Stamboom geslacht Van Rhijn

 

Laatst bijgewerkt: 8-04-2008

 

Inleiding

Om privacy redenen is uit deze stamboom de nog levende generatie weggelaten (geboren na 1900). De stamboom is met grote zorg samengesteld, als u aanvullingen of onvolkomenheden ziet, wilt u dat dan aan de webbeheerder doorgeven: E-mail

 

Op 31 jan 2002 is toestemming verleend door het CBG om deze gegevens te publiceren. De bron van deze gegevens is het Nederlands Patriciaat 78e editie uit 1994. Hieraan zijn de gegevens over eerste vijf generaties toegevoegd.

Terug naar hoofdstuk 3 genealogie

 

 0. Michiel, tr. NN, woonde mogelijk te Katwijk.

     Uit dit huwelijk: (de volgorde komt voort uit de verkoop van een huis aan deze drie broers):

1.  Arent, Aernt Michielsz, volgt I.

2.  Gaergelt Michielsz

3.  Gerrit, Gerryt, Geryt, Michielsz. mogelijk Gerrit Michgielsen

 

     I. Arent Michielsz, woonde te Katwijk a.d. Rijn, schipper (1581, 1582) en later houtzager te Leiden, † voor 11 jan. 1589,

tr. 1e Commertgen Cornelisdr;

tr. 2e Leiden 27 jan. 1582 Aeffgen (Aechtge) Jacobsdr [de Haes], van Leiden, † na 15 dec. 1594; zij hertr. Leiden 7 dec. 1593 Cornelis Jacobsz [van Leeuwen].

     Uit het eerste huwelijk:

 

     II. Michiel Aerntsz.[1][1],

 

 

geb. Katwijk a.d. Rijn omstr. 1569 (van I), mandenmaker te Leiden (1594), te Katwijk aan Zee (1603), woonde in 1623 in de Kerkbuurt te Leiderdorp, geref. lidmaat ald. 1634, † na 1646,

tr. (ondertr. Leiden 16 jan.) 1603 Teuntgen Jansdr, van Leiden, † voor 1634. tr. 2e Evertjen Jansdr. Zij komen in 1634 voor als lidmaten der Herv. Kerk te Leiderdorp.

Uit dit huwelijk:

1. Commertje Michielsdr.,

tr. 1e Leiderdorp 28 Apr. 1623 Abram Jansz. de Vos;

tr. 2e Leiderdorp 3 Okt. 1638 Arien Carelsz.

2. Jannetje Michielsdr., tr. omstreeks 1630 Abram Louwrensz.

3. Arent Michielsz., volgt III.

4. Jaepikje Michielsdr., tr. omstreeks 1645 Frans Pietersz.

5. Jan Michielsz. van Leeuwen, tr. Leiderdorp 28 Nov. 1638 Grietje Carelsdr. Uit welk huwelijk: 14 Maart 1646 te Leiderdorp eene dochter Leuntje werd gedoopt.

 

III. Arent Michielsz. van Rijn[1][2], geb. Leiderdorp omstr. 1605 (van II), scheepsmaker, houtkoper en kerkmeester (1656) te Overschie, † ald. 28 Nov.1659,tr. Overschie 10 Jan. 1638 Magdalena Jansdr. Hambrouck, zij testeerde 22 Juli 1664, † voorjaar 1680, dr. van Jan Jacobsz. en Annetgen Gerritsdr. en wed. van Cornelis Keesse de By.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis , volgt IVa.

2. Heyndrik van Rijn, ged. Overschie 7 April 1641, † voor 1651.

3. Magdalena van Rijn[1][3], ged. Overschie 13 Sept. 1643, † ald. 21 Juni 1708, tr. Overschie 9 Nov. 1670 Joannes van Lodensteyn, geb. 19 Apr. 1633, notaris te Overschie 1654 -1703, secr. van Overschie, begr. (aang.) Overschie 18 Sept. 1703, zn. van Jan en Anna Johansdr. de Walsch en wedr. van Sara Bogaerts.

