Blog: In den aap gelogeerd.

Je vraagt je af, waarom noemde de blanke man oorspronkelijke Amerikanen; wilden?
Waarschijnlijk omdat hun geloof niet strookte met één van de versies van het onze.
Ze aten niet met mes en vork en hun dresscode klopte niet met die van ons.
Maar de huidige kleding-code verschilt met die van de oude blanken, waren zij dan ook wilden?
We neigen er wel naar, alles wat niet aan de huidige standaard voldoet als 'fout' te kenmerken. Maar waar maak ik mij druk om, de 'Wilden" waren mensen van de natuur, ze leefden in het wild en met de natuur en zouden waarschijnlijk trots op die naam geweest zijn. Bekend is dat als een "wilde" een tak afsneed van een boom voor een bijl dat hij dan de resterende takken in de grond stak, wetend dat hij daarmee mogelijk de boom een nakomeling zou bezorgen, maar hij deed dat uit dank voor de boom die hem eerder geholpen had. Als de Indiaan een buffel slachtte, dan gebruikte hij het vlees, de huid werd zijn kleding, de botten dienden voor gereedschap, waar hij zelfs lijm van kon maken, bij het eten dankte hij de buffel. Niets van de buffel werd verspild.
De blanke man waande zich van hoger niveau, hij bedacht een overheid, waarvan je land moest kopen om er op te mogen lopen. Om te kunnen kopen had hij geld bedacht, maar geld begon ook status te betekenen. Er kwamen blanken die een buffel zagen als een kans om groot geld te verdienen. Slachtten Indianen 1 buffel, de "niet-wilde" had een geweer, hij dreef alle buffels bijeen en schoot ze allemaal dood om hun huid te verkopen. Toen de Indianen de rottende karkassen van oude en jonge buffels zagen begrepen ze er niets van waarom de NIET-wilde dit gedaan had. Het is een verschil van denken hoe je tot zo een daad wilt komen of die vermijden. Wie aan zichzelf denkt maakt andere keuzes dan wie zich ziet als onderdeel van het geheel. Als het geheel floreert dan gaat het hem ook goed. De blanke kent het korte termijndenken, de "Wilde" eert het geheel wat hem in levensonderhoud voorziet.
Verder in Zuid-Amerika heeft Argentinie last van droogte, twee derde van het vee moest geslacht worden omdat er geen water of gras meer was. In Australie is in sommige gebieden lang geen druppel regen meer gevallen, boeren trekken weg. Op dit moment stijgen in Amerika aandelen van bedrijven die in water beleggen, want "Het geld" heeft bedacht dat water schaars zal worden. Plotseling ziet de Indiaan dat er hekken om waterplekken heen komen, hij mag niet meer water halen want de grond is nu van een bedrijf en het water behoort binnen dat hek.
Geld leidt tot hebzucht en maakt zichzelf belangrijker dan al het andere, om alles ten gronde te richten? Als God bestaat, laat hij ons naar de afgrond rennen.
In dat verband dacht ik aan de Indiaan die tussen de apen leefde. Hij wilde graag een aap vangen, maar die beesten waren zo snel en zo behendig, het lukte niet. Hoe moest hij het dier te pakken krijgen? Hij bedacht het volgende; tussen de hoge bomen was een rotspartij, daarboven bomen. Eeuwenlang vielen er druppels op dezelfde plek, door erosie waren er gaten uitgeslepen. Als, in de zomer, de waterval droogstond kon je door zo'n gat de hand steken, onderin zat soms nog wat water om te deppen. De Indiaan dacht aan de hebzucht van de blanke, vergeleek het met het denk-niveau van de aap en hij had de oplossing. Ja, u heeft gelijk, het was een racistisch denkende "Wilde", hij had blanken ook niet hoog zitten. De Indiaan haalde van ver een mand met noten, de apen waren er dol op. Als hij nu zo'n noot in een gat gooide rende de aap erheen, schoof zijn hand naarbinnen en vond de noot, tot zover ging alles volgens plan, de aap zag een kans om aan zijn hebzucht te voldoen. Het dier greep de noot, de ogen glansden van pret, maar toen hij zijn vuist uit het gat wilde trekken, betrok zijn grijns want door de noot paste die vuist niet door het gat. De Indiaan kwam dichterbij, de aap zag het gevaar maar de hebzucht hield zijn vuist gesloten, woest trekkend om los van de rots te komen. Nog dichter kwam de Indiaan, nog liet de aap niet los. De aap stelde foute prioriteiten, overleven of de hebzucht...
China, Argentinie, Australie. Uit het nieuws is aandacht voor opwarming van de Aarde al lang verdrongen door een Economie-crisis, aandacht voor de bedachte angst voor wat terugkerende moslims ons ooit zouden kunnen aandoen. We willen het niet horen dat het allemaal wat minder kan.

