Parenteel van Klaas Hendriks

1 Klaas Hendriks.
Notitie bij Klaas: Klaas Hendriks komt niet van oorsprong uit Kollum en omstreken.
Er is geen huwelijk van een Klaas Hendriks te vinden rond de periode 1700 in het gebied Kollum / Buitenpost
Vrouw wordt niet vermeld in de DTB
Kind van Klaas uit onbekende relatie:
1 Hendrik Klaases Bremer, geboren in 1732 in Kollum. Volgt 2.
2 Hendrik Klaases Bremer is geboren in 1732 in Kollum, zoon van Klaas Hendriks (zie 1). Hij is gedoopt op woensdag 19 november 1732 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: De ouders wonen op het Nieuwland.
Beroep:
landbouwer
Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 15 juni 1760 in Kollum met Hiltje Alberts, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hiltje: De ouders staan niet vermeld in de DTB, alleen 1e tm 3e proclematie (25-5 / 01-06 / 08-06) en huwelijksdatum.
Hendrik & Hiltje wonen niet in Kollum, maar als vermelding staat "Beide onder de klokslag van Kollum"
Hiltje is geboren in januari 1732 in aan ’t Oldiep, dochter van Albert Jacobs en NN Albert Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 6 januari 1732 in Burum Munnekezijl. Hiltje is overleden in >1776.
Kinderen van Hendrik en Hiltje:
1 Trijntje Hendriks Bremer, geboren in 1761 in Kollum. Volgt 3.
2 Banjer Hendriks Bremer, geboren in 1762 in Nieuw Kruisland. Volgt 4.
3 Aaltje Hendriks Bremer, geboren in 1764. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1764 in Kollum.
4 Klaas Hendriks Bremer, geboren in 1766. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1766 in Kollum. Klaas is overleden in < 1770.
5 Hiltje Hendriks Bremer, geboren in 1767. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1767 in Kollum. Hiltje is overleden op dinsdag 4 oktober 1808 in Kollum, 40 of 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1808.
6 Klaas Hendriks Bremersma, geboren in 1770. Volgt 11.
7 Antje Hendriks Bremer, geboren in 1771 in Kollum. Volgt 51.
8 Albert Hendriks Bremer, geboren op zaterdag 7 maart 1772 in Kollum. Volgt 53.
9 Wieger Bremer, geboren op zaterdag 19 februari 1774 in Kollum. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1774 in Kollum. Wieger is overleden in < 10-05-1775.
10 Wieger Bremer, geboren op woensdag 10 mei 1775 in Kollum. Hij is gedoopt op zondag 18 juni 1775 in Kollum. Wieger is overleden in < 23-10-1776.
11 Wieger Bremer, geboren op woensdag 23 oktober 1776 in Kollum. Hij is gedoopt op zondag 1 december 1776 in Kollum.
3 Trijntje Hendriks Bremer is geboren in 1761 in Kollum, dochter van Hendrik Klaases Bremer (zie 2) en Hiltje Alberts. Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1761 in Kollum. Trijntje is overleden op dinsdag 15 oktober 1811 om 11:00 in Nieuw Kruisland, 49 of 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 oktober 1811.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Kollumerland c.a. overlijden/begraven 1811
Overleden: Tryntje Hendriks
Datum : 20 oktober 1811
Plaats : Nieuw Kruisland
Opm. : De erfgenaam is Fokke Karsten

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: TRIJNTJE HENDRIKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Kollumerland c.a., register van overledenen
1806-1811
Inventarisnr.: 446
Trijntje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zondag 18 mei 1788 in Kollum met Fokke Karstes, 33 of 34 jaar oud. Fokke is geboren in 1754 in Kollum. Fokke is overleden op vrijdag 8 september 1837 in Kollumerland, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1837.
achternaam_banjer_hendriks_en_kind.jpg
1 Achternaam Banjer Hendriks en kind
4 Banjer Hendriks Bremer (afb. 1) is geboren in 1762 in Nieuw Kruisland, zoon van Hendrik Klaases Bremer (zie 2) en Hiltje Alberts. Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1762 in Kollum. Banjer is overleden op vrijdag 29 november 1822 om 17:00 in Burum, 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1822.
Adres:
onder Burum in het huis nr. 76 ((overleden))
Beroep:
Dagloner
Banjer trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 15 mei 1791 in Kollum met Riemke Jans Visser, 21 of 22 jaar oud. Riemke is geboren in 1769 in Kollum, dochter van Jan Jaspers Visser en Wiskje Johannes. Zij is gedoopt op zondag 20 augustus 1769 in Kollum. Riemke is overleden op dinsdag 23 februari 1841 in Kollum, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1841.
Kind van Banjer en Riemke:
1 Jan Banjers Bremer, geboren op vrijdag 17 februari 1792 in Kollum. Volgt 5.
5 Jan Banjers Bremer is geboren op vrijdag 17 februari 1792 in Kollum, zoon van Banjer Hendriks Bremer (zie 4) en Riemke Jans Visser. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1792 in Kollum. Jan is overleden op zondag 13 december 1846 in Augsbuurt, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1846.
Adres:
1824 en 1827 huisnr. 11 te Augsbuurt.
Beroep:
arbeider
Vermeld:
Loteling / plaatsvervanger (1815 Leeuwarden, notaris P. Andreae
Akte van plaatsvervanging
- Jan Banjers Bremer te Burum
- Jurjen Gjalts Elsebosch te Leeuwarden

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 82007
Repertoirenr.: 96 d.d. 15 juli 1815)
Geld voor plaavervanger (1815 Kollum, notaris L. Faber
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Cornelis Klazes van der Horn te Nieuw-Kruisland, schuldenaar
- Jan Baanjers Bremer te Burum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 70006
Repertoirenr.: 550 d.d. 10 mei 1815)
Jan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10 november 1815 in Burum met Sepke Douwes Poelstra, 20 jaar oud. Sepke is geboren op zaterdag 6 december 1794 in Visvliet, dochter van Douwe Tjallings Poelstra en Lolkjen Feikes Poelstra. Zij is gedoopt op zondag 26 maart 1797 in Westergeest. Sepke is overleden op donderdag 23 september 1847 in Kollumerland, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1847.
Kinderen van Jan en Sepke:
1 Lolkjen Jans Bremer, geboren op donderdag 1 augustus 1816 in Burum. Volgt 6.
2 Banjer Jans Bremer, geboren op zondag 3 oktober 1819 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1819. Banjer is overleden op zaterdag 1 mei 1824 in Kollumerland, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1824.
3 Riemke Jans Bremer, geboren op woensdag 23 januari 1822 in Lutjewoude. Volgt 10.
4 Banjer Jans Bremer, geboren op dinsdag 16 november 1824 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1824. Banjer is overleden op dinsdag 11 september 1827 in Kollumerland, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1827.
5 NN Bremer, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 8 april 1828 in Kollumerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1828.
6 Banjer Jans Bremer, geboren op dinsdag 21 april 1829 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1829.
6 Lolkjen Jans Bremer is geboren op donderdag 1 augustus 1816 in Burum, dochter van Jan Banjers Bremer (zie 5) en Sepke Douwes Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 augustus 1816. Lolkjen is overleden op dinsdag 15 januari 1867 in Kollumerzwaag, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1867. Lolkjen:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 april 1837 in Kollum met Jacob Jans Douwma, 22 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 27 januari 1815 in Kollumerzwaag, zoon van Jan Douwes Douwma en Betske Jacobs Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1815. Jacob is overleden op zaterdag 27 maart 1847 in Kollumerland, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1847.
Beroep:
arbeider
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 14 april 1849 in Kollumerland c.a. met Jitze Sybrens de Zwart, 29 jaar oud. Jitze is geboren op zaterdag 15 januari 1820 in Wierum, Westdongeradeel, zoon van Sybren Ruurds de Zwart en Afke Pieters de Vries. Jitze is overleden op vrijdag 1 maart 1907 in Kollumerland c.a.,, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1907.
Beroep:
kleermaker, winkelier
Kinderen van Lolkjen en Jacob:
1 Jan Douma, geboren op donderdag 26 juli 1838 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1838. Jan is overleden op dinsdag 13 maart 1860 in Kollumerland c.a., 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1860.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden te Bergen op Zoom
2 Betske Jacobs Douma, geboren op maandag 10 mei 1841 in Kollumerzwaag. Volgt 7.
3 Douwe Douma, geboren op woensdag 13 september 1843 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1843. Douwe is overleden op woensdag 20 september 1843 in Kollumerzwaag, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 september 1843.
4 Sepkje Douma, geboren op zondag 15 juni 1845 in Kollumerzwaag. Volgt 8.
Kinderen van Lolkjen en Jitze:
5 Sybren de Swart, geboren op woensdag 15 mei 1850 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1850. Sybren is overleden op woensdag 11 december 1850 in Kollumerzwaag, 6 maanden oud.
6 Aafke de Swart, geboren op maandag 17 november 1851 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1851. Aafke is overleden op vrijdag 24 november 1854 in Kollumerzwaag, 3 jaar oud.
7 Riemke de Swart, geboren op donderdag 20 juli 1854 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1854. Riemke is overleden op zaterdag 28 november 1885 in Kollumerland c.a., 31 jaar oud.
8 Aafke de Swart, geboren op donderdag 29 januari 1857 in Kollumerzwaag. Volgt 9.
7 Betske Jacobs Douma is geboren op maandag 10 mei 1841 in Kollumerzwaag, dochter van Jacob Jans Douwma en Lolkjen Jans Bremer (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1841. Betske is overleden op zondag 26 februari 1882 in Dantumadeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1882. Betske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1867 in Dantumadeel met Pieter Sierds Boorsma, 28 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 31 januari 1839 in Zwaagwesteinde, zoon van Sierd Sikkes Boorsma en Sjoukje Jans Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1839. Pieter is overleden op donderdag 26 april 1894 in Dantumadeel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1894.
