Nieuws
Made by ChrisPrint
SeniorWeb De Ronde Venen op de televisie  bij RTV De Ronde Venen. Klik HIER
Nieuws van SeniorWeb De Ronde Venen
SeniorWeb    DRV    gaat    van    klassikaal naar individueel ! De     belangstelling     voor     de     cursussen Windows    10    en    bestandsbeheer    loopt terug.    Aan    de    ene    kant    omdat    beide programma’s   qua   opzet   niet   zo   gek   veel zijn    veranderd,    vergeleken    met    vorige versies.    Aan    de    andere    kant    door    het verschil    in    kennis    tussen    beginners    en gevorderden    dat    zich    vooral    klassikaal openbaart. Maar   er   zijn   nog   meer   dingen   die   een   rol spelen    bij    de    overdracht    van    de    nodige kennis.      Denk      aan      de      internet      en emailprogramma’s   en   al   die   apps   die   zich bezig   houden   met   foto’s,   tekstverwerking en   andere   dingen.   Vooral   voor   beginners een   grote   opgave   om   dit   alles,   klassikaal in    een    enkele    cursus,    onder    de    knie    te krijgen, Reden    voor    SeniorWeb    DRV    af    te    zien van   klassikale   cursussen   en   over   te   gaan naar   individuele   begeleiding    om   op   die manier   de   digitale   vaardigheden   bij   de gebruiker te vergroten. Dit   laatste   vindt   plaats   tijdens   de   inloop   op maandag-    en    woensdagmiddag.     In    de nu     nieuwe     opzet     kunnen     leden     van seniorWeb    zich    tussen    14.00    en    15.00 uur   melden   in   de   bieb   te   Mijdrecht   voor alles     wat     te     maken     heeft     met     de meegebrachte            desktop,            laptop, smartphone of tablet. Zij   die   ter   plekke   priveles   willen,   kunnen dat meteen afspreken.
U leert het bij SeniorWeb De Ronde Venen !
Om    digitaal    fit    te    blijven    ligt    er    voor bezoekers   van   ons   leercentrum   die   geen lid   van   SeniorWeb   zijn,   een   cadeaubon   klaar.     Als     die     is     ondertekend     krijgt betrokkene    tot    eind    2018    een    gratis lidmaatschap           van           Seniorweb Nederland  en alles wat daaraan vastzit. Eerder       geplande       cursussen       gaan, afhankelijk       van       de       belangstelling (minimaal   5   deelnemers)      tot   nader   order, gewoon door. Dit zijn in Mijdrecht : Windows 10 startend op 1 nov. Bestandsbeheer startend op 12 okt. Google Foto’s op 27 november Albelli     Fotoboek     Maken     op     14 november. In   Uithoorn    start   Albelli   Fotoboek   Maken op 13 november.     Voor meer info: telefonisch: 0297-282938 of           06 5345 4196. mail: seniorwebdrv@gmail.com  Ook kunt u veel informatie vinden op onze eigen website:  www.seniorwebderondevenen.nl    
Tel.: 06 53 45 41 96   of   b.g.g. 0297-28 29 38         E-mail: seniorwebdrv@gmail.com