Onze hebzucht is de noot in onze vuist, als we niet loslaten zijn wij straks in de aap gelogeerd.

Blog: Sinterklaas beheerst alles.

In een Amerikaans boek over de Blues, lees je op de eerste pagina; Nederland was het eerste én het laatste land wat slaven vervoerde en verkocht. Balkenende sprak van trots op de VOC.
Kunnen we trots zijn dat de Hollandse handelsgeest, ook nog de Blues heeft doen ontstaan...
Trots was ik als jongen op mijn land, op de beweging tegen kernwapens, de mars tegen de Vietnam-oorlog; “ Johnson Molenaar” want moordenaar was niet aardig tegen een bevriend staatshoofd.
Trots op de kabouters die fris de wereld inkeken, op Hollands voetbal, maar vooral op de spreekwoordelijke tolerantie voor anderen en andersdenkenden.
Voelt er nog iemand trots op geld verdienen aan slavenhandel, kleeft er bloed aan de grachtengordel-huizen in Amsterdam?
Soms kwam maar de helft aan in het nieuwe land, velen stierven in het ruim want dicht opeen en geketend liet men vaste en vloeibare behoefte lopen, slaven werden vatbaar voor ziektes en stierven vaak voor land in zicht kwam.
Er zijn gevangenissen teruggevonden, netjes gemetseld, waar de slaven voor de reis opgeslagen en bewaard werden. De Hollander ging goed met slaven om, want de handel was winstgevend en een dode slaaf was verloren geld. Handel is handel, ik hoor bijna Rutte praten als hij zijn afwegingen maakt, kiezen voor de mens of voor geld.
In ketenen op de markt aangekomen werden hun tanden, benen en voeten en nog wat meer gecontroleerd, zoals een beest voor verkoop nagekeken wordt.
Eeuwen na de V.O.C. lieten Surinamers een standbeeld zetten, ter nagedachtenis aan de slavenhandel, men vroeg MP Balkenende of hij zo vriendelijk wilde zijn daarbij aanwezig te zijn. Balkenende kon niet die dag, nee. Gaan ook wij goed met het verleden om? Sommige misdaden begaan in Indië komen nu pas in de openbaarheid, van de lagere school herinner ik mij daar niets van. Waarom zou je kinderen de waarheid vertellen, toch?
Oké, dus Sinterklaas bestaat echt, dan?
Iemand zei, geef zwarte Pieten vegen roet over het gezicht, dan kan het feest gewoon blijven. Het is geprobeerd en het viel kinderen totaal niet op. Peter R. de Vries verhoogde blijkbaar zijn irritatie-factor bij nogal wat wat mensen door te zeggen;
“Een kinderfeest zou niet gebruikt moeten worden om een bevolkings-groep met stereotypen op te zadelen”. Via 'kwetter', kreeg hij de volgende reacties;
Landverrader, NSB-er, oprotten! Hoe haal jij het in je kanker-kop om tegen Piet te zijn, als ik je tegenkom jaag ik een kogel door je kop! Een ander schreef, je kent de feiten niet: Piet hoort zwart te zijn. Alsof Sint en zijn Pieten echt bestonden, een oude man die op een paard over daken liep, die geld had om slaven te houden. Slaven die door schoorstenen pakjes lieten zakken.
Commercie bedacht hem, net als Valentijnsdag, Santa Claus en vorige week was het Broer en Zus-dag, een nieuwe loot aan de boom.
Die Sint discussie gaat voor mij wel ergens over. Het gaat erover dat we alles uitvergroten tegenwoordig, zowel de groep voor als de groep tegen Zwarte Piet, ook zij laten nuances varen.
Ik zag laatst een Belgisch TV-program, men had twee wetenschappers uitgenodigd die in mening lijnrecht tegenover elkaar stonden, de programma-maker zal gedacht hebben, het gaat niet om de informatie. Nee de man wil 'mooie' TV maken, actie, heibel, ruzie. Maar wat gebeurde was schitterend, de wetenschappers herkenden snel de punten waarop ze niet bijelkaar zouden komen en zochten naar overeenkomsten in hun denken. Ik werd er blij van, er was respect maar er was ook een discussie met een vaststelling dat ze op onderdelen verschilden van mening.
Zou dat in Nederland ook kunnen?
Zoek naar wat je verbindt met de ander en geef ruimte aan een afwijkende mening of kleur.
Een Piet zo zwart als roet of met vegen roet? Mijn zus vertelde over Sint, toen er geen geld was, hoe het gevierd werd. Hoe Sinterklaas (Oom Theo met een tafelkleed om) de kamer in kwam. Ze vertelde dat moeder en tante Erna niet meer bijkwamen van het lachen, niemand viel erover dat er geen zwarte Piet bij was, dat hij niet voldeed aan kerkelijke kledings-eisen, het viel de kinderen niet op. Maar ze hadden wel lol en een plezierige avond.
Tenzij Sint echt bestaat en slavernij ook, tenzij Sint echt driehonderd jaar oud is en nog steeds vanuit het arme Spanje de kinderen in ons rijk land cadeau's blijft brengen, als Piet echt zwart is. Ja als dat zo is dan mag je niet zeggen dat het niet hoort. In dat geval ben ik trots dat onze regering rond 5 december, wel vreemdelingen die verdwaald zijn in ons land toelaat. Toch... Iéts om trots op te zijn. :)