4. Jan van Rijn, ged. Overschie 10 Mei 1645, † voor 20 Sept. 1648.

5. Jan van Rijn, ged. Overschie 20 Sept. 1648, † voor 1660.

6. Hendrik, volgt IVb.

 

IVa. Cornelis van Rijn, ged. Overschie 2 Jan. 1639 (van III), houtkoper en scheepsmaker te Overschie, schepen te Overschie 1672, verkocht 17 Dec. 1678 zijn huis en grutterij te Delfshaven aan Kees Keesse Hoogewerff, tussen 1695 en 1699, tr. Overschie 16 Dec. 1668 Trijntje Reyme, dr. van Ary Jansz., en wed. van Arent Starreveld.

Uit dit huwelijk:

1. Arent, volgt Va.

2. Anna van Rijn, ged. Overschie 26 April 1671, begr. Brielle 23 Dec. 1708, tr. Overschie 24 Jan. 1694 Ary Jansz. Aalmis,bakker en koopman te Brielle, deken van het bakkersgilde, wedr. van Jacomyntje Ruyderse van Oosterwijk.

3. Maria van Rijn, ged. Overschie 26 Juli 1673.

4. Joannes van Rijn. ged. Overschie 20 Okt. 1675.

 

Va. Arent van Rijn, ged. Overschie 22 Okt. 1669 (van IVa), schepen te Overschie, woonde in 1703 te Rotterdam, † in 1705, tr. Rotterdam 9 Mrt. 1701 Anna van Zondersloot, begr. Rotterdam 6 Nov. 1720. Zij hertr.Rotterdam 17 Aug. 1712 Leendert Romeyn.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Rijn, ged. Overschie 8 Jan. 1702.

2. Hendrik van Rijn, ged. Overschie 26 Sept. 1703.

3. Adrianus van Rijn, ged. Rotterdam 15 Mrt. 1705.

 

IVb. Hendrik van Rijn, ged. Overschie 11 Juni 1651 (van III), grutter, houtkoper, schepen (1676) en kerkmeester. ald., eigenaar Regthuis en herberg" De Vergulde Valck "[1][4], .(aangeg.) ald. 15 Okt. 1699,

tr. 1e Overschie 30 Apr. 1679 Maartje Jansdr. Vermeer, wed. van Fop Leendertz. van Dijck; zij bracht hem het huis" De Vergulde Valck " aan, dat in 1920 werd afgebroken;

tr. 2e Overschie 28 Nov. 1683 Anna Renaut, ged. Delft 25 Dec. 1652, † Overschie 9 Juli 1731 (het recht op begr. werd 16 Juli voldaan), dr. van Estienne en Anne le Normand.

Uit het tweede huwelijk:

1. Arnoldus, volgt Vb.

2. Magdalena van Rijn, ged. Overschie 30 Nov. 1687, † Maasland ( aang. begr. 16 Aug. 1756),

tr. 1e Overschie 14 aug.1707 (ondertrouw aldaar 27 juni 1707) Michiel Knoll, ged. Overschie 14 jan. 1680, chirurgijn te Maasland, schout 1711, † (aang. begr. Maasland 24 okt. 1727), zn. van Cornelis Michielsz. en Neeltje Symonsdr. van der Werf;

tr. 2e Maasland 11 Juni 1729 Martinus Bouree.

3. Anna van Rijn, ged. Overschie 25 Sept. 1689 , † 16 Apr., begr. Overschie 19 Apr. 1754, tr. Overschie 16 Juli 1713 Willem Pannevis, ged. Overschie 24 Nov. 1686, chirurgijn te Overschie, Heilige Geest-armmr., † 24 Mei, begr. (aang.) Overschie 1 Juni 1759, zn. van Jan Jacobsz. en Aegie Willemsdr. De Korte. Hij hertr. Rotterdam 12 Apr.1758 Eva Vroegop, wed. van Gijsbert Bonekamp.

