Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Bisschop Hamer (tekening)

 

Ferdinand Hamer

 

Han-Mouo-Li

 

1840 (Nijmegen) † 1900 (T’ouo-tch’eng)

 

Missionaris van Scheut

 

Bisschop in China

 

 

Levensloop

+ Bidprentje Mgr. Hamer

Familie

+ Kwartierstaat Mgr. Hamer

De Vijftien

+ Afscheidsbrief aan ‘de 15’

Marteldood

+ Drie verslagen

Standbeeld

+ Hamer in de pers

Biografie (1901)

+ Illustraties

Missiegebieden

+ Kaarten

Missiepost

Bibliografie

Links

Ferdinand Hamer verliet zijn geboortestad Nijmegen om als missionaris in China te gaan werken. Hij had zich aangesloten bij de Belgische missie van Scheut. Rome had Binnen-Mongolië als werkterrein aan Scheut toegewezen, een reusachtig groot gebied ten noorden van de Grote Chinese Muur.

 

Ferdinand Hamer was de enige Nederlander in de eerste groep Scheutisten die in 1865 naar China vertrok, op missie avontuur. De groep telde vier Vlamingen: drie missionarissen en een lekenhelper. Tot de groep behoorde ook Theofiel Verbist, die in 1862 de congregatie van Scheut had opgericht, speciaal met het oog op de missionering van China.

 

Rome waardeerde de kwaliteiten van missiepionier Hamer en benoemde hem op jonge leeftijd tot bisschop.

 

Militante genootschappen, de ‘Boksers’, kwamen in verzet tegen de invloed van het Westen op China. In 1900 werd Ferdinand Hamer, bijna zestig jaar oud, gevangen genomen, gruwelijk mishandeld en vermoord.

 

 

 

 

 

 

Op de homepage ‘missiebisschophamer’ kunt u informatie vinden over het leven, het werk en de marteldood van Bisschop Hamer. Boeken, tijdschriften en internet zijn gebruikt als bronnen. De homepage heeft geen winstoogmerk.

 

Als rechthebbenden bezwaar maken tegen het gebruik van hun materiaal op ‘missiebisschophamer’, dan wordt het verwijderd.

 

Dr. Harry Knipschild heeft zijn proefschrift over Bisschop Hamer beschikbaar gesteld: 

 

·         Ferdinand Hamer 1840 – 1900. Missiebisschop en martelaar in China. (Leiden 2005).

 

Neem contact op met Frans Hamer om het proefschrift op te vragen. Het proefschrift, een pdf-bestand van 20,9 MB, de omslag en de stellingen bij het proefschrift worden naar u verstuurd met behulp van online bestandsuitwisseling. Als bestandskoerier wordt WeTransfer gebruikt. Deze internetservice is Nederlandstalig, gebruiksvriendelijk en gratis.

 

De homepage is in ontwikkeling. Reacties zijn welkom.

 

      Contact. Stuur een e-mail naar: mail Frans Hamer

 

De homepage ‘missiebisschophamer’ is bijgewerkt op 22 april 2016.