8 Sepkje Douma is geboren op zondag 15 juni 1845 in Kollumerzwaag, dochter van Jacob Jans Douwma en Lolkjen Jans Bremer (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1845. Sepkje is overleden op zondag 14 mei 1905 in Kollumerland, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1905. Sepkje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1866 in Kollumerland c.a. met Pieter Aukes van der Wal, 23 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 30 mei 1842 in Bergum, zoon van Auke Sjoerds van der Wal en Tjettje Uilkes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1842. Pieter is overleden op zaterdag 13 april 1867 om 11:00 in Bergum, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1867.
Beroep:
Kuiper
(2) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 juli 1869 in Kollumerland c.a. met Rindert Brinkman, 41 jaar oud. Rindert is geboren op donderdag 3 januari 1828 in Kollumerzwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1828. Rindert is overleden op donderdag 8 maart 1883 in Kollumerland c.a., 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1883.
(3) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1884 in Kollumerland c.a. met Tymen de Vries, 42 jaar oud. Tymen is geboren op zaterdag 27 maart 1841 in Oudwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1841. Tymen is overleden op donderdag 6 april 1905 in Kollumerland c.a., 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1905.
Kind van Sepkje en Pieter:
1 Auke Pieters van der Wal, geboren op woensdag 12 september 1866 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1866. Auke is overleden op woensdag 5 maart 1924 in Grootegast, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1924.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Sepkje en Rindert:
2 Binne Brinkman, geboren op woensdag 29 juni 1870 in Kollumerzwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1870. Binne is overleden op maandag 20 oktober 1941 in Kollumerzwaag, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1941.
Beroep:
Veehouder
3 Lolkje Brinkman, geboren op zondag 15 maart 1874 in Kollumerzwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1874. Lolkje is overleden op zaterdag 20 juni 1931 in Grootegast, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1931.
Kinderen van Sepkje en Tymen:
4 Klaas de Vries, geboren op zaterdag 4 oktober 1884 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1884. Klaas is overleden op vrijdag 10 april 1885 in Kollumerland c.a., 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1885.
5 Eelkje de Vries, geboren op zaterdag 19 september 1885 in Kollumerzwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1885. Eelkje is overleden op dinsdag 29 oktober 1940 in Kollumerland c.a., 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1940.
6 Jacob de Vries, geboren op maandag 1 augustus 1887 in Kollumerzwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1887.
7 Jan de Vries, geboren op zondag 22 december 1889 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1889. Jan is overleden op maandag 15 september 1890 in Kollumerland c.a., 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1890.
9 Aafke de Swart is geboren op donderdag 29 januari 1857 in Kollumerzwaag, dochter van Jitze Sybrens de Zwart en Lolkjen Jans Bremer (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1857. Aafke is overleden op woensdag 11 januari 1933 in Kollumerland c.a., 75 jaar oud. Aafke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Kollumerland c.a. met Bartele Jans Zandstra, 27 jaar oud. Bartele is geboren op donderdag 2 september 1858 in Eestrum. Bartele is overleden op woensdag 26 maart 1919 in Kollumerland c.a., 60 jaar oud.
10 Riemke Jans Bremer is geboren op woensdag 23 januari 1822 in Lutjewoude, dochter van Jan Banjers Bremer (zie 5) en Sepke Douwes Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1822. Riemke is overleden op zondag 11 april 1852 om 00:30 in Leeuwarden, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1852.
Beroep:
Dienstbode
Riemke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1848 in Leeuwarden met Hendrik Sikkes Wieringa, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 18 juni 1817 in Zeerijp, zoon van Sikke Alberts Wieringa en Jantje Hindriks Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1823. Hendrik trouwde later op woensdag 9 februari 1853 in Leeuwarden met Trijntje Rinzes Brink (geb. 1825).
Beroep:
Meester broodbakker
Kinderen van Riemke en Hendrik:
1 Jantje Wieringa, geboren op vrijdag 2 februari 1849 om 22:00 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1849.
2 Sikke Wieringa, geboren op vrijdag 28 juni 1850 om 04:00 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1850.
3 Jan Wieringa, geboren op donderdag 12 februari 1852 om 20:30 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1852. Jan is overleden op zondag 13 juni 1852 om 00:15 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1852.
achternaam_klaas_hendriks_en_kind.jpg
2 Achternaam Klaas Hendriks en kind
11 Klaas Hendriks Bremersma (afb. 2) is geboren in 1770, zoon van Hendrik Klaases Bremer (zie 2) en Hiltje Alberts. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1770 in Kollum. Klaas is overleden op woensdag 22 mei 1839 om 04:00 in Kollumerland, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1839.
Adres:
Kollum huisnr. 36 wijk B (Overleden)
Beroep:
Landbouwer op ’t Nieuwkruisland 1817, Gardenier te Kollum 1839
Klaas trouwde, 36 of 37 jaar oud, op zondag 25 oktober 1807 in Kollum met Janke Bouwes Dijkman, 32 jaar oud. Janke is geboren op donderdag 6 april 1775 in Burum, dochter van Bouwe Gerrits Dijkma en Dieuwke Repkes. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1775 in Kollum. Janke is overleden op vrijdag 19 juni 1846 in Kollum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1846. Janke is weduwe van Pieter Sytses Luinstra (1768-1805), met wie zij trouwde op zondag 25 mei 1794 in Kollum.
Kinderen van Klaas en Janke:
1 Hendrik Klazes Bremersma, geboren op vrijdag 15 juni 1810 in Kollumerland. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1810 in Kollum. Hendrik is overleden op woensdag 6 mei 1829 om 11:00 in Burum, Kollumerland, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1829.
Adres:
Burum (onder) huisnr. 74 (Overleden)
Beroep:
boerenknecht
2 Gerrit Klazes Bremersma, geboren op woensdag 27 mei 1812 in Burum. Volgt 12.
12 Gerrit Klazes Bremersma is geboren op woensdag 27 mei 1812 in Burum, zoon van Klaas Hendriks Bremersma (zie 11) en Janke Bouwes Dijkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1812. Gerrit is overleden op woensdag 4 februari 1852 in Kollum, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1852.
Beroep:
schutter Mobiele Friese Schutterij (1838), gardenier Kollum
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 april 1838 in Kollumerland met Trijntje Paulus Ellens, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 11 februari 1814 in Kollum, dochter van Paulus Jacobs Ellens en Tietje Jans Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 februari 1814. Trijntje is overleden op woensdag 20 februari 1895 in Burum, Kollumerland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1895.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Klaas Gerrits Bremersma, geboren op dinsdag 17 juli 1838 in Kollum. Volgt 13.
2 Paulus Gerrits Bremer, geboren op maandag 14 december 1840 in Kollum. Volgt 15.
3 Janke Bremer, geboren op dinsdag 3 januari 1843 in Kollumerland. Volgt 25.
4 Tiete Gerrits Bremer, geboren op donderdag 14 augustus 1845 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1845. Tiete is overleden op woensdag 29 augustus 1849 in Kollum, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1849.
5 Jacob Gerrits Bremer, geboren op donderdag 25 januari 1849 in Kollumerpomp. Volgt 30.
6 Gerrit Gerrits Bremer, geboren op woensdag 2 juni 1852 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1852.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Opm.: Vader overleden
Gerrit is overleden op zondag 15 januari 1854 in Kollumerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1854.
13 Klaas Gerrits Bremersma is geboren op dinsdag 17 juli 1838 in Kollum, zoon van Gerrit Klazes Bremersma (zie 12) en Trijntje Paulus Ellens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1838. Klaas is overleden op woensdag 3 maart 1875 in Kollum, 36 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht / werkman
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 mei 1865 in Kollumerland met Trijntje Veenstra, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 20 mei 1835 in Kollum, dochter van Wybe Wybes Veenstra en Dieuwke Jantjes Saturdag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 mei 1835. Trijntje is overleden op woensdag 6 september 1876 in Kollum, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1876.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Gerrit Bremersma, geboren op dinsdag 22 januari 1867 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1867. Gerrit is overleden op maandag 28 januari 1867 in Kollum, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1867.
2 Gerrit Bremersma, geboren op zondag 9 mei 1869 in Kollum. Volgt 14.
14 Gerrit Bremersma is geboren op zondag 9 mei 1869 in Kollum, zoon van Klaas Gerrits Bremersma (zie 13) en Trijntje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1869. Gerrit is overleden op maandag 29 oktober 1956, 87 jaar oud. Hij is begraven in Burum. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1901 in Kollumerland Nieuw-Kruisland met Doetje Pol, 29 jaar oud. Doetje is geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Burum, dochter van Kornelis Pol en Sybrigje Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1871. Doetje is overleden op zaterdag 19 november 1910 in Kollumerland, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1910.
15 Paulus Gerrits Bremer is geboren op maandag 14 december 1840 in Kollum, zoon van Gerrit Klazes Bremersma (zie 12) en Trijntje Paulus Ellens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1840. Paulus is overleden op vrijdag 19 februari 1892 in Kollum, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1892.
Beroep:
arbeider
Paulus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Kollumerland met Antje van Dellen, 25 jaar oud. Antje is geboren op zondag 14 maart 1847 in Burum, dochter van Jan Rochus van Dellen en Antje Tjerks van der Brug. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1847. Antje is overleden op woensdag 4 oktober 1893 in Kollum, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1893.
Kinderen van Paulus en Antje:
1 Jan Bremer, geboren op woensdag 19 februari 1873 in Munnekezijl. Volgt 16.
2 Trijntje Bremer, geboren op woensdag 8 maart 1876 in Burum. Volgt 21.
3 Gerrit Bremer, geboren op dinsdag 11 mei 1880 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1880. Gerrit is overleden op woensdag 1 december 1880 in Kollum, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1880.
4 Gerrit Bremer, geboren op maandag 30 mei 1881 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1881. Gerrit is overleden op zaterdag 6 juni 1885 in Kollum, 4 jaar oud (oorzaak: Verdonken in Kollum). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1885.
5 Antje Bremer, geboren op donderdag 12 juni 1884 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1884. Antje is overleden op donderdag 9 juli 1885 in Kollum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1885.
6 Gerrit Bremer, geboren op zondag 5 september 1886 in Kollum. Volgt 24.
7 Antje Bremer, geboren op zaterdag 8 februari 1890 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1890. Antje is overleden op zondag 3 mei 1891 in Kollum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1891.