4. Johannes van Rijn, ged. Overschie 7 Okt. 1691, † jong.

5. Johannes van Rijn, ged. Overschie 12 Aug. 1692, † jong.

6. Johannes van Rijn, ged. Overschie 20 Mrt. 1695, kerkmeester te Overschie 1732, † na 1733 en voor 1759.

 

Vb. Arnoldus van R(h)ijn[1][5] , ged. Overschie 5 Mei 1686 (van IVb), gerechtsbode te Overschie 1701, secretaris, notaris en procureur. ald. 1712-, schout en secr. van Kethel en Spaland, welgeboren man van Delfland, † (aangeg. Overschie 10 juni) 1760, tr. Rotterdam 21 April 1712 Niesje Swanenburgh, geb. de Kaag omstreeks 1685, † (aangeg. Overschie 22) Dec.1734.

Uit dit huwelijk:

1. Anna van Rhijn, ged. Overschie 16 Apr. 1713, begr. (aang.) Overschie 3 Dec. 1756.

2. Hendrik van Rhijn, ged. Overschie 10 Juni 1714, begr. (aang.) Overschie 12 Sept. 1746.

3. Cornelis van Rhijn, ged. Overschie 3 Nov. 1715, klerk bij notaris H.Comans te Overschie 1732, † voor 1760.

4. Sara van Rhijn, ged. Overschie 17 Okt. 1717, begr. Rotterdam 16 Juli 1764, tr. Rotterdam 2 Nov. 1749 Philip Bolderdijk, ged. Arnhem 14 Sept. 1719, begr. Rotterdam 19 Juni 1781, zn. van Cornelis en Gijsbertje Wulven. Hij hertr. Rotterdam 5 Mei 1765 Maartje van Eek.

5. Arnoldus, volgt VI.

6. Agnita van Rhijn, ged. Overschie 16 Jan. 1724, begr. Wateringen 22 Juni 1804, tr. Overschie 7 Apr. 1752 Antony van Schie, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 17 Juni 1725, begr. Rotterdam 9 Jan. 1772, zn. van Pieter en Volkera Brants.

7. Jan van Rhijn, ged. Overschie 26 Jan. 1727, molenaar te Leiden, begr. Leiden (Pieterskerk) tussen 22 en 29 Nov. 1766, tr. ald. (Pieterskerk) 1 Juni 1760 Helena Kuypers, ged. Leiden (Mare-kerk) 2 Febr. 1735, begr. Leiden (Pieterskerk) 25 Mrt 1782, dr. van Willem en Maria Willemsdr. Gillee.( Zij hertr. Leiden 2 Nov. 1770 Willem van der Geest.) Uit dit huwelijk sproot: Willem van Rhijn, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 31 Juli 1761, begr. ald. 30 Juni 1763.

 

 

VI. Arnoldus van Rhijn, ged. Overschie 2 April 1719 (van Vb), eig. Korenmolen. Windlust. en schepen te Wateringen 1772, begr. ald. 7 Aug. 1777,

tr. 1e Scheveningen 6 Juni 1745 Maria de Geus, ged. de Kethel 18 Febr. 1714, † (aangeg. Overschie 27) Aug. 1749, dr. van Jacob en Pieternella Jacobsdr Verseyde;

tr. 2e Overschie 16 Mei 1750 Helena van Schie ged. Delft 24 Juni 1731, begr. Wateringen 30 Mei 1757, dr. van Pieter en Lydia Burghoorn;

tr. 3e Wateringen 17 Sept. 1758 Cornelia Copper, ged. Schipluiden 1 jan. 1736, † Wilsveen 1 Sept. 1808, dr. van Johannes en Johanna Eleonora de Maine.

Uit het eerste huwelijk:

1. Heynrik van Rhijn, ged. Overschie 17 Aug. 1749, begr.(aang.) Overschie 6 September 1749.

 

Uit het tweede huwelijk:

2. Heynrik, volgt VIIa.

3. Pieter van Rhijn, ged. Overschie 25 Mrt 1753, schepen te Wateringen, † ald. 27 Nov. 1822, tr. Wateringen 16 Nov. 1800 Gerritje de Bruyn., ged. Wateringen 20 Jan. 1760, † ald. 11 Apr. 1844, dr. van Jan Jansz. en Gerritje Pietersdr. Heemskerck.

