Parenteel van Bartel Jans

1 Bartel Jans is geboren in 1565. Bartel is overleden in 1605, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Bartel: Bijzonderheden: Op 3 juli 1595 kopen Bartel en Gees de boerderij Optwizel 50.
Op 26 juni 1657 wordt er na overlijden van Gees boelgoed gehouden en worden de landerijen in Optwizel, Augustinusga en Harkema verkocht en erft ieder van de vijf kinderen zijn deel.
Beroep:
boer
Bartel trouwde met Gees Popckes. Gees is overleden in 1640.
Kind van Bartel en Gees:
1 Popke Bartels, geboren in 1600. Volgt 2.
2 Popke Bartels is geboren in 1600, zoon van Bartel Jans (zie 1) en Gees Popckes. Popke is overleden in < 1658.
Beroep:
boer, mederechter
Popke:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1625 met Beerntie Tziaerdtsdr. Beerntie is overleden op zaterdag 31 juli 1627.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1630 met Tial Auckes.
Kinderen van Popke en Tial:
1 Aucke Popkes. Aucke is overleden in juni 1669.
2 Bartele Popkes, geboren in 1630. Volgt 3.
3 Bartele Popkes is geboren in 1630, zoon van Popke Bartels (zie 2) en Tial Auckes. Hij is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1665 in Optwijzel. Bartele is overleden op vrijdag 22 april 1689, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij Bartele: Kooten 20, 24 en 44 waren hun bezit.
De geboortedata van de kinderen zijn dus ook totaal anders dan hun gezamenlijke doopdata!
Beroepen:
boer
van 1670 tot 1682     mederechter / bijzitter van Achtkarspelen (Mogelijk ook nog na 1682)
Bartele trouwde met Trijntje Jans. Zij is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1665 in Optwijzel. Trijntje is overleden in > 1718.
Notitie bij Trijntje: Bijzonderheid….. De man van een zuster van Trijntje was voorganger bij de Mennistengemeente van Kollumerzwaag.
Kinderen van Bartele en Trijntje:
1 Tjaltje Bartels. Volgt 4.
2 Popke Bartels, geboren in februari 1620. Volgt 5.
3 Aaefke Bartels, geboren in 1666. Zij is gedoopt op donderdag 18 februari 1666 in Optwijzel.
4 Beerntye Bartels, geboren in 1666. Zij is gedoopt op dinsdag 20 april 1666 in Optwijzel.
5 Sije Bartels, geboren in 1666. Hij is gedoopt op dinsdag 20 april 1666 in Optwijzel.
6 Tjeerd Bartels, geboren in Kootstertile. Volgt 141.
7 Aucke Bartels, gedoopt op donderdag 24 mei 1668 in Optwijzel. Volgt 142.
4 Tjaltje Bartels, dochter van Bartele Popkes (zie 3) en Trijntje Jans. Tjaltje trouwde in 1700 in Kuikhorne met Cornelis Arjens.
5 Popke Bartels is geboren in februari 1620, zoon van Bartele Popkes (zie 3) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op donderdag 18 februari 1666 in Twijzel/Kooten.
Beroep:
Boer en landeigenaar
Functie:
vanaf 1704     Diaken te Augustinusga
Popke trouwde met Wytske Martens. Wytske is geboren in februari 1655. Zij is gedoopt op dinsdag 17 februari 1660 in Twijzel.
Kinderen van Popke en Wytske:
1 Auke Popkes, geboren in 1680 in Twijzel. Volgt 6.
2 Jente Popkes, geboren in januari 1683. Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1683 in Optwijzel.
3 Eeck Popkes, geboren in november 1685. Zij is gedoopt op donderdag 22 november 1685 in Twijzel/Kooten.
4 Jelsck Popkes. Hij is gedoopt op donderdag 22 november 1685 in Optwijzel.
5 Bartel Popkes, geboren in 1692.
6 Marten Popkes, geboren in 1696. Volgt 7.
6 Auke Popkes is geboren in 1680 in Twijzel, zoon van Popke Bartels (zie 5) en Wytske Martens.
Notitie bij Auke: In 1725 gaat hij met zijn vrouw Eelkje Jans van Twijzel naar Oostermeer. In 1749 is Auke een welgesteld graankoper.
Beroepen:
van 1706 tot 1708     Boer te Twijzel
vanaf 1709     Molenaar en bakker te Oostermeer bij de Wal (Molen in 1719 verkocht.)
vanaf 1745     Herbergier op ’t verlaat te Leeuwarden
Functie:
vanaf 1730     Diaken te Oostermeer
Auke trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zondag 27 januari 1704 in Eestrum met Eelkje Jans.
Kinderen van Auke en Eelkje:
1 Beersen Aukes, geboren in december 1704. Hij is gedoopt op zondag 4 januari 1705 in Twijzel/Kooten.
2 Popke Aukes, geboren in 1709. Hij is gedoopt op zondag 15 december 1709 in Oostermeer, Eestrum.
3 Beernsen Aukes. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1713 in Oostermeer, Eestrum.
4 Trijntje Aukes. Zij is gedoopt op zondag 17 november 1715 in Oostermeer, Eestrum.
5 Jan Aukes. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1719 in Oostermeer, Eestrum.
6 Antje Aukes. Zij is gedoopt op zondag 4 oktober 1722 in Oostermeer, Eestrum.
7 Grytje Aukes, geboren in september 1727. Zij is gedoopt op woensdag 16 maart 1729 in Oostermeer, Eestrum.
7 Marten Popkes is geboren in 1696, zoon van Popke Bartels (zie 5) en Wytske Martens. Marten is overleden in > 1733.
Beroep:
Landeigenaar en herenboer
Marten trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1720 met Grietje Hendriks.
Kinderen van Marten en Grietje:
1 Wytske Martens, geboren in oktober 1721. Zij is gedoopt op dinsdag 21 oktober 1721 in Twijzel, Kooten.
2 Jenke Martens, geboren in september 1723. Zij is gedoopt op donderdag 23 september 1723 in Twijzel, Kooten.
3 Trijntje Martens, geboren in januari 1726. Zij is gedoopt op zaterdag 26 januari 1726 in Twijzel, Kooten.
4 Popke Martens Vriesema, geboren in 1728. Volgt 8.
5 Hendrik Martens, geboren in maart 1731. Hij is gedoopt op zaterdag 10 maart 1731 in Twijzel, Kooten.
6 Antje Martens, geboren in oktober 1733. Zij is gedoopt op woensdag 21 oktober 1733 in Twijzel, Kooten.
7 Auke Martens, geboren in december 1734. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1746 in Twijzel/Kooten.
8 Akke Martens, geboren in december 1735. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1746 in Twijzel, Kooten.
9 Tjeerd Martens Boersma, geboren in december 1740. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1746 in Twijzel, Kooten. Tjeerd is overleden op maandag 4 maart 1833, 92 jaar oud.
8 Popke Martens Vriesema is geboren in 1728, zoon van Marten Popkes (zie 7) en Grietje Hendriks. Hij is gedoopt op zaterdag 3 april 1728 in Twijzel, Kooten.
Beroep:
Landeigenaar en herenboer
Popke trouwde in 1748-1749 met Froukjen Binnes. Froukjen is geboren in juli 1728, dochter van Binne Annes en NN Binne Annes. Zij is gedoopt op maandag 5 juli 1728 in Twijzel.
Kinderen van Popke en Froukjen:
1 Marten Popkes, geboren in juni 1749. Hij is gedoopt op zondag 29 juni 1749 in Twijzel, Kooten.
2 Antje Popkes Vriesema, geboren in februari 1752 in Optwijzel. Volgt 9.
3 Binne Popkes Vriesema, geboren in 1754. Volgt 10.
4 Roelof Popkes Vriesema, geboren in april 1760. Volgt 67.
5 Hendrik Popkes Vriesema, geboren in september 1763 in Optwijzel. Volgt 115.
6 Wytske Popkes Vriesema, geboren in november 1766. Volgt 124.
7 Popke Popkes Vriesema, geboren op zaterdag 11 maart 1769 in Twijzel. Volgt 125.
9 Antje Popkes Vriesema is geboren in februari 1752 in Optwijzel, dochter van Popke Martens Vriesema (zie 8) en Froukjen Binnes. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1752 in Optwijzel, Kooten. Antje is overleden op dinsdag 25 augustus 1835 om 23:00 in Optwijzel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1835. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16 mei 1773 in Niawier met Douwe Wytzes. Douwe is overleden in < 1835.
Kinderen van Antje en Douwe:
1 Sjoertje Douwes, geboren op zondag 24 juli 1774 in Oosternijkerk. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 in Oosternijkerk.
2 Popke Douwes, geboren op donderdag 10 april 1777 in Metslawier. Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1777 in Niawier.
Notitie bij de geboorte van Popke: De kerk in Metslawier was afgebroken
3 Klaas Douwes, geboren op zaterdag 6 november 1779 in Wetzens. Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1780 in Wetzens.
4 Froukje Douwes, geboren op maandag 8 april 1782 in Wetzens. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1782 in Wetzens.
5 Wijtse Douwes, geboren op donderdag 10 november 1785 in Oosternijkerk. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1785 in Oosternijkerk.
6 Klaas Douwes, geboren op zondag 9 oktober 1791. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 in Nes, Westdongeradeel.
7 Froukje Douwes, geboren op maandag 16 maart 1801. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1801 in Paesens.
achternaam_binne_popkes_en_kinderen.jpg
1 Achternaam Binne Popkes en kinderen
10 Binne Popkes Vriesema (afb. 1) is geboren in 1754, zoon van Popke Martens Vriesema (zie 8) en Froukjen Binnes. Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1754 in Twijzel, Kooten. Binne is overleden op maandag 2 juni 1817 om 17:00 in Bergum, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1817.
Notitie bij Binne: Binne bezat veel land in Bergum. Zijn vrouw Geeltje was de dochter van een grote bierbrouwer uit Leeuwarden. Op 28 december 1811 neemt Binne de naam Friesema aan.
Adres:
Bergum N° 93 (Overleden)
Beroep:
huisman / landeigenaar
Binne trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zondag 3 juni 1781 in Bergum met Geeltje Hendriks Brouwer, 26 of 27 jaar oud. Geeltje is geboren in 1754, dochter van Hendrik Sietses Brouwer en Joukje Rinses. Zij is gedoopt op woensdag 13 november 1754 in Bergum. Geeltje is overleden op vrijdag 29 oktober 1847 om 07:00 in Bergum, 92 of 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1847.
Beroep:
Boerin
Kinderen van Binne en Geeltje:
1 Popke Binnes Vriesema, geboren op vrijdag 22 maart 1782 in Bergum. Volgt 11.
2 Hendrik Binnes Vriesema, geboren op dinsdag 9 december 1783 in Bergum. Volgt 40.
3 Rinse Binnes Vriesema, geboren op zaterdag 3 december 1785. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1786 in Bergum. Rinse is overleden op zondag 28 februari 1808 in Bergum, 22 jaar oud. Rinse bleef ongehuwd.
4 Froukjen Binnes Vriesema, geboren op zondag 12 april 1789 in Bergum. Volgt 66.
11 Popke Binnes Vriesema is geboren op vrijdag 22 maart 1782 in Bergum, zoon van Binne Popkes Vriesema (zie 10) en Geeltje Hendriks Brouwer. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1782 in Bergum. Popke is overleden op zondag 21 augustus 1853 om 15:30 in Bergum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1853.
Beroep:
huisman / landbouwer te Bergum
Popke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 28 mei 1809 in Bergum met Jakobje Jacobs, 24 jaar oud. Jakobje is geboren op zaterdag 9 april 1785, dochter van Jacob Eits en Antje Atses Nicolai. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1785 in Bergum. Jakobje is overleden op zondag 24 december 1809 in Bergum, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 9 november 1822 in Tietjerksteradeel met Houkje Gerrits Bouma, 34 jaar oud. Houkje is geboren op zaterdag 12 januari 1788 in Akkerwoude, dochter van Gerrit Mients Bouma en Geeske Ringers. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1788 in Akkerwoude. Houkje is overleden op zaterdag 8 augustus 1857 om 20:30 in Bergum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1857.
Beroep:
Renteniersche
Kind van Popke en Jakobje:
1 Jacob Popkes Vriesema, geboren op dinsdag 19 december 1809 in Bergum. Volgt 12.
Kinderen van Popke en Houkje:
2 Binne Popkes Vriesema, geboren op zaterdag 13 september 1823 in Bergum. Volgt 27.
3 Geeske Popkes Vriesema, geboren op donderdag 6 oktober 1825 om 18:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1825. Geeske is overleden op vrijdag 3 augustus 1832 om 18:00 in Bergum, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1832.
Adres:
Bergum N° 10 (Overleden)
4 Geeltje Popkes Vriesema, geboren op donderdag 31 januari 1828 in Bergum. Volgt 39.
12 Jacob Popkes Vriesema is geboren op dinsdag 19 december 1809 in Bergum, zoon van Popke Binnes Vriesema (zie 11) en Jakobje Jacobs. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1810 in Bergum.
Notitie bij de geboorte van Jacob: De moeder is overleden voor het dopen
Jacob is overleden op dinsdag 5 juli 1870 om 11:00 in Bergum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1870.
Beroep:
Landbouwer / veehouder
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1833 in Tietjerksteradeel met Jitske Tjipkes Toonstra, 23 jaar oud. Jitske is geboren op zaterdag 6 januari 1810, dochter van Tjipke Berends Toonstra en Wytske Oedses Koster. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1810 in Oostermeer. Jitske is overleden op woensdag 24 juni 1885 om 18:30 in Bergum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1885.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jacob en Jitske:
1 Popke Jacobs Vriesema, geboren op zondag 28 april 1833 in Bergum. Volgt 13.
2 Jacobje Jacobs Vriesema, geboren op woensdag 1 oktober 1834 in Bergum. Volgt 19.
3 Wietske Jacobs Vriesema, geboren op maandag 14 maart 1836 in Bergum. Volgt 20.
4 Tjipke Jacobs Vriesema, geboren op donderdag 16 november 1837 in Bergum. Volgt 21.
5 Binne Jacobs Vriesema, geboren op zondag 29 december 1839 om 15:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1839. Binne is overleden op zondag 15 december 1912 om 19:30 in Bergum, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1912. Binne bleef ongehuwd.
6 Oeds Vriesema, geboren op woensdag 1 december 1841 om 17:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 december 1841. Oeds is overleden op zaterdag 13 november 1858 om 03:00 in Bergum, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1858.
7 Hendrik Jacobs Vriesema, geboren op dinsdag 30 januari 1844 om 05:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1844. Hendrik is overleden op vrijdag 20 juni 1856 om 18:00 in Bergum, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1856.
8 Antje Jacobs Vriesema, geboren op zaterdag 5 september 1846 om 13:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1846. Antje is overleden op donderdag 27 april 1854 om 05:00 in Bergum, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1854.
9 Geeltje Jacobs Vriesema, geboren op maandag 15 mei 1848 in Bergum. Volgt 25.
10 Grietje Jacobs Vriesema, geboren op zaterdag 21 december 1850 in Bergum. Volgt 26.
11 Jacob Jacobs Vriesema, geboren op maandag 20 maart 1854 om 13:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1854. Jacob is overleden op vrijdag 22 december 1854 om 01:00 in Bergum, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1854.
13 Popke Jacobs Vriesema is geboren op zondag 28 april 1833 om 06:00 in Bergum, zoon van Jacob Popkes Vriesema (zie 12) en Jitske Tjipkes Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 april 1833. Popke is overleden op woensdag 7 november 1883 om 13:00 in Bergum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1883.
Beroep:
Koopman / Landbouwer / Winkelier
Popke trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 2 mei 1867 in Tietjerksteradeel met Janke Adzers de Vries, 21 jaar oud. Janke is geboren op maandag 16 maart 1846 om 14:30 in Bergum, dochter van Adzer Hessels de Vries en Sjoukje Tijsses Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1846. Janke is overleden op zaterdag 21 oktober 1882 om 03:00 in Bergum, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1882.
Beroep:
Stroomandenmaakster
Kinderen van Popke en Janke:
1 Jitske Popkes Vriesema, geboren op zondag 14 juli 1867 om 14:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1867. Jitske is overleden op zondag 22 maart 1885 om 23:00 in Bergum, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1885. Jitske bleef ongehuwd.
2 Jacob Popkes Vriesema, geboren op woensdag 15 december 1869 om 04:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1869. Jacob is overleden op vrijdag 11 oktober 1872 om 01:00 in Bergum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 oktober 1872.
3 Adzer Popkes Vriesema, geboren op zondag 28 april 1872 in Bergum. Volgt 14.
4 Sjoukje Popkes Vriesema, geboren op dinsdag 1 december 1874 om 12:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1874. Sjoukje is overleden op vrijdag 1 december 1893 om 00:30 in Bergum, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1893. Sjoukje bleef ongehuwd.
5 Jacob Popkes Vriesema, geboren op zondag 20 oktober 1878 in Bergum. Volgt 17.
6 Sieuwke Popkes Vriesema, geboren op maandag 24 juli 1882 om 01:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1882. Sieuwke is overleden op donderdag 3 november 1960, 78 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum.
14 Adzer Popkes Vriesema is geboren op zondag 28 april 1872 om 13:00 in Bergum, zoon van Popke Jacobs Vriesema (zie 13) en Janke Adzers de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1872.
Beroep:
arbeider
Adzer:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 mei 1896 in Baarderadeel met Fettje Riemers Reinalda, 25 jaar oud. Fettje is geboren op dinsdag 7 maart 1871 in Oosterlittens, dochter van Riemer Klazes Reinalda en Pietje Johannes Felkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1871. Fettje is overleden op maandag 4 oktober 1909 in Smallingerland, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1909.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1910 in Barradeel met Martzen Veenstra.
Kinderen van Adzer en Fettje:
1 Janke Vriesema, geboren in 1902 in Gevelsberg. Volgt 15.
2 Riemer Vriesema, geboren in 1903. Riemer is overleden op maandag 10 mei 1909 in Smallingerland, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1909.
Kind van Adzer en Martzen:
3 Jitser Vriesema, geboren op zaterdag 8 juni 1912 in Harlingen. Volgt 16.
15 Janke Vriesema is geboren in 1902 in Gevelsberg, dochter van Adzer Popkes Vriesema (zie 14) en Fettje Riemers Reinalda. Janke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zondag 23 april 1922 in Schellinkhout met Johannes Ursem, 20 of 21 jaar oud. Johannes is geboren in 1901 in Heerhugowaard, zoon van Jan Ursem en Mietje Appelman.
Beroep:
arbeider
16 Jitser Vriesema is geboren op zaterdag 8 juni 1912 in Harlingen, zoon van Adzer Popkes Vriesema (zie 14) en Martzen Veenstra. Jitser is overleden op maandag 15 juni 1987 in Amstelveen, 75 jaar oud.
Beroep:
installeur electriciteit / medewerker KLM (Samen met Broer ?)
Jitser trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 14 december 1949 in Nieuwer-Amstel met Hermanna Hendrika Wismeijer, 33 jaar oud. Hermanna is geboren op zaterdag 26 augustus 1916 in Amsterdam, dochter van Hendrik Wismeijer en Hermanna Dorgelo. Hermanna is overleden op zaterdag 2 mei 1987 in Amstelveen, 70 jaar oud.
Beroep:
huishoudelijke hulp
17 Jacob Popkes Vriesema is geboren op zondag 20 oktober 1878 om 20:00 in Bergum, zoon van Popke Jacobs Vriesema (zie 13) en Janke Adzers de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 oktober 1878. Jacob is overleden op vrijdag 16 maart 1956 in Rotterdam, 77 jaar oud.
Beroep:
bootwerker
Jacob trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1913 in Sloten met Neeltje van Waveren, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 4 maart 1888 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dochter van Gerrit van Waveren en Hendrika Wilhelmina van Keulen. Neeltje is overleden op zondag 30 december 1962 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Neeltje:
1 Hendrika Wilhelmina Vriesema, geboren op zaterdag 27 december 1919 in Rotterdam. Volgt 18.
2 Arie Jacobs Vriesema, geboren op maandag 8 oktober 1923 in Rotterdam. Arie is overleden in 1994 in Rotterdam, 70 of 71 jaar oud.
18 Hendrika Wilhelmina Vriesema is geboren op zaterdag 27 december 1919 in Rotterdam, dochter van Jacob Popkes Vriesema (zie 17) en Neeltje van Waveren. Hendrika is overleden op dinsdag 28 maart 1995, 75 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam, Hofwijk. Hendrika trouwde met Bertus Jan van den Heuvel. Bertus is geboren op zaterdag 15 september 1917. Bertus is overleden op vrijdag 31 maart 2000, 82 jaar oud. Hij is begraven in Rotterdam, Hofwijk.