16 Jan Bremer is geboren op woensdag 19 februari 1873 in Munnekezijl, zoon van Paulus Gerrits Bremer (zie 15) en Antje van Dellen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1873. Jan is overleden op zaterdag 5 maart 1955 in Burum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Burum.
Beroep:
landbouwer Kollum (1905), veehouder Burum (1917)
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1905 in Kollumerland met IJtje Mellema, 25 jaar oud. IJtje is geboren op zaterdag 27 december 1879 in Lutjegast, dochter van Jurjen Menzes Mellema en Antje Fokkes Fokkema. IJtje is overleden op donderdag 27 januari 1977 in Bergum, 97 jaar oud. Zij is begraven in Burum.
Kinderen van Jan en IJtje:
1 Paulus Bremer, geboren op dinsdag 26 maart 1907 in Groningen. Volgt 17.
2 Mintje Bremer, geboren op zondag 14 december 1913 in Kollumer Aldsyl. Volgt 18.
3 Gerrit Bremer, geboren op woensdag 5 mei 1915 in Kollum. Gerrit is overleden op dinsdag 2 oktober 1917 in Burum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1917.
4 Minze Bremer, geboren op dinsdag 9 januari 1917. Volgt 19.
5 Gerrit Bremer, geboren op vrijdag 31 december 1920 in Burum. Volgt 20.
17 Paulus Bremer is geboren op dinsdag 26 maart 1907 in Groningen, zoon van Jan Bremer (zie 16) en IJtje Mellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1907. Paulus is overleden op donderdag 31 december 1998, 91 jaar oud. Hij is begraven in Burum.
Beroep:
landbouwer
Paulus trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 11 juni 1941 in Grootegast met Henke de Poel, 35 jaar oud. Henke is geboren op woensdag 23 augustus 1905 in Stroobos, dochter van Pieter Freerks de Poel en Antje Johannes Westra. Henke is overleden op vrijdag 8 april 1994 in Dokkum, 88 jaar oud. Zij is begraven in Burum.
18 Mintje Bremer is geboren op zondag 14 december 1913 in Kollumer Aldsyl, dochter van Jan Bremer (zie 16) en IJtje Mellema. Mintje is overleden op woensdag 21 mei 2008 in Kollum, 94 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26 mei 2008 in Burum. Mintje trouwde met Johannes van der Molen. Johannes is overleden op woensdag 4 februari 1953.
19 Minze Bremer is geboren op dinsdag 9 januari 1917, zoon van Jan Bremer (zie 16) en IJtje Mellema. Minze is overleden op zondag 29 augustus 1993 in Kollum, 76 jaar oud. Hij is begraven in september 1983 in Burum. Minze trouwde met Wijpkje de Boer. Wijpkje is geboren in Drieusum, dochter van Siebe de Boer en Trijntje Haan. Wijpkje is overleden in april 2009 in Kollum.
20 Gerrit Bremer is geboren op vrijdag 31 december 1920 in Burum, zoon van Jan Bremer (zie 16) en IJtje Mellema. Gerrit is overleden op zaterdag 25 april 2009 in Groningen, 88 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 2 mei 2009 in Burum. Gerrit trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1954 met Dieuwke (Joke) Geertsma, 28 of 29 jaar oud, nadat zij op zaterdag 8 mei 1954 in ondertrouw zijn gegaan. Dieuwke is geboren op woensdag 25 juni 1924 in Holwerd. Dieuwke is overleden op zondag 2 november 2008 in Dokkum, 84 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 november 2008 in Burum.
21 Trijntje Bremer is geboren op woensdag 8 maart 1876 in Burum, dochter van Paulus Gerrits Bremer (zie 15) en Antje van Dellen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1876. Trijntje is overleden op maandag 4 februari 1963 in Noordhorn, 86 jaar oud. Zij is begraven in Noordhorn. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1903 in Kollumerland met Lambertus Keekstra, 25 jaar oud. Lambertus is geboren op woensdag 15 augustus 1877 in Engwierum, zoon van Ids Keekstra en Wypkje Lambertus Gorter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1877. Lambertus is overleden op vrijdag 14 december 1962 in Noordhorn, 85 jaar oud. Hij is begraven in Noordhorn.
Kinderen van Trijntje en Lambertus:
1 Antje Lambertus Keekstra, geboren op vrijdag 18 maart 1904 in Engwierum. Volgt 22.
2 Wijpke Lambertus Keekstra, geboren op dinsdag 14 maart 1905 in Ezinge, Groningen. Volgt 23.
22 Antje Lambertus Keekstra is geboren op vrijdag 18 maart 1904 in Engwierum, dochter van Lambertus Keekstra en Trijntje Bremer (zie 21). Antje is overleden op woensdag 9 oktober 1957 in Ezinge, Groningen, 53 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 mei 1925 in Aduard, Groningen met Albert Oosterhoff, 22 jaar oud. Albert is geboren op woensdag 26 november 1902 om 20:00 in Leegkerk, Groningen, zoon van Pieter Oosterhoff en Liefke Rieuwerds Medema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1902. Albert is overleden op dinsdag 22 augustus 1967 in Ezinge, Groningen, 64 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
23 Wijpke Lambertus Keekstra is geboren op dinsdag 14 maart 1905 in Ezinge, Groningen, dochter van Lambertus Keekstra en Trijntje Bremer (zie 21). Wijpke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 mei 1928 in Zuidhorn, Groningen met Sikke Oosterhoff, 27 jaar oud. Sikke is geboren op dinsdag 4 december 1900 om 23:00 in Leegkerk, Groningen, zoon van Pieter Oosterhoff en Liefke Rieuwerds Medema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1900.
Beroep:
landbouwer te Leegkerk, later pluimvee houder te Ede
24 Gerrit Bremer is geboren op zondag 5 september 1886 in Kollum, zoon van Paulus Gerrits Bremer (zie 15) en Antje van Dellen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 september 1886. Gerrit is overleden op zaterdag 29 december 1979 in Oostdongeradeel, 93 jaar oud. Hij is begraven in Engwierum kerk.
Beroep:
bakker in Kollum
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 juli 1912 in Oostdongeradeel met Sytske Helder, 26 jaar oud. Sytske is geboren op woensdag 9 juni 1886 in Oostdongeradeel, dochter van Ype Jans Helder en Antje Jans Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1886. Sytske is overleden op zaterdag 6 januari 1973 in Oostdongeradeel, 86 jaar oud. Zij is begraven in Engwierum kerk.
25 Janke Bremer is geboren op dinsdag 3 januari 1843 in Kollumerland, dochter van Gerrit Klazes Bremersma (zie 12) en Trijntje Paulus Ellens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1843. Janke is overleden op donderdag 25 augustus 1910 in Kollumerland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1910.
Beroep:
dienstmeid
Janke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1870 in Grijpskerk met Iebele Vaatstra, 25 jaar oud. Iebele is geboren op donderdag 23 januari 1845 om 15:00 in Buitenpost, zoon van Tjeerd Iebeles Vaatstra en Hyke Alderts van der Plas. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1845. Iebele is overleden op woensdag 10 november 1915 in Westerhorn, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1915.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Janke en Iebele:
1 Tjeert Vaatstra, geboren op zaterdag 11 februari 1871 in Pieterzijl, Grijpskerk. Volgt 26.
2 Gerrit Vaatstra, geboren op donderdag 1 augustus 1872 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1872. Gerrit is overleden op woensdag 25 september 1872 in Kollumerland c.a., 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1872.
3 Trijntje Vaatstra, geboren op vrijdag 19 december 1873 in Pieterzijl, Grijpskerk. Volgt 27.
4 Gerrit Vaatstra, geboren op donderdag 16 december 1875 in Pieterzijl gem. Grijpskerk. Volgt 28.
5 Klaas Vaatstra, geboren op zaterdag 9 maart 1878 in Pieterzijl gem. Grijpskerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1878. Klaas is overleden op woensdag 11 september 1878 in Pieterzijl gem. Grijpskerk, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1878.
6 Klaas Vaatstra, geboren op maandag 21 juni 1880 in Pieterzijl gem. Grijpskerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1880. Klaas is overleden op zaterdag 4 juni 1881 in Kollumerland c.a., 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1881.
7 Klaas Vaatstra, geboren op zaterdag 26 augustus 1882 in Burum. Volgt 29.
26 Tjeert Vaatstra is geboren op zaterdag 11 februari 1871 in Pieterzijl, Grijpskerk, zoon van Iebele Vaatstra en Janke Bremer (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1871. Tjeert is overleden op vrijdag 26 januari 1945 in Schouwerzijl, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1945. Hij is begraven in Schouwerzijl.
Beroep:
boerenknecht
Tjeert trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 mei 1895 in Leens met Roelfien Schaap, 21 jaar oud. Roelfien is geboren op donderdag 20 november 1873 in Roodehaan. Roelfien is overleden op zaterdag 7 februari 1970 in Groningen, 96 jaar oud. Zij is begraven in Schouwerzijl.
Beroep:
dienstmeid
27 Trijntje Vaatstra is geboren op vrijdag 19 december 1873 in Pieterzijl, Grijpskerk, dochter van Iebele Vaatstra en Janke Bremer (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1873. Trijntje is overleden op vrijdag 29 februari 1952 in Pieterzijl, Grijpskerk, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1952. Zij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
Dienstbode
Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Grijpskerk met Sipke Offeringa, 21 jaar oud. Sipke is geboren op woensdag 8 september 1880 in Grootegast, zoon van Taeke Offeringa en Eliezabet Hasper. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1880. Sipke is overleden op maandag 10 mei 1943 in Grijpskerk, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1943. Hij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
Watermolenaar
28 Gerrit Vaatstra is geboren op donderdag 16 december 1875 in Pieterzijl gem. Grijpskerk, zoon van Iebele Vaatstra en Janke Bremer (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1875. Gerrit is overleden op woensdag 22 januari 1936 in Kloosterburen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1936. Hij is begraven in Hornhuizen (Gr). Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1901 in Kollumerland c.a. met Jeltje Kuipers, 21 jaar oud. Jeltje is geboren op zondag 31 augustus 1879 in Burum, dochter van Harmen Kuipers en Grietje Spaak. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1879. Jeltje is overleden op maandag 27 augustus 1906 in Kollumerland c.a., 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1906.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 26 september 1908 in Kollumerland c.a. met Grietje Muller, 21 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 29 december 1886 om 11:00 in Niehove, Groningen, dochter van Willem Muller en Elske Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 december 1886. Grietje is overleden op maandag 6 maart 1961, 74 jaar oud. Zij is begraven in Hornhuizen (Gr).