4. Niesje van Rhijn, ged. Wateringen 16 Febr. 1755, † Delft 7 Jan 1831, tr. Delft 17 Mei 1801 Pieter Beijers, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 29 Mei 1768, † Delft 5 Febr. 1829, zn. van Cornelis en Maria Boossewits.

5. Jan van Rhijn, ged. Wateringen 15 Mei 1757, begr. ald. 9 Sept. 1777.

 

Uit het derde huwelijk:

6. Johanna van Rhijn, ged. Wateringen 15 Juli 1759, † Naaldwijk 31 Jan. 1834, tr. Wateringen 2 Nov. 1783 Pieter Vellekoop, ged. Naaldwijk 13 Sept. 1752, timmerman, † ald. 8 Mei 1837, zn. van Arie en Catharina Brans.

7. Leendert, volgt VIIb.

8 Johannes van Rhijn, ged. Wateringen 3 Febr. 1765, begr. ald. 7 Jan. 1766.

9. Magdalena van Rhijn, ged. Wateringen 19 Dec. 1766, † Hazerswoude 12 Jan. 1847, tr. Wateringen 19 Apr. 1802 Ary de Bruyn, ged. Wateringen 15 Dec. 1763, † Hazerswoude 5 Nov. 1838, zn. van Jan Jansz. en Gerritje Pietersdr. Heemskerck.

10. Maria van Rhijn, ged. Wateringen 11 Juni 1769, tr. ald. 3 Apr. 1788 Corstiaan van de Burgh, ged. Wilsveen 2 Okt. 1763, eig. van een molenmakerij, † Wilsveen 23 Nov. 1807, zn. van Corstiaan en Grietje van der Vaert.

11. Joannes, volgt VIIc.

12. Arnoldus, volgt VIId.

 

 

VIIa. Heynrik van Rhijn, ged. Overschie 4 Apr. 1751 (van VI), eig. v.d. "Groenen Molen" te Delft, † ald 3 Okt. ,begr. Delft (Nieuwe Kerk) 5 okt. 1808, tr. Delft (Nieuwe Kerk) 21 Apr. 1783 Diewertje Post, wed. van Cornelis van Boheemen.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus van Rhijn, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 4 Mrt. 1784, begr. ald.(Nieuwe Kerk) 18 Mrt. 1784.

2. Arnoldus van Rhijn, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 11 Dec. 1785, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 12 Dec. 1787.

3. Leendert van Rhijn, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 12 Juni 1788.

 

 

VIIb. Leendert van Rhijn, ged. Wateringen 17 Sept. 1762 (van VI), werd 27 Sept. 1785 burger te Dordrecht, eig. Korenmolen De Hoop te Dordrecht 1785-1791, en van de korenmolen te Waddinxveen 1791-1832, woonde te Jaarsveld 1832-1837, te Montvoort 1837-1838, † De Meern (Veldhuizen,U.) 30 Okt.1846,

tr. 1e Naaldwijk 28 Aug. 1785 Johanna Ridder (Ritter) , geb. Wezel 14 Febr. ged. Wezel (Matheuskerk) 18 febr. 1759, begr. Bloemendaal (gem. Waddinxveen) 28 Nov. 1791, dr. van Bernardus en Anna Elisabeth Koop en wed. van Jan Ruysevelt;

tr. 2e Willemina Pelkman, ged. Delfshaven 17 April 1757, † Willeskop (gem Montfoort) 28 Febr. 1838, dr. van Hendrik en Elizabeth de Zeuw.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

1. Arnoldus, volgt VIIIa.

2. Bernardus Johannes, volgt VIIIb.

3. Cornelis Pieter, volgt VIIIc.

4. Ridderus Johannes, volgt VIIId.

Uit het tweede huwelijk:

