Huiswerk-site

Het OrgelKids Project op de Basisschool
Lesbrief
Poster A3
Poster A4
Stap 1 het raamwerk opzetten
Stap 2 de toetsen opvolgorde
Stap 3 de windlade opzetten
Stap 4 de magazijnbalg aansluiten
Stap 5 de pijpjes in volgorde er op
Stap 6 alles weer netjes terug in de kist
een puzzel en wat vragen
Alles nog in een Powerpoint-presentatie -na download er op klikken
huiswerksite voor Arbeidsrecht, staats- en bestuursrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, Marketing, Economie, Wiskunde, Advocatuur, Deurwaarderpraktijk, Makelaardij, alle soorten Fiscaal Recht, Salarissen en Personeelswerk (HRM) FIS- 2.0 De samenvatting inkomstenbelasting
FIS- 2.1 Buitenlandse belastingplichtigen
FIS- 2.2 Wat is het verband tussen loonbelasting en inkomstenbelasting
FIS- 2.3 Inkomen door eigenwoningforfait
FIS- 2.4 In welke Box komen allerlei posten?
FIS- 2.5 Wat voor stukken zijn nodig voor de invulling van aangifte Ink.Bel.
FIS- 2.6 Welke posten mogen wij in mindering brengen?
FIS- 2.7 Na de berekening van de IB mogen de heffingskortingen er af
FIS- 2.8 Voor de inhouding van loonbelasting is een dienstverband nodig
FIS- 3.1 de artikelen van de AWR die van belang zijn
FIS- 3.1 de gegevens van de AWR die van belang zijn
FIS- 3.2 Wat is een aangifte, wat is een aanslag
FIS- 3.3 en 3.4 Brochure omzetbelasting
FIS- 3.3 Brochure omzetbelasting Regeling kleine ondernemers
FIS- 3.3 Fiscaal Recht Samenvatting Omzetbelasting / BTW
FIS- 3.5 3.6 3.7 Schenkingsrecht, Successierecht, Overdrachtsbelasting, Assurantiebelasting
FIS- 3.8 vennootschapsbelasting


Fiscaal recht
toetsmatrijs examen FIS
Wettenbundel II mag op het examen worden gebruikt !
FIS- Verwijzingen naar het boek
FIS- Deze 3 bladzijden uit het hoofd leren.
FIS- 00 de toetsmatrijs belastingrecht
FIS- 1.1 Welke belastingen zijn er?
FIS- 1.2 De Gemeentelijke Belastingen
FIS- 1.3 De WOZ en OZB, Kwijtscheldingsregelingen
FIS- 1.4 In bezwaar en beroep gaan tegen gemeentelijke belastingen
FIS- 2.0 De samenvatting inkomstenbelasting
FIS- 2.1 Buitenlandse belastingplichtigen
FIS- 2.2 Wat is het verband tussen loonbelasting en inkomstenbelasting
FIS- 2.3 Inkomen door eigenwoningforfait
FIS- 2.4 In welke Box komen allerlei posten?
FIS- 2.5 Wat voor stukken zijn nodig voor de invulling van aangifte Ink.Bel.
FIS- 2.6 Welke posten mogen wij in mindering brengen?
FIS- 2.7 Na de berekening van de IB mogen de heffingskortingen er af
FIS- 2.8 Voor de inhouding van loonbelasting is een dienstverband nodig
FIS- 3.1 de artikelen van de AWR die van belang zijn
FIS- 3.1 de gegevens van de AWR die van belang zijn
FIS- 3.2 Wat is een aangifte, wat is een aanslag
FIS- 3.3 en 3.4 Brochure omzetbelasting
FIS- 3.3 Brochure omzetbelasting Regeling kleine ondernemers
FIS- 3.3 Fiscaal Recht Samenvatting Omzetbelasting / BTW
FIS- 3.5 3.6 3.7 Schenkingsrecht, Successierecht, Overdrachtsbelasting, Assurantiebelasting
FIS- 3.8 vennootschapsbelasting

---------------------------------------------
Proeftoets 2 BPES om te oefenen inclusief antwoorden
Proeftoets 5 BPES om te oefenen inclusief antwoorden
Proeftoets 6 BPES om te oefenen inclusief antwoorden

toetsmatrijs examen BPES bestuurs- bestuursprocesrecht (4 blz.)
(zie je op je smartphone maar 1 blz, dan laptop gebruiken)
Wat moet je weten voor de BPES-toets ?(is voor oude boek basiskennis recht)
nr.1 Samenvatting Awb
nr.2 Samenvatting Attributie Delegatie Mandaat
nr.3 samenvatting WBP, BIBOPen WOB (3 blz.)
nr.4 stappenschema bezwaar beroep
nr.5 wet wabo (4 blz.)
nr.6 examen info over notaris :
nr.9 belanghebbenden, termijnen enz. NIEUW
Ook leren Basisboek Recht, Blok6 de Algemene beginselen v behoorlijk bestuur (abbb) en Handhaving, (bestuursdwang bestuurlijke boete, enz.)Dat zijn de hoofdstukken 1, 4, 6,7,8,9,10 in de oude (3e) druk.
In de nieuwe (4e) druk is dat hoofdstuk 42, 45, 47-51. plus alle 6 uitgereikte bovenstaande blaadjes.
Voor de herkansers3e klas: opgelet, de laatste 2 blaadjes betreft nieuwe extra examenstof.
Hoofdstuk 9 van de Awb = de Klachtenregeling
Klachttermijn voor de klager
De klachttermijn is aanzienlijk langer dan de termijn voor het indienen van een
bezwaar- of beroepschrift (6 weken). De termijn voor de klager om te kunnen klagen
over een gedraging bedraagt maximaal één jaar.
Behandelingstermijn voor het bestuursorgaan
De klager moet ervan uit kunnen gaan dat de klacht binnen een redelijke termijn
door het bestuursorgaan wordt behandeld. De maximale termijn om de klacht
te behandelen bedraagt 6 weken. Deze termijn gaat na ontvangst van de klacht lopen
en geldt alleen voor schriftelijke klachten. Het bestuursorgaan kan de termijn
éénmalig met ten hoogste vier weken verlengen.
---------------------------------------------------------------------------------------