Fred Kaak 16-10-14, de tijd rond 11:05:34

Blog: Vraag het mij niet.

Vraag mij niet! - Vraag jou wat niet? -
Nee, niet doen. - ... - Vraag wat niet?
Nou doe je het weér.
Zucht...
Niét vragen, ik vertel het wel... de niet te stellen vraag is;
'Vraag me niet wat het mooiste plekje in Leeuwarden is',
want daarmee dwing je me te liegen. Ik kan je dat alleen vertellen
als ik je aboluut vertrouwen zou. En niemand is zó veel waard.
Goh, 'fijn compliment'.
Ben je voor je vijanden nóg vriendelijker?
En waarom ligt dat gevoelig?Waarom wil jij die wond weer openkrabben?
Wind je niet op, wie wou wond weer weg? Jij begon.
Das een alliteratie niet? Maar, jij was het duidelijk.
Ik? Nee, ik zat stil voor mij uit te kijken.
Nee, ik zag het, je zat te broeden op die vraag, ik dacht laat ik haar maar vóor zijn.
Welke vraag, ook alweer?
Ho-ho daar trap ik niet in, die vraag die alles kapot maakt, mag niet gesteld worden.
Vragen staat vrij. Sufferds antwoorden.
Manipulatief? Om mij te dwingen? Manipulanten zijn sufferds, die stoken de kachel op om ooit hun eigen handen te branden.
Sorry dan. Maar kom, ik heb niet geleefd, als ik niet weet wat 'mooi Leeuwarden' is.
Nou... als het zo belangrijk voor je is dan wil ik best de sluier omslaan.
Ik gok de Avéro-Toren, hoog torenend, de almacht bevestigend?
Ggggh, puh, dat onding, dat alles met historie nivelleert?
Fries Mu-se-um, lag voor de hand, vol onmisbare kostbaarheden.
Allemaal Bonnema- lego, zoals die overal al onze stad heeft vervuild, dus nee.
Friesland Bank.
Mmm, interessant, lijkt origineel, het breekt de saaie éenvormigheid rondom.
DE Oldehove... scheef, onvolmaakt... half mislukt, iets wat je nergens
op de wereld ziet en dus onnavolgbaar passend bij de Leeuwarder geest!
Toch goed dat je die vraag stelde, want je komt helemaal los hè.
Ja, de vraag die ik niet stelde, inspireert mij enorm.
Oldehove, had gekund, maar die plek is zo winderig, en zo eenzaam koud om daar te staan, tussen de plastic kerstbomen van nieuwbouw. Nog steeds blijft dé plek verborgen!
Welke plek?
Dé plek die ik niet zal noemen, want wie dat doet, weet dat wethouders het gaan verpesten, zo zijn ze. Alles wat mooi is in imperfectie, dat maken ze kapot, want alles moet mooi en gepolijst zijn. Ze willen hun luchtje op de boom piesen, zoals hondjes. Dus als we vertellen wat de mooiste plek in Leeuwarden is dan moet je liegen.
En wat wordt die leugen?
Simpel, het gemeentehuis! Dat is de gelogen mooiste plek, dan zullen ze dat op smakeloze manier verbouwen, die misstap met energie-label Z, waar alle warmte tegen een enkelglazig wandje aanschurkt om de Aardse opwarming te versnellen, daarmee zullen wethouders in hun eigen drol gaan peuren, dat mag... het is hun drol. En dan blijft het mooiste plekje... zoals het moet blijven, daar waar het is, in ons hoofd, naast de Klanderij, Watertoren, waar schoonheid beschermd wordt.

