Nieuws
Tel.: 06 53 45 41 96   of   b.g.g. 0297-28 29 38         E-mail: seniorwebdrv@gmail.com Made by ChrisPrint
SeniorWeb De Ronde Venen op de televisie  bij RTV De Ronde Venen. Klik HIER
Nieuws van SeniorWeb De Ronde Venen
Onveilige webwinkels herkennen is lastig voor veel senioren (Ouderen   voorzichtig   bij   het   doen   van   online aankopen) Ruim   veertig   procent   van   de   senioren   die online    winkelen    vindt    het    lastig    om    te herkennen   of   een   webwinkel   wel   veilig   is, zo    blijkt    uit    onderzoek    van    SeniorWeb onder bijna duizend senioren. Ouderen   zijn   dan   ook   vrij   voorzichtig.   Ze letten   op   meerdere   zaken   om   te   bepalen of    een    webwinkel    wel    betrouwbaar    of veilig    is,    waarbij    vooral    wordt    gekeken naar   de   bekendheid   van   de   winkel   of   het merk (65%). Waar let men op? Voor     het     onderscheiden     van     veilige webwinkels     van     onveilige     webwinkels wordt verder gekeken naar: een     groen     slotje     in     de     browser (57%), https in de URL (54%), een waarborg of keurmerk (46%) de betaalmethode (39%). Voor   ruim   een   derde   van   de   senioren   zijn online   recensies   van   anderen   tevens   een handig hulpmiddel. Maar    op    bijvoorbeeld    het    gehanteerde retourbeleid     (23%)     of     hoe     lang     een webwinkel    al    bestaat    (17%)    wordt    veel minder gelet. Als    een    website    er    onbetrouwbaar    of onveilig    uitziet    doet    de    helft    van    de senioren   geen   aankoop   bij   de   betreffende webwinkel. Eenvoud is essentieel Andere    redenen    waarom    veel    senioren niet    bij    een    bepaalde    webwinkel    een aankoop doen zijn: een onduidelijke website, te    veel    persoonsgegevens    moeten invullen verplicht      een      account      moeten aanmaken. Ongeveer   de   helft   van   de   ouderen   laat        webwinkels     om     deze     redenen     links liggen.    Ook    (hoge)    verzendkosten    zijn vaak   een   reden   om   niet   tot   een   aankoop over   te   gaan   (44%).   Terwijl   het   (te)   lang moeten   wachten   op   een   artikel   maar   voor 19%     een     argument     is     om     niet     te bestellen.     Ondanks     dat     ouderen     vrij voorzichtig   zijn   geven   vier   op   de   tien   toe (waarschijnlijk)   weleens   een   aankoop   te hebben     gedaan     bij     een     voor     hen onbekende      webwinkel,      waarvan      ze vooraf   níet   hadden   gecheckt   of   deze   wel veilig was.
U leert het bij SeniorWeb De Ronde Venen !
Gevaar van nepwebwinkels Mensen   zijn   eerder   geneigd   om   bij   een bekende   webwinkel   te   kopen,   dan   bij   een onbekende webwinkel. Ook    veel    senioren    blijken    voor    veilig online   shoppen   vooral   af   te   gaan   op   de bekendheid van webwinkels en merken. Criminelen   weten   dit   en   maken   hiervan misbruik.        Ze        kopiëren        bekende webwinkels   en   proberen   mensen,   vooral via   e-mail   en   sociale   media,   naar   deze nepwebwinkels te lokken. Van      alle      ondervraagden      geeft      één procent   aan   weleens   op   deze   manier   te zijn    opgelicht.    Met    de    feestdagen    -    en dus   ook   veel   online   aankopen   -   voor   de boeg, ligt dit gevaar dus ook op de loer. Tips voor veilig winkelen Meer   dan   de   helft   van   de   senioren   is   van plan    Sinterklaas-    en/of    Kerstcadeautjes voor     familie     en     vrienden     te     kopen. Hiervan   verwacht   bijna   veertig   procent   dit deels of voornamelijk online te doen. Men   vindt   online   winkelen   vooral   handig vanwege   de   bezorging   aan   huis   (48%), dus   geen   gesjouw   met   zware   artikelen, en   om   artikelen   te   kunnen   kopen   die   niet in   de   buurt   verkrijgbaar   zijn   (43%).   Om mensen    te    helpen    veilig(er)    online    te winkelen     zijn     op     Seniorweb.nl     veel handige   tips   te   vinden   over   bijvoorbeeld het herkennen van onveilige webwinkels.  Onze    vrijwilligers    van    SeniorWeb    De Ronde   Venen    leggen   u   graag   uit   hoe   u veilig online winkelt! SeniorWeb ,     dé     landelijke     vereniging zonder   winstoogmerk   die   zich   inzet   om senioren   online   wegwijs   te   maken,   helpt ook u graag veilig online te winkelen. U     bent     met     vragen     over     kopen     op internet   en   al   uw   andere   vragen   over   de computer,     tablet     en     smartphone     van harte    welkom    bij    onze    leslocatie    in    de Bibliotheek-Mijdrecht,     Dokter     van     der Haarlaan 8, postcode 3641JW. Kom    gerust    langs    op    een    van    onze inloopspreekuren          op     maandag-     en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur. Voor meer informatie, bel ons of stuur een e-mail naar seniorwebdrv@gmail.com.  Onze vrijwilligers, zelf ook allemaal senioren, zitten voor u klaar.