19 Jacobje Jacobs Vriesema is geboren op woensdag 1 oktober 1834 om 03:00 in Bergum, dochter van Jacob Popkes Vriesema (zie 12) en Jitske Tjipkes Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1834. Jacobje is overleden op zondag 3 december 1905 om 06:00 in Bergum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1905. Jacobje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1860 in Bergum met Binnert Sibles Douma, 29 jaar oud. Binnert is geboren op maandag 10 januari 1831 om 05:00 in Bergum, zoon van Sible Sijbrens Douma en Mentha Carolina Bernardus Sluiterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1831. Binnert is overleden op donderdag 2 april 1891 om 06:00 in Bergum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1891.
Beroep:
veehouder / koopman / landbouwer
Kinderen van Jacobje en Binnert:
1 Jitske Binnerts Douma, geboren op donderdag 20 september 1860 om 02:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 september 1860. Jitske is overleden op donderdag 17 februari 1921 om 04:00 in Bergum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1921.
2 Gjalt Binnerts Douma, geboren op dinsdag 3 december 1861 om 12:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1861.
3 Jacob Binnerts Douma, geboren op zaterdag 14 november 1863 om 13:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 november 1863. Jacob is overleden op donderdag 13 maart 1902 om 17:00 in Bergum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1902. Jacob bleef ongehuwd.
Beroep:
van boerenbedrijf
4 Sible Binnerts Douma, geboren op zaterdag 18 november 1865 om 18:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 november 1865. Sible is overleden op donderdag 13 februari 1941 om 09:00 in Bergum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1941.
Beroep:
Correspondent
5 Sybren Binnerts Douma, geboren op donderdag 12 september 1867 om 11:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1867. Sybren is overleden op zondag 16 oktober 1927 om 21:30 in Marssum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1927.
Beroep:
Cafehouder
6 Mentha Carolina Douma, geboren op maandag 6 december 1869 om 07:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1869. Mentha is overleden op zaterdag 19 april 1952 in Kollum, 82 jaar oud. Zij is begraven in Bergum kerk.
7 Binne Binnerts Douma, geboren op zaterdag 19 augustus 1871 om 09:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1871.
Beroep:
van boerenbedrijf
8 Jeltje Binnerts Douma, geboren op maandag 30 september 1872 om 09:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1872.
9 Wytske Binnerts Douma, geboren op woensdag 17 maart 1875 om 05:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1875. Wytske is overleden op zaterdag 9 juli 1955 in Grouw, 80 jaar oud. Zij is begraven in Kootstertille kerk.
10 Heerco Binnerts Douma, geboren op zondag 16 juli 1876 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1876. Heerco is overleden op vrijdag 26 april 1878 om 11:00 in Bergum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1878.
11 Heerco Binnerts Douma, geboren op maandag 10 januari 1881 om 21:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1881.
20 Wietske Jacobs Vriesema is geboren op maandag 14 maart 1836 om 08:00 in Bergum, dochter van Jacob Popkes Vriesema (zie 12) en Jitske Tjipkes Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1836. Wietske is overleden op zaterdag 12 juli 1862 om 15:00 in Bergum, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1862. Zij is begraven in Bergum, kerk. Wietske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 september 1858 in Tietjerksteradeel met Thomas Cornelis Kramer, 26 jaar oud. Thomas is geboren op dinsdag 25 oktober 1831 om 00:30 in Bergum, zoon van Cornelis Piers Kramer en Antje Thomas Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1831. Thomas is overleden op dinsdag 14 juli 1891 om 11:00 in Bergum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juli 1891. Hij is begraven in Bergum, kerk.
Beroep:
Tabakskerver / Grossier
Kinderen van Wietske en Thomas:
1 Jacob Thomas Kramer, geboren op vrijdag 8 oktober 1858 om 10:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1858. Jacob is overleden op zondag 18 juli 1875 om 18:00 in Bergum, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1875. Jacob bleef ongehuwd.
Beroep:
Knecht
2 Antje Thomas Kramer, geboren op maandag 7 november 1859 om 05:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1859. Antje is overleden op donderdag 23 april 1863 om 09:00 in Bergum, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1863.
3 Kramer, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 16 augustus 1860 om 21:00 in Bergum. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1860.
4 Jitske Thomas Kramer, geboren op dinsdag 11 juni 1861 om 23:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1861. Jitske is overleden op donderdag 1 augustus 1861 om 17:00 in Bergum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1861.
5 Wytske Thomas Kramer, geboren op donderdag 10 juli 1862 om 03:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1862. Wytske is overleden op zondag 3 maart 1918 om 05:00 in Bergum, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1918.
tjvriesema_25_jarig_huwelijk.jpg
2 TJVriesema 25 jarig huwelijk
21 Tjipke Jacobs Vriesema (afb. 2) is geboren op donderdag 16 november 1837 om 01:00 in Bergum, zoon van Jacob Popkes Vriesema (zie 12) en Jitske Tjipkes Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1837.
Adres:
vanaf 1907     Amsterdam
Beroep:
van boerenbedrijf / koemelker / landbouwer
Koopakte:
1883 Veenwouden, notaris L.W. van Kleffens
Betreft de verkoop van een perceel te Birdaard, koopsom fl. 5050
- Tjipke Jacobs Vriesema te Zwaagwesteinde, verkoper
- Egbert Dirks Zijlstra te Wouterswoude, koper in kwaliteit
Tjipke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 oktober 1863 in Tietjerksteradeel met Sjieuwke Jans de Jager, 23 jaar oud. Sjieuwke is geboren op zondag 31 mei 1840 om 05:00 in Bergum, dochter van Jan Ates de Jager en Folkje Teekes Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1840. Sjieuwke is overleden op vrijdag 15 november 1889 in Kuikhorne, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1889.
Kinderen van Tjipke en Sjieuwke:
1 Jan Tjipkes Vriesema, geboren op zaterdag 26 maart 1864 om 23:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1864. Jan is overleden op donderdag 17 oktober 1889 in Kuikhorne, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1889. Jan bleef ongehuwd.
2 Jitske Tjipkes Vriesema, geboren op zondag 19 november 1865 in Bergum. Volgt 22.
3 Folkje Tjipkes Vriesema, geboren op zaterdag 25 mei 1867 om 21:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1867.
4 Jacobje Tjipkes Vriesema, geboren op zondag 28 februari 1869 om 18:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1869.
5 Tietje Vriesema, geboren op donderdag 13 juli 1871 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1871.
6 Jacob Vriesema, geboren op dinsdag 1 juli 1873 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juli 1873.
7 Ybeltje Vriesema, geboren op dinsdag 19 oktober 1875 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1875.
8 Grietje Vriesema, geboren op zondag 10 maart 1878 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1878.
9 Daniel Vriesema, geboren op zaterdag 8 januari 1881 in Dantumadeel. Volgt 24.
22 Jitske Tjipkes Vriesema is geboren op zondag 19 november 1865 om 22:00 in Bergum, dochter van Tjipke Jacobs Vriesema (zie 21) en Sjieuwke Jans de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1865. Jitske is overleden op donderdag 13 juli 1944 in Hardegarijp, 78 jaar oud. Jitske trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Bergum met Errit Dirks Vriesema, 36 jaar oud. Zie 138 voor persoonsgegevens van Errit.
Kind van Jitske en Errit:
1 Dirk Errits Vriesema, geboren op zondag 20 december 1908. Volgt 23.
23 Dirk Errits Vriesema is geboren op zondag 20 december 1908, zoon van Errit Dirks Vriesema (zie 138) en Jitske Tjipkes Vriesema (zie 22). Dirk is overleden op donderdag 20 mei 1993, 84 jaar oud. Hij is begraven in Bergum kerk.
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
1 Jitske Sjieuwke Vriesema, geboren op maandag 20 maart 1939 in Leeuwarden. Jitske is overleden op dinsdag 22 maart 1983, 44 jaar oud. Zij is begraven in Bergum kerk.
24 Daniel Vriesema is geboren op zaterdag 8 januari 1881 in Dantumadeel, zoon van Tjipke Jacobs Vriesema (zie 21) en Sjieuwke Jans de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1881. Daniel trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 17 juli 1912 in Alpena, Michigan met Beatrice Susie Darby. Beatrice is geboren in Morrice, Shiawassee, Michigan.
25 Geeltje Jacobs Vriesema is geboren op maandag 15 mei 1848 om 14:00 in Bergum, dochter van Jacob Popkes Vriesema (zie 12) en Jitske Tjipkes Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1848. Geeltje is overleden op woensdag 8 april 1931 om 18:30 in Bergum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1931. Geeltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1875 in Tietjerksteradeel met Rein Sipkes Zijlstra, 26 jaar oud. Rein is geboren op dinsdag 12 september 1848 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1848. Rein is overleden in > 08-04-1931.
Beroep:
Goud- en Zilversmid
Kinderen van Geeltje en Rein:
1 Sipke Zijlstra, geboren op zondag 13 februari 1876 om 19:00 in St. Jacobi-Parochie. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1876. Sipke is overleden op zondag 27 mei 1883 in Groningen, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1883.
2 Jitske Zijlstra, geboren op maandag 18 juni 1877 om 07:00 in Sint Jacobi Parochie. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1877. Jitske is overleden op dinsdag 20 december 1966, 89 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude alg.
3 Jansje Reingje Zijlstra, geboren op vrijdag 16 augustus 1878 om 04:00 in Sint Jacobi Parochie. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1878. Jansje is overleden op zondag 1 december 1946 in Dantumawoude, 68 jaar oud.
26 Grietje Jacobs Vriesema is geboren op zaterdag 21 december 1850 om 14:00 in Bergum, dochter van Jacob Popkes Vriesema (zie 12) en Jitske Tjipkes Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1850. Grietje is overleden op vrijdag 25 augustus 1893 om 11:00 in Eestrum, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1893. Zij is begraven in Eestrum, kerk. Grietje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1880 in Tietjerksteradeel met Geert Dirks Atsma, 25 jaar oud. Geert is geboren op maandag 2 april 1855 om 16:00 in Eestrum, zoon van Dirk Atzes Atsma en Trijntje Geerts van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1855. Geert is overleden in > 25-08-1893.
Beroep:
van boerenbedrijf / herbergier / brugwachter / voerman
Kinderen van Grietje en Geert:
1 Trijntje Geerts Atsma, geboren op maandag 17 januari 1881 om 17:00 in Suameer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1881.
2 Antje Geerts Atsma, geboren op woensdag 14 juni 1882 om 06:00 in Suameer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1882. Antje is overleden op zaterdag 30 juni 1883, 1 jaar oud. Zij is begraven in Eestrum kerk.
3 Jitske Atsma, geboren op vrijdag 1 februari 1884 om 22:00 in Suameer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1884.
4 Fetje Atsma, geboren op dinsdag 22 maart 1887 om 01:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1887.
5 Dirk Atsma, geboren op dinsdag 13 november 1888 om 22:30 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1888. Dirk is overleden op maandag 19 november 1888 om 13:00 in Oostermeer, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1888. Hij is begraven in Eestrum kerk.
6 Dirk Atsma, geboren op woensdag 7 mei 1890 om 23:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1890. Dirk is overleden op zondag 26 april 1970, 79 jaar oud. Hij is begraven in Grolloo.
7 Jacob Atsma, geboren op zaterdag 19 augustus 1893 om 21:00 in Eestrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1893.
Beroep:
kommies
27 Binne Popkes Vriesema is geboren op zaterdag 13 september 1823 om 03:00 in Bergum, zoon van Popke Binnes Vriesema (zie 11) en Houkje Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1823. Binne is overleden op vrijdag 21 augustus 1868 in Dantumadeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1868.
Beroep:
Veenschipper / Landbouwer / Herbergier te Bergum (Aan de Grindweg, nabij de Spoorweg)
Binne:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 juni 1848 in Westdongeradeel met Trijntje Annes Keegstra, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 5 april 1823 in Wierum, dochter van Anne Pieters Keegstra en Antje Wybrens Pautsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 april 1823. Trijntje is overleden op vrijdag 21 januari 1853 om 21:00 in Bergum, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1853.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 juli 1854 in Tietjerksteradeel met Hendrikje Aukes van der Berg, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op zaterdag 1 september 1827 in Veenwouden, dochter van Auke Wybes van der Berg en Trijntje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1827. Hendrikje is overleden op zondag 18 mei 1919 in Rijperkerk, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1919.
Kinderen van Binne en Trijntje:
1 Popke Binnes Vriesema, geboren op zaterdag 10 maart 1849 in Bergum. Volgt 28.
2 Antje Binnes Vriesema, geboren op maandag 17 november 1851 in Bergum. Volgt 30.
Kinderen van Binne en Hendrikje:
3 Auke Binnes Vriesema, geboren op woensdag 4 juni 1856 om 15:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1856. Auke is overleden op dinsdag 5 juni 1860 om 15:30 in Bergum, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1860.
4 Ybele Vriesema, geboren op donderdag 16 februari 1860 om 04:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1860. Ybele is overleden op zaterdag 24 november 1860 om 15:00 in Bergum, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1860.
5 Auke Binnes Vriesema, geboren op maandag 9 juni 1862 in Bergum. Volgt 31.
6 Ybele Vriesema, geboren op dinsdag 28 juni 1864 in Zwaagwesteinde. Volgt 35.
28 Popke Binnes Vriesema is geboren op zaterdag 10 maart 1849 om 18:00 in Bergum, zoon van Binne Popkes Vriesema (zie 27) en Trijntje Annes Keegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1849. Popke is overleden op zaterdag 6 juli 1940 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1940.
Beroep:
Tolpachter te Bergum / Herbergier te Zwaagwesteinde
Koopakte:
1884 Veenwouden, notaris L.W. van Kleffens
Betreft de verkoop van een perceel te Veenwouden, koopsom fl. 400
- Gentius Tigler Wybrandi te Veenwouden, verkoper
- Popke Binnes Vriesema te Zwaagwesteinde, koper
Popke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1870 in Dantumadeel met Trijntje Kornelis van der Schans, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 16 januari 1852 om 09:30 in Bergum, dochter van Kornelis Johannes van der Schans en Akke Ates de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1852. Trijntje is overleden in december 1942 in Leeuwarden, 90 jaar oud.
Kinderen van Popke en Trijntje:
1 Akke Popkes Vriesema, geboren op zondag 7 juli 1872 in Bergum. Volgt 29.
2 Kornelis Vriesema, geboren op zondag 24 oktober 1875 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1875.
Beroep:
Ambt. ter Prov. Griffie van Friesland (08-07-1899 bevorderd tot eerste klerk)
29 Akke Popkes Vriesema is geboren op zondag 7 juli 1872 om 15:00 in Bergum, dochter van Popke Binnes Vriesema (zie 28) en Trijntje Kornelis van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1872. Akke ging in ondertrouw, 33 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1905 in Leeuwarden met P. van der Neut, 35 of 36 jaar oud. P. is geboren in 1869.
30 Antje Binnes Vriesema is geboren op maandag 17 november 1851 om 21:30 in Bergum, dochter van Binne Popkes Vriesema (zie 27) en Trijntje Annes Keegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1851. Antje is overleden op dinsdag 11 september 1877 in Dantumadeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1877. Antje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1871 in Dantumadeel met Wybe Baukes Postma, 22 jaar oud. Wybe is geboren op woensdag 7 februari 1849 in Zwaagwesteinde, zoon van Bauke Haayes Postma en Antje Sikkes Bijma. Wybe is overleden op dinsdag 25 augustus 1896 in Dantumadeel, 47 jaar oud. Wybe trouwde later op woensdag 28 augustus 1878 in Dantumadeel met Aaltje Jans Tuinstra (1850-1892).
Kinderen van Antje en Wybe:
1 Bauke Postma, geboren op donderdag 9 november 1871 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1871. Bauke is overleden op dinsdag 3 juli 1894 in Dantumadeel, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1894.
2 Binne Postma, geboren op maandag 14 oktober 1872 in Zwaagwesteinde. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1872. Binne is overleden op woensdag 6 maart 1901 in Dantumadeel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1901.
3 Trijntje Postma, geboren op zondag 3 mei 1874 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1874. Trijntje is overleden op vrijdag 3 juli 1874 in Dantumadeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1874.
abvriesema_25_jarig_huwelijk.jpg
3 ABVriesema 25 jarig huwelijk
31 Auke Binnes Vriesema (afb. 3) is geboren op maandag 9 juni 1862 om 00:30 in Bergum, zoon van Binne Popkes Vriesema (zie 27) en Hendrikje Aukes van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1862. Auke is overleden op woensdag 8 augustus 1917 om 23:00 in Suawoude, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1917.
Beroep:
arbeider / veehouder
Auke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Tietjerksteradeel met Antje Sjieuwes Snoek, 22 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 10 november 1868 om 10:00 in Tietjerk, dochter van Sjieuwe Pieters Snoek en Eelkje Halbes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1868. Antje is overleden op woensdag 15 april 1959 in Warga, 90 jaar oud.
Kinderen van Auke en Antje:
1 Binne Vriesema, geboren op dinsdag 23 februari 1892 in Tietjerk. Volgt 32.
2 Sjieuwe Aukes Vriesema, geboren op dinsdag 9 mei 1893 in Oenkerk. Volgt 33.
32 Binne Vriesema is geboren op dinsdag 23 februari 1892 om 15:00 in Tietjerk, zoon van Auke Binnes Vriesema (zie 31) en Antje Sjieuwes Snoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1892. Binne is overleden op maandag 28 maart 1960 in Warga, 68 jaar oud. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
Wethouder Idaarderadeel (Daarvoor Gemeenteraadslid)
Functies:
bestuurder waterschap
Voorzitter Groene Kruis
Binne trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1920 in Tietjerksteradeel met Romkje Jepma, 23 jaar oud. Romkje is geboren op zondag 27 december 1896 om 13:30 in Engelum, dochter van Klaas Gerrits Jepma en Trijntje Teakes Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1896. Romkje is overleden op dinsdag 11 juni 1985, 88 jaar oud. Zij is begraven in Warga.
33 Sjieuwe Aukes Vriesema is geboren op dinsdag 9 mei 1893 om 03:00 in Oenkerk, zoon van Auke Binnes Vriesema (zie 31) en Antje Sjieuwes Snoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1893. Sjieuwe is overleden op maandag 23 mei 1949 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Hij is begraven in Grouw.
Beroep:
boer
Koopakte:
1920 Gorredijk, notaris J.F. Houwing
Betreft de koop van een boerderij met land te Goingahuizen, koopsom fl. 25.276
- Sjieuwe Aukes Vriesema te Warga, koper
Loteling:
vanaf 1913     Bij Kon. besluit is vrijstelling bij de militie verleend.
IX de Infanterie-brigade
Sjieuwe trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1920 in Tietjerksteradeel met Hinke Wartena, 21 jaar oud. Hinke is geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Wartena, dochter van Wieger Wartena en Yke Venema. Hinke is overleden op zaterdag 13 oktober 1979 in Grouw, 80 jaar oud. Zij is begraven in Grouw.
Kinderen van Sjieuwe en Hinke:
1 Antje Vriesema, geboren op woensdag 9 februari 1921 in Domwier. Volgt 34.
2 Wieger Vriesema, geboren op zondag 9 november 1924 in Goëngahuizen. Wieger is overleden op woensdag 18 augustus 1993 in Grou, 68 jaar oud.
34 Antje Vriesema is geboren op woensdag 9 februari 1921 in Domwier, dochter van Sjieuwe Aukes Vriesema (zie 33) en Hinke Wartena. Antje is overleden op zondag 19 juli 1998, 77 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 12 april 1940 met Wietse Huisman, 21 jaar oud. Wietse is geboren op zondag 16 juni 1918 in Tietjerk. Wietse is overleden op donderdag 10 februari 2005, 86 jaar oud.
35 Ybele Vriesema is geboren op dinsdag 28 juni 1864 in Zwaagwesteinde, zoon van Binne Popkes Vriesema (zie 27) en Hendrikje Aukes van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1864. Ybele is overleden op vrijdag 26 juni 1931 om 22:30 in Goutum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1931.
Beroep:
arbeider
Ybele trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1888 in Tietjerksteradeel met Rinske Terpstra, 24 jaar oud. Rinske is geboren op woensdag 4 november 1863 in Wartena, dochter van Jan Eesges Terpstra en Froukje Gjalts van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1863. Rinske is overleden op dinsdag 7 maart 1933 in Veenwouden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1933.
Kinderen van Ybele en Rinske:
1 Froukje Vriesema, geboren op donderdag 2 mei 1889 in Rijperkerk. Volgt 36.
2 Hendrikje Vriesema, geboren op zondag 20 september 1891 in Rijperkerk. Volgt 37.
3 Jan Vriesema, geboren op zaterdag 18 april 1896 in Rijperkerk. Volgt 38.
36 Froukje Vriesema is geboren op donderdag 2 mei 1889 om 04:00 in Rijperkerk, dochter van Ybele Vriesema (zie 35) en Rinske Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1889. Froukje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10 mei 1916 in Leeuwarderadeel met Johannes van der Meulen, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 april 1916 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren op vrijdag 2 december 1887 om 19:00 in Lekkum, zoon van Age van der Meulen en Trientje Hummel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1887.
