standbeeld

 

 

 

Mgr. Ferdinand Hamer

Standbeeld in Nijmegen

 

 

 

De

Nederlandsche Martelaren

van Chin. Mongolië

Gehuldigd door het Vaderland

28 september 1902

 

Z.D.H.

Mgr. Ferdinandus Hamer

Bisschop van Tremithe

Apost. Vic. van Z.W. Mongolië

Geb. 21 aug. 1840 te Nijmegen

25 Juli 1900 bij ToTch’eng

 

 

 

 

 

Ansichtkaarten

Bisschop Hamer cantate

Rede Mgr. Dr. Schaepman

 

De Gelderlander

Onthaal in Nijmegen, 1890

Kranslegging, 1939

Ontkisting, 1949

 

De Tijd

Anton van Duinkerken

Ferdinand Hamer

Houd Moed

De Bokseropstand

Gij Gaat, ik blijf

 

 

 

Het standbeeld is ontworpen door Bart van Hove (1850 – 1914) en vervaardigd onder leiding van bouwmeester Jan Springer (1850 – 1915).

 

De feestelijke onthulling vond plaats op 28 september 1902.

 

Het beeld laat Mgr. Hamer zien wanneer hij zijn missionarissen opdraagt de door de Boksers bedreigde missiepost Eul-che-se-king’ti te verlaten en zich in veiligheid te brengen.

De bisschop is niet afgebeeld in de Chinese kleding die hij gewoonlijk droeg, maar in de mantel die door katholieke hoogwaardigheidsbekleders gedragen werd.

 

Op de voorzijde van het monument is een palmtak aangebracht, het symbool voor martelaren, en de tekst ‘Ik blijf, gaat kinderen. God zij met u.’ Het zijn de woorden waarmee Ferdinand Hamer zijn missionarissen opdracht gaf te vluchten voor de Boksers.

Aan de voorzijde is ook het wapen van Bisschop Hamer te vinden.

 

De drie andere zijden van de sokkel laten in bronzen bas-reliëf de portretten zien van drie Nederlandse missionarissen die elders in Chinees Mongolië tijdens de bokseropstand om het leven zijn gekomen: Gijsbertus Jaspers uit Geldrop (1871 – 1900), Andreas Zijlmans uit Waalwijk (1873 – 1900) en Joseph Dobbe uit ’s-Hertogenbosch (1864 – 1900).

 

Het Bisschop Hamer monument bestaat uit een bronzen standbeeld op een sokkel van Naamse steen. Het beeld is gegoten door de Bronsvennootschap in Brussel en is 2,90 meter hoog. De sokkel meet 3,83 meter. Het standbeeld is een rijksmonument.

 

Bij de onthulling van het monument is door een koor van meer dan driehonderd mannen en driehonderd vijftig jongens, begeleid door koperen instrumenten, de Bisschop Hamer cantate uitgevoerd onder leiding van de componist, Albert Roothaan (1847 – 1913). De tekst is geschreven door de journalist / tekstdichter Johannes R. van der Lans (1855 – 1928).

-   De partituur van de Bisschop Hamer cantate is nog niet gevonden.

 

Mgr. Dr. Schaepman, de gevierde redenaar, hield een gloedvolle toespraak, die tot de uiterste rijen doordrong.

 

Homerson’s Electro-Bioscope vertoonde in 1902 gedurende de kermisdagen in Nijmegen de filmopnamen die van de Bisschop Hamer feesten waren gemaakt.

- De zoektocht naar de film heeft nog geen resultaat opgeleverd.

 

Het monument werd geplaatst aan het einde van de Verlengde Molenstraat, dicht bij het geboortehuis van bisschop Hamer. De straat kreeg een andere naam: Bisschop Hamerstraat.

Aan het Keizer Karelplein bleef het monument tot 1949 staan, totdat het plaats moest maken voor noodwinkels.

 

Het beeld werd op 9 juli 1949 weer opgericht op het middenplantsoen van de Van Schaeck Mathonsingel, aan de andere kant van het Keizer Karelplein. Onder het beeld werd een loden koker ingemetseld, waarin zich een oorkonde bevindt.

Op 6 juli 1999 is het 60 ton wegende monument teruggezet op zijn oorspronkelijke plaats in de opnieuw ingerichte Bisschop Hamerstraat in het Nijmeegse stadscentrum.

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Terug naar de eerste pagina