HOME

Leiden - Woerden

Stations en haltes (1)
Stations en haltes (2)

Bruggen en viaducten

HOME

Stations en haltes (3)

Hazerswoude-Koudekerk (km 22,260) - Hkd

Leiden Lammenschans (km 29,700) - Ldl

geopend voor reizigers: 28 mei 1961

De spoorbaan werd in 1959 en 1960 omhooggebracht tussen de brug over het Rijn-Schiekanaal en de Herenstraat (km 29,0 tot 30,2). Over de Lammenschansweg werd een viaduct gebouwd, waardoor de kruising met de tramlijn kon vervallen. Ten oosten van dit viaduct werd een halte gemaakt, waarvoor ir. K. van der Gaast het gebouw ontwierp. Per 28 mei 1961 kon het publiek er gebruik van maken. Een dag eerder was de halte officieel geopend na een ritje met een treinstel mat '46 vanaf het station Leiden. In 1984 wisselden de loket- en de wachtruimte van plaats bij een verbouwing van het haltegebouw. In 1993 werden de banken en wachthokjes op het perron vernieuwd. Een bewaakte fietsenstalling werd in december 1997 geopend. Op 1 oktober 2003 is het loket gesloten. Na een periode van leegstand, is het haltegebouw sinds april 2007 in gebruik als shoarmazaak.

In het gedenkboek van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen komt ook deze foto voor van het station Hazerswoude/Koudekerk. Net als in Zwammerdam is klimop hier populair. De trein rijdt weg in de richting Woerden.
geopend voor reizigers: 15 oktober 1878
geopend voor goederen: 1 december 1878
gesloten voor reizigers: 15 mei 1934
gesloten voor goederen: 26 mei 1968

Het stationsgebouw was van het type Bodegraven (I) en Zwammerdam en had ook te lijden onder verzakking. In 1915 werd dezelfde interieurwijziging doorgevoerd als in Zwammerdam.
Kort na de sluiting voor het reizigersvervoer per 15 mei 1934 (officieel gesloten per 15 mei 1935) werd het hoofdgebouw afgebroken.
Een abri op het tweede perron kwam gereed in 1906. Het emplacement werd gewijzigd in 1948 en in 1956. In april 1968 zijn de sporen 1 en 3 opgebroken, waarna post T (km 22,250) op 26 mei 1968 kon vervallen.
De stationsnaam is enkele malen gewijzigd:
Hazerswoude-Koudekerk (1878)
Hazerswoude-Koudekerke (ong. 1 juni 1891)
Hazerswoude-Koudekerk (ong. 1 mei 1894)
Hazerswoude-Koudekerk aan den Rijn (15 mei 1938)
Na vele vergeefse pogingen, krijgt Hazerswoude weer een station. Het komt bij de Gemeneweg. Begin 2016 was nog geen definitief besluit genomen over de uitvoering van de plannen.

woning hkd
knipsel hkd
De woning bij het station is afgebroken in 1988. Ter herdenking van het oorlogsslachtoffer Pancras P. van Hoorn was een koperen plaat met zijn naam aan de gevel bevestigd.
ldl straatzijde
halte ldl

Zoeterwoude (km 26,808) - Ztw

geopend voor reizigers: 6 november 1879 (officieel op 1 november 1883)
gesloten voor reizigers: 15 mei 1930 (officeel op 15 mei 1931)

Deze stopplaats werd officieel geopend op 1 november 1883, maar al vanaf 6 november 1879 stopten er enkele treinen. Het aantal reizigers is altijd gering geweest; per 15 mei 1930 stopten er geen treinen meer. Het perron zoals dat in 1892 werd gemaakt, bevond zich rechts van de overweg in de Ommelanderdijk. In 1909 werd een abri gemaakt. De dubbele wachterswoning, rechts voorbij de overweg, diende mede als verkooppunt van kaartjes. Na de sluiting verhuisde de abri naar Veenendaal/De Klomp en werd het perron opgeruimd.

ztw
dubbelspoor  ztw

Leiden Wittepoort (km 31,483) - Ldw

geopend voor reizigers: 1 mei 1903
gesloten voor reizigers: 8 oktober 1922

Bij de Haagweg werd in 1903 begonnen met de aanleg van een perron met een abri en een wc-gebouw in verband met de invoering van een dienst met lokaaltreinen. De werkzaamheden waren in 1904 gereed. In november 1919 stopte er voor het laatste een trein; de officiële sluitingsdatum is 8 oktober 1922.