Beroep:
Timmerman
Kind van Froukje en Johannes:
1 Rinske Meulen, geboren op maandag 12 februari 1917 in Leeuwarden. Rinske is overleden op dinsdag 27 februari 1917 om 07:00 in Leeuwarden, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1917.
37 Hendrikje Vriesema is geboren op zondag 20 september 1891 om 08:00 in Rijperkerk, dochter van Ybele Vriesema (zie 35) en Rinske Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1891. Hendrikje is overleden op maandag 3 april 1939 om 01:30 in Goutum, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1939. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 mei 1917 in Leeuwarderadeel met Enne Twijnstra, 27 jaar oud, nadat zij in april 1917 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Enne is geboren op zondag 27 april 1890 om 16:00 in Goutum, zoon van Sjirk Twijnstra en Houkje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1890. Enne is overleden op zaterdag 18 juli 1953 in Goutum, 63 jaar oud.
Beroep:
Rijwielhandelaar
38 Jan Vriesema is geboren op zaterdag 18 april 1896 om 15:30 in Rijperkerk, zoon van Ybele Vriesema (zie 35) en Rinske Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1896. Jan is overleden op zondag 12 januari 1947 in Heerenveen, 50 jaar oud. Hij is begraven in Terband, kerk. Jan trouwde met Betje Bos. Betje is geboren op zondag 29 januari 1899, dochter van Klaas Bos en Hendrikje Stellingsma. Betje is overleden op donderdag 23 januari 1975 in Heerenveen, 75 jaar oud. Zij is begraven in Terband, kerk.
39 Geeltje Popkes Vriesema is geboren op donderdag 31 januari 1828 om 23:30 in Bergum, dochter van Popke Binnes Vriesema (zie 11) en Houkje Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1828. Geeltje is overleden op zondag 21 februari 1909 om 09:00 in Bergum, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1909. Geeltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 april 1850 in Tietjerksteradeel met Pieter Dirks Jager, 24 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 23 juli 1825 om 14:00 in Bergum, zoon van Dirk Jager en Sibbeltje Fortuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1825. Pieter is overleden op donderdag 19 september 1895 om 08:00 in Amersfoort, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1895.
Beroep:
bakker / voerman
Kinderen van Geeltje en Pieter:
1 Sibbeltje Pieters Jager, geboren op zaterdag 21 september 1850 om 19:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1850. Sibbeltje is overleden op zaterdag 30 juli 1892 om 15:00 in Leeuwarden, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1892.
Adres:
Leeuwarden in het stadsziekenhuis (Overleden)
2 Houkje Pieters Jager, geboren op donderdag 3 juni 1852 om 12:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1852.
3 Dirk Pieters Jager, geboren op maandag 7 september 1857 om 20:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1857. Dirk is overleden op maandag 3 maart 1862 om 16:00 in Bergum, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1862.
4 Popke Pieters Jager, geboren op woensdag 15 februari 1860 om 23:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1860.
5 Dirk Pieters Jager, geboren op donderdag 16 oktober 1862 om 02:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1862.
Beroep:
Koetsier
6 Minnert Pieters Jager, geboren op zaterdag 6 oktober 1866 om 10:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1866.
Beroep:
Koetsier / bootwerker
40 Hendrik Binnes Vriesema is geboren op dinsdag 9 december 1783 in Bergum, zoon van Binne Popkes Vriesema (zie 10) en Geeltje Hendriks Brouwer. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1784 in Bergum. Hendrik is overleden op woensdag 4 maart 1829 in Olterterp, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1829.
Notitie bij Hendrik: Zijn 15 jaar jongere vrouwtje was dienstmeid in Bergum. Zijn familie vond dat natuurlijk ver beneden zijn stand en onterfde hem, zodat hij niet meer in de landerijen kon meedelen. Nu ontstaat uiteraard de arme Vriesema-tak (laten we maar zeggen “de keuterboertjes”). In de overlijdensakte van Hendrik staat dat het huis waar hij overleed in Olterterp ongenummerd was. Dat betekende dat men in een plaggenhut woonde op de heide, of in een zeer bouwvallig onderkomen.
Beroep:
Boerenzoon / boer te bergum / arbeider
Boelgoed:
1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 884
- Hendrik Binnes Vriezema te Kortehemmen, verkoper
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1817 in Tietjerksteradeel met Martzen Remmelts de Bosch, 19 jaar oud. Martzen is geboren op maandag 19 februari 1798 in Beetsterzwaag, dochter van Remmelt Hendriks de Bosch en Rinske Jans Harma. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1798 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Martzen is overleden op woensdag 15 januari 1834 in Opeinde, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1834.
Kinderen van Hendrik en Martzen:
1 Geeltje Hendriks Vriesema, geboren op vrijdag 17 april 1818 om 12:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1818.
2 Remmelt Hendriks Vriesema, geboren op zaterdag 18 december 1819 in Bergum. Volgt 41.
3 Rinskje Hendriks Vriesema, geboren op zaterdag 8 september 1821 in Kortehemmen. Volgt 63.
4 Aaltje Hendriks Vriesema, geboren op dinsdag 15 april 1823 in Kortehemmen. Volgt 64.
5 Binne Hendriks Vriesema, geboren op woensdag 15 september 1824 in Boornbergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1824. Binne is overleden op maandag 18 januari 1830 om 22:00 in Oostermeer, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1830.
Adres:
Oostermeer N° 171 (Overleden)
6 Froukjen Hendriks Friesema, geboren op donderdag 2 augustus 1827 in Olterterp. Volgt 65.
41 Remmelt Hendriks Vriesema is geboren op zaterdag 18 december 1819 om 18:00 in Bergum, zoon van Hendrik Binnes Vriesema (zie 40) en Martzen Remmelts de Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1819. Remmelt is overleden op maandag 15 juni 1908 om 23:00 in Oudehaske, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1908.
Beroep:
Koopman / Winkelier te Oostermeer aan de E.M. Bijmastraat 39 (1860 - 1889)
Koopakte:
1905 Bergum, notaris W. v.d. Meer
Betreft de verkoop van een huis en erf te Oostermeer, koopsom fl. 1000
- Remmelt Hendriks Vriesema te Oostermeer, verkoper; en anderen
- Jouke Gooitzens Eenling te Oostermeer, koper
Remmelt trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1850 in Tietjerksteradeel met Janke Johannes Kramer, 23 jaar oud. Janke is geboren op dinsdag 3 oktober 1826 om 22:00 in Oostermeer, dochter van Johannes Harmens Kramer en Aaltje Jacobs Veringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1826. Janke is overleden op zaterdag 2 februari 1889 om 17:00 in Oostermeer, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1889.
Kinderen van Remmelt en Janke:
1 Hendrik Remmelts Vriesema, geboren op zondag 6 april 1851 in Oostermeer. Volgt 42.
2 Aaltje Remmelts Vriesema, geboren op donderdag 11 mei 1854 in Oostermeer. Volgt 57.
3 Siette Remmelts Vriesema, geboren op vrijdag 19 juni 1857 om 06:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1857. Siette is overleden op maandag 2 april 1883 om 07:00 in Oostermeer, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1883.
Beroep:
Koopman
4 Martje Remmelts Vriesema, geboren op maandag 30 januari 1860 in Oostermeer. Volgt 58.
5 Jacob Remmelts Vriesema, geboren op zondag 18 januari 1863 in Oostermer. Volgt 59.
6 Johannes Remmelts Vriesema, geboren op woensdag 23 mei 1866 in Oostermeer. Volgt 60.
42 Hendrik Remmelts Vriesema is geboren op zondag 6 april 1851 om 07:30 in Oostermeer, zoon van Remmelt Hendriks Vriesema (zie 41) en Janke Johannes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 april 1851. Hendrik is overleden op woensdag 16 januari 1924 om 10:00 in Rottevalle, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1924.
Notitie bij Hendrik: Bijzonderheden: Hendrik was een man met humor. Zijn bijnaam was Hendrik Vergémie. Hij speelde accordeon. Dat het voor de Vriesema’s een armoedige tijd was blijkt uit het volgende: Aaltje werd op een dag toen Hendrik een oude dienstkameraad op bezoek kreeg, en zij er ruig en vies uit zag, door haar man weggestuurd met de woorden: Och mens ga jij maar achter het huis aan het werk!
Beroep:
Boer aan de Langewyk bij Rottevalle (landbouw)
Koopakte:
1886 Augustinusga, notaris J.H. Sickler
Betreft de verkoop van een stuk bouwland te Rottevalle, koopsom fl. 250
- Grietje Joukes van Slooten te Rottevalle, verkoper
- Hendrik Remmelts Vriezema te Rottevalle, koper
1879 Buitenpost, notaris Chr. Houdijn Beekhuis
Betreft de verkoop van een plek bouwland te Rottevalle, koopsom fl. 500
- Halbe Johannes Claus te Rottevalle, Achtkarspelen, verkoper
- Hendrik Remmelts Vriezema te Oostermeer, koper
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Tietjerksteradeel met Aaltje Halbes Claus, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op zaterdag 14 augustus 1852 om 10:00 in Rottevalle, dochter van Halbe Johannes Claus en Frijke Hielkes Merkus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1852. Aaltje is overleden op zondag 26 april 1931 om 08:45 in Oostermeer, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 april 1931. Zij is begraven op donderdag 30 april 1931 in Oostermeer.
Boelgoed:
1924 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
- Aaltje Halbes Claus te Rottevalle, weduwe van Hendrik Vriesema, comparant
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Remmelt Vriesema, geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Rottevalle. Volgt 43.
2 Hielke Hendriks Vriesema, geboren op vrijdag 22 december 1882 in Rottevalle. Volgt 46.
3 Frijke Vriesema, geboren op dinsdag 17 februari 1885 in Rottevalle. Volgt 50.
4 Siette Hendriks Vriesema, geboren op zaterdag 12 mei 1888 in Rottevalle. Volgt 51.
5 Janke Vriesema, geboren op dinsdag 20 oktober 1891 in Rottevalle. Volgt 56.
remmelt_pietertje_pf.jpg remmelt_pietertje_gezin.jpg remmelt_pietertje_hj.jpg
4 Remmelt-Pietertje
5 Remmelt & Pietertje gezin
Van links naar rechtsachter:
Hielke, Hendrik, Bontsje,Klaas en Mindert.
Voor Pieter, Pake Sietske Beppe en Aaltje
De kleine Siete staat vooraan.
6 Remmelt-Pietertje HJ
43 Remmelt Vriesema (afb. 4 t/m 6) is geboren op zaterdag 5 juni 1880 om 07:00 in Rottevalle, zoon van Hendrik Remmelts Vriesema (zie 42) en Aaltje Halbes Claus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1880. Remmelt is overleden op zaterdag 23 maart 1963 in Glanerbrug, 82 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug.
Notitie bij Remmelt: Bijzonderheid: Remmelt was een eersteklas humorist. Toen hij eens een huurhuisje uitzocht en de eigenaar daarvan hem vroeg hoeveel kinderen hij had, zei hij: Twee stuks. Dat vond de huurbaas goed en ze konden het pand gaan bewonen. Maar Remmelt kwam met 8 kinderen. Och man, zei hij tegen de huurbaas, als je gaat verhuizen kom je van alles tegen, dus ook nog 6 kinderen.
Beroep:
Manusje van alles en later textielarbeider in Twente
Koopakte:
1912 Drachten, notaris J. F. de Jong Posthumus
Betreft de verkoop van een perceel heide te Surhuisterveen, koopsom fl. 343
- Willem Tjallings Bos te Harkema Opeinde, verkoper
- Remmelt Vriesema te Surhuisterveen, koper
Remmelt trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 30 november 1907 in Achtkarspelen met Pietertje Pool, 22 jaar oud. Pietertje is geboren op woensdag 25 maart 1885 in Drachten, dochter van Klaas Minderts Pool en Bontje Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1885. Pietertje is overleden op vrijdag 9 juni 1967, 82 jaar oud. Zij is begraven in Glanerbrug.
Kinderen van Remmelt en Pietertje:
1 Hendrik Vriesema, geboren op woensdag 16 oktober 1912. Volgt 44.
2 Klaas Vriesema, geboren op vrijdag 3 april 1914. Volgt 45.
3 Hielke Vriesema, geboren op zaterdag 1 januari 1916. Hielke is overleden op maandag 27 oktober 1975, 59 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug.
4 Aaltje Vriesema, geboren in 1920 in Heerenveen. Aaltje is overleden op vrijdag 17 mei 1940 in Harderwijk, 19 of 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1940.
Beroep:
fabrieksarbeidster
44 Hendrik Vriesema is geboren op woensdag 16 oktober 1912, zoon van Remmelt Vriesema (zie 43) en Pietertje Pool. Hendrik is overleden op donderdag 19 november 1981, 69 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug. Hendrik trouwde met Grietje Munneke. Grietje is geboren op vrijdag 21 december 1917. Grietje is overleden op dinsdag 5 februari 2008, 90 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11 februari 2008 in Glanerbrug.
45 Klaas Vriesema is geboren op vrijdag 3 april 1914, zoon van Remmelt Vriesema (zie 43) en Pietertje Pool. Klaas is overleden op vrijdag 12 februari 1993, 78 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 4 april 1940 met Louisa Amalia Bruinewoud, 24 jaar oud. Louisa is geboren op vrijdag 19 november 1915 in Lonneker, dochter van Pieter Bruinewoud en Jacobje Johanna ten Hoor. Louisa is overleden op dinsdag 4 oktober 1983 in Glanerbrug, 67 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 oktober 1983 in Glanerbrug.
h._viesema.jpg hielke_h_vriezema.jpg
7 H. Viesema
8 Hielke H Vriezema
46 Hielke Hendriks Vriesema (afb. 7 en 8) is geboren op vrijdag 22 december 1882 om 11:00 in Rottevalle, zoon van Hendrik Remmelts Vriesema (zie 42) en Aaltje Halbes Claus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1882. Hielke is overleden op donderdag 4 januari 1962, 79 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle.
Beroep:
arbeider
Hielke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Achtkarspelen met Jitsche Wygers Veenstra (afb. 7 en 8), 27 jaar oud. Jitsche is geboren op maandag 12 april 1880 in Oostermeer, dochter van Wieger Jacobs Veenstra en Gepke Tammes van Dam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1880. Jitsche is overleden op donderdag 3 januari 1957, 76 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle.
Kinderen van Hielke en Jitsche:
1 Gepke Vriezema, geboren op dinsdag 10 maart 1908. Gepke is overleden op zondag 23 augustus 1992 in Drachten, 84 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle algemeen.
Notitie bij Gepke: geboren plm 1908
2 Aaltje Vriezema, geboren op donderdag 7 april 1910. Volgt 47.
3 Hendrik Vriesema, geboren in juli 1914 in Surhuisterveen. Hendrik is overleden op vrijdag 27 november 1914 om 04:00 in Surhuisterveen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1914.
4 Frijke Vriezema, geboren op woensdag 29 september 1915. Volgt 48.
h_vriesema_usa_1978.jpg
9 H-Vriesema USA 1978
5 Hendrik Vriezema (afb. 9), geboren op vrijdag 22 maart 1918 in Boelenslaan. Hendrik is overleden op maandag 5 juni 2006 in Hamilton, CAN, 88 jaar oud.
6 Wieger Vriesema, geboren op vrijdag 25 februari 1921 in Boelenslaan, Achtkarspelen. Volgt 49.
47 Aaltje Vriezema is geboren op donderdag 7 april 1910, dochter van Hielke Hendriks Vriesema (zie 46) en Jitsche Wygers Veenstra. Aaltje is overleden op woensdag 4 april 1990, 79 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle algemeen. Aaltje trouwde met Jannes van Wijk. Jannes is geboren op zondag 3 april 1910. Jannes is overleden op zondag 13 juni 1993, 83 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle algemeen.
48 Frijke Vriezema is geboren op woensdag 29 september 1915, dochter van Hielke Hendriks Vriesema (zie 46) en Jitsche Wygers Veenstra. Frijke is overleden op vrijdag 18 september 1998, 82 jaar oud. Zij is begraven in Haren Eshof deel 1. Frijke trouwde met Bouko Berends. Bouko is geboren op zondag 5 augustus 1917. Bouko is overleden op woensdag 5 maart 1952, 34 jaar oud. Hij is begraven in Haren Eshof deel 1.
w_vriesema.jpg w_vriezema___a_veenstra.jpg trouwkaart_w_vriesema.jpg a_veenstra.jpg
10 W-Vriesema
11 W-Vriesema & A-Veenstra
12 Trouwkaart W-Vriesema
13 A-Veenstra
49 Wieger Vriesema (afb. 10 t/m 12) is geboren op vrijdag 25 februari 1921 in Boelenslaan, Achtkarspelen, zoon van Hielke Hendriks Vriesema (zie 46) en Jitsche Wygers Veenstra. Wieger is overleden op woensdag 7 september 2005 in Drachten, 84 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle.
Religie:
gereformeerd
Wieger trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 mei 1944 met Antje Veenstra (afb. 13, 11 en 12), 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 11 mei 1944 in Rottevalle. Antje is geboren op vrijdag 1 oktober 1920 in Achtkarspelen, dochter van Jacob Sierd Veenstra en Grietje van der Velde. Antje is overleden op maandag 7 maart 2005 in Drachten, 84 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle.
Religie:
gereformeerd
50 Frijke Vriesema is geboren op dinsdag 17 februari 1885 om 06:00 in Rottevalle, dochter van Hendrik Remmelts Vriesema (zie 42) en Aaltje Halbes Claus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 februari 1885. Frijke is overleden op zondag 17 mei 1970 in Buitenpost, 85 jaar oud. Zij is begraven in Oostermeer. Frijke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1909 in Tietjerksteradeel met Marten Ketelaar, 25 jaar oud. Marten is geboren op zondag 26 augustus 1883 in Leeuwarden, zoon van Teake Alberts Ketelaar en Jantje Martens Ede. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1883. Marten is overleden op zaterdag 18 juli 1970 in Buitenpost, 86 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer.
siette_vriesema_op_de_fiets_in_harkema.jpg gezinsfoto_siette_en_hiltje_in_1936.jpg
14 Siette Vriesema op de fiets in Harkema
15 Gezinsfoto Siette en Hiltje in 1936
51 Siette Hendriks Vriesema (afb. 14 en 15) is geboren op zaterdag 12 mei 1888 om 17:00 in Rottevalle, zoon van Hendrik Remmelts Vriesema (zie 42) en Aaltje Halbes Claus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1888. Siette is overleden op vrijdag 22 maart 1968 in Oostermeer, 79 jaar oud. Hij is begraven in Harkema.
Notitie bij Siette: Bijzonderheid: Hij was eigenlijk een te harde werker. Hij hield niet van grapjes, vertier en gekheid. Geld uitgeven was ook niet zijn sterkste punt. In 1936 wilde zijn vrouw Hiltje graag met het hele gezin op de foto, maar dan moesten ze naar de fotograaf in Drachten. Ook al leek het hem niets….., Hiltje kreeg het toch voor elkaar. Toen enkele weken later de jongste dochter Jitske overleed, vond hij het prachtig dat ze toch nog op de foto was gekomen.
Beroep:
boer in Harkema
Koopakte:
1911 Augustinusga, notaris A.M. Harterink.
Betreft de verkoop van een huis, erf en enig land te Surhuisterveen, koopsom
fl. 1175
- Jisk Jochems de Vries te Surhuisterveen, verkoper; en anderen
- Siete Hendriks Vriesema te Rottevalle, koper
1922 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Betreft de verkoop van greidland te Boelenslaan, koopsom fl. 600
- Siete Hendriks Vriesema te Surhuisterveen, verkoper
- Marten van der Meer te Surhuisterveen, koper
1921 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Betreft de koop van greide te Surhuizum, koopsom fl. 655
- Siette Hendriks Vriezema te Surhuisterveen, koper
Siette:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Achtkarspelen met Hiltje Veenstra (afb. 15), 24 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 10 oktober 1887 in Oostermeer, dochter van Wieger Jacobs Veenstra en Gepke Tammes van Dam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1887. Hiltje is overleden op donderdag 2 februari 1956 in Harkema, 68 jaar oud. Zij is begraven in Harkema.
