Kaart China

Missiegebieden

 

De eerste groep Scheutisten reist in 1865 via de havensteden Shanghai en Takoe naar Tientsin en Peiping (Peking).

 

De stad Kalgan (Zhangjiakou) ligt op de route naar de eindbestemming Siwantze, de centrale missiepost van de Scheutisten.

- Siwantze: rode punt op de kaart, ten noordoosten van Kalgan.

 

Op 26 januari 1866 verlaten Ferdinand Hamer en de Chinese priester Petrus Lin de missiepost Siwantze. Zij trekken naar hun missiegebied in Jehol.

 

Na zijn wijding tot bisschop reist Ferdinand Hamer in 1878 met drie missionarissen naar zijn nieuwe missiegebied, Kansoe. De reis voert via Kweihoa (Kwi-hwa-cheng / Hohhot / de Blauwe Stad) en Pautoe (Batou) naar Ningsia en Lantsjou (de hoofdstad van Kansoe).

 

In 1889 wordt Ferdinand Hamer bisschop in de Ortos.

- Ortos: Soeijoean op de kaart.

 

 

 

 

 

Provincies van China

China en Ferdinand Hamer

Scheut in China (1900)

Peking (Beijing)

Chongli (Si-wan-tze)

Gansu (Kan-sou)

Bayan Gol (San-tao-ho)

Liangzhen (Ning-t’iao-leang)

Togtoh (T’ouo-tch’eng)

 

 

 

Siwantze (Chongli), een dorp met een bijna uitsluitend christelijke bevolking, is de hoofdplaats van de Chinese missie van Scheut.

 

In januari 1866 vertrekt Ferdinand Hamer uit Siwantze. Hij gaat op weg naar zijn werkterrein, het district Ghe-Schwi (Heishui / de Zwarte Wateren) in het oosten van Binnen Mongolië.

 

Ferdinand Hamer wordt in 1870 Provicaris, (waarnemend) overste van de Scheut missie in Mongolië en een jaar later procurator (econoom). Hij vervult deze functie tot in 1878. Zijn standplaats is Siwantze.

 

Na zijn wijding tot bisschop reist Ferdinand Hamer in 1878 met drie missionarissen naar zijn nieuwe missiegebied, Kan-sou. Hij kiest als standplaats de missiepost Leang-tcheou (Liang-chou / Wuwei).

 

Ferdinand Hamer wordt in 1889 benoemd tot bisschop in de Ortos (Ordos, Zuid West Mongolië). Hij vestigt zich in San-tao-ho (‘De Drie Waterwegen’), de vaste residentie van de Scheut missie in de Ortos. San-tao-ho ligt aan de bocht van de Hoang-ho (de Gele Rivier).

 

Ferdinand Hamer vertrekt in maart 1900 uit het aangename San-tao-ho en verhuist naar de missiepost Eul-che-se-king’ti.

Tijdens de bokseropstand wordt Eul-che-se-king’ti ingenomen, vernield en platgebrand. Ferdinand Hamer wordt naar T’ouo-tch’eng vervoerd waar hij om het leven wordt gebracht.

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Terug naar de eerste pagina