Huidige jaargang
nummer 1
nummer 2
nummer 3

Voorgaande jaargang
nummer 1
nummer 2

Alle jaargangen

Symposia

Stichting Forces

R&S Twitter

Nieuws


Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 3, september 2018
Themanummer: Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles
Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat
Themanummer naar aanleiding van het symposium op 8 juni 2018,
Radboud Universiteit Nijmegen
Paul Vermeer, Carl Sterkens, Joris Kregting, Lammert Gosse Jansma (redactie)
Inhoud:
Redactioneel 177
Wie is verantwoordelijk voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school?
Een probleemverkenning
Paul Vermeer
182
Het buitenperspectief maakt vrij
Over nut, noodzaak en mogelijkheid van neutraal, niet-confessioneel onderwijs over religie, levensbeschouwing en ethiek voor iedereen
Patrick Loobuyck
205
De vrijheid van onderwijs en de scheiding van kerk en staat
B.P. Vermeulen, met medewerking van M. Ritsma
226
Islamitisch godsdienstonderwijs en de uitdagingen van de pluriforme Nederlandse samenleving
Paradox van normativiteit en geloofwaardigheid
Rasit Bal
249
Het vak levensbeschouwing op middelbare rooms-katholieke scholen
Waar moet het aan voldoen?
Monique van Dijk-Groeneboer
271
Geloofsgoed en cultuurgoed
Kenmerken van levensbeschouwelijke vorming ten behoeve van de persoonsvorming van leerlingen in het protestants-christelijk onderwijsoekbesprekingen
Gerdien Bertram-Troost & Taco Visser
281
Onderwijsvrijheid in Vlaanderen en in Nederland: een vergelijkende studie
Leni Franken
303
Opvattingen van Nederlandse en Vlaamse jongeren over de gewenste verhouding tussen levensbeschouwing en overheid Levensbeschouwelijke predictoren en consequenties voor de rol van levensbeschouwing op school
Jeroen Jans & Carl Sterkens
327

Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 2, mei 2018
Inhoud:
Redactioneel       85
Die Mij tergen, hebben verzekeringen
Gewetensbezwaren en de bewustwording van de bevindelijk
Koos-jan de Jager
87
Veranderingen in kleding en perceptie ervan in vier congregaties van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland, 1950-1970
Ricky van Oorschot
107
Religieuze aspecten in beklagzaken van gedetineerden
Ryan van Eijk
130
In memoriam Gerard Dekker, godsdienstsocioloog (1931-2017)
Hijme Stoffels
151
In memoriam Meerten B. ter Borg (1946-2017)
Kees de Groot & Markus Davidsen
157
Boekbesprekingen163


Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 1, januari 2018
Inhoud:
Redactioneel       3
Vertrouwen op Allah                          
Religieuze coping van hoogopgeleide Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst
Leonie van der Valk, Jos Pieper & Rien van Uden
5
Wat is er aan de hand in religieland?
Loek Halman & John Gelissen
28
Kerk in context
Review religieuze praktijken in functioneel gedifferentieerde systemen
Erik Sengers
50
Boekbesprekingen 68
Jaaroverzicht Jaargang 12 (2017)
81


Religie & Samenleving
Jaargang 12, nummer 2/3, oktober 2017

Themanummer:
Wat niet weg is is gezien. Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen

Redactie:
Kees de Groot, Sjaak Körver, Carmen Schuhmann, Erik Sengers, Lammert Gosse Jansma
Inhoud:   
Geestelijke verzorging als antropologisch laboratorium van postseculier Nederland 91
Ernst van den Hemel
91
Spiritual care als toekomst van de geestelijke verzorging
Carlo Leget
96
Wat maakt het verschil? Levensbeschouwelijke diversiteit in zorginstellingen
Martin Walton
107
Religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in het leven en werk van geestelijk verzorgers
Joantine Berghuijs & Anke I. Liefbroer
121
Het buitenkerkelijke succes van de christelijke zielzorg
Kees de Groot
143
Dood & Verderf?
De bijdrage van geestelijke verzorging aan de beeldvorming overreligie
Sjaak Körver
160
Personal meaning: van narratieve analyse tot geestelijke zorg
Ellen Oosting & Willem Marie Speelman
182
Ethiek in de islamitische geestelijke verzorging
Mohamed Ajouaou
201
Oude en nieuwe rituelen voor Moral Injury
Tine Molendijk
221
Op onbekend terrein?
Moreel beraad vanuit het perspectief van tragiek: Wat betekent dit voor geestelijke verzorging?
Benita Spronk
230
In dialoog met tragiek en vergankelijkheid
Geestelijke verzorging en het vormgeven aan een rouwdialoog middels kunst
Sylvia Grevel
249


Religie & Samenleving
Jaargang 12, nummer 1, mei 2017
Inhoud:   
Redactioneel 3
Van zwijgcultuur naar zerotolerancebeleid
De reactie van kerkelijke autoriteiten op seksueel misbruik
Jacques Schenderling
5
Bloeiende evangelische kerken in Nederland
Een circulation of the saints?
Paul Vermeer & Peer Scheepers
22
De Wachters van de Nacht en het eindtijddenken
Lammert Gosse Jansma
52
Boekbesprekingen 74
Ontvangen boeken 83
Jaaroverzicht Jaargang 11 84