Huidige jaargang
nummer 1
nummer 2

Voorgaande jaargang
nummer 1
nummer 2
nummer 3

Alle jaargangen

Symposia

Stichting Forces

R&S Twitter

Nieuws


Religie & Samenleving
Jaargang 14, nummer 2, juni 2019
Wat W.I.L. jij? Waarden, identiteit en levensoriŽntatie in Nederland
Themanummer naar aanleiding van het symposium op 20 juni 2019 aan Tilburg University
Redactie: Inge Sieben, Monique van Dijk-Groeneboer, Durk Hak, Lammert Gosse Jansma.
Inhoud:
Redactioneel 98
Waarden, identiteit en levensbeschouwing: trends in Nederland 1981-2017
Inge Sieben
102
Polarisering in Nederland: Opleidingsniveau als scheidslijn?
Quita Muis, Tim Reeskens & Inge Sieben
124
Jongeren en hun waarden
Monique van Dijk-Groeneboer & Briene van Herpen-de Regt
144
LevensoriŽntatie: een inductief waardenonderzoek
Edwin van der Zande
174
Persoonsvorming in het voortgezet onderwijs:pleidooi voor een contemplatieve pedagogiek
JuliŽtte van Deursen-Vreeburg
190
Levensbeschouwing: dť basis voor burgerschapsvorming!
Eline Bakker & Angelique Heijstek-Hofman
210
Europese waarden in de les godsdienst/levensbeschouwing
Een verkenning van de mogelijkheid het materiaal van het European
Values Education project in te zetten in het vak godsdienst/levensbeschouwing
Gijs van Gaans
222

Religie & Samenleving
Jaargang 14, nummer 1, januari 2019
Inhoud:
Redactioneel 3
Zwarte Pieten, moskeebezoek en zoenende mannen
Katholiek activisme van Cultuur onder Vuur en de culturalisering van religie
Markus Balkenhol & Ernst van den Hemel
5
De religieuze beleving van moslims in Nederland
Diversiteit en verandering in beeld
Willem Huijnk
31
Een religieuze vrije val in Venray 54
Het verdwijnen van kloosterlingen tussen 1965 en 2005
Frans Jespers & Riky de Jong
54
In memoriam Manfred te Grotenhuis (1967-2018)
Peer Scheepers & Joris Kregting
78
Boekbesprekingen 81
Jaaroverzicht Jaargang 13 (2018) 93

Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 3, september 2018
Themanummer: Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles
Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat
Themanummer naar aanleiding van het symposium op 8 juni 2018,
Radboud Universiteit Nijmegen
Paul Vermeer, Carl Sterkens, Joris Kregting, Lammert Gosse Jansma (redactie)
Inhoud:
Redactioneel 177
Wie is verantwoordelijk voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school?
Een probleemverkenning
Paul Vermeer
182
Het buitenperspectief maakt vrij
Over nut, noodzaak en mogelijkheid van neutraal, niet-confessioneel onderwijs over religie, levensbeschouwing en ethiek voor iedereen
Patrick Loobuyck
205
De vrijheid van onderwijs en de scheiding van kerk en staat
B.P. Vermeulen, met medewerking van M. Ritsma
226
Islamitisch godsdienstonderwijs en de uitdagingen van de pluriforme Nederlandse samenleving
Paradox van normativiteit en geloofwaardigheid
Rasit Bal
249
Het vak levensbeschouwing op middelbare rooms-katholieke scholen
Waar moet het aan voldoen?
Monique van Dijk-Groeneboer
271
Geloofsgoed en cultuurgoed
Kenmerken van levensbeschouwelijke vorming ten behoeve van de persoonsvorming van leerlingen in het protestants-christelijk onderwijsoekbesprekingen
Gerdien Bertram-Troost & Taco Visser
281
Onderwijsvrijheid in Vlaanderen en in Nederland: een vergelijkende studie
Leni Franken
303
Opvattingen van Nederlandse en Vlaamse jongeren over de gewenste verhouding tussen levensbeschouwing en overheid Levensbeschouwelijke predictoren en consequenties voor de rol van levensbeschouwing op school
Jeroen Jans & Carl Sterkens
327

Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 2, mei 2018
Inhoud:
Redactioneel       85
Die Mij tergen, hebben verzekeringen
Gewetensbezwaren en de bewustwording van de bevindelijk
Koos-jan de Jager
87
Veranderingen in kleding en perceptie ervan in vier congregaties van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland, 1950-1970
Ricky van Oorschot
107
Religieuze aspecten in beklagzaken van gedetineerden
Ryan van Eijk
130
In memoriam Gerard Dekker, godsdienstsocioloog (1931-2017)
Hijme Stoffels
151
In memoriam Meerten B. ter Borg (1946-2017)
Kees de Groot & Markus Davidsen
157
Boekbesprekingen163


Religie & Samenleving
Jaargang 13, nummer 1, januari 2018
Inhoud:
Redactioneel       3
Vertrouwen op Allah                          
Religieuze coping van hoogopgeleide Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst
Leonie van der Valk, Jos Pieper & Rien van Uden
5
Wat is er aan de hand in religieland?
Loek Halman & John Gelissen
28
Kerk in context
Review religieuze praktijken in functioneel gedifferentieerde systemen
Erik Sengers
50
Boekbesprekingen 68
Jaaroverzicht Jaargang 12 (2017)
81