Penningen

Overzicht

 

Rembrandt-penning
Rembrandt-penning 1906

 

 

ouders
portret ouders 1912

 

 

Indië-penning
Wilhelmima-penning 1902

 

 

 

Anecdote

Uit de periode bij de Rijksmunt werd in de familie het verhaal verteld, dat Johan werd ingeschakeld voor het ontwerpen van een nieuwe guldenmunt met de afbeelding van Koningin Wilhelmina. Johan gaf te kennen, dat Hare Majesteit dan voor hem moest komen poseren. Toen dat niet mogelijk bleek, zou hij het opzettelijk verkeerd hebben gedaan, waardoor hij werd ontslagen.

Feit is, dat Johan 2 werken van Wilhelmina heeft gemaakt: de 2-zijdige inhuldigingspenning uit 1898 (die waarschijnlijk nooit is gerealiseerd) en een enkelzijdige penning met Maleis-Arabisch randschrift. Deze is in 1902 onder beheer van de familie in Amsterdam uitgebracht.
Dat over het ontwerp van de nieuwe Wilhelminamunt inderdaad veel te doen is geweest, blijkt ook uit de verslagen van de Rijksmunt. Ook Faddegon's Parijse leermeester Tasset werd hierbij ingeschakeld.
Het ontslag bij de Rijksmunt vond ook rond die tijd plaats: In 1899 werd hij eervol ontslagen, "wegens het opheffen van de functie van hulpstempelsnijder".

Feiten en anecdote vertonen een paar opvallende overeenkomsten. Veel van de verschillen tussen beide zullen zijn terug te voeren op de wijze waarop verhalen in de familie worden verteld.