Huidige jaargang
nummer 1
nummer 2

Voorgaande jaargang
nummer 1
nummer 2
nummer 3

Alle jaargangen

Symposia

Stichting Forces

R&S Twitter

Nieuws


<
Religie & Samenleving
Jaargang 16, nummer 2, Juni 2021
Inhoud:
Redactioneel 89
Kortetermijndenken, religie en onzekerheidstolerantie Breder kijken en denken in een pandemie
Sjaak K÷rver
91
Corona, Theodicee en Job
Frank G. Bosman & Archibald L.H.M. van Wieringen
115
Kerkdiensten in coronatijd
Een onderzoek naar de vormgeving en beleving van kerkdiensten in de eerste weken van de coronacrisis
Mark Joosse & Hans Schaeffer
135
Religieus gemotiveerde voedselhulp in de context van de Covid-19 pandemie: gemeenschap, zingeving en empowerment
Kirsten van der Ham, Marjolein Hekman, Mirella Klomp, Peter-Ben Smit & Thijs Tromp
158
Godsdienstvrijheid en covid-19 in BelgiŰ en Nederland: een kritische analyse
Leni Franken & Franšois Levrau
176

Religie & Samenleving
Jaargang 16, nummer 1, januari 2021
Inhoud:
Redactioneel 3
Religie en de verspreiding van COVID-19 in Nederland
Het begin van de tweede golf (6 juli - 2 november)
Paul Vermeer & Joris Kregting
6
Kerk, staat en religieonderwijs
Leni Franken
28
Socioloog en kritisch katholiek
In memoriam Leonardus (Bert) Laeyendecker (1930 - 2020)
Herman Noordegraaf & Kees de Groot
54
Boekbesprekingen 66
Jaaroverzicht 2020 84

Religie & Samenleving
Jaargang 15, nummer 3, december 2020
Themanummer
Interreligieuze dialoog als innovatie van geestelijke verzorging

Themanummer naar aanleiding van het symposium'Interfaith Spiritual Care' op
9 september 2020 aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en het symposium 'Spreken over zin' op 25 november 2020 in het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
- beide in samenwerking met de Commissie Wetenschap van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers.

Wim Smeets & Lammert Gosse Jansma (redactie)
Inhoud:
Redactioneel 180
Geestelijke verzorging in een levensbeschouwelijk divers en geseculariseerd land
Joantine Berghuijs
184
Vraaggerichte geestelijke zorg
Een antwoord op religieus pluralisme en secularisatie
Wendy Cadge
195
Digitale communicatie over existentiŰle vragen en spiritualiteit in het kader van persoonsgerichte zorg in het ziekenhuis
Een toekomstgericht perspectief
Sylvia Grevel
204
Het klinische domein van geestelijke zorgprofessionals
Hans Schilderman
214
Meerduidig en meervoudig
Interreligieuze en interculturele dialoog in geestelijke verzorging
Martin Walton
240
Zinervaring in gesprek
Wim Smeets
257

Religie & Samenleving
Jaargang 15, nummer 2, mei 2020
Inhoud:
Redactioneel 89
Rituele dynamiek en rivaliteit:
Kristallnachtherdenkingen in Amsterdam (1992-2019)
Sipco Vellenga & Gerard Wiegers
91
De kracht van de gekleurde bril
Implicaties van religieus pluralisme op de levensovertuiging van gelovigen, athe´sten en spirituelen
Anneke Pons-de Wit
115
Casestudies over het pedagogische handelen bij een sterfgeval in de klas
Jos van den Brand
138
In Memoriam Reender Kranenborg (1942-2020)
Hijme Stoffels
158
Boekbesprekingen
163

Religie & Samenleving
Jaargang 15, nummer 1, januari 2020
Inhoud:
Redactioneel 3
Van 'God als apostel' naar religieus-humanisme
Het godsbeeld van zes sociale generaties lidmaten van het Apostolisch Genootschap
Frederique Demeijer
5
Van kerken en dorpen
Jacobine Gelderloos
27
De hospitalera en de pelgrim, over gastvrijheid en identiteit
Suzanne van der Beek
49
Boekbesprekingen
67
Ontvangen Boeken
Vanaf 27 juni 2019 t/m 11 december 2019
82
Jaaroverzicht Jaargang 14 (2019) 83