Na de vloed

Vorige Start Volgende

Voor de vloed
Natuurwetenschap
Vloed Geologie
Veelgestelde Vragen
Na de vloed
Geologisch Model
Uit één mens
Artikelen
Links

Na de vloed

De vroegste geschiedenis van Europa na de Vloed

Bill Cooper

Inhoudsopgave

Het boek "After the flood" van Bill Cooper over de geschiedenis van de Europese volken vanaf Noach" is nu als paperback (270 pagina's) verkrijgbaar. Klik hier om het boek te bestellen. Dit boek laat zien dat de geschreven geschiedenis van Europa via historische verslagen en stambomen terug gaat naar de zondvloed en de nakomelingen van Jafeth.

Bijlagen

Opmerkingen bij de Bijlagen 1, 2 en 3

Het zou nutteloos zijn referenties te geven bij de volgende historische aantekeningen omdat die of obscuur of moeilijk te verkrijgen zijn (en het zijn er vele). Daarom heb ik bronnen aangegeven die gemakkelijk te bereiken zijn voor iedereen die belangstelling heeft om zich verder te verdiepen in de namen die hier gegeven worden. Er zijn vier belangrijke bronnen, namelijk:

 1. The Interpreter's Dictionary of the Bible. Vier delen met supplement. Abingdon Press. New York. 1962.
 2. The New Bible Dictionary, Intervarsity Press, London. 1972.
 3. Flavius Josephus, De geschiedenis der Joden.
 4. Poole, Matthew, Commentary on the Holy Bible, Drie delen (1685). Facsimile gepubliceerd door Banner of Truth Trust. London. 1962.

Referentie 1 is afgekort met IDB gevolgd door deelnummer en bladzijde, bijvoorbeeld IDB 3:247.
Referentie 2 is afgekort met NBD gevolgd door de bladzijde.
Referentie 3 is vanwege de vele verschillende edities ervan, afgekort met JA gevolgd door boek, hoofdstuk en paragraaf nummer, bijvoorbeeld JA l.vi.2.
Referentie 4 is afgekort met P gevolgd door deel en bladzijde nummer: P 1:26.

Met uitzondering van Josephus, geven deze zelf waardevolle referenties over hun bronnen. Josephus is waardevol omdat hij de vele namen en spellingen uit de Volkerentafel die bekend waren in de klassieke wereld heeft bewaard.

 • Bijlage A: De volken van Sem
 • Bijlage B: De volken van Cham
 • Bijlage C: De volken van Jafet
 • Bijlage D: Overlevende MSS van de vroege Welsh kronieken
 • Bijlage E: De latijnse tekst van Nennius 17 en 18
 • Bijlage F: De Molmutijnse wetten van heidens Engeland
 • Bijlage G: De Stamboom van de vroege Briste koningen
 • Bijlage H: De afstamming van de oost saksische koningen
 • Bijlage I: De historische figuren van Beowulf
 • Bijlage J: Zoologisch aanduidingen in Beowulf
 • Bijlage K: Van Jafet tot Brutus
 • Bijlage L: De afstamming van het Miautso volk van China 
 • Bijlage M: Engeland’s eerste christen
 • Bijlage N: De ierse kronieken en het einde van de ijstijd
 • Bibliografie

Nederlandse vertaling: ir. A. Hekstra, ing. F. van de Laar en R. Kiel