PC-Hulp

COMPUTERHULP INLOOPTIJDEN

Welke hulp wordt niet verleend ?

Het   oplossen   van   problemen   in   applicaties   waarvoor geen   originele   (herstel)programma’s   bij   de   machine aanwezig   zijn.   Wij   kunnen   geen   verantwoording nemen voor het installeren van illegale software . Het   oplossen   van   problemen   in   machines   die   door uzelf    of    door    een    ander niet     deskundig     persoon zijn samengesteld. Problemen     in     machines die   nog   onder   de   garantie vallen   of   o.i.   veroorzaakt worden           door           de handelwijze van de leverancier.   Wij   verwijzen   dan   altijd   terug   naar   de leverancier. Wat als wij u niet kunnen helpen?   Als   het   probleem   zo   complex   is   dat   wij   u   niet   kunnen helpen,       wordt       u       doorverwezen       naar       een gespecialiseerd bedrijf.
U   kunt   elke   maandag-   en   woensdagmiddag   in   de   Bibliotheek   Mijdrecht   met   allerlei vragen   over   uw   computer,   tablet   en   smartphone   naar   ons   toe   komen   tussen   14.00   en 15.00 uur.  Wie binnen dit uur komt wordt altijd geholpen tot uiterlijk 16.00 uur.   U   kunt   daar   terecht   met   uw   vragen   en   problemen   over   de   computer   en   gebruik   maken   van de daar opgestelde apparatuur. Iedereen is welkom ! Daarnaast   verlenen   wij   hulp   ter   plekke   voor   leden   van   SeniorWeb.   Het   gaat   dan   om   het verwijderen    van    virussen,    het    installeren    van    een    antivirus    programma,    de    machine schoonmaken   e.d..   Ook   installeren   wij   voor   u   uw   originele   (dus   géén   illegale)   software opnieuw   en   lossen   eventueel   andere   narigheden   op.   Ook   met   uw   tablet   en   smartphone helpen we u graag. Wat   we   wel   en   niet   (mogen)   doen   leest   u   hieronder.   U   moet   dan   wel   met   de   kast   of   laptop   onder   de   arm   naar ons   leercentrum   komen.   En   vergeet   niet   alle   destijds   meegeleverde   CD-tjes,   diskettes,   instructieboekjes   en rekeningen    mee    te    nemen.    Deze    zijn    nodig        mocht    er    besloten    worden    tot    het    opnieuw    installeren    van verdwenen en beschadigde programma’s.

Hulp vragen aan het landelijk SeniorWeb

Behalve   bij   ons   leer-   en   lescentrum,   kunt   u   ook   hulp vragen   via   SeniorWeb   Nederland.   Als   u      hier   klikt     wordt   u   naar   hun   site   doorgelinkt.   Daar   kunt   u   meer kunt lezen over    PC-hulp .   Let   op:   Om   hulp   te krijgen   moet   u   wel lid    moet    zijn    van SeniorWeb.   U   kunt zich   opgeven   door hierop te klikken . Thuishulp:   In   bijzondere   gevallen   is   er   thuishulp   mogelijk.   Dit alleen in overleg met onze deskundige vrijwilliger. Deze   beoordeelt   na   overleg   of   er   ter   plaatse   hulp geboden   kan   worden,   omdat   het   bijvoorbeeld   voor   de betrokkene   (door   een   handicap)   moeilijk   is   met   de   pc "onder arm" naar ons leercentrum te komen.
Tel.: 06 53 45 41 96   of   b.g.g. 0297-28 29 38         E-mail: seniorwebdrv@gmail.com Made by ChrisPrint