Fred Kaak 15-12-2017, de tijd rond 13:44

 

 

Mijn deurbel is van Elkien-kwaliteit
door hun experts getest
dus je kan beter aankloppen
Mijn Dijkstra/Draisma-Oorschade
zorgt wel dat ik je niet hoor

Leven is een feest voor knoeiers

Leovaerdia

Online... in de boze buitenwereld

Waar de touwen van de galg ongedurig zwaaien
Soms verdwaalde gasten je pogen te paaien
of misschien liever onderuit willen maaien
Daar waar papagaaien je werk snaaien

Nee, niet ieder wil een ander naaien
Wil er één hand naar je zwaaien?

Voor diegene ene... die zwaait
Voor die-gene... is deze site

menu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Het Laatst Toegevoegd!


•Archief-citaten, 2 April-2019, Citaten
•16 okt, gedicht De Geest
•20 sep, gedicht werktitel Werk in Uitvoering
• Very Inventive Bassplayer
•19 aug, Writersblock? Maar 2 in maanden, Helden
•3 aug, Tom-Bobs inventive street-art in NY
• Allow to be amazed by Michael Grab
•12 Feb '17, link dichteres Szymborska
•22 jan 2017, weer eens gedicht, Wakker Stakker
•25 juli, nieuw gedicht, I-Poot
•07 april 2016, a new one called; Terrorist
•22 maart 2016, nieuwe limerick, Bang
•03 maart 2016, Vijf nieuwe Limericks
•20 jan. 2016, gedicht over identiteit; Anmoëdigd
•7 jan. 2016, Republican's Mantra, Lobbying-Lies
•12 nov'15 , gedicht over Syrië; Hollands Trots
•3 okt, Winst voor de Bomen
•3 okt, Vluchtelingen
•1 oct. Het Kwaad is jarig, laten we het prijzen
•26 aug. 5 Limericks over een ongeval
•4 august, Limerick; Batman
•28 juli, Limerick, Efteling
•27 juni, gedicht over Labbekakken
•27 juni, nog eentje over de Tong
•20 juni, waarover gaat dit; "Het sprankje"
•28 mei, limerick, Uitvinder in Gent
•28 mei, Visboer in Scheveningen
•28 mei, 7-regelig; Psychiater in Ten Boer
•20 april, Jill Bolte's hersen-tumor
•14 maart 2015, gedicht Kasparov
• 5 februari, gedicht; Leeuwarder Sneeuw
•24 januari, Winters Nederland en de Spoorwegen
•23 januari, a new fresh Fruit Of Thought
• 26 dec, nieuw gedicht over Mo-Zes
• 7 dec, ik ben machteloos boos op Mark en Diederik
• 6 december, Link naar Jelle BC's Blog
• 3 december, nieuw gedicht Leeuwen-menu
• 16 oktober doe ik ook een duit in het zakje Sint
• 9 october, new one called No Fine Character
• 3 oktober, blog; In den Aap
• 1 oktober, gedicht,"Bevrijding"
• 19-09'14, NIEUW: het Blog, Vrouwe Arcanus
• 01-09, nieuwe sleutel, nieuw gedicht; Opgevallen
•6 augustus, Nederland inspireert tot; Noors Mazzel
•27 juli, Verhuis, Verhuisde, Verhozen
•16 juli, gedicht; Andersom
•16 juli, gedicht van Gaal Geniaal of toch Wanhoop
•3 july, link to the 4th Phase of Water, Gerald Pollack
•1 juli, De Wachttoren kan inspireren en irriteren
•Video, Jane Goodall wordt 80, wijze lessen
•13 juni. Oponthoud in Noorwegen; gedicht NSB