5. Hendrik van Rhijn, geb. 22 Mrt., ged. Bloemendaal (gem. Waddinxveen) 31 Mrt. 1794, begr. aldaar 7 Febr. 1809.

6. Hermanus Hubertus, volgt VIIIe.

 

Arnoldus van Rhijn en Adriana Johanna Pelkman

    VIIIa. Arnoldus van Rhijn, geb. Dordrecht 6 aug. 1786 (van VIIb), heel- en vroedmeester te Naaldwijk, te Zwammerdam en te Leiderdorp, † ald. 6 dec. 1868,

tr. Delfshaven 25 dec. 1810 Adriana Johanna Pelkman, geb. Delfshaven 1 maart 1791, † Leiderdorp 11 febr. 1868, dr. van Huijbert en Willemina Moleveld.

     Uit dit huwelijk:

     1. Leonard Johannes, volgt IXa.

     2. Huibert Willem, volgt IXb.

     3. Hendrik Bernardus, volgt IXc.

     4. Willem Pieter, volgt IXd.

     5. Willemina Johanna van Rhijn, geb. Zwammerdam 25 sept. 1824, † Leiden 27 dec. 1912.

 

Ds. Leonard Johannes van Rhijn

 

     IXa. Ds. Leonard Johannes van Rhijn, geb. Naaldwijk 26 jan. 1812 (van VIIIa), remonstrants predikant te Friedrichstadt a.d. Eider (Schleswig) 1838-1845, inspector zendingsposten van het Zendings-Genootschap in Oost-Indië 1846-1847, hervormd predikant te Chaam 1849-1852, te Nieuw-Loosdrecht 1852-1856, te Wassenaar 1856-1878, werkzaam Groen van Prinstererschool voor onderwijzers te Doetinchem 1878-1886, † Bad Wildungen (Hessen-Nassau) 16 mei 1887, tr. 1e 's-Gravenhage 28 maart 1838 Antoinette Wilhelmina Vernhout, geb. Amsterdam 2 maart 1811, † Doetinchem 16 okt. 1879, dr. van Jan Jacob en Sara Petronella van Gogh; tr. 2e Rheden 16 dec. 1880 Anna Helena Snouck Hurgronje, geb. Gapinge 18 nov. 1837, † Leiden 15 mei 1917, dr. van Dr. Jacob Julianus en Adriana Magdalena van Adrichem en wed. van Mr. Johannes Hendrik Vernhout.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. Sara Petronella van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 2 dec. 1838, † ald. 19 sept. 1842.

     2. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 14 nov. 1840, † ald. 14 maart 1842.

     3. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 12 juni 1842, † Zeist 11 okt. 1910.

     4. Arnoldus van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 17 febr. 1844, † Utrecht 19 maart 1848.

     5. Sara Petronella van Rhijn, geb. Rotterdam 31 dec. 1845, † ald. 24 maart 1846.

     6. Julia Carolina van Rhijn, geb. Utrecht 27 aug. 1849, † Middelburg 9 jan. 1900, tr. Wassenaar 1 juni 1871 Ds. Pieter Johan Roscam Abbing (R.O.N.), geb. Ginneken 18 jan. 1845, hervormd predikant te Hurwenen 1868-1871, te Ginneken 1871-1875, te Hijlaard 1875-1877, te Strijen 1877-1881, te Silvolde 1881-1888, te Middelburg 1888-1909, † Warnsveld 21 aug. 1916, zn. van Ds. Pieter en Petronella Johanna Ter Veer.

     7. Anna Henrietta van Rhijn, geb. Chaam 23 aug. 1851, † Scheveningen 15 juli 1890, tr. Stad Doetinchem 15 jan. 1880 Ds. Coenraad Jacobus Lammerink, geb. Monnikendam 12 okt. 1851, hervormd predikant te Princenhage 1880-1882, te Sluis 1882-1884, te Woerden 1884-1888, te Scheveningen 1888-1898, te Amsterdam 1898-1915, † Hilversum 14 okt. 1920, zn. van Hermanus en Elisabeth Brusse; hij hertr. 's-Gravenhage 28 mei 1897 Maria Sanders.