Kind van Gerrit en Jeltje:
1 Grietje Vaatstra, geboren op zaterdag 17 mei 1902 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1902. Grietje is overleden op vrijdag 25 juli 1902 in Kollumerland c.a., 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1902.
29 Klaas Vaatstra is geboren op zaterdag 26 augustus 1882 in Burum, zoon van Iebele Vaatstra en Janke Bremer (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1882. Klaas is overleden op maandag 20 februari 1967 in Grijpskerk, 84 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1907 in Kollumerland c.a. met Wiebrigje Offeringa, 22 jaar oud. Wiebrigje is geboren op dinsdag 23 september 1884 in Lutjegast, Groningen, dochter van Taeke Offeringa en Eliezabet Hasper. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1884. Wiebrigje is overleden op zondag 20 april 1969, 84 jaar oud. Zij is begraven in Grijpskerk.
jacob_g_bremer.jpg trijntje_a_schaafsma.jpg
3 Jacob G Bremer
4 Trijntje A Schaafsma
30 Jacob Gerrits Bremer (afb. 3) is geboren op donderdag 25 januari 1849 in Kollumerpomp, zoon van Gerrit Klazes Bremersma (zie 12) en Trijntje Paulus Ellens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1849. Jacob is overleden op vrijdag 8 maart 1918 in Burum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1918. Hij is begraven in maart 1918 in Burum.
Beroep:
boerenknecht / Nat. Milit.: served 1869/1874 / arbeider
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1875 in Kollumerland met Trijntje Schaafsma (afb. 4), 25 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 5 augustus 1849 in Birdaard, dochter van Auke Wijbrens Schaafsma en Antje Dirks Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1849. Trijntje is overleden op dinsdag 28 april 1925 in Burum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1925. Zij is begraven in Burum.
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Gerrit Bremer, geboren op donderdag 23 maart 1876 in Burum. Volgt 31.
2 Auke Bremer, geboren op zondag 24 maart 1878 in Burum. Volgt 36.
3 Trijntje Bremer, geboren op zondag 8 augustus 1880 in Burum. Volgt 46.
4 Wiebren Bremer, geboren op maandag 18 december 1882 in Burum. Volgt 47.
5 Klaas Bremer, geboren op zaterdag 24 juli 1886 in Burum. Volgt 48.
6 Anne Bremer, geboren op dinsdag 25 maart 1890 in Burum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1890. Anne is overleden op zondag 21 februari 1892 in Burum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1892.
31 Gerrit Bremer is geboren op donderdag 23 maart 1876 in Burum, zoon van Jacob Gerrits Bremer (zie 30) en Trijntje Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1876. Gerrit is overleden op vrijdag 6 november 1970, 94 jaar oud. Hij is begraven in Burum.
Notitie bij Gerrit: Kenteken vrachtauto B-12052 G. Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
Beroep:
militair, arbeider, vrachtwagenchauffeur (Burum)
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1901 in Kollumerland met Geertje van der Veen, 24 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 4 november 1876 in Doezum, dochter van Jilje van der Veen en Bregtje Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1876. Geertje is overleden op maandag 21 januari 1963, 86 jaar oud. Zij is begraven in Burum.
Kinderen van Gerrit en Geertje:
1 Jacob Bremer, geboren op maandag 21 juli 1902 in Kollumerland c.a.. Volgt 32.
2 Jille Bremer, geboren op vrijdag 9 december 1904 in Burum. Volgt 33.
3 Auke Bremer, geboren op woensdag 10 juli 1907. Auke is overleden op woensdag 10 februari 1988 in Canada, 80 jaar oud.
4 Brechtje Bremer, geboren op zaterdag 20 augustus 1910 in Burum. Volgt 34.
5 Wiebren Bremer, geboren op woensdag 12 mei 1920. Volgt 35.
32 Jacob Bremer is geboren op maandag 21 juli 1902 in Kollumerland c.a., zoon van Gerrit Bremer (zie 31) en Geertje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1902. Jacob is overleden op woensdag 3 augustus 1988, 86 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Kenteken B-23617 Jacob Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 4-8-1937
Jacob trouwde met Dieuwke Schuitema. Dieuwke is geboren op dinsdag 1 maart 1904. Dieuwke is overleden op zaterdag 16 mei 1959, 55 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 21 mei 1959 in Harderwijk.
jillebremer_auto2.jpg jillebremer_auto.jpg
5 Kenteken afgegeven op 07-08-1937
6 Kenteken afgegeven op 25-9-1945
33 Jille Bremer (afb. 5 en 6) is geboren op vrijdag 9 december 1904 in Burum, zoon van Gerrit Bremer (zie 31) en Geertje van der Veen. Jille is overleden op dinsdag 12 september 1978 in Burum, 73 jaar oud. Hij is begraven in Burum.
Notitie bij Jille: Kenteken B-19948 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 5-4-1934 (Duplicaat)
Kenteken B-23630 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 7-8-1937
Kenteken B-25637 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 31-5-1939
Kenteken B-28600 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 25-9-1945
Kenteken B-30335 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 16-8-1946
Kenteken B-30851 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 1-11-1946
Kenteken B-34099 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 16-7-1948
Kenteken B-38556 Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 24-2-1950
Beroep:
eigenaar transportbedrijf
Jille trouwde met IJke van der Veen. IJke is geboren op donderdag 18 juni 1908. IJke is overleden op donderdag 20 april 1989 in Dokkum, 80 jaar oud.
Kind van Jille en IJke:
1 Halbe Bremer, geboren op dinsdag 17 februari 1931 in Burum. Halbe is overleden op woensdag 10 september 2008 in Burum, 77 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 september 2008 in Burum.
34 Brechtje Bremer is geboren op zaterdag 20 augustus 1910 in Burum, dochter van Gerrit Bremer (zie 31) en Geertje van der Veen. Brechtje is overleden op zaterdag 9 september 2000 in Veenwouden, 90 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag. Brechtje trouwde met Berend de Vries. Berend is geboren op maandag 11 december 1911 in Westergeest, zoon van Jacob de Vries en Tjitske Westerhof. Berend is overleden op zondag 22 februari 1970 in Dokkum, 58 jaar oud.
Beroep:
Fouragehandelaar
35 Wiebren Bremer is geboren op woensdag 12 mei 1920, zoon van Gerrit Bremer (zie 31) en Geertje van der Veen. Wiebren is overleden op vrijdag 15 december 2000 in Wouterswoude, 80 jaar oud. Hij is begraven in Driesum alg (Fr). Wiebren trouwde met Jeltje Sjoukje Visser.
ondertrouw_a_bremer.jpg a_bremer_25_jaar_huwelijk.jpg a_bremer_huis_kollumerpomp.jpg
7 Ondertrouw A-Bremer
8 Op de achterste rij en vervolgens op de voorste rij van links naar rechts:
Trijntje, Grietje, Bauke, Errit, Jan, Gerrit, Jacob, Geertje, Eritje, Wiebren, Auke, Cathrina.
9 A-Bremer huis kollumerpomp
36 Auke Bremer (afb. 7 t/m 9) is geboren op zondag 24 maart 1878 in Burum, zoon van Jacob Gerrits Bremer (zie 30) en Trijntje Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1878. Auke is overleden op zondag 30 juli 1961 in Kollumerpomp, 83 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
Landarbeider
Auke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1905 in Kollumerland met Erritje Petrusma (afb. 7 t/m 9), 20 jaar oud, nadat zij op donderdag 27 april 1905 in Kollumerland in ondertrouw zijn gegaan. Erritje is geboren op zondag 19 oktober 1884 in Kollum, dochter van Errit Petrusma en Grietje Wiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1884. Erritje is overleden op zaterdag 3 januari 1942 in Kollumerpomp, 57 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Kinderen van Auke en Erritje:
1 Grietje Bremer, geboren op zondag 4 maart 1906 in Burum. Volgt 37.
2 Jacob Bremer, geboren op woensdag 27 februari 1907 in Augsbuurt. Volgt 38.
3 Errit Bremer, geboren op zaterdag 1 augustus 1908 in Augstbuurt. Volgt 39.
4 Gerrit Bremer, geboren op donderdag 2 december 1909 in Kollumerpomp. Volgt 40.
5 Bauke Bremer, geboren op vrijdag 6 januari 1911 in Kollumerpomp. Volgt 41.
6 Trijntje Anna Bremer, geboren op zondag 25 mei 1913 in Kollumerpomp. Volgt 42.
7 Jan Bremer, geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Kollumerpomp. Volgt 43.
8 Geertje Bremer, geboren op woensdag 29 augustus 1917 in Kollumerpomp. Volgt 44.
9 Cathrina Bremer, geboren op woensdag 26 oktober 1921 in Kollumerpomp. Volgt 45.
10 Wiebren Bremer, geboren op donderdag 23 juli 1925 in Kollumerpomp. Wiebren is overleden op zondag 7 maart 1993 in Noordbergum, 67 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.
37 Grietje Bremer is geboren op zondag 4 maart 1906 in Burum, dochter van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Grietje is overleden op zaterdag 24 januari 1981 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is begraven in januari 1981 in Kollum. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1926 met Klaas Banga, 22 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 17 januari 1904 in Triemen, zoon van Sietze Aukes Banga en Akke van der Land. Klaas is overleden op woensdag 4 april 1984 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Hij is begraven in april 1984 in Kollum.
Kind van Grietje en Klaas:
1 Sietze Banga, geboren op dinsdag 8 februari 1927. Sietze is overleden op zaterdag 3 januari 1998, 70 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk.
38 Jacob Bremer is geboren op woensdag 27 februari 1907 in Augsbuurt, zoon van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Jacob is overleden op donderdag 24 februari 1977 in Kollumerland, 69 jaar oud. Hij is begraven in 1977 in Ulrum.
