffr. Weigers

17 Evert Bouwers

32 Stein Schuur

47 Aart Bouwers

62 Hennie de Ruiter

3 Drikus Bouwers

18 Gerrie Mouw

33 Piet Looijengoed

48 Jacob Pul

63 Jannie Palma

4 Evert Boeve

19 Marinus Essenburg

34 Drikus Schuur

49 Gijsje Bijvank

64 Greet de Ruiter

5 Gerrie de Ruiter

20 Neeltje Hoegen

35 Cobie Mouw

50 Lena Rozelaar

65 Jannie Huisman

6 Marta Klarenbeek

21 Jannie Mulder

36 Juliana Palma

51 Eefje Bijvank

66 Frankje Mulder

7 Jannie Hoegen

22 Geertje Bouwman

37 Rika Bouwers

52 Aartje Mulder

67 Eefje Middendorp

8 Geurt van Lagen

23 Lubbertje Pul

38 Metje de Ruiter

53 Willie Mulder

68 Riek van Es

9 Hennie Bouwman

24 Gerrit Bijvank

39 Hennie Nieuwenhuizen

54 Aaltje Bijvank

69 Jan Huisman

10 Peter Schuitemaker

25 Hans Born

40 Klaas Mulderij

55 Dirk Mulderij

70 Ellie Boonen

11 Bessel Looijengoed

26 Katrien Bijvank

41 Gerrit van Dasler

56 Dik Rozelaar

71 Nellie Schuur

12 Gerbrand Mulder

27 Willie Doppenberg

42 Bertus Verhoef

57 Dikkie Duits

72 Ab Palma

13 Mientje Hunestein

28 Beerdien mulder

43 Henk Schuur

58 Diny Mouw

73 Eppie Bouwman

14 Willie Looijengoed

29 Berta Mulder

44 Aartje de Bruin

59 Henk van Lagen

 

15 Aaltje van Lagen

30 Ab Bouwman

45 Aart van Es

60 Jannie Bouwman