     8. Leonard Johannes, volgt Xa.

 

     Xa. Ds. Leonard Johannes van Rhijn, geb. Nieuw Loosdrecht 3 juni 1853 (van IXa), hervormd predikant te Bredevoort 1878-1881, te Gendringen 1881-1885, te Vlaardingen 1885-1887, te Muiderberg 1887-1889, in Atjeh (Sumatra) 1889-1892, te Maartensdijk 1892-1894, te Soesterberg 1894-1898, te Doesburg 1898-1904, te Elburg 1904-1919, † Breukelen 18 maart 1935, tr. Rotterdam 21 nov. 1878 Clara Rebecca van Oordt, geb. Rotterdam 26 jan. 1854, † Zeist 26 dec. 1940, dr. van Hendrik Willem Adriaan en Ida Wynkes.

     Uit dit huwelijk:

     1. Ida van Rhijn, geb. Bredevoort 6 aug. 1879, † Rotterdam 2 juni 1880.

     2. Arnold Wilhelm Anton, volgt XIa.

     3. Hendrika Willemina Adriana van Rhijn, geb. Gendringen 10 maart 1882, † Amersfoort 15 aug. 1947, tr. Elburg 12 mei 1910 August Johannes Valewink, geb. Amersfoort 5 april 1869, officier inf. 1896-, laatst. kapitein 1913-1916, daarna havenmeester te Amersfoort, † ald. 13 dec. 1932, zn. van Izak Johannes en Anna Benjanetta Augusta Ogreen.

     4. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Gendringen 8 dec. 1883, † Vlaardingen 8 mei 1885.

     5. Leonard Johannes, volgt XIb.

     6. Henri François, volgt XIc.

     7. Clara Rebecca van Rhijn, geb. Soesterberg 3 jan. 1895, onderwijzeres Duits Opleiding Christelijke Maatschappelijke Arbeid, † Amersfoort 14 febr. 1982.

 

     XIa. Arnold Wilhelm Anton van Rhijn, geb. Bredevoort 5 juli 1880 (van Xa), koopman, † Bennekom 15 dec. 1956, tr. Wageningen 3 sept. 1908 Johanna Maria Francina Jansen, geb. Wageningen 20 maart 1886, † Bennekom 5 juli 1966, dr. van Jan en Hendrika Goudswaard.

 

     XIb. Leonard Johannes van Rhijn, geb. Vlaardingen 1 april 1886 (van Xa), werkzaam N.V. Cultuurmij. (thee) te Java, †

Zeist 31 maart 1952, tr. 1e Marie Schrijvers, † omstr. 1930; tr. 2e Bandoeng 1 juni 1938 Justina, geb. Bandoeng 7 febr. 1908, † Zeist 17 april 1985, dr. van Saad en Mari; zij hertr. Zeist 15 sept. 1960 (echtsch. ingeschr. ald. 8 maart 1971) Wilhelmus van Gils.

 

     XIc. Henri François van Rhijn, geb. Muiderberg 3 juni 1887 (van Xa), gezagvoerder Curaçaosche Scheepvaart Mij., † Amsterdam 4 dec. 1955, tr. 1e Elburg 12 mei 1915 Hendrika Lucretia Hengeveld, geb. Elburg 2 maart 1886, † ald. 5 okt. 1926, dr. van Abraham en Elisabeth Susanna Pfrommer; tr. 2e Ede 26 april 1934 (echtsch. ingeschr. ald. 13 sept. 1952) Johanna Elisabeth Hengeveld, geb. Elburg 28 juli 1884, † Ede 31 maart 1967, zuster van zijn eerste echtgenote.

 

Dr. Huibert Willem van Rhijn

 

     IXb. Dr. Huibert Willem van Rhijn, geb. Zwammerdam 3 sept. 1813 (van VIIIa), med. chir. et art. obstet. dr. Leiden 1838, geneesheer te Zutphen, mede-oprichter Kon. Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst, † Arnhem 27 juli 1895, tr. Zutphen 13 okt. 1842 Maria Elisabeth Roelofsz, geb. Bloemendaal 26 sept. 1823, † Zutphen 24 dec. 1896, dr. van Joost en Christina Bartels.