Toeziend-voogd:
Op 04-06-1943 door de Kantonrechter in Leeuwarden benoemd tot toeziende voogd over de kinderen van zijn broer Gerrit Auke Bremer
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1929 met Gelkse Rollingswier, 22 jaar oud. Gelkse is geboren op vrijdag 9 november 1906 in Munnekezijl, dochter van Marten Ruurds Rollingswier en Ruurdtje Annes de Boer. Gelkse is overleden op vrijdag 14 februari 1992 in Kollumerland, 85 jaar oud. Zij is begraven in februari 1992 in Ulrum.
Kind van Jacob en Gelkse:
1 Erritje Bremer, geboren op maandag 11 oktober 1937 in Kollumerpomp. Erritje is overleden op maandag 31 december 2007 in Boksum, 70 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 5 januari 2008 in Boksum.
39 Errit Bremer is geboren op zaterdag 1 augustus 1908 in Augstbuurt, zoon van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Errit is overleden op vrijdag 1 januari 1971 in Burum, 62 jaar oud. Hij is begraven in 1971 in Burum. Errit trouwde met Aaltje van Lingen. Aaltje is geboren op dinsdag 31 augustus 1915 in Warfstermolenhuizen. Aaltje is overleden op woensdag 20 januari 1993 in Zuidhorn, 77 jaar oud. Zij is begraven in 1993 in Burum.
g_bremer.jpg g_bremer___e_hoekstra.jpg trouwboekje_g_bremer___e_hoekstra.jpg e_hoekstra.jpg trouwkaart_a_van_der_veen___e_hoekstra.jpg
10 G-Bremer
11 Gerrit & Engeltje Bremer
12 Trouwboekje G-Bremer & E-Hoekstra
13 E-Hoekstra
14 Trouwkaart A-van der Veen & E-Hoekstra
40 Gerrit Bremer (afb. 10 t/m 12) is geboren op donderdag 2 december 1909 in Kollumerpomp, zoon van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Gerrit is overleden op donderdag 18 maart 1943 in Groningen, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1943. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
Landaanwinner
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op maandag 9 mei 1938 in Engwierum met Engeltje Hoekstra (afb. 13, 11, 12 en 14), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Engeltje: Receptie was in cafe (Meiering of Meirink) te Dokkumernieuwezijlen
Engeltje is geboren op woensdag 18 oktober 1911 in Nieuwerzijlen, dochter van Nuttert Hoekstra en Aaltje van der Ploeg. Engeltje is overleden op donderdag 17 juni 2004 in Kollum, 92 jaar oud. Zij is begraven op maandag 21 juni 2004 in Kollum. Engeltje trouwde later op vrijdag 22 december 1961 in Kollum (15.00 uur) met Auke van der Veen (1911-1985).
41 Bauke Bremer is geboren op vrijdag 6 januari 1911 in Kollumerpomp, zoon van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Bauke is overleden op zondag 13 maart 2005 in Ulrum, 94 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 17 maart 2005 in Oudwoude. Bauke trouwde met Trijntje Postma. Trijntje is geboren op maandag 29 mei 1911 in Warfstermolen. Trijntje is overleden op woensdag 17 juni 1992 in Kollum, 81 jaar oud. Zij is begraven in Oudwoude.
Kind van Bauke en Trijntje:
1 NN Bremer, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 12 april 1938 in Kollumerland c.a.. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1938.
trijntjeanna_bremer.jpg
15
42 Trijntje Anna Bremer (afb. 15) is geboren op zondag 25 mei 1913 in Kollumerpomp, dochter van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Trijntje is overleden op dinsdag 2 januari 1990 in Kollumerland, 76 jaar oud. Zij is begraven in januari 1990 in Kollum. Trijntje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1937 met Aaldert Westra, 23 jaar oud. Aaldert is geboren op vrijdag 15 augustus 1913 in Buitenpost, zoon van Tjeerd Westra en Hendrikje Veenstra. Aaldert is overleden op dinsdag 25 januari 1944 in Leeuwarden, 30 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 21 november 1951 met Egbert van der Mossel, 50 jaar oud. Egbert is geboren op dinsdag 19 maart 1901 in Dokkumernieuwezijlen, zoon van Harmen van der Mossel en Elske Delstra. Egbert is overleden op maandag 2 januari 1984 in Kollumerpomp, 82 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
Kind van Trijntje en Aaldert:
1 Tjeerd Westra, geboren op dinsdag 3 mei 1938. Tjeerd is overleden op vrijdag 25 mei 1951, 13 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
43 Jan Bremer is geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Kollumerpomp, zoon van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Jan is overleden op woensdag 25 januari 2006 in Kollum, 89 jaar oud. Hij is begraven op maandag 30 januari 2006 in Augsbuurt. Jan trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 29 oktober 1947 met Doetje de Boer, 30 jaar oud. Doetje is geboren op donderdag 2 augustus 1917 in Kollum. Doetje is overleden op zaterdag 16 februari 2002, 84 jaar oud.
44 Geertje Bremer is geboren op woensdag 29 augustus 1917 in Kollumerpomp, dochter van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Geertje is overleden op donderdag 29 maart 2007 in Veenwouden, 89 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 3 april 2007 in Kollumerzwaag. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 9 april 1938 met Jan de Haan, 27 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 1 juni 1910 in Zandbulten. Jan is overleden op vrijdag 1 december 1989 in Kollumerzwaag, 79 jaar oud. Hij is begraven in Kollumerzwaag.
Kind van Geertje en Jan:
1 Sikke de Haan, geboren op maandag 10 februari 1941 in Zwagerveen. Sikke is overleden op vrijdag 27 juli 2001, 60 jaar oud. Hij is begraven in Kollumerzwaag.
45 Cathrina Bremer is geboren op woensdag 26 oktober 1921 in Kollumerpomp, dochter van Auke Bremer (zie 36) en Erritje Petrusma. Cathrina is overleden op dinsdag 29 augustus 1961 in Warfhuizen, 39 jaar oud. Zij is begraven in Kollum. Cathrina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 juli 1947 met Jan Douwsma, 28 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 4 januari 1919. Jan is overleden op donderdag 18 juli 1996, 77 jaar oud. Hij is begraven in Marum. Jan trouwde voorheen met Janke Postmus (1925-1999).
46 Trijntje Bremer is geboren op zondag 8 augustus 1880 in Burum, dochter van Jacob Gerrits Bremer (zie 30) en Trijntje Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1880. Trijntje is overleden op donderdag 7 december 1961 in Sneek, 81 jaar oud. Zij is begraven in Sneek algemeen. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1906 in Kollumerland met Jan Spoelstra, 26 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 26 november 1879 in Sneek, zoon van Gatze Spoelstra en Hinke Wildschut. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1879. Jan is overleden op woensdag 6 juli 1955 in Sneek, 75 jaar oud. Hij is begraven in Sneek algemeen.
47 Wiebren Bremer is geboren op maandag 18 december 1882 in Burum, zoon van Jacob Gerrits Bremer (zie 30) en Trijntje Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1882. Wiebren is overleden op maandag 19 december 1960, 78 jaar oud. Hij is begraven in Munnekezijl.
Notitie bij Wiebren: Graftombe staat vermeld overleden in 1960.
Beroep:
Postbesteller, Houder postkantoor
Wiebren trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1911 in Kollumerland c.a. met Boukje Veenstra, 25 jaar oud. Boukje is geboren op maandag 12 april 1886 in Burum, dochter van Lammert Veenstra en Jeike van Wieren. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1886. Boukje is overleden op maandag 19 januari 1970, 83 jaar oud. Zij is begraven in Munnekezijl.
Kind van Wiebren en Boukje:
1 Trijntje Bremer. Trijntje is overleden in > 2005.
klaas_en_wobbe_bremer1925.jpg
16 KLaas en Wobbe Bremer1925
48 Klaas Bremer (afb. 16) is geboren op zaterdag 24 juli 1886 in Burum, zoon van Jacob Gerrits Bremer (zie 30) en Trijntje Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1886. Klaas is overleden op zaterdag 24 december 1955, 69 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost algem 2.
Notitie bij Klaas: Tekst bij foto:
Voor de paarden staan onder anderen, van links naar rechts, Jan Zijlstra (met witte slagerskiel), Jan Wielsma (met hoed), veldwachter E. Wolthuizen, Frits Klunder, D. van der Bijl, Harm Dijkstra, Hotze de Jong, Klaas Bremer en Piet Heidema. Op de voorgrond onder anderen: Jaap Rusticus (met riem), Hendrik Bruinsma (met bretels) en Wobbe Bremer (met wit petje). Deze foto is ongeveer in 1925 genomen.
Beroep:
koperslager
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1912 in Buitenpost met Pietje Westra, 27 jaar oud. Pietje is geboren op dinsdag 15 april 1884 in Kollum, dochter van Wobbe Westra en Grietje Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1884. Pietje is overleden op dinsdag 18 januari 1949, 64 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost algem 2.
Kinderen van Klaas en Pietje:
1 Jacob Bremer, geboren op donderdag 23 januari 1913. Volgt 49.
2 Wobbe Bremer, geboren op maandag 5 januari 1914 in Buitenpost. Volgt 50.
49 Jacob Bremer is geboren op donderdag 23 januari 1913, zoon van Klaas Bremer (zie 48) en Pietje Westra. Jacob is overleden op woensdag 31 oktober 1990 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost algem 2. Jacob trouwde met Antje Alting. Antje is geboren op maandag 7 mei 1917. Antje is overleden op vrijdag 19 maart 1965, 47 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost algem 2.
Kind van Jacob en Antje:
1 NN Bremer, geboren op woensdag 24 december 1958. NN is overleden op woensdag 24 december 1958, geen dag oud. Hij of zij is begraven in Buitenpost algem 2.
50 Wobbe Bremer (afb. 16) is geboren op maandag 5 januari 1914 in Buitenpost, zoon van Klaas Bremer (zie 48) en Pietje Westra. Wobbe is overleden op zaterdag 19 november 1994 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden, Noorder Begraafplaats.