haagweg
De plaats waar ooit de halte heeft gelegen aan de Haagweg, schuin tegenover post T, op 1 augustus 1978. Rechts dubbele wachterswoning 13, het laatste gebouw langs de lijn Leiden - Woerden uit 1878 dat lange tijd aan sloop wist te ontkomen. Op maandag 3 november 2008 - een week voordat het de status van gemeentelijk monument zou krijgen - ging het pandje toch tegen de vlakte.

De gegevens voor de pagina's over de lijn Leiden - Woerden zijn afkomstig uit de verzamelingen van Louis Bianchi, Cock Karssen, Kees van de Meene en Roelof Hamoen; van de historische vereniging Alphen, Het Utrechts Archief en het Streekarchief Rijnstreek.

Voorts is geput uit de volgende boeken:

Veenendaal, A.J. jr. De ijzeren weg in een land vol water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958. (Amsterdam, 1998)

Sluiter, J.W. Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven. (Utrecht, 2002)

Waldorp H., en Meene, J.G.C. van de. Locomotiefloodsen en tractieterreinen in Nederland 1839-1958. (Haarlem 1992)

Romers, H., De Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938. (Zutphen, 1981)

Douma, C. Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998. (Zutphen, 1998)

De lijn Leiden - Woerden is eerder beschreven in het tijdschrift Op de Rails van de NVBS in oktober, november en december 1978. De voorgeschiedenis van de aanleg is te vinden in het Leids Jaarboekje 1978.

Leden van de vereniging van railhobbyisten NVBS maakten op 21 augustus 1949 een excursierit met een dieseltrein (omBC 2907). In Hazerswoude werd gekruist met een stoomtrein van de normale dienst. De palen voor de bovenleidingsportalen zijn al geplaatst. Op het vroegere zuidelijke perron is het gebouwtje te zien voor de seinhuiswachter, die juist de handels op het perron bedient. (Verz. B. Boomsma)

perronrand hkd
De lange trap naar het haltegebouw, nog voorzien van grote letters, 2 augustus 1978.
Het haltegebouw tijdens een verbouwing, 11 juni 1984. De kaartjes werden op het voorplein verkocht in een noodgebouwtje.
Treinstel 895 (trein 9922) bij de voormalige halte, met links de eerste zandlaag voor het tweede spoor. Zoeterwoude, 31 mei 1982.
Nog steeds is een deel van de perronrand uit 1878 aanwezig op de plaats van het vroegere station. Hazerswoude, 18 augustus 1996.
Dezelfde plaats, maar dan op 4 mei 1985. De 437 + 936 (trein 9940) rijden nog links omdat het tweede spoor pas op 2 juni 1985 in dienst zou komen.
hkd 1895
De postbode heeft net iets afgeleverd bij het station, omstreeks 1895. Aan de muren groeit opvallend veel klimop. Heel fraai is hier het wolfsdak te zien. De foto is gemaakt uit het westen. (Prentbriefkaart verz. C. Kroon)
aanrijding hzw
De oostzijde van het emplacement op 10 september 1959, de dag dat een landbouwtrekker door trein 1587 naar Leiden was gegrepen. De bestuurder, een 13-jarige Koudekerker, kwam er redelijk af met een beenbreuk. Hij had waarschijnlijk de trein te laat opgemerkt. Van dit soort ongelukken zijn er vele gebeurd tussen Woerden en Leiden. De bovenleidingsmast op de voorgrond heeft de toen gebuikelijke extra onderarm met een stang voor de rijdraad. (Foto NS)
leiden SS 1912
Op deze tekening van Dick van der Spek is de halte aangegeven: tussen de Oude Rijn en de overweg. Het betreft de situatie rond 1912. Twee andere tekeningen uit dat jaar laten het emplacement Leiden SS met het locdepot zien: midden en oostelijk.

Spoorlijn Leiden - Woerden


 

Stations en haltes (1)
* Waarder
* Bodegraven

Stations en haltes (2)
* Zwammerdam
* Alphen a/d Rijn