(2) trouwde, 67 of 68 jaar oud, in 1957 met Hiltje Jans van Houten, 63 of 64 jaar oud. Hiltje is geboren op woensdag 15 juni 1892 in Nijega, Smallingerland, dochter van Jan Hendriks van Houten en Geeske Jacobus de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1892. Hiltje is overleden op woensdag 8 januari 1969 in Oostermeer, 76 jaar oud. Zij is begraven in Oostermeer. Hiltje is weduwe van Remkes Wijnstra (1888-1944), met wie zij trouwde op vrijdag 19 mei 1916 in Smallingerland.
Kinderen van Siette en Hiltje (1):
1 Hendrik Vriesema, geboren op zondag 19 januari 1913. Volgt 52.
2 Gepke Vriesema, geboren op maandag 14 december 1914. Volgt 53.
3 Aaltje Vriesema, geboren op donderdag 7 december 1916. Volgt 54.
4 Frijke Vriesema, geboren op zondag 8 januari 1922. Volgt 55.
5 Ad Vriesema, geboren op woensdag 15 oktober 1924. Ad is overleden op donderdag 17 juli 1997, 72 jaar oud.
6 Jitske Vriesema, geboren op woensdag 2 oktober 1929. Jitske is overleden op maandag 22 juni 1936 om 12:00 in Harkema Opeinde, 6 jaar oud (oorzaak: Omgekomen door een verkeersongeval, overreden door een aanhanger met hooi.). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1936.
52 Hendrik Vriesema is geboren op zondag 19 januari 1913, zoon van Siette Hendriks Vriesema (zie 51) en Hiltje Veenstra. Hendrik is overleden op donderdag 1 juli 1993 in Drachten, 80 jaar oud. Hij is begraven in Harkema.
Vrijwillige Landstorm:
Voor examen voorgeoefendheid geslaagd in Surhuisterveen 1932
Hendrik trouwde met Tijke Storm. Tijke is geboren op zaterdag 2 januari 1915. Tijke is overleden op vrijdag 10 oktober 2003, 88 jaar oud. Zij is begraven in Harkema.
53 Gepke Vriesema is geboren op maandag 14 december 1914, dochter van Siette Hendriks Vriesema (zie 51) en Hiltje Veenstra. Gepke is overleden op zaterdag 16 juni 2001 in Surhuisterveen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Harkema. Gepke trouwde met Gosse Dam. Gosse is geboren op zondag 29 mei 1910. Gosse is overleden op donderdag 25 oktober 1979, 69 jaar oud. Hij is begraven in Harkema.
Beroep:
Timmerman te Harkema
54 Aaltje Vriesema is geboren op donderdag 7 december 1916, dochter van Siette Hendriks Vriesema (zie 51) en Hiltje Veenstra. Aaltje is overleden op maandag 17 januari 1994, 77 jaar oud. Zij is begraven in Drogeham. Aaltje trouwde met Hielke Merkus. Hielke is geboren op donderdag 7 december 1916. Hielke is overleden op maandag 17 januari 1994, 77 jaar oud. Hij is begraven in Drogeham.
55 Frijke Vriesema is geboren op zondag 8 januari 1922, dochter van Siette Hendriks Vriesema (zie 51) en Hiltje Veenstra. Frijke is overleden op woensdag 25 september 2002, 80 jaar oud. Zij is begraven in Surhuisterveen. Frijke trouwde met Hendrik Land. Hendrik is geboren op zondag 26 oktober 1919. Hendrik is overleden op vrijdag 7 juli 1978, 58 jaar oud. Hij is begraven in Surhuisterveen.
Beroep:
boer
56 Janke Vriesema is geboren op dinsdag 20 oktober 1891 om 03:00 in Rottevalle, dochter van Hendrik Remmelts Vriesema (zie 42) en Aaltje Halbes Claus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1891. Janke is overleden op woensdag 17 juli 1974 in Harkema Opeinde, 82 jaar oud. Zij is begraven in Harkema. Janke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1916 in Achtkarspelen met Klaas Johannes Douwes, 26 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 3 november 1889 in Oostermeer, zoon van Johannes Mattheüs Douwes en Trijntje Bouwes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1889. Klaas is overleden op dinsdag 10 februari 1981 in Buitenpost, 91 jaar oud. Hij is begraven in Harkema.
Kind van Janke en Klaas:
1 Matheüs Douwes, geboren op woensdag 19 januari 1927 in Surhuizum. Matheüs is overleden op dinsdag 27 augustus 2002 in Harkema, 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 31 augustus 2002 in Harkema.
Beroep:
expediteur, transportondernemer.
57 Aaltje Remmelts Vriesema is geboren op donderdag 11 mei 1854 om 08:00 in Oostermeer, dochter van Remmelt Hendriks Vriesema (zie 41) en Janke Johannes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1854. Aaltje is overleden op zaterdag 8 juni 1918 om 08:00 in Harlingen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1918. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1877 in Tietjerksteradeel met Sape Wobbes van der Woude, 21 jaar oud. Sape is geboren op dinsdag 22 mei 1855 om 22:30 in Oostermeer, zoon van Wobbe Jochums van der Woude en Joukje Symens Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1855. Sape is overleden op donderdag 6 september 1923 om 16:00 in Harlingen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1923.
Beroep:
Schipper
Kinderen van Aaltje en Sape:
1 Wobbe Sapes van der Woude, geboren op zondag 13 januari 1878 om 07:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1878. Wobbe is overleden op vrijdag 15 februari 1878 om 05:30 in Oostermeer, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1878.
2 Wobbe Sabes van der Woude, geboren op woensdag 18 december 1878 om 04:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1878. Wobbe is overleden op zaterdag 2 april 1938 om 12:15 in Harlingen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1938. Hij is begraven in Harlingen.
Beroep:
Schipper / cafehouder
3 Janke Sapes van der Woude, geboren op zondag 18 december 1881 om 08:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1881. Janke is overleden op vrijdag 20 februari 1885 om 02:00 in Grootegast, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1885.
4 Remmelt Sapes van der Woude, geboren op donderdag 12 november 1885 om 07:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1885. Remmelt is overleden in 1951, 64 of 65 jaar oud.
Beroep:
bootwerker
5 Symen Sapes van der Woude, geboren op zaterdag 15 oktober 1887 om 06:00 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1887.
6 Janke Sapes van der Woude, geboren op maandag 9 april 1894 in Terwispel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1894.
58 Martje Remmelts Vriesema is geboren op maandag 30 januari 1860 om 03:00 in Oostermeer, dochter van Remmelt Hendriks Vriesema (zie 41) en Janke Johannes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1860. Martje is overleden op dinsdag 11 februari 1941 in Haren, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1941. Zij is begraven in Groningen, Z begraafplaats. Martje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1883 in Achtkarspelen met Bouwe Harms Bos, 25 jaar oud. Bouwe is geboren op zaterdag 13 februari 1858 om 04:00 in Kooten, zoon van Harm Pieters Bos en Jitske Wiebrens Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1858. Bouwe is overleden op zaterdag 6 mei 1922 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1922.
Beroep:
Timmerman
Kinderen van Martje en Bouwe:
1 Janke Wilhelmina Bos, geboren op maandag 21 januari 1884 om 10:00 in Surhuizum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1884. Janke is overleden op woensdag 6 april 1960 in Rotterdam, 76 jaar oud.
2 Harm Bos, geboren op dinsdag 17 maart 1885 om 12:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1885.
Beroep:
Trambestuurder
3 Remmelt Bos, geboren op vrijdag 11 november 1887 om 10:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1887. Remmelt is overleden op zaterdag 19 november 1887 om 05:00 in Surhuisterveen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1887.
4 Remmelt Bos, geboren op dinsdag 2 april 1889 om 11:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1889.
Beroep:
Timmerman
5 Pieter Bos, geboren op maandag 17 augustus 1891 om 09:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1891. Pieter is overleden op vrijdag 9 november 1945 in Groningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1945.
Beroep:
Timmerman
6 Hendrik Bos, geboren op dinsdag 28 maart 1893 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1893.
7 Wiebren Bos, geboren op woensdag 2 juni 1897 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1897.
Beroep:
Drukker
59 Jacob Remmelts Vriesema is geboren op zondag 18 januari 1863 om 13:00 in Oostermer, zoon van Remmelt Hendriks Vriesema (zie 41) en Janke Johannes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1863.
Adres:
1900 Grand Rapids, Kent, Michigan, USA
Jacob trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1894 met NN NN.
60 Johannes Remmelts Vriesema is geboren op woensdag 23 mei 1866 om 15:00 in Oostermeer, zoon van Remmelt Hendriks Vriesema (zie 41) en Janke Johannes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1866. Johannes is overleden op donderdag 7 januari 1926 om 13:00 in Oudehaske, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1926.
Beroep:
Koopman / arbeider
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1889 in Haskerland met Jaike Jelles Veltman, 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 25 juli 1889 in Oostermeer / Oudehaske in ondertrouw zijn gegaan. Jaike is geboren op dinsdag 19 januari 1864 om 06:00 in Rijperkerk, dochter van Jelle Hendriks Veltman en Taetske Jans Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1864. Jaike is overleden in > 00-00-1926.
Beroep:
tot 01-01-1933     Gemeentevroedvrouw te Oudehaske (Eervol ontslag door de gemeente)
Kinderen van Johannes en Jaike:
1 Reinoud Vriesema, geboren op maandag 5 mei 1890 in Oudehaske. Volgt 61.
2 Teatske Vriesema, geboren op maandag 10 april 1893 om 21:00 in Oudehaske. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1893. Teatske is overleden op dinsdag 29 augustus 1893 in Oudehaske, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1893.
3 Teatske Vriesema, geboren op maandag 2 maart 1896 om 06:00 in Nijehaske. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1896. Teatske is overleden op dinsdag 1 juni 1897 om 08:00 in Nijehaske, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1897.
4 Hendrik Vriesema, geboren op woensdag 12 mei 1897 in Nijehaske. Volgt 62.
61 Reinoud Vriesema is geboren op maandag 5 mei 1890 om 01:00 in Oudehaske, zoon van Johannes Remmelts Vriesema (zie 60) en Jaike Jelles Veltman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1890.
Beroep:
marechaussee
Reinoud trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 september 1920 in Hoogeveen met Antje Harkes, 32 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 17 december 1887 in Opsterland, dochter van Lolke Brants Harkes en Trijntje Douwes Minkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1887.
62 Hendrik Vriesema is geboren op woensdag 12 mei 1897 om 06:00 in Nijehaske, zoon van Johannes Remmelts Vriesema (zie 60) en Jaike Jelles Veltman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1897.
Beroep:
Agent van Politie te Sneek
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 juni 1921 in Haskerland met Rinske Piek, 23 jaar oud. Rinske is geboren op donderdag 29 juli 1897 om 09:00 in Oudehaske, dochter van Jacob Jans Piek en Bontje Jans Bloemsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 juli 1897.
63 Rinskje Hendriks Vriesema is geboren op zaterdag 8 september 1821 in Kortehemmen, dochter van Hendrik Binnes Vriesema (zie 40) en Martzen Remmelts de Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1821. Rinskje is overleden op maandag 13 juni 1892 om 10:30 in Surhuisterveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1892. Rinskje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1846 in Achtkarspelen met Jan Jans Oedzes, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 10 januari 1819 in Noorder Drachten, zoon van Jan Jans Oedzes en Grietje Taedes van Manen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 januari 1819. Jan is overleden op dinsdag 11 maart 1902 om 15:00 in Surhuisterveen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1902.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Rinskje en Jan:
1 Hendrik Oedzes, geboren op maandag 31 juli 1843 om 00:30 in Rottevalle. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1843.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Opm.: Kind erkend en gewettigd bij huwelijk ouders d.d. 16 mei 1846
Hendrik is overleden op donderdag 7 oktober 1847 om 15:00 in Rottevalle, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1847.
2 Ype Jans Oedzes, geboren op woensdag 21 januari 1846 in Rottevalle. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1846.
Notitie bij de geboorte van Ype: Opm.: Kind erkend en gewettigd bij huwelijk ouders d.d. 16 mei 1846
Beroep:
Koopman
3 Rinskje Oedzes, geboren op donderdag 11 januari 1849 om 02:00 in Rottevalle. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1849. Rinskje is overleden op maandag 27 mei 1878 in Smallingerland, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1878.
4 Antje Oedzes, geboren op donderdag 19 februari 1852 om 06:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1852. Antje is overleden op donderdag 30 november 1854 om 17:30 in Surhuisterveen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1854.
5 Hendrik Oedzes, geboren op woensdag 1 november 1854 om 02:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1854. Hendrik is overleden op woensdag 14 november 1923 om 16:00 in Boelenslaan, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1923.
Beroep:
arbeider
6 Antje Oedzes, geboren op zaterdag 5 september 1857 om 16:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1857.
7 Aaltje Oedzes, geboren op zondag 16 oktober 1859 om 08:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1859.
8 Jantje Oedzes, geboren op dinsdag 20 mei 1862 om 06:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1862.
9 Remmelt Oedzes, geboren op donderdag 9 februari 1865 om 07:00 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1865. Remmelt is overleden op dinsdag 26 januari 1886 om 03:30 in ’s Gravenhage, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1886.
Beroep:
Grenadier
64 Aaltje Hendriks Vriesema is geboren op dinsdag 15 april 1823 in Kortehemmen, dochter van Hendrik Binnes Vriesema (zie 40) en Martzen Remmelts de Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1823. Aaltje is overleden op maandag 10 april 1865 om 09:00 in Twijzel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1865.
Beroep:
arbeidster
Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1849 in Achtkarspelen met Hendrik Louws Hopperus, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 9 september 1823 om 23:00 in Optwijzel, zoon van Louwe Hendriks Hopperus en Antje Alberts Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 september 1823. Hendrik is overleden op zondag 18 mei 1884 om 17:00 in Twijzel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1884. Hendrik trouwde later op zaterdag 5 oktober 1867 in Achtkarspelen met Rinskje Harkema (1837-1908).
Beroep:
arbeider
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Louw Hopperus, geboren op dinsdag 27 november 1849 om 06:00 in Optwijzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1849. Louw is overleden op woensdag 4 april 1860 om 12:00 in Twijzel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1860.
2 Hendrik Hopperus, geboren op maandag 17 mei 1852 om 04:00 in Twijzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1852. Hendrik is overleden op donderdag 18 januari 1894 om 20:00 in Twijzel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1894.
Beroep:
klompenmaker
3 Albert Hopperus, geboren op vrijdag 29 september 1854 om 04:30 in Twijzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1854.
Notitie bij de geboorte van Albert: Fedde Jans Bekius deed aangifte omdat de vader door ziekte verhinderd was om aangifte te doen.
Albert is overleden op zaterdag 26 januari 1907 om 22:00 in Twijzel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1907.
Beroep:
arbeider
4 Martsen Hopperus, geboren op maandag 27 april 1857 om 09:00 in Twijzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1857.
Beroep:
dienstbode
5 Hopperus, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 2 januari 1860 om 22:00 in Twijzel. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1860.
6 Antje Hopperus, geboren op maandag 10 juni 1861 om 08:00 in Twijzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1861.
Notitie bij overlijden van Antje: Is getrouwd op24-10-1900 in Rotterdam met Klaas Noorland (is geboren op 17-09-1850 in Nieuw Lekkerland (ZH))
Notitie bij Antje: Is verhuisd richting Rotterdam
7 Louwkje Hopperus, geboren op zaterdag 28 mei 1864 om 08:00 in Twijzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1864. Louwkje is overleden op donderdag 25 mei 1865 om 08:00 in Twijzel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1865.
65 Froukjen Hendriks Friesema is geboren op donderdag 2 augustus 1827 in Olterterp, dochter van Hendrik Binnes Vriesema (zie 40) en Martzen Remmelts de Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1827. Froukjen is overleden op zaterdag 15 februari 1902 in Oudega, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1902. Froukjen trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 september 1849 in Smallingerland met Alle Jelles Kroes, 29 jaar oud. Alle is geboren op dinsdag 11 april 1820 in Drachten, zoon van Jelle Jogchums Kroes en Sjoukjen Alles Roelofs. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1820. Alle is overleden op donderdag 31 oktober 1895 in Smallingerland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1895.
Kinderen van Froukjen en Alle:
1 Hendrik Kroes, geboren op woensdag 23 januari 1850 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1850. Hendrik is overleden op dinsdag 10 november 1885 in Smallingerland, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1885.
2 Jelle Kroes, geboren op maandag 6 december 1852 in Nijega. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1852. Jelle is overleden op zondag 4 juni 1899 in Smallingerland, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1899.
3 Remmelt Kroes, geboren op dinsdag 4 oktober 1859 in Nijega. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1859. Remmelt is overleden op dinsdag 4 april 1944, 84 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden kerk.
4 Sjoukjen Kroes, geboren op donderdag 24 oktober 1861 in Nijega. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1861. Sjoukjen is overleden op dinsdag 15 februari 1938 in Smallingerland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1938.
5 Martzen Kroes, geboren op zondag 13 maart 1864 in Nijega. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1864. Martzen is overleden op zondag 20 maart 1864 in Smallingerland, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1864.
6 Martzen Kroes, geboren op dinsdag 30 januari 1866 in Nijega. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1866. Martzen is overleden op woensdag 29 augustus 1900 in Smallingerland, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1900.
7 Jogchum Kroes, geboren op zondag 25 april 1869 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1869. Jogchum is overleden op maandag 19 mei 1890 in Smallingerland, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1890.
66 Froukjen Binnes Vriesema is geboren op zondag 12 april 1789 in Bergum, dochter van Binne Popkes Vriesema (zie 10) en Geeltje Hendriks Brouwer. Zij is gedoopt op zondag 24 mei 1789 in Bergum. Froukjen is overleden op maandag 15 februari 1869 om 17:00 in Bergum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1869. Froukjen trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1811 in Tietjerksteradeel met Tjeerd Feijes van Dijk, 24 jaar oud. Tjeerd is geboren op zaterdag 17 februari 1787 in Bergum, zoon van Feye Tjeerds van Dijk en Froukjen Gosses. Hij is gedoopt in Bergum. Tjeerd is overleden op zaterdag 21 april 1838 om 15:00 in Bergum, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1838.
Adres:
Bergum N° 2 (Overleden)
Beroepen:
arbeider / huisman
vanaf 1816     Boer te Bergum
Kinderen van Froukjen en Tjeerd:
1 Binne Tjeerds van Dijk, geboren op maandag 23 november 1812 om 20:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1812. Binne is overleden op zondag 27 december 1812 om 03:00 in Bergum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1812.
2 Binne Tjeerds van Dijk, geboren op donderdag 21 april 1814 om 11:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1814. Binne is overleden op donderdag 20 februari 1890 om 15:00 in Bergum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 februari 1890.
Beroep:
arbeider
3 Froukjen Tjeerds van Dijk, geboren op maandag 7 oktober 1816 om 03:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1816. Froukjen is overleden op zaterdag 13 maart 1886 om 20:00 in Bergum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1886.
Beroep:
arbeidster / winkeliersche
4 Geeltje Tjeerds van Dijk, geboren op donderdag 5 augustus 1819 om 21:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1819. Geeltje is overleden op dinsdag 11 september 1849 om 12:00 in Bergum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1849.
5 Feye Tjeerds van Dijk, geboren op maandag 14 april 1823 om 07:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1823. Feye is overleden op woensdag 17 januari 1894 om 03:30 in Bergum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1894. Feye bleef ongehuwd.
Beroep:
Koopman
6 Rinse Tjeerds van Dijk, geboren op zondag 19 maart 1826 om 19:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1826. Rinse is overleden op dinsdag 23 januari 1894 om 21:00 in Bergum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1894.
Beroep:
Landarbeider
7 Gosse Tjeerds van Dijk, geboren op zaterdag 7 maart 1829 om 05:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1829. Gosse is overleden op vrijdag 12 november 1880 om 22:00 in Bergum, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1880.
Beroep:
arbeider
achternaam_roelof_popkes_en_kinderen.jpg
16 Achternaam Roelof Popkes en kinderen
67 Roelof Popkes Vriesema (afb. 16) is geboren in april 1760, zoon van Popke Martens Vriesema (zie 8) en Froukjen Binnes. Hij is gedoopt op zondag 6 april 1760 in Twijzel, Kooten. Roelof is overleden op zondag 28 oktober 1810 in Damwoude, 50 jaar oud. Roelof trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 augustus 1783 in Dantumawoude met Hinke Tijmens Lauerman.
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Roelof en Hinke:
1 Hinke Roelofs Vriesema, geboren in 1785 in Dantumawoude. Volgt 68.
2 Froukje Roelofs Vriesema, geboren in april 1787 in Dantumawoude. Volgt 69.
3 Aukje Roelofs Vriesema, geboren in 1790. Aukje is overleden op vrijdag 16 mei 1817 in Dantumadeel, 26 of 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1817.
