Biografie en Catalogus

home

Johan Faddegon

was een veelzijdig mens:

 • Van huis uit was hij horlogemaker
 • hij werd opgeleid aan de kunst-academie
 • ontwierp een aantal fraaie penningen en plaquettes
 • ontwikkelde zich als expert op het gebied van de tijdmeetkunde en de geschiedenis van de Arabische astronomie
 • verhuisde naar Parijs en naturaliseerde tot Fransman
 • deed dienst in Syrië als tolk Arabisch-Frans
 • was bibliothecaris van het centrum voor decoratieve kunst aan het Louvre en
 • ontwierp en bouwde zijn eigen huis.

Er is veel materiaal beschikbaar, dat over verschillende bronnen is verdeeld. Door middel van deze site wordt een overzicht gegeven van zijn leven en werk.

het huis in Bourg-la-Reine
huis in Bourg-la-Reine
penning Indië
     Indië-penning uit 1902

 

 

 

 

 

Voor wie

De informatie op deze site is bedoeld voor:
 • geïnteresseerde familieleden
 • penningverzamelaars
 • penningdeskundigen
 • kunsthistorici
 • tijdmeetkundigen
 • horlogemakers

Verantwoording

Deze site is nog in ontwikkeling. In eerste instantie ligt de nadruk op de penningen en de biografie. De penningcatalogus is vrijwel gereed.
Er wordt zo veel mogelijk verwezen naar de oorsponkelijke bronnen.
Indien beschikbaar, is een link naar de originele en naar aanvullende bronnen opgenomen.
Door publikatie van deze site hoop ik dat de gegevens over Johan Melchior Faddegon verder kunnen worden aangevuld.
Dus als u over nadere gegevens beschikt, wordt u van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen via de contactpagina.

Delft 2012, Jelle Faddegon

laatste aanvullingen: 14 feb.2016

 

 

 

 

 

Tijdschrift voor Horlogemakers