Over de talloze sloten, vaarten en andere waterwegen die de spoorlijn kruiste, moesten vele bruggen worden gebouwd. De belangrijkste passeren hier de revue. Ook enkele 'kunstwerken' van recentere datum verdienen aandacht.

HOME

Leiden - Woerden

Fly-over Woerden

Ongeluk Wierickebrug

HOME

fly-over bouw
geb oud oost
spoor dwb
dwb open
vervanging gwb1
gwb spoor

Bruggen en viaducten

gwb oud west
dwb nieuw

Dubbele Wierickebrug (km 4,785) - Dwb

Een trein naar Utrecht met de hefbrug, 2 oktober 1978.
In verband met vernieuwing van het spoor eindigde vlak voor de brug een snelheidsbeperking. Aan de andere zijde , is het armsein zichtbaar voor treinen uit de richting Woerden, 2 oktober 1978.
De brug wordt geopend voor sleepbootjes die onderweg zijn van Haarlem naar Driebruggen, 3 oktober 1978.
Een trein in de richting Woerden, met rechts wachterswoning 8.
(Prentbriefkaart verz. Hist. Ver. Alphen)
De Gouwebrug gezien uit de richting Alphen, 31 juli 1978. Rechts de brugwachterspost.
Treinstel 806 (tr 9979) rijdt als laatste over de Gouwebrug uit 1878; Alphen 11 mei 1982.
Een trein in de richting Leiden. Kennelijk is de trein speciaal gestopt voor de fotograaf. (Prentbriefkaart verz. Hist. Ver. Alphen)
De bouw van de vrije kruising bij Woerden, op 14 oktober 1995.
fly-over wd
fly-over met plan V

Gouwebrug (km 15,795) - Gwb

De fly-over is in ruwbouw gereed, 18 februari 1996.
De trein naar Leiden blijft 'laag' rijden, 18 februari 1996.

Rijn-Schiekanaalbrug (km 28,9-29,0) - Rskb

rskb oud
rskb oud open
Treinstel 409 (als 9924) op de basculebrug, 2 augustus 1978.
De basculebrug met de brugwachterspost die in 1985 is gesloopt; 25 juni 1982.
rskb nieuw
Voor de bediening van de draaibrug werd een nieuwe post gebouwd, 4 mei 1985.
brug vliet ld
De oorlogsschade wordt hersteld met behulp van kraan 454; Leiden (Kanaalweg), 11 oktober1945.(Foto J.A. Bonthuis / coll. Sti. NVBS Railverzamelingen)
De lijn naar Woerden kruiste de Vliet met een vaste brug, de lijn Gouda - Den Haag (tot de baanverhoging) met een draaibrug. De dia is gemaakt op 1 augustus 1978, toen het staalbedrijf op de achtergrond nog niet was geweken voor een woonwijk.
Op 9 juni 1996 kwam bij Woerden een 'fly-over' in dienst voor treinen uit de richting Bodegraven. Deze hoeven daardoor niet meer te wachten op treinen naar Gouda. Tussen de Waardsedijk en het uitgebreide station Woerden werd een extra spoor gelegd, met een viaduct over de Wulverhorstbaan.
opening fly-over
Bij wijze van officiële opening reed een blokkendoos-treinstel met genodigden over de fly-over op 9 juni 1996. De eerste 'gewone trein' was kort daarvoor al, toeterend, gepasseerd.
brug uit 1903
De draaibrug over de Dubbele Wiericke uit 1903, die in 1975 is vervangen door een kleine hefbrug. De fotograaf, Roef Ankersmit, keek op 29 april 1961 in oostelijke richting.
dwb nieuw
De huidige post, gefotografeerd op 22 januari 1997, werd in december 1996 geplaatst. Omdat kranen niet tot deze plek kunnen komen, werd de post in Alphen op een rongenwagen geladen. Ook de kraan werd daar op de trein gezet, waarna 's nachts de klus kon woren geklaard.
vervanging ggwb2
Met drijvende bokken wordt de oude brug naar een klaarliggend schip gebracht voor een laatste tocht naar de sloperij; Alphen, 11 mei 1982.
gwb nieuw
In de nachtelijke uren is de nieuwe stalen brug geplaatst. Terwijl het treinverkeer is hervat, worden de laatste aanpassingen verricht; Alphen, 12 mei 1982.
wachtpost oud
Deze post, gefotografeerd op 22 augustus 1996, stond bij de brug van 1929 tot december 1996.
In 1878 werd een enkelsporige kraanbrug (leggers met spoor draaien rond een verticale as aan het landhoofd) gebouwd met een doorvaartwijdte van 5,70 m. Na het ongeluk op 23 december 1902 werd een draaibrug geplaatst. Deze werd in de nacht van 14 op 15 november 1975 vervangen door een elektrische hefbrug. Het dienstgebouwtje werd vernieuwd in 1903, in 1929 en in 1996.