     Uit dit huwelijk:

     1. Arnoldina Johanna Adriana van Rhijn, geb. Zutphen 28 sept. 1843, † Pasoeroean 1 nov. 1883, tr. Zutphen 31 juli 1879 Dirk Pieter Erdbrink, geb. Welsum (gem. Dalfsen) 11 nov. 1842, notaris te Salatiga (Semarang) 1873-1882 en Pasoeroean 1882-1887, directeur Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 1890-1917, † Arnhem 15 febr. 1919, zn. van Ds. Gerard Rudolph en Geertruida Jacoba Ris; hij hertr. Amsterdam 19 nov. 1886 Eleonora Sophia Nachenius.

     2. Huibert Willem, volgt Xb.

     3. Adriaan Johan, volgt Xc.

     4. Christine Josine van Rhijn, geb. Zutphen 19 maart 1849, † ald. 10 juli 1927.

     5. Maria Elisabeth van Rhijn, geb. Zutphen 13 dec. 1851, † ald. 9 jan. 1919, tr. Zutphen 17 juni 1880 Ds. Bartholomeus Cuperus, geb. Amsterdam 21 juli 1837, doopsgezind predikant te Rottevalle 1861-1863, te Borne 1863-1871, te IJlst 1871-1873, te Zutphen 1873-1890, hoofdre­dacteur Zutphense Courant 1874-1888, lid gemeenteraad van Zutphen, lid Prov. Staten van Gelderland 1895-1907, † Zutphen 9 dec. 1913, zn. van Klaas Jan en Brechje Salm en wedr. van Dina Antoinette Tak.

 

     Xb. Huibert Willem van Rhijn, geb. Zutphen 30 mei 1845 (van IXb), officier art. O.I.L. 1865-1892, laatst. kapitein 1889-1896, † Amersfoort 9 dec. 1920, tr. Amsterdam 28 nov. 1879 Anna Catharina Hubertina Tobben, geb. Neer 30 april 1854, † Amersfoort 1 jan. 1935, dr. van Theodorus en Odilia Derichs.

     Uit dit huwelijk:

     1. Maria Elisabeth van Rhijn, geb. Soerabaja 14 april 1880, † Appelscha 9 juli 1945, tr. Utrecht 6 mei 1909 (echtsch. ingeschr. ald 2 febr. 1923) Nicolaas Lucius Gerlach, geb. Batavia 7 jan. 1881, officier geneesk. dienst 1909-, laatst. officier-van-gezondheid 1e kl. 1917-1925, oogarts, † Leiden 7 sepr. 1964, zn. van Adrianus en Maria Anna de Zwaan; hij hertr. 's-Gravenhage 5 maart 1923 Vera Mezger.

     2. Theodoor, volgt XId.

 

     XId. Theodoor van Rhijn, geb. Soerabaja 25 juni 1881 (van Xb), geneesheer te Arnhem, † ald. 25 mei 1935, tr. Hengelo (Ov.) 5 okt. 1911 Margaretha Everdina Ekker, geb. Hengelo (Ov.) 25 sept. 1891, † Arnhem 11 febr. 1983, dr. van Evert en Margaretha Elisabeth Offerhaus.

     Uit dit huwelijk:

     1. Anna Catharina Hubertina van Rhijn, geb. Ede 5 juli 1912, tr. Arnhem 27 sept. 1937 Frederick Granger, geb. Ilford (Essex) 15 mei 1906, hoofdofficier ter koopvaardij, † Southport (Lancashire) okt. 1980, zn. van Frederick Collins en Agnes Richmond Wilson. [uv][Formby, Lancashire]

     2. Regine Margaretha van Rhijn, geb. Arnhem 2 nov. 1914 [Arnhem], tr. Arnhem 5 aug. 1940 (door echtsch. ontbonden 8 aug. 1946) Eduard van Rijssen, geb. Haarlem 23 juni 1909, bankemployé [Terborg], zn. van Hendrik Jacob en Carmencita Irene Marie barones van Boecop.

