Huidige jaargang
nummer 1

Voorgaande jaargang
nummer 1
nummer 2

Symposia

Stichting Forces

R&S Twitter

Nieuws


Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 1, januari 2018
Inhoud:
Redactioneel       3
Vertrouwen op Allah                          
Religieuze coping van hoogopgeleide Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst
Leonie van der Valk, Jos Pieper & Rien van Uden
5
Wat is er aan de hand in religieland?
Loek Halman & John Gelissen
28
Kerk in context
Review religieuze praktijken in functioneel gedifferentieerde systemen
Erik Sengers
50
Boekbesprekingen 68
Jaaroverzicht Jaargang 12 (2017)
81


Religie & Samenleving
Jaargang 12, nummer 2/3, oktober 2017

Themanummer:
Wat niet weg is is gezien. Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen

Redactie:
Kees de Groot, Sjaak Körver, Carmen Schuhmann, Erik Sengers, Lammert Gosse Jansma
Inhoud:   
Geestelijke verzorging als antropologisch laboratorium van postseculier Nederland 91
Ernst van den Hemel
91
Spiritual care als toekomst van de geestelijke verzorging
Carlo Leget
96
Wat maakt het verschil? Levensbeschouwelijke diversiteit in zorginstellingen
Martin Walton
107
Religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in het leven en werk van geestelijk verzorgers
Joantine Berghuijs & Anke I. Liefbroer
121
Het buitenkerkelijke succes van de christelijke zielzorg
Kees de Groot
143
Dood & Verderf?
De bijdrage van geestelijke verzorging aan de beeldvorming overreligie
Sjaak Körver
160
Personal meaning: van narratieve analyse tot geestelijke zorg
Ellen Oosting & Willem Marie Speelman
182
Ethiek in de islamitische geestelijke verzorging
Mohamed Ajouaou
201
Oude en nieuwe rituelen voor Moral Injury
Tine Molendijk
221
Op onbekend terrein?
Moreel beraad vanuit het perspectief van tragiek: Wat betekent dit voor geestelijke verzorging?
Benita Spronk
230
In dialoog met tragiek en vergankelijkheid
Geestelijke verzorging en het vormgeven aan een rouwdialoog middels kunst
Sylvia Grevel
249


Religie & Samenleving
Jaargang 12, nummer 1, mei 2017
Inhoud:   
Redactioneel 3
Van zwijgcultuur naar zerotolerancebeleid
De reactie van kerkelijke autoriteiten op seksueel misbruik
Jacques Schenderling
5
Bloeiende evangelische kerken in Nederland
Een circulation of the saints?
Paul Vermeer & Peer Scheepers
22
De Wachters van de Nacht en het eindtijddenken
Lammert Gosse Jansma
52
Boekbesprekingen 74
Ontvangen boeken 83
Jaaroverzicht Jaargang 11 84