4 Popke Roelofs Vriesema, geboren in 1793 in Dantumawoude. Volgt 70.
5 Tijmen Roelofs Vriesema, geboren op dinsdag 22 maart 1796 in Dantumawoude. Volgt 102.
6 Grietje Roelofs Vriesema, geboren in november 1799 in Dantumawoude. Volgt 104.
7 Antje Roelofs Vriesema, geboren in 1802 in Dantumawoude. Volgt 105.
8 Marten Roelofs Vriesema, geboren op maandag 21 april 1806 in Damwoude. Volgt 106.
68 Hinke Roelofs Vriesema is geboren in 1785 in Dantumawoude, dochter van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Hinke is overleden op zondag 19 augustus 1860 om 07:00 in Bergum, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1860. Hinke trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 15 mei 1808 in Bergum met Fedde Douwes Douma, 29 jaar oud. Fedde is geboren op maandag 25 januari 1779 in Eestrum, zoon van Douwe Hendriks Douma en Klara Franzes. Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1779 in Oostermeer, Eestrum. Fedde is overleden op vrijdag 30 november 1849 om 13:30 in Bergum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1849.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Hinke en Fedde:
1 Klare Feddes Douma, geboren op maandag 15 november 1813 om 13:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1813. Klare is overleden op zondag 17 september 1899 in Dantumadeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 september 1899.
2 Frans Feddes Douma, geboren op zondag 17 maart 1816 om 11:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1816. Frans is overleden op dinsdag 23 maart 1819 om 13:00 in Bergum, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1819.
Adres:
Bergum N° 268 (Overleden)
3 Frans Feddes Douma, geboren op vrijdag 24 september 1819 om 07:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1819. Frans is overleden op woensdag 29 december 1897 om 16:00 in Bergum, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1897.
Beroep:
Koopman
4 Popke Feddes Douma, geboren op vrijdag 9 augustus 1822 om 20:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1822. Popke is overleden op zondag 19 februari 1826 om 21:00 in Bergum, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1826.
Adres:
Bergum N° 268 (Overleden)
5 Hendrik Feddes Douma, geboren op maandag 3 oktober 1825 om 17:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1825. Hendrik is overleden op donderdag 1 december 1853 om 16:00 in Bergum, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1853.
Beroep:
arbeider
6 Hinke Feddes Douma, geboren op zondag 20 juni 1830 om 22:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1830. Hinke is overleden op donderdag 23 mei 1861 om 07:00 in Bergum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1861.
69 Froukje Roelofs Vriesema is geboren in april 1787 in Dantumawoude, dochter van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Froukje is overleden op zaterdag 13 maart 1852 om 21:00 in Bergum, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1852.
Beroep:
arbeidster
Froukje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 september 1814 in Tietjerksteradeel met Sieds Jans de Wilde, 35 of 36 jaar oud. Sieds is geboren in 1778 in Hardegarijp, zoon van Jan Siedses de Wilde en Pietje Alderts. Sieds is overleden op zaterdag 18 oktober 1856 om 23:00 in Bergum, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 19 oktober 1856.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Froukje en Sieds:
1 Hinke Sieds de Wilde, geboren op vrijdag 8 september 1815 om 16:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1815. Hinke is overleden op zaterdag 26 oktober 1861 om 07:00 in Bergum, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1861.
2 Jan Siedses de Wilde, geboren op zaterdag 21 februari 1818 om 04:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1818. Jan is overleden op vrijdag 26 januari 1894 om 20:30 in Bergum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1894.
Beroep:
arbeider
3 Pietje Sieds de Wilde, geboren op zaterdag 14 oktober 1820 om 16:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1820. Pietje is overleden op dinsdag 15 mei 1860 om 03:00 in Bergum, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1860.
4 Roel Siedses de Wilde, geboren op vrijdag 26 september 1823 om 07:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1823. Roel is overleden op zondag 24 januari 1892 om 16:00 in Bergum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1892.
Beroep:
arbeider / winkelier
5 Aldert Sieds de Wilde, geboren op donderdag 17 mei 1827 om 10:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1827. Aldert is overleden op zaterdag 28 september 1850 om 07:00 in Bergum, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1850.
Beroep:
arbeider
70 Popke Roelofs Vriesema is geboren in 1793 in Dantumawoude, zoon van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Popke is overleden op vrijdag 18 november 1859 in Dantumadeel, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1859.
Beroep:
arbeider
Popke trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1819 in Dantumadeel met Detje Pytters van Driesum, 19 jaar oud. Detje is geboren op maandag 7 oktober 1799 in Driesum, dochter van Pytter Ringers van Driesum en Grietje Meinderts. Zij is gedoopt op zondag 10 november 1799 in Driesum. Detje is overleden op zaterdag 27 februari 1864 in Dantumadeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1864.
Kinderen van Popke en Detje:
1 Roelof Vriesema, geboren op vrijdag 15 oktober 1819 in Dantumadeel. Volgt 71.
2 Pieter Vriesema, geboren op donderdag 4 april 1822 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1822. Pieter is overleden op zondag 25 mei 1823 in Dantumadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1823. Pieter bleef ongehuwd.
3 Pieter Popkes Vriesema, geboren op zaterdag 27 maart 1824 in Wouterswoude. Volgt 84.
4 Grietje Vriesema, geboren op maandag 23 april 1827 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1827. Grietje is overleden op dinsdag 21 augustus 1827 in Dantumadeel, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1827.
5 Grietje Vriesema, geboren op zaterdag 25 april 1829 in Driesum. Volgt 91.
6 Thymen Vriesema, geboren op dinsdag 5 juni 1832 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1832. Thymen is overleden op zondag 14 februari 1864 in Dantumadeel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1864.
7 Ringer Vriesema, geboren op zondag 4 oktober 1835 in Wouterswoude. Volgt 92.
8 Meindert Vriesema, geboren op zaterdag 23 maart 1839 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1839. Meindert is overleden op vrijdag 1 mei 1863 in Dantumadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1863. Meindert bleef ongehuwd.
rpvriesema_25jarig_huwelijk.jpg
17 RPVriesema 25jarig huwelijk
71 Roelof Vriesema (afb. 17) is geboren op vrijdag 15 oktober 1819 in Dantumadeel, zoon van Popke Roelofs Vriesema (zie 70) en Detje Pytters van Driesum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 oktober 1819. Roelof is overleden op zondag 24 april 1898 in Groningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1898.
Notitie bij Roelof: Opm: De politie-agent R. Vriesema, in Dantumadeel , die dezer dagen eene som van f 2100, door den Heer van Sijtzama verloren, vond en aan den eigenaar terugbragt, werd door den heer begiftigd met het vrij bewonen van een huis en het gebruik van een tuintje, thans bij hem in huur, gedurende zijn leven. (LC 09-08-1870)
Beroep:
van 1864 tot 1889     veldwachter te Driesum (Eervol ontslag verleend door de commissaris der Koning in Friesland.
Gemeenteraad Dantumadeel heft hem een gratificatie toegekend van f 25,00 bij ontslag.)
Roelof trouwde, 36 jaar oud, op zondag 15 juni 1856 in Dokkum met Augustina Frederica Hendriks Lodeizen, 26 jaar oud. Augustina is geboren op vrijdag 2 april 1830 in Dokkum, dochter van Hendrik Lodewijk Lodeizen en Trijntje Eltjes de Wide. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1830. Augustina is overleden in < 24-04-1898.
Kinderen van Roelof en Augustina:
1 Trijntje Vriesema, geboren op zondag 1 maart 1857 in Driesum. Volgt 72.
2 Popke Vriesema, geboren op zaterdag 28 augustus 1858 in Driesum. Volgt 73.
3 Eltje Vriesema, geboren op zondag 10 maart 1861 in Driesum. Volgt 76.
4 Meindert Vriesema, geboren op zondag 26 juli 1863 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1863. Meindert is overleden op maandag 17 april 1865 in Dantumadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1865.
5 Meindert Vriesema, geboren op zondag 29 oktober 1865 in Dantumadeel. Volgt 79.
6 Hendrik Lodewijk Vriesema, geboren op zondag 13 september 1868 in Driesum. Volgt 82.
7 Dettje Vriesema, geboren op donderdag 2 februari 1871 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1871. Dettje is overleden op maandag 25 juli 1887 in Murmerwoude, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1887. Dettje bleef ongehuwd.
72 Trijntje Vriesema is geboren op zondag 1 maart 1857 in Driesum, dochter van Roelof Vriesema (zie 71) en Augustina Frederica Hendriks Lodeizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1857. Trijntje is overleden op donderdag 8 juli 1909 in Groningen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1909. Trijntje:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 20 mei 1888 in Dokkum met Hendrik Lodewijk Beitsma, 33 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 1 februari 1894 in Leeuwarden. Hendrik is geboren op vrijdag 5 januari 1855 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1855. Hendrik is overleden op dinsdag 7 november 1911 in Dokkum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 november 1911.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 3 november 1895 in Groningen met Stephanus Fredericus Kopmeiners, 30 jaar oud. Stephanus is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Groningen. Stephanus is overleden in > 08-07-1909.
Beroep:
arbeider
Kind van Trijntje en Stephanus:
1 Augustina Frederika Kopmeiners, geboren op donderdag 21 mei 1896 in Groningen. Augustina is overleden op zondag 7 oktober 1956 in Groningen, 60 jaar oud. Zij is begraven in Groningen Esserveld.
73 Popke Vriesema is geboren op zaterdag 28 augustus 1858 in Driesum, zoon van Roelof Vriesema (zie 71) en Augustina Frederica Hendriks Lodeizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1858. Popke is overleden op zaterdag 29 september 1934 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1934. Popke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10 september 1887 in Dantumadeel met Franskje Oosterling, 30 jaar oud. Franskje is geboren op woensdag 22 juli 1857 in Akkerwoude, dochter van Tjipke Hendriks Oosterling en Jantje Franzes Ozinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1857. Franskje is overleden op donderdag 28 november 1918 in Murmerwoude, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1918.
Kinderen van Popke en Franskje:
1 Roelof Vriesema, geboren op vrijdag 9 december 1887 in Rotterdam. Volgt 74.
2 Tjipke Vriesema, geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Murmerwoude. Volgt 75.
3 Jantje Vriesema, geboren op zaterdag 18 maart 1893 in Dantumadeel. Jantje is overleden op zondag 30 augustus 1914 in Dantumadeel, 21 jaar oud.
74 Roelof Vriesema is geboren op vrijdag 9 december 1887 in Rotterdam, zoon van Popke Vriesema (zie 73) en Franskje Oosterling. Roelof is overleden op vrijdag 1 augustus 1958, 70 jaar oud. Hij is begraven in Groningen, Z begraafplaats.
Beroep:
magazijnknecht / loopknecht
Roelof trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 maart 1915 in Groningen met Trientje Ottens, 23 jaar oud. Trientje is geboren op dinsdag 6 oktober 1891 in Groningen. Trientje is overleden op zaterdag 19 juni 1971, 79 jaar oud. Zij is begraven in Glanerbrug.
Kinderen van Roelof en Trientje:
1 Aaltje Vriesema, geboren in 1916 in Groningen. Aaltje is overleden op zondag 27 januari 1918 in Groningen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1918.
2 NN Vriesema, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 10 mei 1919 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1919.
75 Tjipke Vriesema is geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Murmerwoude, zoon van Popke Vriesema (zie 73) en Franskje Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 december 1889. Tjipke is overleden op dinsdag 8 juni 1971 in Ermelo, 82 jaar oud. Tjipke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Rinsemageest met Dirkje Raap, 21 jaar oud. Dirkje is geboren op woensdag 1 april 1896 in Wouterswoude, dochter van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1896. Dirkje is overleden op zondag 17 november 1991 in Ede, 95 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 november 1991 in Ermelo.
Kinderen van Tjipke en Dirkje:
1 Ytje Vriesema, geboren in 1920 in Wouterswoude. Ytje is overleden op vrijdag 11 december 1931 in Leeuwarden, 10 of 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1931.
2 Yde Vriesema, geboren op vrijdag 18 augustus 1922 in Dantumadeel. Yde is overleden op maandag 9 mei 2005 in Ermelo, 82 jaar oud. Hij is begraven in Ermelo.
3 Roelf Vriesema, geboren in augustus 1925. Roelf is overleden op zondag 5 september 1926 in Dantumadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 september 1926.
4 Hendrik Vriesema, geboren op zaterdag 7 september 1929. Hendrik is overleden op zondag 30 december 2007 in Ermelo, 78 jaar oud. Hij is begraven in Ermelo.
76 Eltje Vriesema is geboren op zondag 10 maart 1861 in Driesum, zoon van Roelof Vriesema (zie 71) en Augustina Frederica Hendriks Lodeizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1861. Eltje is overleden op maandag 22 februari 1926 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1926.
Beroep:
Agent van Politie / Bode / Bediende
Eltje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 januari 1888 in Groningen met Ellegien Diderich, 19 jaar oud. Ellegien is geboren op donderdag 5 maart 1868 in Groningen, dochter van Johan Christiaan Diderich en Geertje Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1868. Ellegien is overleden op maandag 14 juni 1937 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1937.
Kinderen van Eltje en Ellegien:
1 Roelof Vriesema, geboren in 1889 in Groningen. Volgt 77.
2 Geertje Vriesema, geboren in 1891 in Groningen. Geertje is overleden op dinsdag 14 februari 1911 in Groningen, 19 of 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1911.
3 August Frederik Vriesema, geboren in 1893 in Groningen. Volgt 78.
4 Johan Christiaan Vriesema, geboren in 1896 in Groningen. Johan is overleden op zaterdag 5 april 1913 in Utrecht, 16 of 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 april 1913.
Beroep:
korporaal
77 Roelof Vriesema is geboren in 1889 in Groningen, zoon van Eltje Vriesema (zie 76) en Ellegien Diderich.
Beroep:
korporaal
Roelof trouwde, 27 of 28 jaar oud, op maandag 13 augustus 1917 in Groningen met Ike Tjalkes, 24 of 25 jaar oud. Ike is geboren in 1892 in Groningen, dochter van Hidde Tjalkes en Antje Kolthof. Ike is overleden op vrijdag 21 maart 1941 in Groningen, 48 of 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1941.
78 August Frederik Vriesema is geboren in 1893 in Groningen, zoon van Eltje Vriesema (zie 76) en Ellegien Diderich. August trouwde, 27 of 28 jaar oud, op donderdag 23 juni 1921 in Utrecht met Hendrika Wilhelmina Hermans, 30 jaar oud. Hendrika is geboren op zondag 28 september 1890 in Utrecht, dochter van Hendrikus Hermanus Hermans en Gerdina Wilhelmina Nab. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1890.
79 Meindert Vriesema is geboren op zondag 29 oktober 1865 in Dantumadeel, zoon van Roelof Vriesema (zie 71) en Augustina Frederica Hendriks Lodeizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1865.
Beroep:
Kantoorbediende
Meindert trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 7 januari 1897 in Hoogland met Dina de Bruin, 18 jaar oud. Dina is geboren op donderdag 16 mei 1878 in Hoogland, dochter van Frans de Bruin en Jannetje van Ravenhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1878.
Kinderen van Meindert en Dina:
1 Roelof Frans Vriesema, geboren op vrijdag 2 juli 1897 in Amersfoort. Volgt 80.
2 Jannetje Augustina Frederica Vriesema, geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Amersfoort. Volgt 81.
3 Hendrika Dina Vriesema, geboren op maandag 9 april 1900 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1900. Hendrika is overleden op donderdag 13 september 1900 in Amersfoort, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1900.
80 Roelof Frans Vriesema is geboren op vrijdag 2 juli 1897 in Amersfoort, zoon van Meindert Vriesema (zie 79) en Dina de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1897.
Beroep:
Sergeant der Infanterie
Roelof trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 10 juli 1919 in Amsterdam met Anje Bijsterveld, 22 of 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 28 oktober 1937 in Amsterdam. Anje is geboren in 1896 in Uithuizen.
81 Jannetje Augustina Frederica Vriesema is geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Amersfoort, dochter van Meindert Vriesema (zie 79) en Dina de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1898. Jannetje is overleden op woensdag 14 juni 1939 in Soest, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1939. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 november 1921 in Gouda met Johannes Theodorus Kruitwagen, 34 of 35 jaar oud. Johannes is geboren in 1886 in Nijmegen.
82 Hendrik Lodewijk Vriesema is geboren op zondag 13 september 1868 in Driesum, zoon van Roelof Vriesema (zie 71) en Augustina Frederica Hendriks Lodeizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1868. Hendrik is overleden op woensdag 17 februari 1897 in Groningen, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1897.
Beroep:
arbeider / bediende
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24 juni 1894 in Groningen met Aagtje Kuipers, 24 jaar oud. Aagtje is geboren op woensdag 6 oktober 1869 in Sebaldeburen, dochter van Reinder(t) Kuipers en Aalti Woltil. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1869. Aagtje is overleden op woensdag 3 juli 1940 in Groningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1940.
Beroep:
huisjuffrouw
Kinderen van Hendrik en Aagtje:
1 Reinder Vriesema, geboren in oktober 1894 in Groningen. Reinder is overleden op maandag 18 februari 1895 in Groningen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1895.
2 Augustina Frederika Vriesema, geboren in januari 1896 in Groningen. Augustina is overleden op dinsdag 5 mei 1896 in Groningen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1896.
3 Hendrik Lodewijk Vriesema, geboren op dinsdag 25 mei 1897 in Groningen. Volgt 83.
83 Hendrik Lodewijk Vriesema is geboren op dinsdag 25 mei 1897 in Groningen, zoon van Hendrik Lodewijk Vriesema (zie 82) en Aagtje Kuipers. Hendrik is overleden op donderdag 20 september 1956 in Groningen, 59 jaar oud. Hij is begraven in Haren, Eshof deel 1.
Beroep:
melkboer
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 augustus 1920 in Hoogkerk met Stientje Wolthuis, 26 jaar oud. Stientje is geboren in februari 1894 in Sappemeer, dochter van Freerk Wolthuis en Stientje Leugs. Stientje is overleden op maandag 1 september 1952, 58 jaar oud. Zij is begraven in Haren, Eshof deel 1.
Beroep:
dienstbode
84 Pieter Popkes Vriesema is geboren op zaterdag 27 maart 1824 in Wouterswoude, zoon van Popke Roelofs Vriesema (zie 70) en Detje Pytters van Driesum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1824. Pieter is overleden op zaterdag 31 december 1864 in Dantumadeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1865. Pieter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 30 mei 1847 in Dantumadeel met Baukje Pieters Postumus (Posthuma), 20 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 20 juni 1826 in Kollum, dochter van Pieter Andries Postumus (Posthuma) en Ybeltje Lieuwes Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1826. Baukje is overleden op vrijdag 27 juli 1860 in Dantumadeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1860.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 27 april 1861 in Dantumadeel met Sjoerdtje de Graaff, 29 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op woensdag 24 augustus 1831 in Leeuwarden, dochter van Johannes de Graaff en Froukje Lieuwes Boorsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1831. Sjoerdtje is overleden op woensdag 8 maart 1905 om 06:00 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1905.
Kinderen van Pieter en Baukje:
1 Dettje Vriesema, geboren op woensdag 8 september 1847 in Driesum. Volgt 85.
2 Pieter Pieters Vriesema, geboren op woensdag 20 februari 1850 in Driesum. Volgt 86.
3 Roelof Vriesema, geboren op zondag 30 januari 1853 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1853. Roelof is overleden op dinsdag 12 juli 1853 in Dantumadeel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1853.
4 Ybeltje Vriesema, geboren op woensdag 15 november 1854 in Driesum. Volgt 90.
5 Roelof Vriesema, geboren op maandag 7 december 1857 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1857.
Kinderen van Pieter en Sjoerdtje:
6 Johannes Vriesema, geboren op maandag 30 december 1861 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1861. Johannes is overleden op vrijdag 17 januari 1862 in Dantumadeel, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1862.
7 Meindert Vriesema, geboren op maandag 4 mei 1863 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1863. Meindert is overleden op vrijdag 6 november 1863 in Dantumadeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1863.
8 Johannes Vriesema, geboren op zondag 11 september 1864 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1864. Johannes is overleden op zaterdag 11 maart 1865 in Dantumadeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1865.
85 Dettje Vriesema is geboren op woensdag 8 september 1847 in Driesum, dochter van Pieter Popkes Vriesema (zie 84) en Baukje Pieters Postumus (Posthuma). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1847. Dettje is overleden op zondag 15 april 1883 om 23:30 in Leeuwarden, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1883.
Beroep:
dienstbode
Dettje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 19 december 1875 in Leeuwarden met Hendrik Philippus Dijkstra, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 18 mei 1847 om 06:00 in Sneek, zoon van Age Gerbens Dijkstra en Elisabeth Servaas. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1847. Hendrik is overleden op zondag 29 april 1888 om 08:00 in Lekkum, 40 jaar oud (oorzaak: Gevonden in de Bonke vaart te Lekkum). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1888. Hendrik trouwde later op zaterdag 23 februari 1884 in Leeuwarden met Geertje van Dijk (geb. 1857).
