Made by ChrisPrint
PC-Hulp

COMPUTERHULP INLOOPTIJDEN

Welke hulp wordt niet verleend ?

Het oplossen van problemen in applicaties waarvoor geen originele   (herstel)programma’s   bij   de   machine   aanwezig   zijn. Wij     kunnen     geen     verantwoording     nemen     voor     het installeren van illegale software . Het oplossen van problemen in machines die door uzelf of door een ander niet deskundig persoon zijn samengesteld. Problemen    in    machines    die nog   onder   de   garantie   vallen of     o.i.     veroorzaakt     worden door de handelwijze van de leverancier.   Wij   verwijzen   dan altijd         terug         naar         de leverancier. Wat    als    wij    u    niet    kunnen helpen?   Als   het   probleem   zo   complex   is   dat   wij   u   niet   kunnen   helpen, wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd bedrijf.
U   kunt   elke   maandag-   en   woensdagmiddag   in   de   Biobliotheek   Mijdrecht   met   allerlei   vragen   over   uw   computer, tablet   en   smartphone   naar   ons   toe   komen   tussen   14.00   en   15.00   uur.    Wie   binnen   dit   uur   komt wordt altijd geholpen tot uiterlijk 16.00 uur.   In   Abcoude   is   een   inloopochtend   iedere   1e   vrijdag   van   de   maand,   van   10.00   -   12.00   uur   in   de Angstelborgh ,   Dorpszicht   22   en   een   inloopmiddag   iedere   2e   en   4e   vrijdag   van   de   maand   van 14.00 - 16.00 uur in de Bibliotheek Abcoude , Broekzijdselaan 46b. U   kunt   daar   terecht   met   uw   vragen   en   problemen   over   de   computer   en   gebruik   maken   van   de   daar opgestelde apparatuur. Iedereen is welkom ! Daarnaast    verlenen    wij    hulp    ter    plekke    voor    leden    van    SeniorWeb.    Het    gaat    dan    om    het verwijderen   van   virussen,   het   installeren   van   een   antivirus   programma,   de   machine   schoonmaken e.d..   Ook   installeren   wij   voor   u   uw   originele   (dus   géén   illegale)   software   opnieuw   en   lossen eventueel andere narigheden op. Ook met uw tablet en smartphone helpen we u graag. Wat   we   wel   en   niet   (mogen)   doen   leest   u   hieronder.   U   moet   dan   wel   met   de   kast   of   laptop   onder   de   arm   naar   ons leercentrum   komen.   En   vergeet   niet   alle   destijds   meegeleverde   CD-tjes,   diskettes,   instructieboekjes   en   rekeningen   mee te   nemen.   Deze   zijn   nodig      mocht   er   besloten   worden   tot   het   opnieuw   installeren   van   verdwenen   en   beschadigde programma’s.

Hulp vragen aan het landelijk SeniorWeb

Behalve   bij   ons   leer-   en   lescentrum,   kunt   u   ook   hulp   vragen via   SeniorWeb   Nederland.   Als   u      hier   klikt      wordt   u   naar   hun site doorgelinkt. Daar kunt u meer kunt lezen over    PC-hulp .   Let   op:   Om   hulp   te   krijgen   moet   u   wel   lid   moet   zijn   van SeniorWeb. U kunt zich opgeven door hierop te klikken . Thuishulp:   In    bijzondere    gevallen    is    er thuishulp   mogelijk.   Dit   alleen   in overleg    met    onze    deskundige vrijwilliger. Deze   beoordeelt   na   overleg   of er    ter    plaatse    hulp    geboden kan       worden,       omdat       het bijvoorbeeld   voor   de   betrokkene   (door   een   handicap)   moeilijk is met de pc "onder arm" naar ons leercentrum te komen.
Tel.: 06 53 45 41 96   of   b.g.g. 0297-28 29 38         E-mail: seniorwebdrv@gmail.com