Familiefoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefkaart Missiën van Scheut

 

 

Familiefoto, gemaakt naar aanleiding van het vertrek van Ferdinand Hamer naar China (1865).

 

Van links naar rechts:

 

zittend: Gerardus; moeder Alida van Aernsbergen; vader Henricus; Maria (Mietje).

staand: Johannes (S.J./Jezuďet); Geertruida; Hendrikus; Anna; Jacobus (O.F.M./Franciscaan), Petrus (Piet); Ferdinand (C.I.C.M./Scheutist).

 

 

Kwartierstaat Mgr. Hamer

Ouders, broers en zusters

 

In 1980 verschijnt de kwartierstaat van Mgr. Ferdinand Hubertus Hamer. De kwartierstaat is samengesteld door Dhr. L.W.A. Berenbroek, P.M. op den Brouw, en N.A. Hamers.

De kwartierstaat is gepubliceerd in “Zoeklicht op Nijmegen.” Genealogische heraldische bundel. Blz 46-47. Nijmegen 1980.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Afscheidsbrief ouders

 

Ferdinand kreeg, na zijn vertrek uit Nijmegen in 1865, een brief van zijn ouders. Zij gaven hem hun zegen en boden goede raad.

 

“Eerwaarde zoon! Wij zegenen U. Ew. in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, hopende dat de goede God dezen zegen moge aannemen, en dat Hij U door zijnen Engel verder op den weg zal beschermen.

Van onzen kant hopen en bevelen wij U. Ew., dat gij altijd den Heer getrouwelijk dienen zult. Heb God altijd in Uwe gedachten, eert Uwe overheden, vraag hunnen wijzen Raad en laat nooit geen hoovaardij in Uw hart of gedachten de overhand hebben. Alles komt daaruit voort. Immers die zich verheft, zal vernederd worden.

Verder bevelen wij U den arme aan. Geef aalmoezen, keer Uw aangezicht nooit van den arme af, en doe barmhartigheid naar uw vermogen. Hopende, dat Gij dit weinige, uit een welmeenend hart gezegd, ten goede zult aannemen, en dat wij elkander in het gebed niet zullen vergeten, zoo blijven wij na U. Ew. eene voorspoedige reis toegewenscht te hebben met hoogachting,

 

Uwe dierbare Ouders.

 

“Verder, geliefde Ferdinand, herinner U aan de laatste woorden van moeder: Houd moed, het is Gods wil.”

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Terug naar de eerste pagina