Beroep:
arbeider
Kinderen van Dettje en Hendrik:
1 Elisabeth Dijkstra, geboren op zondag 1 oktober 1876 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1876.
2 Baukje Dijkstra, geboren op zondag 1 oktober 1876 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1876.
3 Age Gerben Dijkstra, geboren op dinsdag 21 januari 1879 om 16:00 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1879.
4 Pieter Hendrik Dijkstra, geboren op vrijdag 8 april 1881 om 06:00 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1881.
86 Pieter Pieters Vriesema is geboren op woensdag 20 februari 1850 in Driesum, zoon van Pieter Popkes Vriesema (zie 84) en Baukje Pieters Postumus (Posthuma). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1850. Pieter is overleden op vrijdag 28 september 1883 in Dantumadeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1883. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 september 1875 in Dantumadeel met Froukje Jans Havinga, 20 jaar oud. Froukje is geboren op zondag 12 november 1854 in Driesum, dochter van Jan Johannes Havinga en Roelofke Klazes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1854. Froukje is overleden op zaterdag 23 maart 1935 in Driesum, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1935. Zij is begraven in Driesum.
Kinderen van Pieter en Froukje:
1 Pieter Pieters Vriesema, geboren op donderdag 10 februari 1876 in Driesum. Volgt 87.
2 Roelofke Vriesema, geboren op zondag 1 augustus 1880 in Driesum, Dantumadeel. Volgt 89.
87 Pieter Pieters Vriesema is geboren op donderdag 10 februari 1876 in Driesum, zoon van Pieter Pieters Vriesema (zie 86) en Froukje Jans Havinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1876. Pieter is overleden op vrijdag 31 januari 1936 in Driesum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1936. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 mei 1902 in Dantumadeel met Antje Rinses Huizinga, 23 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 mei 1902 in Driesum in ondertrouw zijn gegaan. Antje is geboren op woensdag 9 april 1879 in Murmerwoude, dochter van Rinse Daniels Huizenga en Antje Sikkes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1879. Antje is overleden in >1936.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Antje Vriesema, geboren in 1904 in Dantumadeel. Antje is overleden op zaterdag 7 januari 1928 in Dantumadeel, 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1928. Antje bleef ongehuwd.
2 Froukje Vriesema, geboren op woensdag 29 maart 1905. Volgt 88.
88 Froukje Vriesema is geboren op woensdag 29 maart 1905, dochter van Pieter Pieters Vriesema (zie 87) en Antje Rinses Huizinga. Froukje is overleden op zaterdag 20 december 1969, 64 jaar oud. Zij is begraven in Tietsjerk. Froukje trouwde met Marten van der Bijl. Marten is geboren op woensdag 27 mei 1903. Marten is overleden op vrijdag 23 augustus 1985, 82 jaar oud. Hij is begraven in Tietsjerk.
89 Roelofke Vriesema is geboren op zondag 1 augustus 1880 in Driesum, Dantumadeel, dochter van Pieter Pieters Vriesema (zie 86) en Froukje Jans Havinga. Roelofke is overleden op zondag 18 oktober 1964 in Driesum, 84 jaar oud. Zij is begraven in Driesum. Roelofke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1903 in Dantumadeel met Oege Kramer.
90 Ybeltje Vriesema is geboren op woensdag 15 november 1854 in Driesum, dochter van Pieter Popkes Vriesema (zie 84) en Baukje Pieters Postumus (Posthuma). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1854. Ybeltje is overleden op dinsdag 29 januari 1929 om 20:45 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1929. Ybeltje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 17 februari 1875 in Leeuwarden met Christiaan Leijsma, 23 jaar oud. Christiaan is geboren op dinsdag 8 juli 1851 in Leeuwarden, zoon van Cornelia Leijsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1851.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Kind erkend door de moeder te Leeuwarden op 17 februari 1875
Christiaan is overleden op maandag 21 juli 1924 om 11:00 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1924.
91 Grietje Vriesema is geboren op zaterdag 25 april 1829 in Driesum, dochter van Popke Roelofs Vriesema (zie 70) en Detje Pytters van Driesum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1829. Grietje is overleden op zondag 15 augustus 1858 in Dantumadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1858. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1857 in Dantumadeel met Folkert Wybes Koopmans, 26 jaar oud. Folkert is geboren op zaterdag 17 juli 1830 in Driesum, zoon van Wybe Folkerts Koopmans en Taetske Johannes de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1830. Folkert is overleden op dinsdag 24 mei 1904 in Dantumadeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1904.
Kind van Grietje en Folkert:
1 Teetske Folkerts Koopmans, geboren op woensdag 21 juli 1858 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1858. Teetske is overleden op donderdag 11 januari 1894 in Dantumadeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1894.
92 Ringer Vriesema is geboren op zondag 4 oktober 1835 in Wouterswoude, zoon van Popke Roelofs Vriesema (zie 70) en Detje Pytters van Driesum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1835. Ringer trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 juli 1861 in Dantumadeel met Hinke Luitjens van der Wal, 23 jaar oud. Hinke is geboren op vrijdag 23 maart 1838 in Driesum, dochter van Luitjen Gosses van der Wal (Wiel) en Ymkjen Louws van der Wey, Wij, Weg, Mei, Weima. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1838.
Kinderen van Ringer en Hinke:
1 Ymkje Vriesema, geboren op woensdag 19 juni 1861 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1861.
Notitie bij de geboorte van Ymkje: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 25 juli 1861
2 Grietje Vriesema, geboren op woensdag 4 november 1863 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1863.
3 Pieter Vriesema, geboren op donderdag 22 december 1864 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1864.
4 Luitjen Vriesema, geboren op zaterdag 24 augustus 1867 in Dantumadeel. Volgt 93.
5 Gosse Vriesema, geboren op maandag 15 november 1869 in Dantumadeel. Volgt 97.
6 Roelof Vriesema, geboren op woensdag 20 december 1871 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1871.
7 Romkje Vriesema, geboren op zaterdag 20 december 1873 in Dantumadeel. Volgt 101.
93 Luitjen Vriesema is geboren op zaterdag 24 augustus 1867 in Dantumadeel, zoon van Ringer Vriesema (zie 92) en Hinke Luitjens van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1867.
Beroep:
Marinier ?
Onderscheiding:
tot 1896     Lombokkruis
Kinderen van Luitjen uit onbekende relatie:
1 Hinke Vriesema, geboren in 1899 in Amsterdam. Volgt 94.
2 Catharina Hendrika Vriesema, geboren in 1899 in Amsterdam. Volgt 95.
3 Pieter Vriesema, geboren in 1900 in Amsterdam. Volgt 96.
94 Hinke Vriesema is geboren in 1899 in Amsterdam, dochter van Luitjen Vriesema (zie 93). Hinke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 27 april 1921 in Amsterdam met Petrus Kooij, 24 of 25 jaar oud. Petrus is geboren in 1896 in Amsterdam.
Beroep:
arbeider
95 Catharina Hendrika Vriesema is geboren in 1899 in Amsterdam, dochter van Luitjen Vriesema (zie 93). Catharina trouwde, 26 of 27 jaar oud, op woensdag 9 juni 1926 in Amsterdam met Hendrik van Beek, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1898 in Amsterdam.
Beroep:
arbeider
96 Pieter Vriesema is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Luitjen Vriesema (zie 93).
Beroep:
arbeider
Pieter trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 14 september 1921 in Amsterdam met Valerie Nicolaas, 19 of 20 jaar oud. Valerie is geboren in 1901 in Amsterdam.
97 Gosse Vriesema is geboren op maandag 15 november 1869 in Dantumadeel, zoon van Ringer Vriesema (zie 92) en Hinke Luitjens van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 november 1869.
Beroep:
bootwerker
Kinderen van Gosse uit onbekende relatie:
1 Ringer Vriesema, geboren in 1897 in Amsterdam. Volgt 98.
2 Catharina Elisabeth Vriesema, geboren in 1902 in Amsterdam. Volgt 99.
3 Elsje Vriesema, geboren in 1909 in Amsterdam. Volgt 100.
98 Ringer Vriesema is geboren in 1897 in Amsterdam, zoon van Gosse Vriesema (zie 97).
Beroep:
Houtbewerker
Ringer trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 7 juli 1920 in Amsterdam met Brigitta Maria de Wit, 21 of 22 jaar oud. Brigitta is geboren in 1898 in Purmerend.
99 Catharina Elisabeth Vriesema is geboren in 1902 in Amsterdam, dochter van Gosse Vriesema (zie 97). Catharina trouwde met Hermen Daalder. Hermen is geboren in 1900 in Amsterdam.
Beroep:
Ketelmaker
100 Elsje Vriesema is geboren in 1909 in Amsterdam, dochter van Gosse Vriesema (zie 97). Elsje trouwde met Johannes Fouwels. Johannes is geboren in 1907 in Amsterdam.
Beroep:
bouwvakarbeider
101 Romkje Vriesema is geboren op zaterdag 20 december 1873 in Dantumadeel, dochter van Ringer Vriesema (zie 92) en Hinke Luitjens van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1873.
Kind van Romkje uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Maria Henke Mul, geboren in 1902 in Amsterdam.
102 Tijmen Roelofs Vriesema is geboren op dinsdag 22 maart 1796 in Dantumawoude, zoon van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Tijmen is overleden op vrijdag 25 juni 1852 in Dantumadeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1852. Tijmen trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 april 1818 in Dantumadeel met Tjitske Jelkes Braaksma, 18 of 19 jaar oud. Tjitske is geboren in 1799, dochter van Jelke Jacobs Braaksma en Bertje Thijssens. Tjitske is overleden op zaterdag 2 maart 1844 in Dantumadeel, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1844.
Kind van Tijmen en Tjitske:
1 Akke Tijmens Vriesema, geboren op donderdag 17 december 1818 in Akkerwoude. Volgt 103.
103 Akke Tijmens Vriesema is geboren op donderdag 17 december 1818 in Akkerwoude, dochter van Tijmen Roelofs Vriesema (zie 102) en Tjitske Jelkes Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1818. Akke is overleden op zaterdag 24 december 1898 in Dantumadeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1898. Akke trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 mei 1842 in Dantumadeel met Wijbe Gerrits de Vries, 21 jaar oud. Wijbe is geboren op woensdag 6 september 1820 in Akkerwoude, zoon van Gerrit Wybes de Vries en Lutske Lammerts de Hoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1820. Wijbe is overleden op zaterdag 23 april 1898 in Dantumadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1898.
Kinderen van Akke en Wijbe:
1 Gerrit de Vries, geboren op zondag 12 februari 1843 in Akkerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1843. Gerrit is overleden op dinsdag 25 december 1923 om 20:00 in Oenkerk, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1923.
Beroep:
bakker
2 Thijs de Vries, geboren op zondag 28 juli 1844 in Murmerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1844. Thijs is overleden op woensdag 23 augustus 1916 in Dantumadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1916.
3 Thijmen Wybes de Vries, geboren op vrijdag 28 april 1848 in Murmerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1848. Thijmen is overleden op donderdag 4 oktober 1888 in Dantumadeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1888.
4 Tjitske de Vries, geboren op woensdag 29 juni 1853 in Murmerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1853. Tjitske is overleden op dinsdag 2 september 1856 in Dantumadeel, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1856.
5 Evert de Vries, geboren op zondag 17 maart 1861 in Murmerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1861.
104 Grietje Roelofs Vriesema is geboren in november 1799 in Dantumawoude, dochter van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Grietje is overleden op woensdag 10 december 1828 in Dantumawoude, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1828. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 30 juni 1822 in Dantumadeel met Djoerd Tjipkes Westra, 22 jaar oud. Djoerd is geboren in januari 1800 in Zwaagwesteinde, zoon van Tjipke Jans Westra en Tjitske Aans (Arends) Westra. Djoerd is overleden op vrijdag 16 november 1888 in Zwaagwesteinde, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1888.
Kinderen van Grietje en Djoerd:
1 Eelke Westra, geboren op maandag 7 juli 1823 in Dantumawoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1823. Eelke is overleden op dinsdag 16 juli 1895 in Dantumadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1895.
2 Roelof Westra, geboren op zaterdag 9 december 1826 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1826. Roelof is overleden op zaterdag 6 januari 1827 in Dantumadeel, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1827.
105 Antje Roelofs Vriesema is geboren in 1802 in Dantumawoude, dochter van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Antje is overleden op donderdag 24 november 1864 om 13:00 in Bergum, 61 of 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1864. Antje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zondag 16 mei 1824 in Dokkum met Johannes Jans Looyenga, 19 of 20 jaar oud. Johannes is geboren in 1804. Johannes is overleden op woensdag 10 juni 1846 in Dokkum, 41 of 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1846.
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Rinske Looyenga, geboren op donderdag 24 maart 1825 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1825. Rinske is overleden op dinsdag 15 juni 1858 in Dokkum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1858.
2 Antje Looyenga, geboren op woensdag 31 oktober 1827 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1827. Antje is overleden op donderdag 6 augustus 1868 in Dokkum, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1868.
3 Jan Johannes Looyenga, geboren op zaterdag 30 oktober 1830 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1830.
Beroep:
Schoenmakersknecht
4 Roelof Looyenga, geboren op woensdag 28 augustus 1833 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1833. Roelof is overleden op zondag 13 april 1913 in Oostdongeradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 april 1913.
5 Durk Looyenga, geboren op dinsdag 24 mei 1836 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1836. Durk is overleden op donderdag 13 december 1855 in Den Helder, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1855.
6 Froukje Looyenga, geboren op zaterdag 16 februari 1839 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1839. Froukje is overleden op zaterdag 27 november 1886 in Dokkum, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 november 1886.
7 Looyenga, levenloos geboren kind, geboren op zondag 17 april 1842 in Dokkum. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1842.
8 Sybe Looyenga, geboren op zaterdag 3 juni 1843 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1843. Sybe is overleden op dinsdag 3 juli 1866 in Den Helder, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1866.
106 Marten Roelofs Vriesema is geboren op maandag 21 april 1806 in Damwoude, zoon van Roelof Popkes Vriesema (zie 67) en Hinke Tijmens Lauerman. Hij is gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Dantumawoude. Marten is overleden op maandag 27 april 1846 in Dantumadeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1846. Marten trouwde, 22 jaar oud, op zondag 11 mei 1828 in Dantumadeel met Trijntje Wytses Vellinga, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 21 mei 1807 in Damwoude, dochter van Wytse Jacobs Vellinga en Doetje Falks Wester (Westra). Zij is gedoopt op zondag 7 juni 1807 in Dantumawoude. Trijntje is overleden op dinsdag 25 december 1866 in Dantumadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1866.
Kinderen van Marten en Trijntje:
1 Roelof Vriesema, geboren op donderdag 17 juli 1828 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1828. Roelof is overleden op maandag 29 januari 1855 in Dantumadeel, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1855. Roelof bleef ongehuwd.
2 Wytze Martens Vriesema, geboren op dinsdag 21 september 1830 in Dantumawoude. Volgt 107.
3 Fokke Vriesema, geboren op dinsdag 9 april 1833 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 april 1833. Fokke is overleden op zondag 4 april 1841 in Dantumadeel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1841.
4 Hinke Vriesema, geboren op donderdag 11 februari 1836 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1836. Hinke is overleden op zaterdag 25 november 1837 in Dantumadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1837.
5 Henke Vriesema, geboren op dinsdag 13 november 1838 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1838. Henke is overleden op zaterdag 21 september 1850 in Dantumadeel, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1850.
6 Fokke Vriesema, geboren op maandag 9 mei 1842 in Dantumawoude. Volgt 112.
7 Doetje Vriesema, geboren op zondag 4 mei 1845 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1845. Doetje is overleden op dinsdag 25 augustus 1846 in Dantumadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1846.
107 Wytze Martens Vriesema is geboren op dinsdag 21 september 1830 in Dantumawoude, zoon van Marten Roelofs Vriesema (zie 106) en Trijntje Wytses Vellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1830. Wytze is overleden op donderdag 27 juni 1901 in Dantumadeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1901. Wytze trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1859 in Dantumadeel met Gertje Martens Plantinga, 28 jaar oud. Gertje is geboren op zaterdag 21 augustus 1830 in Murmerwoude, dochter van Marten Johannes Plantinga en Martje Douwes Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1830. Gertje is overleden op dinsdag 31 maart 1896 in Dantumadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1896.
Kinderen van Wytze en Gertje:
1 Marten Vriesema, geboren op zaterdag 20 oktober 1860 in Dantumawoude. Volgt 108.
2 Jacob Vriesema, geboren op woensdag 9 december 1863 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1863. Jacob is overleden op zondag 2 maart 1879 in Dantumadeel, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1879. Jacob bleef ongehuwd.
3 Martzen Vriesema, geboren op donderdag 13 juni 1867 in Dantumawoude. Volgt 111.
108 Marten Vriesema is geboren op zaterdag 20 oktober 1860 in Dantumawoude, zoon van Wytze Martens Vriesema (zie 107) en Gertje Martens Plantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1860. Marten is overleden op zaterdag 17 februari 1923 in Avereest, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1923.
Beroep:
Landbouwer
Marten trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1890 in Dantumadeel met Fokeltje de Bree, 24 jaar oud. Fokeltje is geboren op zaterdag 27 januari 1866 in Dantumawoude, dochter van Gooitsen Hendriks de Bree en Froukje Oegema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1866. Fokeltje is overleden op woensdag 20 februari 1935 in Loppersum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1935.
Kinderen van Marten en Fokeltje:
1 Wytze Vriesema, geboren op vrijdag 20 juni 1890 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1890. Wytze is overleden op donderdag 25 juli 1918 in Avereest, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1918. Wytze bleef ongehuwd.
2 Gooitsen Vriesema, geboren op dinsdag 13 juni 1893 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1893. Gooitsen is overleden op dinsdag 1 juni 1897 in Dantumadeel, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1897.
3 Jacob Vriesema, geboren op donderdag 23 juli 1896 in Dantumadeel. Volgt 109.
4 Froukje Vriesema, geboren op woensdag 24 mei 1899 in Dantumadeel. Volgt 110.
5 Baukje Vriesema, geboren op woensdag 22 januari 1902 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1902.
6 Geertje Vriesema, geboren in augustus 1904 in Dantumadeel. Geertje is overleden op maandag 13 februari 1905 in Dantumadeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1905.
109 Jacob Vriesema is geboren op donderdag 23 juli 1896 in Dantumadeel, zoon van Marten Vriesema (zie 108) en Fokeltje de Bree. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1896. Jacob is overleden op woensdag 5 januari 1983, 86 jaar oud. Hij is begraven in Loppersum.
Beroep:
Landbouwer
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1919 in Avereest met Aaltje Bierma, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 2 januari 1895 in Slochteren. Aaltje is overleden op maandag 31 maart 1980, 85 jaar oud. Zij is begraven in Loppersum.
110 Froukje Vriesema is geboren op woensdag 24 mei 1899 in Dantumadeel, dochter van Marten Vriesema (zie 108) en Fokeltje de Bree. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1899. Froukje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 20 september 1919 in Avereest met Hendrik Wierbos, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1896 in Avereest, zoon van Gerrit Wierbos en Hilligje Poolman.
Beroep:
Landbouwer
111 Martzen Vriesema is geboren op donderdag 13 juni 1867 in Dantumawoude, dochter van Wytze Martens Vriesema (zie 107) en Gertje Martens Plantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1867. Martzen is overleden op dinsdag 22 augustus 1899 in Dantumadeel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1899. Martzen trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1890 in Dantumadeel met Theunis Zuidema, 23 jaar oud. Theunis is geboren op zondag 14 april 1867 in Wouterswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1867. Theunis is overleden op woensdag 29 april 1936 in Dantumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1936.
Kinderen van Martzen en Theunis:
1 Teye Zuidema, geboren op donderdag 3 juli 1890 in Wouterswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1890. Teye is overleden op woensdag 3 april 1901 in Wouterswoude, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1901.
2 Wytze Zuidema, geboren op woensdag 9 september 1891 in Wouterswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1891. Wytze is overleden op dinsdag 15 december 1987, 96 jaar oud. Hij is begraven in Dantumawoude kerk.
3 Gertje Zuidema, geboren op maandag 5 november 1894 in Wouterswoude. Gertje is overleden op zondag 6 januari 1991, 96 jaar oud. Zij is begraven in Dantumawoude kerk.
112 Fokke Vriesema is geboren op maandag 9 mei 1842 in Dantumawoude, zoon van Marten Roelofs Vriesema (zie 106) en Trijntje Wytses Vellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1842. Fokke is overleden op maandag 15 december 1890 in Dantumadeel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1890. Fokke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1870 in Dantumadeel met Dieuwke Jans Heikamp, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op zondag 1 oktober 1848 in Wouterswoude, dochter van Jan Jans Heikamp en Joukje Joukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1848. Dieuwke is overleden op vrijdag 31 juli 1908 in Dantumadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1908.
