Home | Familieboek | Familie Feitsma | Genealogische gegevens | Missing Link | ReactiesDeze site gaat over de voorouders en nazaten van Jan Jans Feijtsma.
Hij was degene die bij de invoering van de burgerlijke stand in 1812 de familienaam Feitsma opgaf voor zichzelf en zijn nazaten.
Hij ontleende daarbij de familienaam aan de boerderij waarop hij boerde; de Feijtsma-state (of -sate) in Kollumer Oude Zijl.
Deze Feijtsma-state was vernoemd naar de voormalige eigenaren: het geslacht ‘van Feijtsma’, een adellijke familie welke was uitgestorven, maar die in vroeger tijden eigenaar was van het landgoed.

Bij de nazaten van Jan Jans behoren ook diegenen die de familienaam Feitsema dragen.
Het betreft hier namelijk een afsplitsing van de familie, waarbij de extra 'e' wellicht per ongeluk aan de naam is toegevoegd.
Naast onze familie zijn er andere, niet gerelateerde, families die ook de familienaam Feitsma voeren.
Deze kunnen hun naam ook te danken hebben aan contacten die hún voorouders onderhielden met de verschillende Feijtsma-states of -sates (te Menaldum/Deinum, Franeker, te Hallum en bij Huizum) of Feitema-states of -sates (te Dronrijp, Sibrandaburen en Almenum).
Dit geldt ook voor familienamen als Feitema of Fijtsma.

In Friesland namen ten tijde van de invoering van de burgerlijke stand, dus in de jaren 1811-1812 drie mensen de familienaam Feitsma aan voor zichzelf en hun nakomelingen;
-In Lutkewierum (Mairie Wommels, deel 1, fol. 9) nam Age Ruurds deze familienaam aan.
-In Bergum (Mairie Bergum, fol. 42v) nam Grietje Petrus, de weduwe van Johannes Jans, als voogdesse over haar kinderen Petrus, 26 jaar en Leentje, 20 jaar ook de naam Feitsma aan.
-In Kollum (Mairie Kollum, fol. 6v ) nam Jan Jans de familienaam Feitsma aan voor zichzelf en zijn nakomelingen.
Daarnaast bestaat er nog de joodse familie genaamd Feitsma; het betreft de nakomelingen van Phillipus Asser († 31-03-1839 te Leeuwarden), zoon van Asser van Hamburg en Cornelia Abrahams.
Phillipus nam de familienaam Feitsma (ook wel: Veitsma) aan.

Volgens het Nederlands repertorium van familienamen was het aantal personen dat bij de volkstelling van 1947 de naam Feitsma droeg: 437 en Feitsema: 6.

‘Onze’ familie Feitsma is een echt landbouwersgeslacht te noemen.
Het overgrote deel van de familie heeft hiermee in de loop de van eeuwen in het levensonderhoud voorzien en heeft dit doorgaans succesvol gedaan.
Er wonen inmiddels veel familieleden in landen als Canada, Brazilië, en Australië waarmee gezegd kan worden dat de nazaten van Jan Jans en Antje Eeuwes zich over de hele wereld verspreid hebben.

 

(beweeg uw muiscursor over de "omhoog" en "omlaag" -knoppen om de tekst hierboven te laten scrollen)

Site van Dirk Piet Feitsma | Ontworpen door advance-Studios.com