Notitie bij Wobbe: Voor de paarden staan onder anderen, van links naar rechts, Jan Zijlstra (met witte slagerskiel), Jan Wielsma (met hoed), veldwachter E. Wolthuizen, Frits Klunder, D. van der Bijl, Harm Dijkstra, Hotze de Jong, Klaas Bremer en Piet Heidema. Op de voorgrond onder anderen: Jaap Rusticus (met riem), Hendrik Bruinsma (met bretels) en Wobbe Bremer (met wit petje). Deze foto is ongeveer in 1925 genomen.
Adres:
Marnixstraat 20, Leeuwarden
Beroep:
eigen deurwaarder 1964
Wobbe trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 maart 1940 in Leeuwarden met Anna de Poel, 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 17 februari 1940 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Wobbe en Anna: Tussen 17-02 en 23-02 in ondertrouw.
Anna is geboren op woensdag 30 juli 1913 in Heerde. Anna is overleden op woensdag 6 maart 2002 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11 maart 2002 in Leeuwarden, Noorder Begraafplaats.
achternaam_antje_hendriks.jpg
17 Achternaam Antje Hendriks
51 Antje Hendriks Bremer (afb. 17) is geboren in 1771 in Kollum, dochter van Hendrik Klaases Bremer (zie 2) en Hiltje Alberts. Zij is gedoopt op zondag 14 april 1771 in Kollum. Antje is overleden op donderdag 5 april 1838 in Kollum, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1838.
Notitie bij Antje: Dacht niet te hoeven komen voor het aangeven van haar achternaam
Adres:
Kollum huisnr. 74 wijk A
Antje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 18 mei 1800 in Kollum met Klaas Pieters Nieuwland, 25 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 6 mei 1775 in Kollum, zoon van Pytter Kornelis Nieuwland en Jiskjen Klases Nieuwland. Hij is gedoopt op zondag 11 juni 1775 in Kollum. Klaas is overleden op zaterdag 3 januari 1818 om 16:00 in Leeuwarden, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 4 januari 1818.
Notitie bij overlijden van Klaas: Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1818
Aangiftedatum 22 februari 1818, akte nr. 13
Klaas Pieters Nieuwland, overleden 3 januari 1818, man
Oud 44 jaar

Opm.: overleden in het tuchthuis te Leeuwarden
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Hiltje Klazes Nieuwland, geboren op vrijdag 26 juni 1801 in Kollum. Zij is gedoopt op zondag 19 juli 1801 in Kollum.
2 Pieter Klazes Nieuwland, geboren op woensdag 6 oktober 1802 in Kollum. Volgt 52.
3 Hendrik Klazes Nieuwland, geboren op maandag 22 april 1805 in Kollum. Hij is gedoopt op zondag 26 mei 1805 in Kollum. Hendrik is overleden op zaterdag 7 april 1832 in Helder, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1832.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in de gemeente Helder (Noord Holland)
Beroep:
militair (soldaat)
52 Pieter Klazes Nieuwland is geboren op woensdag 6 oktober 1802 in Kollum, zoon van Klaas Pieters Nieuwland en Antje Hendriks Bremer (zie 51). Hij is gedoopt op zondag 7 november 1802 in Kollum. Pieter is overleden op woensdag 23 mei 1877 in Kollumerland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1877.
Beroep:
arbeider
Pieter trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1841 in Kollum met Wytske Martinus Postma, 31 jaar oud. Wytske is geboren op woensdag 14 februari 1810 in Oudwoude, dochter van Martinus Tjalles Postma en Albertje Jurjens. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1810 in Oudwoude. Wytske is overleden op woensdag 15 februari 1865 in Kollumerland c.a., 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1865.
achternaam_albert_hendriks_en_kinderen.jpg
18 Achternaam Albert Hendriks en kinderen
53 Albert Hendriks Bremer (afb. 18) is geboren op zaterdag 7 maart 1772 in Kollum, zoon van Hendrik Klaases Bremer (zie 2) en Hiltje Alberts. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1772 in Kollum. Albert is overleden op zondag 8 maart 1840 in Kollum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 maart 1840.
Beroep:
Dagloner
Albert trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1793 in Kollum met Antje Minnes, 26 of 27 jaar oud. Antje is geboren in 1766 in Kollum, dochter van Minne Martens en Minke Djurres. Zij is gedoopt op zondag 30 maart 1766 in Kollum. Antje is overleden op vrijdag 28 februari 1840 in Kollum, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1840.
Kinderen van Albert en Antje:
1 Mensche Alberts Bremer, geboren op donderdag 18 juli 1793 in Kollum. Volgt 54.
2 Hendrik Alberts Bremer, geboren op zondag 10 april 1796 in Kollum. Volgt 59.
3 Hiltje Alberts Bremer, geboren op woensdag 6 augustus 1806 in Kollum. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1806 in Kollum. Hiltje is overleden op zaterdag 22 juli 1815 in Kollum, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1815.
4 Mentje Alberts Bremer, geboren op zaterdag 18 mei 1811 in Kollum. Volgt 76.
54 Mensche Alberts Bremer is geboren op donderdag 18 juli 1793 in Kollum, dochter van Albert Hendriks Bremer (zie 53) en Antje Minnes. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1793 in Kollum. Mensche is overleden op dinsdag 14 september 1841 in Kollum, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1841.
Beroep:
Naaister
Mensche trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 3 juni 1813 in Kollum met Kornelis Sybes Sybesma, 26 jaar oud. Kornelis is geboren op dinsdag 18 juli 1786 in Kollum, zoon van Sybe Jans en Baukje Brands. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1786 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Achternaam oo wel Piersma
Kornelis is overleden op donderdag 28 maart 1833 in Kollum, 46 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Mensche en Kornelis:
1 Sybe Sybesma, geboren op zaterdag 19 maart 1814 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1814.
Notitie bij de geboorte van Sybe: Achternaam ok wel Piersma
Sybe is overleden op maandag 3 september 1821 in Kollumerland c.a., 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1821.
2 Hiltje Kornelus Sybesma, geboren op donderdag 16 november 1815 in Kollum. Volgt 55.
3 Baukjen Sybesma, geboren op zondag 19 oktober 1817 in Kollumerland c.a.. Volgt 56.
4 Albert Kornelis Sybesma, geboren op zaterdag 25 december 1819 in Kollum. Volgt 57.
5 Antje Sybesma, geboren op donderdag 7 maart 1822 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1822. Antje is overleden op maandag 21 september 1840 in Kollumerland c.a., 18 jaar oud.
6 Sybe Sybesma, geboren op dinsdag 25 april 1826 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1826. Sybe is overleden op vrijdag 30 maart 1827 in Kollumerland c.a., 11 maanden oud.
7 Sybe Sybesma, geboren op zondag 16 maart 1828 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1828. Sybe is overleden op maandag 5 mei 1845 in Kollumerland c.a., 17 jaar oud.
8 Brant Kornelis Sybesma, geboren op maandag 23 januari 1832 in Kollum. Volgt 58.
55 Hiltje Kornelus Sybesma is geboren op donderdag 16 november 1815 in Kollum, dochter van Kornelis Sybes Sybesma en Mensche Alberts Bremer (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1815. Hiltje is overleden op donderdag 16 maart 1911 in Kollumerland c.a., 95 jaar oud.
Notitie bij Hiltje: Sybesma is ook wel Siersma
Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 22 mei 1838 in Kollumerland c.a. met Andries Luitjens Iesinga, 24 jaar oud. Andries is geboren op donderdag 1 juli 1813 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1813. Andries is overleden op maandag 24 juni 1901 in Kollum, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1901.
56 Baukjen Sybesma is geboren op zondag 19 oktober 1817 in Kollumerland c.a., dochter van Kornelis Sybes Sybesma en Mensche Alberts Bremer (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1817. Baukjen is overleden op woensdag 16 december 1891 in Kollumerland c.a., 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1891. Baukjen trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 18 mei 1848 in Kollum met Jan Jans Pijnakker, 31 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 5 november 1816 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1816. Jan is overleden op vrijdag 4 maart 1881 in Kollumerland c.a., 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1881.
57 Albert Kornelis Sybesma is geboren op zaterdag 25 december 1819 in Kollum, zoon van Kornelis Sybes Sybesma en Mensche Alberts Bremer (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1819. Albert is overleden op dinsdag 29 januari 1861 in Kollumerland c.a., 41 jaar oud. Albert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 april 1845 in Kollumerland c.a. met Elisabeth Kats, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 9 september 1819 in Kollum. Elisabeth is overleden op maandag 6 augustus 1900 in Kollumerland c.a., 80 jaar oud.
58 Brant Kornelis Sybesma is geboren op maandag 23 januari 1832 in Kollum, zoon van Kornelis Sybes Sybesma en Mensche Alberts Bremer (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1832. Brant is overleden op zaterdag 13 juli 1895 in Ulrum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1895.
Beroep:
Molenaar / fabriekswerker
Brant trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 16 juli 1869 in Eenrum met Antje Albertus Valk, 45 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 18 februari 1824 in Menkeweer. Antje is overleden op vrijdag 9 mei 1913 in Ulrum, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1913.
Beroep:
Vroedvrouw
59 Hendrik Alberts Bremer is geboren op zondag 10 april 1796 in Kollum, zoon van Albert Hendriks Bremer (zie 53) en Antje Minnes. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1796 in Kollum. Hendrik is overleden op woensdag 24 december 1873 in Engwierum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1873.
Beroep:
1829 Schipper, Winkelier, Gardenier
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op maandag 13 mei 1822 in Metslawier met Antje Hanzes Blom, 27 jaar oud. Antje is geboren op maandag 4 mei 1795 in Engwierum, dochter van Hans Hanzes Blom en Stijntje Freerks Backerus. Zij is gedoopt op maandag 25 mei 1795 in Engwierum. Antje is overleden op woensdag 24 januari 1872 in Engwierum, 76 jaar oud.
Beroep:
Naaister, huisvrouw
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Janke Hendriks Bremer, geboren op maandag 3 maart 1823 in Engwierum. Volgt 60.
2 Antje Hendriks Bremer, geboren op donderdag 19 mei 1825 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1825. Antje is overleden op vrijdag 2 oktober 1846 in Engwierum, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1846.
