Wat zijn Oosterse klankschalen? Waar komen ze vandaan, wat is hun functie?
De oorsprong wordt herleid naar in de Himalaya rondtrekkenden erts- en  metaalbewerkende nomaden die hun producten ruilden voor voedsel uit de lagere gebieden. Ze kregen daar toepassingen die uiteenliepen van kookpot tot offerschaal.
De bijzondere doordragende klank van deze schalen is het eerste wat opvalt.
Dit heeft vrijwel zeker te maken met de legering die soms uit wel zeven metalen kan bestaan. De klankgolven die dit oproept zijn voelbaar en ook zichtbaar te maken wanneer je water in zo'n schaal doet. De schaal aanslaan veroorzaakt dan harmonische rimpelingen en vormen in de vloeistof.
Deze klanken kunnen die zelfde harmonie ook teweeg brengen in het menselijke lichaam dat immers ook voor 80 procent uit vocht bestaat.
We hebben de in- en uitwerking van onze klankschalen collectie leren kennen als diep ontspannend en helend.
Voor wie de helende kracht van klanken eens wil ondergaan is er de mogelijkheid tot een massage d.m.v. de geluidstrillingen die door Oosterse klankschalen worden voortgebracht.Doorgaans werkt dit diep ontspannend.
Werken met klankschalen