De bouw van een brug werd noodzakelijk door het graven van het Rijn-Schiekanaal. De onderbouw was geschikt voor dubbelspoor, maar de balansbasculebrug die in 1913 gereed kwam was enkelsporig. Bovendien werd aan de oostzijde een vaste brug gebouwd. Tevens werd een dubbele brugwachterswoning opgeleverd. De bediening was elektrisch. In de Tweede Wereldoorlog werd de brug na vele mislukte pogingen vernield wegens de transporten van V1-raketten van Duitsland via Alphen naar Leiden. Na het herstel kon het treinverkeer worden hervat op 6 mei 1946. De basculebrug is in 1985 vervangen door een draaibrug. Ook de brugwachterspost werd vernieuwd; deze verhuisde van de zuid- naar de noordzijde.

Brug over Vliet

Galgewaterbrug (km 31,5)

galgewaterbrug
De Galgewaterbrug op 1 augustus 1978, met een ingewikkelde beweegbare constructie voor de bovenleiding.
draaien galg
De oude Galgewaterbrug werd met handkracht opengedraaid, 3 augustus 1978.
galgewaterbrug nieuw
De nieuwe Galgewaterbrug, tijdens de montage van de bovenleidingsconstructie voor dubbelspoor, 16 april 1994.
In 1878 kwam een ijzeren draaibrug gereed die geschikt was voor dubbelspoor. Een tweede spoor is slechts in gebruik geweest van 1914 tot 1935 voor de lijn Alphen - Uithoorn. In 1936 werd de brug geëlektrificeerd. In de nacht van 11 op 12 mei 1982 is de brug vervangen door een stalen draaibrug, eveneens geschikt voor dubbelspoor. Sinds maart 1990 wordt de spoorbrug bediend door de brugwachter van de nabijgelegen Hefbrug. Daartoe zijn camera's geplaatst.

De draaibrug die in 1878 werd gebouwd was geschikt voor dubbelspoor en had een doorvaartwijdte van 7,50 m. Omstreeks 1985 is een stalen draaibrug geplaatst. Sinds 1995 wordt de burg dubbelsporig bereden. Ook tot ongeveer 1950 was dit lange tijd het geval.

Volgens het bestek voor de aanleg van de lijn Leiden - Woerden van 15 februari 1877 zijn gemaakt:

In de afgelopen decennia zijn vele kleine bruggen vervangen door duikers of opgevuld met aarde.
Viaducten voor het wegverkeer zijn sinds de Tweede Wereldoorlog gebouwd op diverse plaatsen.

Kleine bruggen en duikers

brug bij Alphen
Maar liefst een week lang - van 31 juli t/m 6 augustus 2004 - reden tussen Alphen en Leiden geen treinen maar bussen, wegens de vernieuwing of sanering van 16 kleine bruggen en duikers. Op de foto's een ijzeren brug op ongeveer honderd meter ten oosten van de Lorentzweg in Alphen, die vervangen werd door een betonnen duiker. Links de voorbereidende werkzaamheden op 9 mei, rechts op 13 juli.
Door de jaren heen zijn tussen Leiden en Woerden tientallen kleine bruggen vervangen wegens de slechte staat waarin ze verkeerden. Ook werden bruggen overbodig door ruilverkaveling en de bouw van woonwijken met de bijbehorende omlegging van sloten.
duiker bij Alphen

Spoorlijn Leiden - Woerden