Huidige jaargang
nummer 1

Voorgaande jaargang
nummer 1
nummer 2
nummer 3

Alle jaargangen

Symposia

Stichting Forces

R&S Twitter

Nieuws

Publiekssymposium Religie en Samenleving: Wat W.I.L. jij?
Waarden, identiteit en levensoriŽntatie in Nederland

Op donderdag 20 juni 2019 vindt het jaarlijks publiekssymposium van het tijdschrift Religie en Samenleving plaats, dit jaar aan Tilburg University met de Tilburg School of CatholicTheology in samenwerking met Tilburg School of Behavioral Studies:

Het symposium richt zich op docenten godsdienst / levensbeschouwing, politieke bestuurders, wetenschappers en journalisten. Natuurlijk zijn ook andere geÔnteresseerden meer dan welkom. Dit jaar is het onderwerp van het symposium Nederlandse waarden, identiteit en levensoriŽntatie en het al dan niet veranderen hiervan. Er zijn een aantal maatschappelijke gebeurtenissen die het Nederlandse landschap kleuren.

Maatschappelijke veranderingen die van invloed lijken te zijn, zoals de recente economische crisis en migratiestromen die een weg naar West-Europa vinden, ogen het Nederlandse landschap te verharden, denk bijvoorbeeld aan de vorm van maatschappelijke protesten en het aan terrein winnen van populistische partijen.

Wat betekent dit alles voor het godsdienstonderwijs? Welke invloed hebben deze gebeurtenissen op de W.I.L. van Nederlanders en van jongeren in het bijzonder? En wat is dan in tijden dat de betekenis van concepten als kerkgang, bidden en godsbeelden afneemt de relevantie van W.I.L. voor persoonsvorming binnen het onderwijs? Het publiekssymposium biedt verschillende lezingen die ingaan op de al dan niet veranderende waarden, identiteit en levensoriŽntatie in Nederland. Daarnaast kunnen bezoekers deelnemen aan een aantal interactieve workshops over deze onderwerpen.

Meer informatie: www.tilburguniversity.edu/symposium-watwiljij
Mail: symposium2019@tilburguniversity.edu


Religie & Samenleving
Jaargang 14, nummer 1, januari 2019
Inhoud:
Redactioneel 3
Zwarte Pieten, moskeebezoek en zoenende mannen
Katholiek activisme van Cultuur onder Vuur en de culturalisering van religie
Markus Balkenhol & Ernst van den Hemel
5
De religieuze beleving van moslims in Nederland
Diversiteit en verandering in beeld
Willem Huijnk
31
Een religieuze vrije val in Venray 54
Het verdwijnen van kloosterlingen tussen 1965 en 2005
Frans Jespers & Riky de Jong
54
In memoriam Manfred te Grotenhuis (1967-2018)
Peer Scheepers & Joris Kregting
78
Boekbesprekingen 81
Jaaroverzicht Jaargang 13 (2018) 93

Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 3, september 2018
Themanummer: Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles
Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat
Themanummer naar aanleiding van het symposium op 8 juni 2018,
Radboud Universiteit Nijmegen
Paul Vermeer, Carl Sterkens, Joris Kregting, Lammert Gosse Jansma (redactie)
Inhoud:
Redactioneel 177
Wie is verantwoordelijk voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school?
Een probleemverkenning
Paul Vermeer
182
Het buitenperspectief maakt vrij
Over nut, noodzaak en mogelijkheid van neutraal, niet-confessioneel onderwijs over religie, levensbeschouwing en ethiek voor iedereen
Patrick Loobuyck
205
De vrijheid van onderwijs en de scheiding van kerk en staat
B.P. Vermeulen, met medewerking van M. Ritsma
226
Islamitisch godsdienstonderwijs en de uitdagingen van de pluriforme Nederlandse samenleving
Paradox van normativiteit en geloofwaardigheid
Rasit Bal
249
Het vak levensbeschouwing op middelbare rooms-katholieke scholen
Waar moet het aan voldoen?
Monique van Dijk-Groeneboer
271
Geloofsgoed en cultuurgoed
Kenmerken van levensbeschouwelijke vorming ten behoeve van de persoonsvorming van leerlingen in het protestants-christelijk onderwijsoekbesprekingen
Gerdien Bertram-Troost & Taco Visser
281
Onderwijsvrijheid in Vlaanderen en in Nederland: een vergelijkende studie
Leni Franken
303
Opvattingen van Nederlandse en Vlaamse jongeren over de gewenste verhouding tussen levensbeschouwing en overheid Levensbeschouwelijke predictoren en consequenties voor de rol van levensbeschouwing op school
Jeroen Jans & Carl Sterkens
327

Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 2, mei 2018
Inhoud:
Redactioneel       85
Die Mij tergen, hebben verzekeringen
Gewetensbezwaren en de bewustwording van de bevindelijk
Koos-jan de Jager
87
Veranderingen in kleding en perceptie ervan in vier congregaties van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland, 1950-1970
Ricky van Oorschot
107
Religieuze aspecten in beklagzaken van gedetineerden
Ryan van Eijk
130
In memoriam Gerard Dekker, godsdienstsocioloog (1931-2017)
Hijme Stoffels
151
In memoriam Meerten B. ter Borg (1946-2017)
Kees de Groot & Markus Davidsen
157
Boekbesprekingen163


Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 1, januari 2018
Inhoud:
Redactioneel       3
Vertrouwen op Allah                          
Religieuze coping van hoogopgeleide Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst
Leonie van der Valk, Jos Pieper & Rien van Uden
5
Wat is er aan de hand in religieland?
Loek Halman & John Gelissen
28
Kerk in context
Review religieuze praktijken in functioneel gedifferentieerde systemen
Erik Sengers
50
Boekbesprekingen 68
Jaaroverzicht Jaargang 12 (2017)
81