Site Maintenance

Overname projecten

Een aantal projecten zal worden overgenomen van andere organisaties, te denken valt daarbij aan onderzoek onder jeugd en senioren, deelnemersaantallen, cursussen op het gebied van ouderen (met name voor lesgevers) en informatie voor mensen met een beperking. Daarbij kunnen wij putten uit informatie die reeds lang bij een aantal leden van ons vaste team aanwezig is.

Uiteraard zal het onderzoek naar de gevolgen van Corona voor sportend Overijssel een belangrijk rapport opleveren waar elke gemeente haar voordeel mee kan doen.

Ook een vacaturebank voor trainers, lesgevers, maar ook voor verenigingen die op zoek zijn naar bestuursleden zal niet op de nieuwe website ontbreken.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een databank waarin alle accommodaties van Overijssel staan, van zwembad tot turnhal en van voetbalveld tot honkbalveld. Alles met naw en afmetingen van de velden/baden en of de accommodatie voldoet aan de BTB (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) en dat alles in real-time, dus nooit met verouderde data.

Uiteraard kost dit alles geld, maar op een aantal subsidieverzoeken is ondertussen positief gereageerd en zijn softwarebedrijven bereid gevonden te investeren in het leveren en hosten van de tools voor de databank.

— The Team —