• 29 Apri, in regiem van vaste dichtvorm, Cinquain
• 28 April, nieuw gedicht, Welk Dier?
• 16 April, Human Resonance go watch the docu
• Nu 14-04, toen 14-04 '92 was 'De Reus' kampioen
•27 maart, Quote van het genie Stephen Hawking
• Maart 24, Over het zicht op Alcatraz vanaf Saba
• March 17 a new poetic attempt ; Friendly Day
•10 februari, nieuw gedicht; Winter Slot
• Vers crimineel gedicht van 10 januari; Zwaalicht
• 5 januari een nieuw gedicht; Sonnet
• Oktober-Storm overleefd, vallende bomen foto's
• Statistieken, van alles op Moeder Aarde
• 18 augustus, nieuw gedicht; Steppe
•Eindelijk de laatste baby-limerick; Peel
•31 Juli, bijna de laatste baby-limerick; Maasbracht
•16 juli, de pre-voorlaatste baby-limerick, Coevorden
•11 Juli, Uit de serie Baby-Limericks, Levante
• 8 juli, baby in Belgie in park gevonden
•Bumble-Bee of Hommel in iedergeval Bij-Zaken
•25 juni, Limerick, Genome
•18 juni, Limerick Foppe de Haan
•17 juni, nieuwe categorie, Limericks
• 11 juni, vandaag geschreven, Rhodo
•21 mei, gedicht over het monetair systeem, Bitcoin
•1 Mei, voor de pagina 'Links' Pelourinho
•22 april, Hier ook mijn Koningslied
•15 april, nieuw gedicht; Fier op Fyra
•4 april, geef me een leugen, Verhul
•25 maart, Pasen nadert, Sixtijnse Kapel
•26 februari, in lyrics, nieuw gedicht, Gratenmuts
•18 februari, in de rubriek Links; Graaiers
•10 februari, gedicht; Achter Werk
• 6 feb; Nieuw gedicht Stille Tocht
•27 januari, nieuw gedicht; Bonk (over reklame)
•24 Dec, grappig; Computer is Man of Vrouw?
•28 November, gedicht; Gak Gak
•23 november, Patrick Watson Live, rustige muziek
•9 November, gedicht De Code
•9 November, verbied Drone Attacks
• 9 November, gedicht; Om-Gek-Keerd
•9 Oktober, gedicht: Het Heilig Stokje
• 9 september, gedicht, Arriva Hollanda
30 aug, gedicht; Sluit Af Met #
•30 aug, gedicht; Voorbode
•5 augustus, gedicht, Vluchtelingen
•25 Juli, gedicht, Kersenbloesem
• 15 Juli, gedicht, Zondagse Trend
•9 July, poem: Bjørn The Gardner
•26 jun, poem and photo Norwegian Way
•25 jun, gedicht, De Voetbal-Analist
•10 april, sprookje: Wegende Schalen
•14 mrt, gedicht: Het Genie
•13 mrt, gedicht: Ei met Spek
•11 mrt, gedicht: Chaos
•11 mrt, gedicht: Opa's Mantsje
•24 feb, gedicht: Op Hoge Poten
•8 feb, spreuk, Korte Overdenking
•7 Februari, gedicht 21 Graden gevroren
•2 feb, gedicht, Droog
•24 jan, gedicht; Maakjenietdikvandale
•22 jan, gedicht Twee-Tiende
•21 jan, gedicht (Gen fout) De Gene gRatie
•20 jan, gedicht Doorgedraaid
•15 jan, gedicht over het Nedere Land
•10 jan, Leeuwarder Nederpraat, Half Fol
•10 jan, Van Lotje getikt... jij bent hem, Het Lot
•3 jan, gedicht Michael Reynolds
•31 dec, Laat ons eens een Mars nemen
•26 dec, over familie-eer en Mary and Joe
•26 dec, Moraal van de Dikke Boeddha
•26 dec, voor de Gulle Gever