Notitie bij overlijden van Antje: Ongehuwd
3 Hans Hendriks Bremer, geboren op donderdag 11 oktober 1827 in Engwierum. Volgt 61.
4 Albert Hendriks Bremer, geboren op woensdag 17 februari 1830 in Oostdongeradeel. Volgt 67.
5 Freerk Hendriks Bremer, geboren op zondag 29 juli 1832 in Engwierum. Volgt 69.
6 Menne Hendriks Bremer, geboren op donderdag 23 april 1835 in Engwierum. Volgt 72.
7 Sytse Hendriks Bremer, geboren op maandag 28 augustus 1837 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1837. Sytse is overleden op donderdag 8 december 1842 in Engwierum, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1842.
60 Janke Hendriks Bremer is geboren op maandag 3 maart 1823 in Engwierum, dochter van Hendrik Alberts Bremer (zie 59) en Antje Hanzes Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1823. Janke is overleden op zaterdag 23 november 1907 in Oostdongeradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1907.
Beroep:
Gardenier
Janke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1850 in Metslawier met Johannes Jetzes Dijkstra, 31 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 16 mei 1818 in Kollum, zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1818. Johannes is overleden op donderdag 27 december 1888 in Oostdongeradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 december 1888.
Adressen:
no 55, Engwierum
vanaf 1859 no 34, Engwierum
Beroep:
Boerenknecht, Gardenier
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Janke en Johannes:
1 Jetze Dijkstra, geboren op woensdag 5 maart 1851 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1851. Jetze is overleden op zaterdag 15 maart 1851 in Engwierum, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1851.
2 Antje Dijkstra, geboren op woensdag 5 maart 1851 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1851. Antje is overleden op woensdag 12 maart 1851 in Engwierum, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1851.
3 Antje Dijkstra, geboren op zaterdag 26 juni 1852 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1852. Antje is overleden op woensdag 31 augustus 1853 in Engwierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1853.
4 Sytze Dijkstra, geboren op zaterdag 24 september 1853 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1853. Sytze is overleden op woensdag 11 januari 1854 in Engwierum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1854.
5 Sytze Dijkstra, geboren op vrijdag 3 november 1854 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1854. Sytze is overleden op donderdag 9 april 1914 in Westdongeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1914.
Beroep:
Gardenier
Religie:
gereformeerd
6 Jetze Dijkstra, geboren op zaterdag 17 november 1855 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 november 1855. Jetze is overleden op dinsdag 27 april 1886 in Engwierum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1886.
7 Antje Dijkstra, geboren op donderdag 4 december 1856 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1856. Antje is overleden op vrijdag 25 november 1859 in Engwierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1859.
8 Sijke Dijkstra, geboren op zaterdag 20 februari 1858 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1858. Sijke is overleden op maandag 15 augustus 1859 in Engwierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1859.
9 Hendrik Dijkstra, geboren op woensdag 6 april 1859 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1859. Hendrik is overleden op dinsdag 29 november 1859 in Engwierum, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1859.
10 Antje Dijkstra, geboren op vrijdag 23 november 1860 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1860. Antje is overleden op zaterdag 12 januari 1861 in Engwierum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1861.
11 Sijke Dijkstra, geboren op zondag 19 april 1863 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1863.
12 Hendrikje Dijkstra, geboren op dinsdag 6 december 1864 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1864. Hendrikje is overleden op zaterdag 7 oktober 1865 in Engwierum, 10 maanden oud.
61 Hans Hendriks Bremer is geboren op donderdag 11 oktober 1827 in Engwierum, zoon van Hendrik Alberts Bremer (zie 59) en Antje Hanzes Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1827. Hans is overleden op dinsdag 20 juli 1897 in Engwierum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1897.
Beroep:
Gardenier
Hans trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1856 in Oostdongeradeel met Menke Mentjes de Vries, 24 jaar oud. Menke is geboren op maandag 30 januari 1832 in Nijkerk, dochter van Mentje Jans de Vries en Ymkje Hendriks Ynia. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1832. Menke is overleden op donderdag 21 mei 1903 in Oostdongeradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1903.
Beroep:
Naaister
Kinderen van Hans en Menke:
1 Hendrik Bremer, geboren op vrijdag 8 mei 1857 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1857.
Beroep:
plaatsvervanger, loteling (1877 Leeuwarden, notaris J. v. Leeuwen ,Nummerverwisseling)
- Allardus Andreas Swijghuisen Reigersberg te Oostrum, zoon
van Martinus Swijghuizen Reigersberg, loteling
- Hendrik Bremer te Engwierum, zoon van Hans Hendriks
Bremer, plaatsvervanger

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 80020
Repertoirenr.: 2715 d.d. 16 april 1877)
2 Mentje Bremer, geboren op woensdag 30 maart 1859 in Oostdongeradeel. Volgt 62.
3 Antje Bremer, geboren op maandag 9 juni 1862 in Oostdongeradeel. Volgt 65.
4 Jan Bremer, geboren op zondag 13 maart 1864 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1864.
5 Ymkje Bremer, geboren op woensdag 16 mei 1866 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1866. Ymkje is overleden op zaterdag 10 juli 1869 in Oostdongeradeel, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1869.
6 Ymkje Bremer, geboren op zondag 20 augustus 1871 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1871. Ymkje is overleden op zaterdag 24 december 1881 in Oostdongeradeel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1881.
7 Janke Bremer, geboren op zaterdag 13 december 1873 in Oostdongeradeel. Volgt 66.
62 Mentje Bremer is geboren op woensdag 30 maart 1859 in Oostdongeradeel, zoon van Hans Hendriks Bremer (zie 61) en Menke Mentjes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1859. Mentje is overleden op vrijdag 4 juli 1941 in Oostdongeradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1941. Mentje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 mei 1888 in Oostdongeradeel met Suzanna Zuidema. Suzanna is een dochter van Harke Hessels Zuidema en Jeltje Gerrits Dijkstra.
Kinderen van Mentje en Suzanna:
1 Hans Bremer, geboren op woensdag 5 december 1888 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1888. Hans is overleden op vrijdag 18 januari 1889 in Oostdongeradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1889.
2 Hans Bremer, geboren op maandag 21 juli 1890 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1890.
3 Jeltje Bremer, geboren op woensdag 17 augustus 1892 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1892.
4 Harke Bremer, geboren op zondag 25 maart 1894 in Oostdongeradeel. Volgt 63.
5 Hessel Bremer, geboren op dinsdag 21 april 1896 in Oostdongeradeel. Volgt 64.
6 Jan Bremer, geboren op dinsdag 21 april 1896 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1896. Jan is overleden op dinsdag 6 april 1897 in Oostdongeradeel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1897.
7 Minke Bremer, geboren op vrijdag 17 juni 1898 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1898. Minke is overleden op zaterdag 5 januari 1901 in Oostdongeradeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1901.
63 Harke Bremer is geboren op zondag 25 maart 1894 in Oostdongeradeel, zoon van Mentje Bremer (zie 62) en Suzanna Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Harke is overleden op vrijdag 22 juli 1983 in Dokkum, 89 jaar oud. Hij is begraven in Lioessens. Harke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 september 1919 in Westdongeradeel met Froukje Cupery, 24 jaar oud. Froukje is geboren op woensdag 11 september 1895 in Westdongeradeel, dochter van Pieter Klazes Cupery en Rinske Stevens van der Meulen. Froukje is overleden op vrijdag 14 september 1984, 89 jaar oud. Zij is begraven in Lioessens.
64 Hessel Bremer is geboren op dinsdag 21 april 1896 in Oostdongeradeel, zoon van Mentje Bremer (zie 62) en Suzanna Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1896. Hessel is overleden op dinsdag 23 februari 1982 in Drachten, 85 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden Noorder. Hessel trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 juni 1921 in Oostdongeradeel met Grietje Haaksma, 24 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 7 maart 1897 in Oostdongeradeel, dochter van Jacob Haaksma en Fintje Kamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1897. Grietje is overleden op woensdag 8 januari 1997 in Drachten, 99 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden Noorder.
65 Antje Bremer is geboren op maandag 9 juni 1862 in Oostdongeradeel, dochter van Hans Hendriks Bremer (zie 61) en Menke Mentjes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1862. Antje is overleden op vrijdag 8 augustus 1924 in Oostdongeradeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1924. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Oostdongeradeel met Abe de Braak, 25 jaar oud. Abe is geboren op dinsdag 6 november 1860 in Oostdongeradeel, zoon van Jarig Gerbens de Braak. Abe is overleden op donderdag 24 oktober 1929 in Wolfheze, Renkum, 68 jaar oud.
Kind van Antje en Abe:
1 Ymkje de Braak, geboren op dinsdag 24 juni 1890 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 juni 1890. Ymkje is overleden op maandag 2 december 1907 in Oostdongeradeel, 17 jaar oud.
66 Janke Bremer is geboren op zaterdag 13 december 1873 in Oostdongeradeel, dochter van Hans Hendriks Bremer (zie 61) en Menke Mentjes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1873. Janke is overleden op maandag 3 november 1941 in Wolvega, 67 jaar oud. Janke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 7 september 1899 in Enschede met Jan van der van der Meer, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 13 mei 1876 om 19:00 in Finkum, zoon van Douwe Bouwes van der Meer en Rinske Hendriks Visbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1876. Jan is overleden op maandag 24 oktober 1949 in Groningen, 73 jaar oud.
Beroep:
Koster
67 Albert Hendriks Bremer is geboren op woensdag 17 februari 1830 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Alberts Bremer (zie 59) en Antje Hanzes Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1830. Albert is overleden op maandag 17 maart 1890 in Engwierum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1890.
Beroep:
Gardenier
Albert trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 18 mei 1865 in Anjum met Antje Paulus Jaarsma, 29 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 12 februari 1836 in Lioessens, dochter van Paulus Willems Jaarsma en Gertje Sytzes Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1836. Antje is overleden op zaterdag 24 oktober 1925 in Anjum, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1925.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Albert en Antje:
1 Hendrik Alberts Bremer, geboren op maandag 7 oktober 1867 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1867. Hendrik is overleden op woensdag 14 maart 1906 in Oostdongeradeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1906.