op verzoek de toetsmatrijs Arbeidsrecht:
Toetsmatrijs Arbeidsrecht

Toetsmatrijs Strafrecht


UITWERKING Toetsmatrijs SZ voor het examen ARBM


-----------------------------
Vak INR examen basiskennis recht
toetsmatrijs examen basiskennis recht
klas 1C 1D Uitwerking bij toetsmatrijs examen basiskennis recht

klas 1C 1D Uitwerking bij toetsmatrijs examen basiskennis recht

Het rekenvierkantje om gemakkelijk en foutloos de BTW afdracht te berekenen.(vernieuwd)

dit moet je weten over de advocaat


Hier de samenvatting van wat je moet leren voor de toets PSTA || Wettenbundel 2 is nodig bij de toets !
PSTA, projects Staatsrecht, nog even repeteren
bij het Paard Nico kan je zien hoe zo'n arrest er uit ziet.
ingeleverd werk project Staatsrecht PSta (is nog niet bijgewerkt)


toetsmatrijs examen AIR, Arbeid, Inkomen, Registratie
0 Varia examen AIR
0 Stofomschrijving voor het examen AIR
Let op: dit is allemaal oude leerstof. Diverse dingen zijn achterhaald !
0 Wat moeten we weten?
0 Nog wat extra informatie over diverse nieuwe onderwerpen.
1 Hoe ziet een loonstrook er uit?
1 detail-informatie over belastbaar loon.
1 overzicht heffingskortingen.
1 Loonbelastingtabel om de hoogte van de belasting in op te zoeken.
2 Hoe zit het met dagloon en uitkeringen
2 de techniek van het loonbegrip.
3 "alles"over pensioenen.
4 Hoe zit het met vakantiedagen
4 De WAZO met informatie over verlof en aanvraagtermijnen !
4 termijnen voor ziekmelden bij UWV.
5 belangrijke termijnen van de wet Poortwachter.
7 1,4% van de loonkosten belastingvrij : nieuwe regeling

----------------------
gerechtsdeurwaarderswet

klein stukje Arbeidsrecht:
Samenvatting van de eerste hoofdstukken
Wat zegt de wet over het werken van jongeren
Geheimhoudingsplicht geldt ook al zonder geheimhoudingsbeding
onderscheid tussen soorten bepalingen in een CAO
de WAZO regelt de verschillende soorten verlof en de vereisten daarbij
de "zorgplicht" van de werkgever is van invloed op de aansprakelijkheid

Burgerlijk ProcesRecht

Gegevens BestuursProcESrecht voor 2A 2B 2C 3A 3B en 3C
toetsmatrijs examen Burgerlijk procesrecht
Wat moet je weten voor de BPES-toets ?
uitslag BPES 17 april 2013, 3e klassen
Samenvatting Awb
Samenvatting Attributie Delegatie Mandaat
samenvatting WBP, BIBOPen WOB (3 blz.)
stappenschema bezwaar beroep
Ook leren Basisboek Recht, Blok6 de Algemene beginselen v behoorlijk bestuur (abbb) en Handhaving, (bestuursdwang bestuurlijke boete, enz.)Dat zijn de hoofdstukken 1, 4, 6,7,8,9,10.
In de nieuwe druk is dat hoofdstuk 42, 45, 47-51. plus alle uitgereikte blaadjes.


toetsmatrijs examen AIR, Arbeid, Inkomen, Registratie.
0 Stofomschrijving voor het examen AIR
0 Wat moeten we weten?
0 Nog wat extra informatie over diverse nieuwe onderwerpen.
1 Hoe ziet een loonstrook er uit?
1 detail-informatie over belastbaar loon.
1 overzicht heffingskortingen.
1 Loonbelastingtabel om de hoogte van de belasting in op te zoeken.
2 Hoe zit het met dagloon en uitkeringen
2 de techniek van het loonbegrip.
3 "alles"over pensioenen.
4 Hoe zit het met vakantiedagen
4 De WAZO met informatie over verlof en aanvraagtermijnen !
4 termijnen voor ziekmelden bij UWV.
5 belangrijke termijnen van de wet Poortwachter.
7 1,4% van de loonkosten belastingvrij : nieuwe regeling
Burgerlijk Procesrecht BPR
toetsmatrijs examen Burgerlijk procesrecht
Schema Burgerlijk Proces Recht
Het begin van een rechtsgang in eenvoudige woorden.
Samenvatting BPR 6 bladzijden, goed leren !!
Laatste stukje training voor toets BPR.
werkstuk BPR voor klas 2C
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------