Familiestichting Het Geslacht Van Rhijn

 

(klik op familiewapen)

DEZE WEBSITE IS VERNIEUWD, ZIE www.vanrhijnfamily.org

 

(for the web page in English: click on the Union Flag)

 

Laatst bijgewerkt: 11-07-2012

De familiestichting "Het Geslacht Van Rhijn" is bij notarile akte opgericht op 28 december 1990 ten overstaan van notaris

Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen te Wageningen.

De stichting is gevestigd te Leiden en staat geregistreerd onder nummer 41168323 in het stichtingenregister van de

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden.

Op 16 september 2004 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden ten overstaan van notaris

Mr. M.M. Elings-van Hooidonk, Van Rhijn notarissen te Zeist

Website beheerder: G.J. van Rhijn E-mail

 

Genealogy Benelux Net Ring

Genealogy Benelux Net Ring Home Page

Next
Previous
Next5
Previous5
List
Random
Join