•25-dec, nieuw gedicht: Varkensoogjes
•25-dec, nieuw gedicht Bells Call on Christmas day
•29-nov: nieuw gedicht: Voice Of Holland
•23 nov, gedicht: Floep!
•12 nov, gedicht: Vroege Vogels
•3 nov, gedicht: Dienstverlenend
• Live optreden van Nick Lowe
•28 okt, gedicht: Trein Oet Grun
•18 okt, poem for the apples, Apple-Tree
•14 okt, gedicht, Melvin zoekt de Tukkel
• 6 okt, gedicht: Hinder
• 3 okt, gedicht: Beursplein
• 26 sept: gedicht, Gefeliciteerd
• 20 sept, gedicht: Sambal Bij?
• 14 sept, gedicht: Wensballon
• 10 sept, gedicht: Zomertijd
• 9 sept, gedicht: De Grens
• 24 aug, gedicht: Jolanda's Pc
• 15 aug, gedicht: Ik Ben een Kind Van
• 2 aug, gedicht: Snorretje
•29 juli, gedicht: Glimlach
•26 juli, wollige woorden, Spreek of Zwijg
•25 Juli gedicht over de West-Indische Buurt: Sloop
•23 juli, gedicht Werk Uitbesteden
•23 Juli gedicht Lyrische krant, Nieuw
•16 Juli, Gedicht: Justus' Berg
•13 Juli: Amy Mi Amorte
•Gastenboek toegevoegd aan het menu
•10 July: guess what this is about..Corporate Rats
•09 July: Nieuw Gedicht Beeldspraak
•21 Juni: Nieuw Gedicht Langste Dag
•21 Juni: Maar ene Leven
•June 5, new lyric, Yep... I admit, I Am a Prophet
•30 Mei: Voor alle Rupsen, De Vlinder
•27 Mei: Eindelijk weer een tekst: Pil of Kuur
•1 May, a new text: William and Kate
•22 Apr: Blackle, kindvriendelijk, zuinig
•16 Apr: Als fotograaf naar Coevorden
met de band Timber. Hier een Foto-impressie
•11 Apr: Freddie en David
•8 Apr: nieuw: Uit de Box
• 7 Apr: De 1e verdachte in acht jaar (!) weg uit Guantanamobay: The Coffin
•7 Apr: Revolutie in Tunesië en Egypte
2 stuks: The Sun Rose en Revolte
•29 Maart: Tekst: Hallo God
•28 Maart: 100 jaar geleden deed
Leeuwarder Maurits Escher dit al
•28 Maart: Links: Peter Green
•18 Maart: Links: Amnesty Support
•17 Maart: Links: Radio Rossi
•10 Maart Heerenveen:PhotoPage 3
•9 Maart Links: Guardian Songwriters
•8 Maart: Text: About Lp Nostalgia
•1 Maart: Links: Filosofie anno 2011
•25 Feb: Teksten: Een Ode Aan...
•19 Feb: Teksten: De Gevederde Vriend
•18-Feb: Teksten: Het Bedefaartsoord
•15 Feb: Links: Playing For Change
•14 Feb: Links: Dit is mijn protest!
•13 Feb: Gedicht 'Piet Paulusma'
•11 Feb: Added: 'Schiphol', 'Grizzly-Bear', 'Lady I'
•10 Feb: Gedicht 666
•29 Jan: Link naar VPRO Darwin serie
•29 Jan: West-Indische Wijk
26 Jan:Links: Dolfijnen bij de Faroër
•23 Jan: 2e fotopagina
•20 Jan: Flash Test Potmarge
•14 Jan: 1e Fotopagina

 

Bonnema (Directeur Elkien):
(Over wel/niet sloop van huis in sociale woningsector.)
"Ik kan nog niet zeggen of wij door de plannen van het kabinet genoodzaakt zijn onze voornemens wat betreft onderhoud, renovatie en/of nieuwbouw aan te passen."

Leovaerdia:
Hoop is als een kievits-ei,
er zit een mooie vogel in,
of... een uitsmijter."smiley