Veel mensen zal het begrip 'Reiki' vertrouwd in de oren klinken, anderen wellicht niet.
Daarom eerst even een korte inleiding. Van oorsprong heeft de mens de beschikking over een 'helend vermogen' gehad dat doorgaans door handoplegging werd gepraktiseerd. Ik schreef 'van oorsprong' want hoewel er nog enkelen zijn die dit  vermogen in zich aanwezig weten is dat, wat voor iedereeen bedoeld is geweest, bij de huidige mens niet meer bewust aanwezig.
In Reiki termen gesproken, zijn de kanalen dan verdicht.
Reiki is een methode om die kanalen weer te openen door middel van 'wijdingen'. De energie kan dan weer stromen tot heil van jezelf en je omgeving. Niets méér, maar ook niets minder.
Een prachtig geschenk aan de wereld.
Als er ooit een tijd is geweest die positieve energie nodig had, dan is het de huidige wel.
Er is een krachtige helende energie die via jouw handen een weg mag vinden. Hoe meer mensen met deze energiestromen in contact komen, des te meer kans is er op Heelheid en Liefde in deze wereld.
Ik heb de nodige cursussen en opleidingen gedaan, maar deze inwijdingen spanden voor mij de kroon. Ik voelde me gesteund en beschermd en in contact met m'n diepste zelf en een Hoger geheel. Dit geef ik graag weer door...
Persoonlijke behandelingen behoren tot de mogelijkheden.
Met enige regelmaat wordt de mogelijkheid geboden de Reiki opleiding te volgen.
De wijdingen zijn onderdeel van een opleidingspakket dat onderwerpen bevat als didactiek, aardingsoefeningen, energieopbouw en -bewaking, zelfreflectie en jezelf als Reikibehandelaar profileren.
Aan elke wijding wordt een dag besteed.
Zie bij 'De Zoemtoon' voor de actuele data.