Brackel

Genealogie van de familie Brackel e.a.

Introductie

Vanaf 1941 heeft mijn vader Louis H.G. Brackel zich bezig gehouden met genealogisch onderzoek naar zijn eigen familie en naar gegevens van de familie van mijn moeder Christina M. Elemans. Daarbij schreef hij naar die gemeente- en parochie-archieven waarvan hij vermoedde dat die hem verder konden helpen. Meestal kreeg hij schriftelijk antwoord waarvoor hij dan EUR 0,18 aan gemeentelijke leges moest betalen. Al deze gegevens heeft hij, uiteraard met de hand, verwerkt in genealogische staten die ik heb gebruikt voor het samenstellen van de digitale stamboom, die u op deze website zult aantreffen.

Wijlen mijn peetoom, Paul O.M. Brackel, heeft vanaf ongeveer 1965 een groot deel van zijn vrije tijd besteed aan het verder uitbreiden van de gegevens over de "Brackels". Als uitgangspunt voor zijn onderzoek heeft hij de resultaten van het stamboomonderzoek van mijn vader genomen.

Onder andere in Haselünne (D) heeft hij, met hulp van Arnold Hermans, geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata kunnen achterhalen uit kerkboeken, waarvan de oudste nog uit het jaar 1640 dateerde. Verder heeft hij daar veel andere historische gegevens tot zijn beschikking kunnen krijgen.
Zijn aantekeningen zijn in de volgende drie documenten opgenomen: Bovendien verschafte Tineke Brackel uit Utrecht hem veel gegevens over geboorten en andere belangrijke familiegebeurtenissen, die hebben plaatsgevonden binnen de z.g. Eindhovense tak van de familie Brackel.

Al de door hem met de hand beschreven bestandskaarten zijn door zijn dochter Ange-Louise omgezet in een groot aantal gedrukte familietabellen, die hij aan geīnteresseerde familieleden in 1997 als boek ter beschikking stelde.
O.a. op deze tabellen heb ik mij gebaseerd bij het maken van de website "Genealogie van de families Brackel e.a.".

Zelf heb ik onderzoek gedaan bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Gemeente-archief in Den Haag. Daar heb ik gegevens van de families Elemans, Bensdorp en Voss kunnen achterhalen.

Naar aanleiding van deze website hebben verscheidene personen mij stambomen en aanvullingen op mijn stamboom toegestuurd. Indien mogelijk heb ik deze gegevens, onder dankzegging, in mijn stamboom verwerkt.

Tot slot hoop ik dat u bij het bekijken van deze website veel plezier zult beleven.

Herman P.M. BrackelCorrecties en aanvullingen op de inhoud van deze website kunt u richten aan:
brackel@hetnetHAALDITWEG.nl


Naar de stamboom indexpagina


Foto's familie Brackel-Bensdorp


Foto's familie Brackel-Elemans


Foto's families Brackel, Becker, Bensdorp, Thijssen en Wellman


Foto's families Elemans en Van den Burg


Deze webpagina's zijn op 8 mei 2014 bijgewerkt.

CopyrightŠ 2014 H.P.M. Brackel.