Kinderen van Fokke en Dieuwke:
1 Joukje Vriesema, geboren op maandag 5 juni 1871 in Dantumawoude. Volgt 113.
2 Marten Vriesema, geboren op woensdag 23 december 1874 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1874. Marten is overleden op woensdag 13 september 1899 in Dantumadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1899. Marten bleef ongehuwd.
3 Trijntje Fokkes Vriesema, geboren op dinsdag 11 juni 1878 in Wouterswoude. Volgt 114.
4 Vriesema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 15 juli 1881 in Dantumadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1881.
5 Jan Vriesema, geboren op zondag 13 november 1887 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1887. Jan is overleden op zondag 19 april 1942 in Dantumadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 april 1942. Jan bleef ongehuwd.
113 Joukje Vriesema is geboren op maandag 5 juni 1871 in Dantumawoude, dochter van Fokke Vriesema (zie 112) en Dieuwke Jans Heikamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1871. Joukje is overleden op vrijdag 27 juli 1900 in Dantumadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1900. Zij is begraven in Damwoude alg. Joukje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1894 in Dantumadeel met Ferdinand Scherjon, 23 jaar oud. Ferdinand is geboren op woensdag 14 december 1870 in Dantumawoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1870. Ferdinand is overleden op zaterdag 29 november 1947 in Murmerwoude, 76 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude alg.
Kinderen van Joukje en Ferdinand:
1 Dieuwke Scherjon, geboren op maandag 7 januari 1895 in Broek o/d Akkerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1895. Dieuwke is overleden op woensdag 1 juni 1949 in Dokkum, 54 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude alg.
2 Maria Scherjon, geboren op maandag 21 december 1896 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1896. Maria is overleden op woensdag 4 juli 1979, 82 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
3 Jacobus Scherjon, geboren op zondag 1 juli 1900 in Akkerwoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1900. Jacobus is overleden op dinsdag 14 mei 1968, 67 jaar oud. Hij is begraven in Rinsumageest kerk.
114 Trijntje Fokkes Vriesema is geboren op dinsdag 11 juni 1878 in Wouterswoude, dochter van Fokke Vriesema (zie 112) en Dieuwke Jans Heikamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1878. Trijntje is overleden op zondag 19 december 1920 om 16:00 in Leeuwarden, 42 jaar oud (oorzaak: Vermoedelijk overleden aan kraamvrouwenkoorts). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1920.
Adres:
Diaconessenhuis Leeuwarden
Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 3 oktober 1896 in Dantumadeel met Sikke Johannes van der Veen, 24 jaar oud. Sikke is geboren op zaterdag 7 oktober 1871 in Murmerwoude, zoon van Johannes Romkes van der Veen en Aukje Jacobs Zijlstra.
Kinderen van Trijntje en Sikke:
1 Dieuwke van der Veen, geboren op dinsdag 13 juli 1897 in Wouterswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1897. Dieuwke is overleden op donderdag 11 december 1969, 72 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum.
2 Johannes van der Veen, geboren op dinsdag 9 mei 1899 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1899.
3 Joukje van der Veen, geboren op zondag 7 oktober 1900 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1900. Joukje is overleden op woensdag 12 november 1902 in Dantumadeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 november 1902.
4 Fokke van der Veen, geboren in 1910 in Dantumadeel. Fokke is overleden op zaterdag 18 november 1911 in Dantumadeel, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1911.
5 Auke van der Veen, geboren op woensdag 29 november 1911 in Dantumadeel. Auke is overleden op donderdag 21 november 1985 in Kollum, 73 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
6 van der Veen, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 14 mei 1916 in Dantumadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1916.
7 van der Veen, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 18 oktober 1917 in Dantumadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1917.
8 van der Veen, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 7 december 1920 om 16:30 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1920.
Adres:
Diaconessenhuis Leeuwarden
achternaam_hendrik_popkes_en_kinderen.jpg
18 Achternaam Hendrik Popkes en kinderen
115 Hendrik Popkes Vriesema (afb. 18) is geboren in september 1763 in Optwijzel, zoon van Popke Martens Vriesema (zie 8) en Froukjen Binnes. Hij is gedoopt op zondag 25 september 1763 in Twijzel, Kooten. Hendrik is overleden op maandag 25 juni 1832 om 06:30 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1832.
Notitie bij Hendrik: Of het klopt weet ik niet, maar ik heb venomen dat zoon Hendrik in 1811 de naam Friesema aan nam. Op de een of andere manier had hij een bepaalde band met Friesemastate in Idaard.
Woonde voor zijn trouwen in Grouw.
Adressen:
vanaf 1818     Groote Hoogftraat, 5e huis van de Brol, bij de Nieuwtoren, letter H, no. 98
tot 1832     Leeuwarden, wijk D, N° 161 (Overleden)
Beroep:
Koopman / verkoper van sterke drank en bier (1823 op de koemarkt in Leeuwarden)
Hendrik trouwde, 40 jaar oud, op zondag 20 mei 1804 in Bergum met Liskje Douwes Lautenbach, 37 jaar oud. Liskje is geboren op zondag 8 maart 1767 in Bergum, dochter van Douwe Petrus Lautenbach en Tjitske Floris. Zij is gedoopt op zondag 12 april 1767 in Bergum. Liskje is overleden op dinsdag 10 januari 1843 in Herbaijum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1843.
Kinderen van Hendrik en Liskje:
1 Popke Hendriks Vriesema, geboren op dinsdag 22 januari 1805 in Grouw. Volgt 116.
2 Tjitske Hendriks Vriesema, geboren op dinsdag 4 maart 1806. Volgt 123.
116 Popke Hendriks Vriesema is geboren op dinsdag 22 januari 1805 in Grouw, zoon van Hendrik Popkes Vriesema (zie 115) en Liskje Douwes Lautenbach. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1805 in Grouw. Popke is overleden op zondag 28 februari 1886 om 16:30 in Harlingen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1886.
Adres:
Harlingen, wijk A (Overleden)
Beroep:
vanaf 1829     predikant te Herbaijum
Onderscheiding:
vanaf 01-06-1869     Eervol emiraat wegens 40 jarig dienstvervulling (Provinciaal Kerkbestuur Friesland)
Opleiding:
Latijnfche School in Leeuwarden (10-07-1821 Getuigschrift voor "Naarftigheid naar verdienften"
08-07-1822 Tot de "Akademifche Lesfen" bevorderd)
Religie:
Nederlands Hervormd
Boek:
Leerrede over Psalm XI (biddag 02-12-1832) F0,29 Boekhandelaar L. Schierbeek, Nieuwstad, Leeuwarden
Popke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 augustus 1829 in Bergum met Maria Ferf, 23 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 16 juli 1806 in Molkwerum, dochter van Horatius Nieuwbuur Ferf en Anna Eldering. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1806 in Molkwerum. Maria is overleden op dinsdag 30 april 1839 in Herbaijum, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1839.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 23 januari 1845 in Franekeradeel met Gepke van Hateren, 39 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 23 januari 1845 in Herbaijum. Gepke is geboren op woensdag 24 april 1805 in Bourtange, dochter van Willem van Hateren en Saartje Hindriks Bontkes. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1805 in Bourtange. Gepke is overleden op zondag 28 februari 1864 in Franeker, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 februari 1864.
Kinderen van Popke en Maria:
1 Liskje Vriesema, geboren op donderdag 1 juli 1830 in Herbaijum. Volgt 117.
2 Anna Vriesema, geboren op donderdag 26 januari 1832 in Herbaijum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1832. Anna is overleden op maandag 13 februari 1837 in Herbaijum, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1837.
3 Tjitske Hendrika Vriesema, geboren op woensdag 22 mei 1833 in Herbaijum. Volgt 119.
4 Horatius Vriesema, geboren op woensdag 24 december 1834 in Herbaijum. Volgt 120.
5 Hendrik Vriesema, geboren op vrijdag 29 januari 1836 in Herbaijum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1836. Hendrik is overleden op zondag 5 juni 1836 in Herbaijum, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1836.
6 Hendrik Vriesema, geboren op zondag 17 september 1837 in Herbaijum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1837. Hendrik is overleden op maandag 2 oktober 1837 in Herbaijum, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1837.
7 Maria Anna Vriesema, geboren op dinsdag 23 april 1839 in Herbaijum. Volgt 122.
117 Liskje Vriesema is geboren op donderdag 1 juli 1830 in Herbaijum, dochter van Popke Hendriks Vriesema (zie 116) en Maria Ferf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1830. Liskje is overleden op dinsdag 26 januari 1915 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1915. Zij is begraven in Franeker. Liskje trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 18 mei 1865 in Harlingen met Karel Timmer, 35 jaar oud. Karel is geboren op dinsdag 16 februari 1830 om 13:00 in Harlingen, zoon van Jan Karels Timmer en Teetske Pieters Reidsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1830. Karel is overleden op woensdag 21 maart 1883 om 17:00 in Harlingen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1883.
Adres:
Harlingen, wijk A (Overleden)
Beroep:
Koopman / Winkelier
Kinderen van Liskje en Karel:
1 Gepke Maria Timmer, geboren op maandag 19 maart 1866 om 15:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1866. Gepke is overleden op zondag 17 februari 1867 om 12:00 in Harlingen, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1867.
2 Jan Karel Timmer, geboren op zondag 15 september 1867 om 08:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1867. Jan is overleden op maandag 25 juli 1938 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1938.
3 Gepke Maria Timmer, geboren op donderdag 8 oktober 1868 om 05:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1868. Gepke is overleden op zaterdag 29 april 1871 om 03:00 in Harlingen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1871.
4 Teetske Timmer, geboren op woensdag 12 april 1871 om 17:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1871.
5 Petrus Timmer, geboren op vrijdag 11 oktober 1872 in Harlingen. Volgt 118.
118 Petrus Timmer is geboren op vrijdag 11 oktober 1872 om 09:00 in Harlingen, zoon van Karel Timmer en Liskje Vriesema (zie 117). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1872. Petrus is overleden op vrijdag 5 juni 1959 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Hij is begraven in Franeker alg. Petrus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 april 1900 in Franeker met Taetske Vriesema, 34 jaar oud. Zie 121 voor persoonsgegevens van Taetske.
119 Tjitske Hendrika Vriesema is geboren op woensdag 22 mei 1833 in Herbaijum, dochter van Popke Hendriks Vriesema (zie 116) en Maria Ferf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1833. Tjitske is overleden op maandag 24 april 1871 in Idaarderadeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1871.
Beroep:
winkeliersche (kleding)
Tjitske trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 20 december 1864 in Idaarderadeel met Fredrik Gilles, 30 jaar oud. Fredrik is geboren op donderdag 13 februari 1834 om 19:30 in Ferwerd, zoon van Jacob Fredriks Gilles en Sytske Menses Boltjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1834. Fredrik is overleden op vrijdag 11 november 1904 om 14:30 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1904.
Beroep:
klerk (Griffie katongerecht Leeuwarden)
Kinderen van Tjitske en Fredrik:
1 Maria Gilles, geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1865. Maria is overleden op vrijdag 23 maart 1945 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1945.
2 Jacob Gilles, geboren op donderdag 29 november 1866 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1866. Jacob is overleden op zaterdag 1 december 1866 in Grouw, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1866.
120 Horatius Vriesema is geboren op woensdag 24 december 1834 in Herbaijum, zoon van Popke Hendriks Vriesema (zie 116) en Maria Ferf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1834. Horatius is overleden op dinsdag 23 januari 1877 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1877.
Beroep:
Koopman
Horatius trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 9 februari 1865 in Harlingen met Geertruida Timmer, 23 jaar oud, nadat zij op dinsdag 24 januari 1865 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan. Geertruida is geboren op woensdag 10 november 1841 om 05:00 in Harlingen, dochter van Jan Karels Timmer en Teetske Pieters Reidsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1841. Geertruida is overleden op maandag 11 juli 1921 in Franeker, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1921. Zij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats.
Adres:
Harlingen, wijk C, N° 198 (Geboren)
Kinderen van Horatius en Geertruida:
1 Taetske Vriesema, geboren op dinsdag 6 februari 1866 in Franeker. Volgt 121.
2 Gepke Maria Vriesema, geboren op woensdag 10 maart 1869 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1869. Gepke is overleden op donderdag 17 februari 1910 in Franeker, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1910. Gepke bleef ongehuwd.
Opleiding:
tot 1887     Apothekersbediende (LC 16-07-1887)
3 Janna Vriesema, geboren op zondag 12 juli 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1874. Janna is overleden op donderdag 24 augustus 1944 in Heerenveen, 70 jaar oud. Zij is begraven in Franeker alg.
121 Taetske Vriesema is geboren op dinsdag 6 februari 1866 in Franeker, dochter van Horatius Vriesema (zie 120) en Geertruida Timmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1866. Taetske is overleden op donderdag 27 april 1944 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Zij is begraven in Franeker alg. Taetske trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 12 april 1900 in Franeker met Petrus Timmer, 27 jaar oud. Zie 118 voor persoonsgegevens van Petrus.
122 Maria Anna Vriesema is geboren op dinsdag 23 april 1839 in Herbaijum, dochter van Popke Hendriks Vriesema (zie 116) en Maria Ferf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1839.
Notitie bij de geboorte van Maria: Akte gerectificeerd d.d. 24 september 1839, waarbij voornaam kind wordt veranderd in "Maria Anna"

Akte van rectificatie Franekeradeel, 1839
Aangiftedatum 7 oktober 1839, blad nr. 48
Maria Anna Vriesema, geboren 23 april 1839
Dochter van Popke Hendriks Vriesema en Maria Ferf

Opm.: Akte van rectificatie d.d. 24 september 1839, waarbij voornaam kind wordt
veranderd van "Anna" in "Maria Anna"
Maria is overleden in >1911. Maria trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 april 1864 in Franeker met Yme Otte Faber, 26 jaar oud, nadat zij op woensdag 13 april 1864 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Yme is geboren op vrijdag 14 juli 1837 in Franeker, zoon van Otte Johannes Faber en Janna Romar Wenning. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1837. Yme is overleden op vrijdag 29 december 1911 in Amesfoort, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1911.
Beroep:
bankier / steenfabrikant te Amersfoort
Kinderen van Maria en Yme:
1 Otto Johannes Faber, geboren op zondag 29 januari 1865 om 18:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1865. Otto is overleden op donderdag 13 februari 1868 om 11:00 in Harlingen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1868.
Adressen:
Harlingen, wijk A, N° 15 (Geboren)
Harlingen, wijk B, N° 8 (Overleden)
2 Popco Horatius Faber, geboren op woensdag 17 oktober 1866 om 01:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1866. Popco is overleden op zaterdag 3 januari 1942 in Baarn, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1942.
Adres:
Harlingen, wijk A, N° 16 (Geboren)
3 Gepke Maria Faber, geboren op maandag 8 maart 1869 om 23:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1869. Gepke is overleden op vrijdag 23 mei 1941 in Utrecht, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1941.
4 Otto Johannes Faber, geboren op zaterdag 5 maart 1870 om 00:15 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1870.
5 Jan Willem Faber, geboren op donderdag 1 februari 1872 om 07:00 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1872. Jan is overleden op maandag 12 mei 1873 om 12:00 in Harlingen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1873.
6 Marinus Anne Faber, geboren op dinsdag 11 februari 1879 om 01:30 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1879.
Naturalisatie:
Publication Number: M1524
Publication Title: Naturalization Petitions for the Southern District Of California, 1887-1940
Publisher: NARA
State: California
Court: District Court
Short Description: NARA M1524. Naturalization Petitions for the Southern District Of California, 1887-1949.
Surname: Faber
Given Name: Marinus A
Immigrant Name: Marinus A. Faber
Birth Country: Netherlands
Document Year: 1931
Document Type: Other
123 Tjitske Hendriks Vriesema is geboren op dinsdag 4 maart 1806, dochter van Hendrik Popkes Vriesema (zie 115) en Liskje Douwes Lautenbach. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1806 in Grouw. Tjitske is overleden op zaterdag 16 februari 1828 om 06:00 in Leeuwarden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1828.
Adres:
Leeuwarden, wijk A, N° 252 (Overleden)
Tjitske trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1826 in Leeuwarden met Jan Bruining, 23 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 2 november 1802, zoon van Bernardus Bruining en Eelkje Jans Visser. Hij is gedoopt op woensdag 24 november 1802 in Leeuwarden. Jan is overleden op dinsdag 17 april 1866 om 10:00 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 april 1866.
Beroep:
Kastmaker
124 Wytske Popkes Vriesema is geboren in november 1766, dochter van Popke Martens Vriesema (zie 8) en Froukjen Binnes. Zij is gedoopt op zondag 30 november 1766 in Twijzel, Kooten. Wytske is overleden op maandag 13 augustus 1827 in Smallingerland, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1827. Wytske trouwde, 30 jaar oud, op zondag 14 mei 1797 in Oostermeer met Auke Oedses van der Meer, 30 jaar oud. Auke is geboren op donderdag 20 november 1766 in Drogeham, zoon van Oeds Aukes van der Meer en Sjoukjen Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1766 in Drogeham. Auke is overleden op zaterdag 1 mei 1830 in Drachten, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1830.
Kinderen van Wytske en Auke:
1 Oeds Aukes Meer, geboren op zondag 5 augustus 1798. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1798 in Oostermeer, Eestrum. Oeds is overleden op zondag 19 maart 1871 om 19:00 in Oostermeer, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1871.
Beroep:
arbeider
2 Froukjen Aukes Meer, geboren op maandag 22 december 1800. Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1801 in Oostermeer, Eestrum. Froukjen is overleden op vrijdag 17 augustus 1888 in Smallingerland, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1888.
3 Sjoukjen Aukes Meer, geboren op maandag 28 november 1803 in Noorder Drachten. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1804 in Drachten. Sjoukjen is overleden op donderdag 18 december 1856 in Opsterland, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1856.
4 Popke Aukes Meer, geboren op woensdag 18 september 1805 in Noorder Drachten. Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1805 in Drachten. Popke is overleden op zondag 3 november 1878 in Smallingerland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1878.
Beroep:
boerenknecht
5 Grietje Aukes Meer, geboren op woensdag 7 oktober 1807 in Noorder Drachten. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1807 in Drachten. Grietje is overleden op zondag 10 september 1843 in Opsterland, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1843.
achternaam_popke_popkes_en_kinderen.jpg
19 Achternaam Popke Popkes en kinderen
125 Popke Popkes Vriesema (afb. 19) is geboren op zaterdag 11 maart 1769 in Twijzel, zoon van Popke Martens Vriesema (zie 8) en Froukjen Binnes. Hij is gedoopt op zondag 2 april 1769 in Twijzel. Popke is overleden op maandag 30 november 1840 om 06:00 in Bergum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1840.
Adres:
Bergum N° 188 (Overleden)
Beroepen:
vanaf 1803     Koopman te Bergum
van 1804 tot 1809     executeur bij het Vredegerecht kanton Bergum
vanaf 1812     Landbouwer
Koopakte:
1830 Buitenpost, notaris J. Romein
Betreft de verkoop van klijnland te Augustinusga, koopsom fl. 1461
- Popke Popkes Vriesema te Bergum, verkoper
- Jan Gosses Wijma te Augustinusga, koper; en anderen
1825 Buitenpost, notaris J. Romein
Betreft de verkoop van een plaats te Harkema Opeinde, koopsom fl. 1638
- Popke Popkes Vriezema te Bergum, verkoper
Betreft de koop van een plaats
- Hendrik Alberts Postmus te Harkema Opeinde, koper; en anderen
Popke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 december 1793 in Bergum met Saakje Errits, 23 jaar oud. Saakje is geboren op zaterdag 6 januari 1770 in Bergum, dochter van Errit Jans en Jeltje Berends. Zij is gedoopt op zondag 22 juli 1770 in Bergum. Saakje is overleden op dinsdag 18 april 1848 om 20:30 in Bergum, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1848.
Kinderen van Popke en Saakje:
1 Jeltje Popkes Vriesema, geboren op maandag 30 mei 1796 in Bergum. Volgt 126.
2 Vroukjen Popkes Vriesema, geboren op vrijdag 22 september 1797 in Bergum. Volgt 127.
3 Dirk Popkes Vriesema, geboren op donderdag 1 augustus 1799 in Bergum. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1799 in Bergum. Dirk is overleden op zondag 18 september 1814 om 07:00 in Bergum, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1814.
Adres:
Bergum N° 205 (Overleden)
4 Antje Popkes Vriesema, geboren op zaterdag 7 november 1801 in Bergum. Volgt 128.
5 Errit Popkes Vriesema, geboren op maandag 12 november 1804 in Bergum. Volgt 129.
6 Popke Popkes Vriesema, geboren op zondag 13 mei 1810 in Bergum. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1810 in Bergum. Popke is overleden op maandag 18 augustus 1817 in Tietjerksteradeel, 7 jaar oud.
