Ferdinand Hamer (met berenmuts)

Missiepost

 

Ferdinand Hamer is 25 jaar als hij in 1865 als jongste missionaris meegaat met de eerste karavaan Scheutisten naar China. Onderweg verstuurt Ferdinand zijn eerste brieven.

 

De groep bereikt het christendorp Xiwanzi in Binnen-MongoliŽ op 6 december 1865. Xiwanzi is het centrum van de Missie van Scheut.

 

Ferdinand Hamer doet zijn eerste ervaringen met het missiewerk op. Zijn standplaats is Kulitu.

 

De jonge missionaris laat zijn familie en vrienden per brief weten wat hij meemaakt.

 

Foto: De jonge Ferdinand Hamer met muts van vossenvel.

 

Vertrek uit Xiwanzi (1866)

Brief uit Kulitu (1866)

Drie brieven aan pastoor Consen

Reis door MongoliŽ (1879)

Hamer aan zijn familie (1889)

Aan de familie Jurgens in Oss (1891)

Brief van Remi Van Merhaeghe (1899)

 

 

 

 

Missiepost. Brieven uit de missie, bezorgd door Dr. Harry Knipschild.

 

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Terug naar de eerste pagina