Nieuws
Tel.: 06 53 45 41 96   of   b.g.g. 0297-28 29 38         E-mail: seniorwebdrv@gmail.com Made by ChrisPrint
SeniorWeb De Ronde Venen op de televisie  bij RTV De Ronde Venen. Klik HIER
Nieuws van SeniorWeb De Ronde Venen
Open Week Het   landelijke   SeniorWeb      organiseert   in 2019    weer    een    Open    Week!    De    Open Week   vindt   plaats   van   21   t/m   27   januari 2019. En wij doen mee! Tijdens   de   "Open   Week   2019"   is   ons Leercentrum      op      Maandag      21      en Woensdag   23   januari   a.s.   wat   langer open: van 13.30 tot 15.30 uur. Meerdere    vrijwilligers    zijn    aanwezig    om uw   algemene   vragen   over   de   computer, smartphone   of   tablet,   onze   cursussen   en workshops     te     beantwoorden     of     een toelichting te geven. Er   is   deze   2   dagen   wellicht   minder   tijd   om uitgebreid    in    te    gaan    op    uw    apparaat problemen    vanwege    de    te    verwachten extra   belangstelling   in   ons   Leercentrum, maar    dan    kunt    u    eventueel    na    een afspraak     een     andere     keer     op     onze inloopdagen terugkomen. Uiteraard   kunt   u   ook,   geheel   vrijblijvend, informatie   krijgen   over   de   voordelen   van een     lidmaatschap     van     het     landelijke SeniorWeb. (Lees hiernaast verder….)
U leert het bij SeniorWeb De Ronde Venen !
Deze   "Open   Week",   in   vele   van   de   ca. 400   Leercentra   in   Nederland,   leent   zich uitstekend   om   kennis   te   nemen   van   de moderne     technologie     van     computer, smartphone en tablet. Deze     technologie,     waartoe     wij     allen worden   "gedwongen"   aan   deel   te   nemen, grijpt    in    ons    dagelijks    bestaan    steeds verder in. Afspraken   bij   het   ziekenhuis,   bankzaken regelen,      contact      met      de      overheid, energieleveranciers,                               uw TV/Internet/Telefoon       leverancier,       het UWV,   allen   willen   met   u   communiceren via   e-mail   of   via   de   website   en   internet. Kortom    de    digitale    wereld    is    er    en groeit nog immer. SeniorWeb   helpt   u   om   minder   afhankelijk te   worden   van   (helpende)   anderen,   die digitaal   wat   verder   zijn   dan   u.   Wij   willen uw   digitale   kennis   graag   wat   vergroten. Neem   uw   eigen   beslissingen   en   vindt   uw weg   in   de   digitale   wereld   van   e-mail   en internet. Nu   vraagt   u   nog   hulp   bij   het   gebruik van     de     digitale     hulpmiddelen     aan anderen,     straks     geeft     u     anderen (misschien) hulp!