Wolter Jans van den Bisschop

 

Allereerst iets over Wolters Jans. Hij is niet de voorvader van de Woltersen, maar is slechts een stiefvader. Hij heeft wel een belangrijke stempel gedrukt op de familie en er wonen nu nog steeds leden van de familie Wolters op de boerderij aan de Bisschop.

 

Wolter Jans is 3 keer getrouwd geweest. Twee voogdijaktes zijn gevonden die ten tijde van het 2de huwelijk in 1704 en 3de huwelijk in 1720 zijn opgemaakt.

 

De ouders van Wolter Jan waren Jan Willemsen en Trijne Jansen. Hij had bij de overdracht van de Caterstede een zus Geesje en broer Wijgmout. Geesje was getrouwd met Berent Derxen. Ook wordt in de overdrachtsakte een Henrick Lammersen genoemd zoon van Lambert Willemsen en Merrigien Jansen. De werd vertegenwoordigd door een momber/voogd. Hieruit is de conclusie te trekken dat Henrick een neef van Wolter Jan is en Lambert en broer van Jan Willemsen.

 

Het eerste huwelijk van Wolter Jans was met Matta Hannessen. Zij hadden samen twee kinderen Jan en Willem. In 1720 waren ze meerderjarig en moeten dus voor 1797 geboren zijn. Willem wordt nog genoemd bij de Volkstelling van 1748 als inwonende bij Hendrik Goosens.en Jannigje Hendriks.

Van Jan is er toe nu toe geen enkele informatie boven tafel gekomen.

Het tweede huwelijk van Wolter Jans was met Jennigien Assies van Meer. Naar aanleiding van dit huwelijk is er op 12 februari 1704 een voogdij akte opgesteld.

 

Deze voogdijakte vermeldt dat Jennigien eerder was gehuwd met Henrick Arents Weleman. Zij hadden twee dochters Eefse en Geertien. Deze waren in 1704 nog minderjarig en hun voogden waren hun ooms Jan Weleman van Eede en Arent ten Pas. De zonen Willem en Jan van Wolter Jans waren ook nog minderjarig en hun voogden waren hun ooms te Den Ham Henrcik Hannesen Kippe en Hermen Hendrixen.

Wolter Jans en Jennigien Assies kregen twee kinderen Hendrikje en Mattijn. In het doopboek van Den Ham zijn deze kinderen te vinden.

Van deze kinderen hebben we ook geen verder informatie.

 

Het derde huwelijk van Wolter Jans was met Geertijn Hendriks, weduwe van Gosen Hendriks op het Grefelt te Lemele. Zij bracht twee kinderen uit het huwelijk met </DIV>Gosen mee, namelijk Hendrik en Teunis, die nog minderjarig waren. Ook waren de kinderen van Wolter Jans uit het tweede huwelijk nog minderjarig. Op 22 februari 1720 is er naar aanleiding van dit huwelijk een voogdij akte opgesteld.

 

Voogden van de kinderen zijn Derk Krukken te Meer, aangetrouwde halfbroer en Hendrik Jans Pijltien te Magele, aangetrouwde oom.

Derk Kruckert is een aangetrouwde halfbroer van Mattijn en Hendrikjen. Derk is getrouwd met Eefse Henriks dochter uit het eerste huwelijk van Jennegien Assen. Haar zus Geertien Henriks is getrouwd met Asse Jansenvan Eegden. Zij verklaren in de 1720 te zijn afgekoft en betaelt te wesen.

Hendrik Jans Pijltien is getrouwd met Wijgmoet Jans, de zus van Wolter Jans zoals later uit haar testement zal blijken.

 

 

Derk op de Krukke te Meer en Hendrik Jansen in Pijltjeshuis in Magele vinden we ook terug in het doopboek van Den Ham.

 

In het doopboek van Den Ham vonden we nog wel informatie over een Gosen gevonden, waarvan de namen van de kinderen Hendrick en Teunis zijn. Of deze Gosen dezelfde is als Gosen Hendrik van ít Grefelt is niet te zeggen.