Cossack Web Museum
www.kozakken.com
Webmaster: Gabby de Jong    Last update: 29-11-2015     © 2004-2015
cossack-web-museum@hetnet.nl
After more than 10 years, with a heavy heart, I have decided to abandon my website "Cossack Web Museum" .
All visitors, thank you for the interest you have shown in my work.


Nach mehr als 10 Jahren habe ich mich schweren Herzens entschlossen, die Seite "Cossack Web Museum" aufzugeben.
Allen Besuchern danke ich für das Interesse, das sie meiner Arbeit entgegengebracht haben.


Na meer dan 10 jaar heb ik met pijn in het hart besloten mijn website "Cossack Web Museum" te beëindigen.
Ik wil alle lezers danken voor de door u getoonde interesse in mijn werk.
Kozakkensluis Wolga-Don