PC-Hulp

COMPUTERHULP INLOOPTIJDEN

Welke hulp wordt niet verleend ?

*   Het   oplossen   van   problemen   in   applicaties waarvoor   geen   originele   (herstel)programma’s bij    de    machine    aanwezig    zijn.    Wij    kunnen geen     verantwoording     nemen     voor     het installeren van illegale software . * Het oplossen van problemen in machines die door uzelf of door een ander niet deskundig persoon zijn samengesteld. *   Problemen   in   machines   die   nog   onder   de garantie   vallen   of   o.i.   veroorzaakt   worden   door de     handelwijze     van     de     leverancier.     Wij verwijzen dan altijd terug naar de leverancier. Wat als wij u niet kunnen helpen?   Als   het   probleem   zo   complex   is   dat   wij   u   niet kunnen    helpen,    wordt    u    doorverwezen    naar een gespecialiseerd bedrijf.
U   kunt   elke   maandag-   en   woensdagmiddag   in   de   Bibliotheek   Mijdrecht met    allerlei    vragen    over    uw    computer,    tablet    en    smartphone    naar    ons    toe komen    tussen    14.00    en    15.00    uur.     Wie    binnen    dit    uur    komt    wordt    altijd geholpen tot uiterlijk 16.00 uur.   U   kunt   daar   terecht   met   uw   vragen   en   problemen   over   de   computer   en   gebruik maken van de daar opgestelde apparatuur. Iedereen is welkom ! Daarnaast   verlenen   wij   hulp   ter   plekke   voor   leden   van   SeniorWeb.   Het   gaat dan    om    het    verwijderen    van    virussen,    het    installeren    van    een    antivirus programma,   de   machine   schoonmaken   e.d..   Ook   installeren   wij   voor   u   uw originele   (dus   géén   illegale)   software   opnieuw   en   lossen   eventueel   andere   narigheden   op.   Ook met uw tablet en smartphone helpen we u graag. Wat   we   wel   en   niet   (mogen)   doen   leest   u   hieronder.   U   moet   dan   wel   met   de   kast   of   laptop   onder de    arm    naar    ons    leercentrum    komen.    En    vergeet    niet    alle    destijds    meegeleverde    CD-tjes, diskettes,   instructieboekjes   en   rekeningen   mee   te   nemen.   Deze   zijn   nodig      mocht   er   besloten worden tot het opnieuw installeren van verdwenen en beschadigde programma’s.

PC hulp van het landelijk SeniorWeb

Leren aan Huis Hebt    u    vragen    over    het    gebruik    van    uw computer,    tablet    of    smartphone?    En    wilt    u graag      thuis      uitleg      van      een      van      onze vrijwilligers?    Dan    kunt    u    de    ledendienst Leren   aan   Huis   aanvragen.   Een   SeniorWeb- vrijwilliger   komt   bij   u   thuis   om   u   uitleg   op   maat te   geven;   per   keer   ongeveer   een   uur.   Meestal zijn   er   3   à   4   afspraken   nodig.      We   bespreken vooraf   met   u   wat   u   wilt   leren   en   hoeveel   tijd   we daar    voor    nodig    hebben.    Wilt    u    hulp    bij problemen   met   uw   apparaten?   Kijk   dan   bij PCHulp.    We   hebben   vast   een   passende   vorm van   hulp   voor   u.   Kijk   ook   eens   op   de   website van SeniorWeb. Kosten Leren aan Huis Omdat    er    een    vrijwilliger    bij    u    thuis    komt, betaalt u een onkostenvergoeding van €     4,50      per     uur.     Hier     komen     eventueel reiskosten   bij   à   €   0,19   per   kilometer   (auto)   en aantoonbare     tol-     of     parkeerkosten,     of     de kosten    van    het    openbaar    vervoer    (tweede klasse).   U   rekent   de   onkosten   in   principe   per keer af met de vrijwilliger. Leren aan Huis aanvragen Om    Leren    aan    Huis    aan    te    vragen    moet    u eerst      inloggen      op      de      website      van www.seniorweb.nl.     (Klik     Hier)      Zodra     u ingelogd    bent,    kunt    u    het    aanvraagformulier invullen.   Kies   in   het   formulier   het   onderwerp waarover    u    meer    wilt    weten    of    waarover    u vragen    hebt.    Klik    vervolgens    op    de    knop Versturen   om   de   aanvraag   af   te   ronden.   Eén van   onze   vrijwilligers   neemt   zo   snel   mogelijk telefonisch   contact   met   u   op   om   uw   aanvraag door te spreken en een afspraak te maken.
Tel.: 06 53 45 41 96   of   b.g.g. 0297-28 29 38         E-mail: seniorwebdrv@gmail.com Made by ChrisPrint