126 Jeltje Popkes Vriesema is geboren op maandag 30 mei 1796 in Bergum, dochter van Popke Popkes Vriesema (zie 125) en Saakje Errits. Zij is gedoopt op zondag 3 juli 1796 in Bergum. Jeltje is overleden op maandag 22 april 1872 om 07:00 in Bergum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1872.
Beroep:
Boerin / Renteniersche
Jeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 30 oktober 1817 in Tietjerksteradeel met Heerke Sijbrens Douma, 23 jaar oud. Heerke is geboren op donderdag 23 oktober 1794 in Gaastmaburen, zoon van Sybren Binnerts Douma en Aaltje Sibles Bander. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1794 in Bergum. Heerke is overleden op dinsdag 8 april 1845 om 11:00 in Gaastmaburen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1845.
Beroep:
huisman / landbouwer
Kinderen van Jeltje en Heerke:
1 Sybren Heerkes Douma, geboren op zaterdag 27 juli 1822 om 06:30 in Gaastmaburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1822. Sybren is overleden op vrijdag 19 februari 1847 om 08:00 in Bergum, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1847.
Beroep:
Landbouwer
2 Saakjen Heerkes Douma, geboren op dinsdag 15 november 1825 om 08:00 in Gaastmaburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1825. Saakjen is overleden op zaterdag 29 februari 1896 om 15:00 in Hardegarijp, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1896.
3 Popke Heerkes Douma, geboren op zondag 10 januari 1830 om 16:00 in Gaastmaburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1830. Popke is overleden op zondag 5 juni 1904 om 06:00 in Hardegarijp, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1904.
Beroep:
Landbouwer
4 Binnert Heerkes Douma, geboren op woensdag 27 november 1833 om 14:30 in Gaastmaburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1833. Binnert is overleden op vrijdag 29 maart 1912 om 14:00 in Hardegarijp, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1912.
Beroep:
Landbouwer
127 Vroukjen Popkes Vriesema is geboren op vrijdag 22 september 1797 in Bergum, dochter van Popke Popkes Vriesema (zie 125) en Saakje Errits. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1797 in Bergum. Vroukjen is overleden op dinsdag 27 april 1852 om 15:00 in Bergum, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1852. Vroukjen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 6 januari 1825 in Tietjerksteradeel met Hendrik Rinzes Brouwer, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 2 december 1793 in Bergum, zoon van Rinze Hendriks Brouwer en Doetje Douwes Lautenbach. Hij is gedoopt op zondag 5 januari 1794 in Bergum. Hendrik is overleden op zondag 13 maart 1892 om 06:30 in Bergum, 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1892.
Beroep:
bierbrouwer
Kinderen van Vroukjen en Hendrik:
1 Rinse Hendriks Brouwer, geboren op dinsdag 6 juni 1826 om 07:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1826. Rinse is overleden op zondag 1 januari 1854 om 01:30 in Bergum, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1854. Rinse bleef ongehuwd.
Beroep:
bakker
2 Saakje Hendriks Brouwer, geboren op zondag 21 september 1828 om 21:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1828. Saakje is overleden op dinsdag 8 december 1908 in Smallingerland, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1908.
3 Doetje Hendriks Brouwer, geboren op maandag 9 mei 1831 om 16:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1831. Doetje is overleden op maandag 6 maart 1916 in Kollumerland c.a., 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1916.
4 Jeltje Hendriks Brouwer, geboren op dinsdag 26 november 1833 om 17:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1833. Jeltje is overleden op donderdag 6 april 1905 om 00:30 in Bergum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1905. Jeltje bleef ongehuwd.
5 Joukje Hendriks Brouwer, geboren op vrijdag 15 januari 1836 om 06:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1836. Joukje is overleden op zaterdag 1 november 1924 om 16:00 in Bergum, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1924. Joukje bleef ongehuwd.
6 Popke Hendriks Brouwer, geboren op maandag 20 november 1837 om 01:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1837. Popke is overleden op vrijdag 8 januari 1926 om 23:30 in Sneek, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1926.
Beroep:
bakker
7 Antje Hendriks Brouwer, geboren op donderdag 11 november 1841 om 00:15 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1841. Antje is overleden op woensdag 8 december 1915 in Utingeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1915.
128 Antje Popkes Vriesema is geboren op zaterdag 7 november 1801 in Bergum, dochter van Popke Popkes Vriesema (zie 125) en Saakje Errits. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1801 in Bergum. Antje is overleden op donderdag 18 januari 1838 in Grouw, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1838.
Notitie bij overlijden van Antje: Achternaam op akte: Antje Popkes Kiesema
Antje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 5 juni 1822 in Bergum met Cornelis Steensma, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 17 januari 1794 in Oudega, zoon van Gerhardus Jacobus Steensma en Aatje Roels. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1794 in Oudega. Cornelis is overleden op dinsdag 24 januari 1832 om 17:00 in Bergum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1832.
Adres:
Bergum N° 220 (Overleden)
Beroep:
Doctor in de genees en vroedkunde
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1833 in Bergum met Jan Klazes van Riesen, 42 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 21 januari 1791 in Grouw, zoon van Klaas Andries van Riesen en Andrieske Jans van Riesen. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1791 in Grouw. Jan is overleden op vrijdag 13 februari 1857 in Idaarderadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1857.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Antje en Jan:
1 Klaas Jans van Riesen, geboren op maandag 19 januari 1835 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1835. Klaas is overleden op woensdag 14 juni 1899 in Renkum, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1899.
2 Andriesje Jans van Riesen, geboren op zondag 24 juli 1836 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1836.
3 Popke Jans van Riesen, geboren op dinsdag 9 januari 1838 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1838. Popke is overleden op woensdag 21 februari 1838 in Grouw, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1838.
129 Errit Popkes Vriesema is geboren op maandag 12 november 1804 in Bergum, zoon van Popke Popkes Vriesema (zie 125) en Saakje Errits. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1804 in Bergum. Errit is overleden op vrijdag 9 februari 1849 om 05:00 in Bergum, 44 jaar oud (oorzaak: Beroerte). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1849.
Beroep:
klerk te Bergum / koopman
Errit trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 mei 1831 in Tietjerksteradeel met Henderina Jelles Nijsloot, 19 jaar oud. Henderina is geboren op woensdag 22 januari 1812 in Leeuwarden, dochter van Jelle Annes Nijsloot en Ybeltje Nijenhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1812. Henderina is overleden op maandag 19 mei 1884 om 18:30 in Bergum, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1884. Henderina trouwde later op woensdag 30 april 1851 in Tietjerksteradeel met Kornelis Harmens Lautenbach (1796-1858).
Beroep:
Boerin
Kinderen van Errit en Henderina:
1 Ybeltje Vriesema, geboren op zondag 3 februari 1833 om 17:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1833. Ybeltje is overleden op donderdag 29 oktober 1840 om 18:00 in Bergum, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1840.
Adres:
Bergum N° 187 (Overleden)
2 Popke Errits Vriesema, geboren op woensdag 6 augustus 1834 in Bergum. Volgt 130.
3 Jelle Errits Vriesema, geboren op zondag 6 november 1836 in Bergum. Volgt 134.
4 Dirk Errits Vriesema, geboren op vrijdag 7 juni 1839 in Bergum. Volgt 137.
5 Anne Vriesema, geboren op maandag 30 augustus 1841 om 02:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1890. Anne is overleden op woensdag 7 mei 1856 om 13:00 in Bergum, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1856.
6 Ybeltje Vriesema, geboren op vrijdag 3 november 1843 in Bergum. Volgt 140.
7 Saakje Vriesema, geboren op vrijdag 29 oktober 1847 in Bergum. Saakje is overleden op dinsdag 7 november 1848 in Bergum, 1 jaar oud (oorzaak: Kinkhoest).
130 Popke Errits Vriesema is geboren op woensdag 6 augustus 1834 om 04:00 in Bergum, zoon van Errit Popkes Vriesema (zie 129) en Henderina Jelles Nijsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1834. Popke is overleden op zondag 17 december 1882 om 19:30 in Jelsum, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1882.
Adres:
Jelsum N° 26 (Overleden)
Beroep:
veehouder / landbouwer
Popke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1858 in Tietjerksteradeel met Renske Filippus Hanewald, 26 jaar oud, nadat zij op woensdag 21 april 1858 in Bergum in ondertrouw zijn gegaan. Renske is geboren op zaterdag 7 januari 1832 om 18:00 in Weidum, dochter van Filippus Pieter (Johannes) Hanewald en Akke Sints van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1832. Renske is overleden op zaterdag 18 maart 1916 om 05:00 in Echten, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1916.
Kinderen van Popke en Renske:
1 Henderina Popkes Vriesema, geboren op zondag 8 mei 1859 in Bergum. Volgt 131.
2 Akke Popkes Vriesema, geboren op maandag 9 februari 1863 om 02:30 in Jelsum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1863. Akke is overleden op dinsdag 21 augustus 1877 om 00:30 in Jelsum, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1877.
3 Ybeltje Vriesema, geboren op donderdag 8 maart 1866 in Jelsum. Volgt 132.
4 Errit Vriesema, geboren op donderdag 9 september 1875 in Jelsum. Volgt 133.
131 Henderina Popkes Vriesema is geboren op zondag 8 mei 1859 om 06:00 in Bergum, dochter van Popke Errits Vriesema (zie 130) en Renske Filippus Hanewald. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1859. Henderina is overleden op zondag 20 februari 1944 in Huizum, 84 jaar oud. Henderina trouwde, 22 jaar oud, op maandag 9 mei 1881 in Leeuwarderadeel met Arjen Meinderts Noordenbos, 27 jaar oud, nadat zij op maandag 25 april 1881 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Arjen is geboren op zaterdag 22 april 1854 in Hallum, zoon van Meindert Ulbes Noordenbos en Elizabeth Arjens Gelders. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1854. Arjen is overleden op vrijdag 15 maart 1929 om 04:00 in Oudehaske, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1929.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Henderina en Arjen:
1 Meindert Noordenbos, geboren op maandag 26 juni 1882 om 17:00 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1882. Meindert is overleden op dinsdag 16 december 1952, 70 jaar oud. Hij is begraven in Huizum.
2 Renske Noordenbos, geboren op dinsdag 22 november 1887 om 23:00 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1887. Renske is overleden op woensdag 9 september 1970 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
132 Ybeltje Vriesema is geboren op donderdag 8 maart 1866 om 22:00 in Jelsum, dochter van Popke Errits Vriesema (zie 130) en Renske Filippus Hanewald. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1866. Ybeltje is overleden op dinsdag 28 maart 1933 in USA, 67 jaar oud. Ybeltje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1889 in Leeuwarderadeel met Douwe Alberts Mellema, 22 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 6 september 1866 om 09:00 in Vrouwenparochie. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1866. Douwe is overleden op zaterdag 9 oktober 1897 om 20:00 in Giekerk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1897.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in april 1900 in Almena Norton Co. Kansas met A. B. Wassenaar.
Kinderen van Ybeltje en Douwe:
1 Albert Mellema, geboren op zaterdag 4 januari 1890 om 19:00 in Menaldum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1890. Albert is overleden op vrijdag 17 november 1893 om 04:00 in Menaldum, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1893.
2 Popke Mellema, geboren op woensdag 19 augustus 1891 om 20:00 in Menaldum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1891.
3 Jantje Mellema, geboren op zaterdag 6 augustus 1892 om 07:00 in Menaldum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1892. Jantje is overleden op donderdag 22 februari 1894 om 18:00 in Menaldum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894.
4 Jantje Albertiena Mellema, geboren op zondag 28 juli 1895 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1895.
5 Albert Mellema, geboren op zaterdag 11 september 1897 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1897.
133 Errit Vriesema is geboren op donderdag 9 september 1875 om 06:00 in Jelsum, zoon van Popke Errits Vriesema (zie 130) en Renske Filippus Hanewald. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1875. Errit is overleden in september 1959 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 4 september 1959 in Leeuwarden.
Notitie bij overlijden van Errit: Gecremeerd
Beroep:
Zuivelassistent
Errit trouwde, 25 jaar oud, op maandag 10 september 1900 in Sneek met Sjoukje de Jong, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 24 augustus 1900 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Sjoukje is geboren op maandag 10 november 1873 om 16:00 in IJsbrechtum, dochter van Ids Jacobs de Jong en Silla Wijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1873. Sjoukje is overleden in < 1959.
134 Jelle Errits Vriesema is geboren op zondag 6 november 1836 om 06:30 in Bergum, zoon van Errit Popkes Vriesema (zie 129) en Henderina Jelles Nijsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1836. Jelle is overleden op zaterdag 14 mei 1887 om 05:30 in Bergum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1887.
Beroep:
Landbouwer
Jelle trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1868 in Tietjerksteradeel met Janke Martens Kuipers, 22 jaar oud. Janke is geboren op dinsdag 25 november 1845 om 01:00 in Bergum, dochter van Marten Hattums Kuipers en Aatje Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1845. Janke is overleden op zaterdag 13 juli 1929 om 09:30 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Jelle en Janke:
1 Henderina Vriesema, geboren op woensdag 20 augustus 1879 in Bergum. Volgt 135.
2 Akke Vriesema, geboren op donderdag 23 november 1882 om 09:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1882. Akke is overleden op dinsdag 3 december 1895 om 23:00 in Leeuwarden, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1895.
3 Errit Vriesema, geboren op vrijdag 1 mei 1885 in Bergum. Volgt 136.
135 Henderina Vriesema is geboren op woensdag 20 augustus 1879 om 05:00 in Bergum, dochter van Jelle Errits Vriesema (zie 134) en Janke Martens Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1879. Henderina trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 30 april 1907 in Leeuwarderadeel met Tjepke Rijpstra, 30 jaar oud. Tjepke is geboren op dinsdag 12 december 1876 in Leeuwarden, zoon van Grietus Rijpstra en Geertje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 december 1876.
Beroep:
Kantoorbediende
Kind van Henderina en Tjepke:
1 Rijpstra, geboren in april 1908 in Leeuwarden.
136 Errit Vriesema is geboren op vrijdag 1 mei 1885 om 17:30 in Bergum, zoon van Jelle Errits Vriesema (zie 134) en Janke Martens Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1885. Errit is overleden op zaterdag 12 april 1958 in Wolvega, 72 jaar oud. Errit trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 november 1912 in Leeuwarden met Sophia Bronkers, 25 jaar oud. Sophia is geboren op dinsdag 10 mei 1887 om 11:30 in Leeuwarden, dochter van Petrus Gerardus Bronkers en Wichertje Voerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1887. Sophia is overleden in 1946, 57 of 58 jaar oud.
137 Dirk Errits Vriesema is geboren op vrijdag 7 juni 1839 om 23:00 in Bergum, zoon van Errit Popkes Vriesema (zie 129) en Henderina Jelles Nijsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1839. Dirk is overleden op donderdag 26 augustus 1926 om 23:00 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1926.
Beroep:
bakker / landbouwer / klerk
Dirk:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 26 augustus 1869 in Tietjerksteradeel met Bintje Everts Katsma, 19 jaar oud. Bintje is geboren op zaterdag 29 december 1849 om 12:00 in Bergum, dochter van Evert Jans Katsma en Janke Annes Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1849. Bintje is overleden op donderdag 29 juni 1871 om 08:30 in Bergum, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1871.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 13 april 1881 in Bergum met Minke Harmens van Akker, 29 jaar oud. Minke is geboren op vrijdag 19 maart 1852 om 14:30 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1852. Minke is overleden op zaterdag 21 maart 1936 om 04:00 in Bergum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1936.
Kind van Dirk en Bintje:
1 Errit Dirks Vriesema, geboren op vrijdag 3 maart 1871 in Bergum. Volgt 138.
Kinderen van Dirk en Minke:
2 Harmen Dirks Vriesema, geboren op donderdag 18 augustus 1881 in Tietjerk. Volgt 139.
3 Jelle Vriesema, geboren op donderdag 19 mei 1887 om 03:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1887. Jelle is overleden op woensdag 21 november 1888 om 06:00 in Bergum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1887.
4 Henderina Vriesema, geboren op zaterdag 11 januari 1890 om 04:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1890.
138 Errit Dirks Vriesema is geboren op vrijdag 3 maart 1871 om 04:00 in Bergum, zoon van Dirk Errits Vriesema (zie 137) en Bintje Everts Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1871. Errit is overleden op donderdag 5 januari 1939 om 03:30 in Bergum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1939.
Beroep:
veehouder
Koopakte:
1903 Bergum, notaris W. v.d. Meer
Betreft de verkoop van een huis en erf te Noordermeer, koopsom fl. 1400
- Errit Durks Vriesema te Bergum, verkoper
- Stijntje Bouwes van der Kooi te Suameer, koper
1918 Bergum, notaris W. van der Meer
Betreft de verkoop van bouwland te Bergum, koopsom fl. 2500
- Jan Luitzen van der Meulen te Gorredijk, verkoper
- Errit Vriezema te Bergum, koper
Errit trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Bergum met Jitske Tjipkes Vriesema, 41 jaar oud. Zie 22 voor persoonsgegevens van Jitske.
Kind van Errit en Jitske: zie 22.
139 Harmen Dirks Vriesema is geboren op donderdag 18 augustus 1881 om 22:00 in Tietjerk, zoon van Dirk Errits Vriesema (zie 137) en Minke Harmens van Akker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1881. Harmen is overleden op donderdag 5 juli 1951 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Hij is begraven in Bergum kerk.
Beroep:
Onderwijzer
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30 december 1909 in Bergum met Hiltje Hendriks Pebesma, 29 jaar oud, nadat zij op woensdag 8 december 1909 in Bergum in ondertrouw zijn gegaan. Hiltje is geboren op zaterdag 3 juli 1880 om 04:00 in Suameer, dochter van Hendrik Tjibbes Pebesma en Aukje Andries Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1880.
Notitie bij de geboorte van Hiltje: Vader afwezig i.v.m. met zijn werk
Hiltje is overleden op maandag 1 september 1975 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Zij is begraven in Bergum kerk.
Beroep:
Onderwijzeres
ardegroot_25_jarig_huwelijk.jpg
20 ARdeGroot 25 jarig huwelijk
140 Ybeltje Vriesema is geboren op vrijdag 3 november 1843 om 08:00 in Bergum, dochter van Errit Popkes Vriesema (zie 129) en Henderina Jelles Nijsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1843. Ybeltje is overleden op dinsdag 5 april 1921 om 07:30 in Bergum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1921.
Koopakte:
1917 Bergum, notaris W. van der Meer
Betreft de verkoop van een huis met erf te Bergum, koopsom fl. 1581
- Ybeltje Vriesema te Bergum, weduwe van Anne Ruurds de Groot, verkoper
Ybeltje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 mei 1871 in Tietjerksteradeel met Anne Ruurds de Groot (afb. 20), 26 jaar oud. Anne is geboren op zaterdag 2 november 1844 om 10:00 in Hardegarijp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1844. Anne is overleden op woensdag 14 september 1898 om 11:00 in Bergum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1898.
Beroep:
Tmmerman / gemeente-architect te Tietjerksteradeel
Kinderen van Ybeltje en Anne:
1 Ruurd Annes de Groot, geboren op dinsdag 12 maart 1872 om 06:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1872.
Beroep:
Opzichter
2 Jeltje Annes de Groot, geboren op woensdag 17 november 1875 om 16:00 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1875. Jeltje is overleden op dinsdag 27 januari 1931 om 15:00 in Bergum, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 januari 1931. Jeltje bleef ongehuwd.
141 Tjeerd Bartels is geboren in Kootstertile, zoon van Bartele Popkes (zie 3) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op donderdag 20 mei 1666 in Optwijzel. Tjeerd ging in ondertrouw, 54 jaar oud, op zondag 11 mei 1721 in Akkerwoude met Hinke Martens. Hinke is geboren in Veenwouden.
Kind van Tjeerd en Hinke:
1 Bartel Bartels. Hij is gedoopt op maandag 29 november 1723 in Twijzel / Kooten.
142 Aucke Bartels, zoon van Bartele Popkes (zie 3) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op donderdag 24 mei 1668 in Optwijzel. Aucke is overleden in november 1716, 48 jaar oud.
Beroep:
van 1699 tot 1710     Dorpsrechter te Kooten
Aucke trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 3 februari 1700 met Ymkje Meints.
Kind van Aucke en Ymkje:
1 Minke Aukes, geboren in 1706. Minke is overleden in 1792 in Oostermeer, 85 of 86 jaar oud.
Notitie bij Minke: Oom Tjeerd Bartels is voogd/ curator na het overlijden van vader Aucke Bartels
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 31-10-2010 20:59 door G. Bremer