2 Geertje Bremer, geboren op dinsdag 17 november 1874 in Oostdongeradeel. Volgt 68.
68 Geertje Bremer is geboren op dinsdag 17 november 1874 in Oostdongeradeel, dochter van Albert Hendriks Bremer (zie 67) en Antje Paulus Jaarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1874. Geertje is overleden op dinsdag 17 december 1963, 89 jaar oud. Zij is begraven in Engwierum kerk. Geertje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1902 in Oostdongeradeel met Rinze Haakma, 28 jaar oud. Rinze is geboren op zondag 15 maart 1874 om 02:00 in Engwierum, zoon van Gerrit Haakma en Martzen Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1874. Rinze is overleden op donderdag 30 juni 1932, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1932. Hij is begraven in Engwierum kerk.
Kind van Geertje en Rinze:
1 NN Haakma, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 28 juli 1910 in Oostdongeradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1910.
69 Freerk Hendriks Bremer is geboren op zondag 29 juli 1832 om 21:30 in Engwierum, zoon van Hendrik Alberts Bremer (zie 59) en Antje Hanzes Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1832. Freerk is overleden op zaterdag 27 mei 1899 om 04:30 in Engwierum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1899.
Beroep:
gardenier, arbeider, winkelier
Freerk trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1859 in Metslawier met Pietje Jans Reiding, 24 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 14 december 1834 om 04:00 in Metslawier, dochter van Jan Jans Reiding en Trijntje Jans Donga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1834. Pietje is overleden op donderdag 10 december 1914 om 14:00 in Engwierum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1914.
Kinderen van Freerk en Pietje:
1 Trijntje Bremer, geboren op dinsdag 28 februari 1860 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1860. Trijntje is overleden op dinsdag 22 oktober 1918 in Zuidlaren, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1918.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Opm.: overleden te Dennenoord, gemeente Zuidlaren
2 Antje Bremer, geboren op woensdag 14 februari 1866 in Engwierum. Volgt 70.
70 Antje Bremer is geboren op woensdag 14 februari 1866 om 10:30 in Engwierum, dochter van Freerk Hendriks Bremer (zie 69) en Pietje Jans Reiding. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1866. Antje is overleden op dinsdag 8 januari 1935 om 15:00 in Engwierum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1935. Zij is begraven in Engwierum kerk.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1897 in Oostdongeradeel met Klaas Haakma, 30 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 21 november 1866 in Ee, zoon van Gerrit Haakma en Martzen Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1866. Klaas is overleden op dinsdag 17 augustus 1948 in Engwierum, 81 jaar oud.
Beroep:
boerenknech, arbeider
Kind van Antje en Klaas:
1 Gerrit Haakma, geboren op vrijdag 13 januari 1899 in Westergeest. Volgt 71.
71 Gerrit Haakma is geboren op vrijdag 13 januari 1899 om 05:00 in Westergeest, zoon van Klaas Haakma en Antje Bremer (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1899. Gerrit is overleden op zondag 10 februari 1980 in Dokkum, 81 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 13 februari 1980 in Engwierum.
Beroep:
Landarbeider
Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 18 mei 1933 in Oostdongeradeel met Grietje Loonstra, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 4 mei 1933 in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren op dinsdag 7 februari 1911 in Engwierum. Grietje is overleden op vrijdag 2 november 1984 in Dongeradeel, 73 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 november 1984 in Engwierum.
72 Menne Hendriks Bremer is geboren op donderdag 23 april 1835 in Engwierum, zoon van Hendrik Alberts Bremer (zie 59) en Antje Hanzes Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1835. Menne is overleden op maandag 26 april 1897 in Engwierum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 april 1897.
Beroep:
Winkelier
Menne:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1864 in Oostdongeradeel met Elisabeth Taedes Dijkstra, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 14 november 1840 om 09:30 in Beetgum, dochter van Taede Doens Dijkstra en Hillegonda Hazelhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 november 1840. Elisabeth is overleden op vrijdag 27 september 1872 in Engwierum, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1872.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 4 juni 1874 in Oostdongeradeel met Antje Jans Feenstra, 43 jaar oud. Antje is geboren op maandag 2 mei 1831 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Douwes Feenstra en Martha Willems Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1831. Antje is overleden op donderdag 10 juni 1886 in Engwierum, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1886.
Kinderen van Menne en Elisabeth:
1 Antje Bremer, geboren op zondag 21 mei 1865 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1865. Antje is overleden op donderdag 19 oktober 1865 in Oostdongeradeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1865.
2 Taede Bremer, geboren op zaterdag 8 december 1866 in Oostdongeradeel. Volgt 73.
3 NN Bremer, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 6 augustus 1868 in Oostdongeradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1868.
4 NN Bremer, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 24 juli 1871 in Oostdongeradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1871.
5 NN Bremer, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 22 september 1872 in Oostdongeradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1872.
73 Taede Bremer is geboren op zaterdag 8 december 1866 in Oostdongeradeel, zoon van Menne Hendriks Bremer (zie 72) en Elisabeth Taedes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1866. Taede is overleden op dinsdag 28 mei 1901 om 02:00 in Engwierum, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1901. Taede trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 mei 1891 in Oostdongeradeel met Feikje Bierma, 23 jaar oud. Feikje is geboren op zondag 10 mei 1868 in Engwierum, dochter van Geert Jorrits Bierma en Trijntje Jans Reitsma. Feikje is overleden op woensdag 20 september 1944 in Wanswerd (Fr), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1944. Zij is begraven in Wanswerd (Fr). Feikje trouwde later na 1901 met Dirk Evert Jan Hupkes (1859-1924).
Kinderen van Taede en Feikje:
1 Trijntje Bremer, geboren op zondag 23 april 1893 in Oostdongeradeel. Volgt 74.
2 Elisabeth Bremer, geboren op zaterdag 24 november 1894 in Engwierum. Volgt 75.
74 Trijntje Bremer is geboren op zondag 23 april 1893 in Oostdongeradeel, dochter van Taede Bremer (zie 73) en Feikje Bierma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1893. Trijntje is overleden op zaterdag 4 april 1970, 76 jaar oud. Zij is begraven in Wanswerd. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 mei 1916 in Oostdongeradeel met Douwe Pieters de Jong, 27 jaar oud. Douwe is geboren op vrijdag 8 maart 1889 in Wanswerd, zoon van Pieter Heins de Jong en Foekje Klazes van der Woude. Douwe is overleden op zaterdag 8 januari 1977 in Dokkum, 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 12 januari 1977 in Wanswerd.
75 Elisabeth Bremer is geboren op zaterdag 24 november 1894 in Engwierum, dochter van Taede Bremer (zie 73) en Feikje Bierma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1894. Elisabeth is overleden op donderdag 17 mei 1928 om 23:30 in Eestrum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1928. Zij is begraven in Eestrum kerk (Fr). Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 25 september 1918 in Oostdongeradeel met Klaas Sol, 30 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 22 november 1887 in Appingedam, zoon van Arie Sol en Gartje Burema. Klaas is overleden op dinsdag 28 september 1943 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Hij is begraven in Eestrum kerk (Fr). Klaas trouwde later in 1929 met Gerkje Ellens (1900-1989).
Beroep:
hoofd der Christelijke School
Kind van Elisabeth en Klaas:
1 Trijntje Sol, geboren op zondag 1 maart 1925 in Eestrum. Trijntje is overleden op donderdag 31 juli 1952, 27 jaar oud. Zij is begraven in Bergum kerk.
76 Mentje Alberts Bremer is geboren op zaterdag 18 mei 1811 in Kollum, dochter van Albert Hendriks Bremer (zie 53) en Antje Minnes. Zij is gedoopt op zondag 9 juni 1811 in Kollum. Mentje is overleden op maandag 8 mei 1871 in Kollum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1871. Mentje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 1837 in Kollum met Sytze Tietes van der Werf, 22 jaar oud. Sytze is geboren op donderdag 24 november 1814 in Westergeest, zoon van Tiete Hendriks van der Werf en Sytske Sytzes Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1814.
Notitie bij de geboorte van Sytze: Opm.: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 20 juli 1833
Sytze is overleden op maandag 20 april 1896 in Kollumerland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1896.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Mentje en Sytze:
1 Tiete van der Werf, geboren op dinsdag 2 januari 1838 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1838. Tiete is overleden op zaterdag 24 februari 1838 in Oudwoude, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1838.
2 Sytske van der Werf, geboren op dinsdag 29 januari 1839 in Oudwoude. Volgt 77.
3 Antje van der Werf, geboren op maandag 8 februari 1841 in Westergeest. Volgt 78.
4 Tiete van der Werf, geboren op zondag 12 november 1843 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1843. Tiete is overleden op dinsdag 30 april 1912 in Kollumerland c.a., 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1912.
5 Minke van der Werf, geboren op donderdag 6 december 1849 in Kollumerland c.a.. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1849. Minke is overleden op woensdag 22 maart 1922 in Kollumerland c.a., 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1922.
77 Sytske van der Werf is geboren op dinsdag 29 januari 1839 in Oudwoude, dochter van Sytze Tietes van der Werf en Mentje Alberts Bremer (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1839. Sytske is overleden op zondag 8 december 1929 in Kollumerland c.a., 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1929. Sytske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 april 1865 in Kollumerland c.a. met Auke Banga, 36 jaar oud. Auke is geboren op donderdag 18 september 1828 in Betterwird, Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 september 1828. Auke is overleden op maandag 18 mei 1891 in Kollumerland c.a., 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 mei 1891.
78 Antje van der Werf is geboren op maandag 8 februari 1841 in Westergeest, dochter van Sytze Tietes van der Werf en Mentje Alberts Bremer (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1841. Antje is overleden op dinsdag 30 januari 1894 in Kollumerland c.a., 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1894. Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1866 in Kollumerland c.a. met Durk Vlint, 27 jaar oud. Durk is geboren op woensdag 25 juli 1838 in Westergeest, zoon van Sytze Durks Vlint en Jitske Wybes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1838. Durk is overleden in < 1894.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 02-09-2010 20:27 door G. Bremer