     3. Huibert Willem van Rhijn, geb. Arnhem 3 febr. 1917, † (gesneuveld) Batavia 9 febr. 1942.

 

     Xc. Dr. Adriaan Johan van Rhijn, geb. Zutphen 1 juni 1847 (van IXb), med. dr. Leiden 1873, geneesheer te Zutphen, † Hengelo (Ov.) 8 april 1927, tr. Detmold (Lippe-Detmold) 1 juli 1874 Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. Haustenbeck (Lippe-Detmold) 10 dec. 1847, † Hengelo (Ov.) 16 jan. 1940, dr. van Ds. Gustaaf en Sophie Bartels.

     Uit dit huwelijk:

     1. Dr. Huibert Willem van Rhijn, geb. Zutphen 12 april 1875, med. dr. Gent 1907, geneesheer te Dordrecht, † ald. 2 dec. 1956, tr. Dordrecht 23 nov. 1904 Anthonetta Naeff (O.O.N.), geb. Dordrecht 24 maart 1878, letterkundige onder de naam Top Naeff, † Dordrecht 22 april 1953, dr. van Johan Reinhard en Anna Cornelia Vriesendorp.

     2. Gustaaf, volgt XIe.

     3. Eduard Emil, volgt XIf.

     4. Marie Sophie Wilhelmine van Rhijn, geb. Zutphen 20 april 1882, † Hengelo (Ov.) 26 juli 1971, tr. Zutphen 12 juli 1904 Ds. Derk Christiaan Hiebendaal, geb. Heteren 30 dec. 1878, hervormd predikant te Made 1902-1907, te Zeddam 1907-1909, te Hengelo (Ov.) 1909-†, † Zeist 21 juli 1937, zn. van Carel Christiaan Jenneke en Roxina Johanna Fercken.

 

     XIe. Ds. Gustaaf van Rhijn, geb. Zutphen 18 juni 1877 (van Xc), hervormd predikant te Emst 1902-1908, te Raalte 1908-1916, te Deventer 1916-1942, † Schalkhaar 27 aug. 1973, tr. 's-Gravenhage 30 sept. 1902 Henriette Albertine Karseboom, geb. Alkmaar 2 sept. 1879, † Schalkhaar 9 okt. 1969, dr. van Mr. Frans Frederik en Catharina Wilhelmina Kist.

 

     XIf. Eduard Emil van Rhijn, geb. Zutphen 10 mei 1879 (van Xc), directeur Gemeentelijk Gasbedrijf te Hoorn, later directeur Gem. Bedrijven te Amersfoort, † ald. 3 nov. 1970, tr. Epe 20 febr. 1906 Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. Alkmaar 9 okt. 1881, † Amersfoort 25 maart 1947, dr. van Mr. Frans Frederik en Catharina Wilhelmina Kist.

 

Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn

 

     IXc. Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn, geb. Zwammerdam 28 april 1816 (van VIIIa), med. chir. dr. Leiden 1840, art. obstet. dr. Leiden 1841, geneesheer 1840-1892 en lid gemeenteraad 1879-1881 van Katwijk a.d. Rijn, † ald. 18 dec. 1901, tr. Leiden 11 mei 1843 Sophia Gijsberta de Graaf, geb. Leiden 17 mei 1820, † Katwijk a.d. Rijn 5 jan. 1886, dr. van Hermanus Johannes en Geertruida Wilhelmina van der Spruijt.

     Uit dit huwelijk:

     1. Arnoldus, volgt Xd.

     2. Hermina Geertruida van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 1 mei 1845, † Oegstgeest 14 jan. 1924.

     3. Johanna Sophia van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 21 jan. 1847, † Katwijk a.d. Rijn 18 okt. 1870.

     4. Hendrik Bernardus, volgt Xe.

     5. Johanna Henriette van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 19 sept. 1850, † Utrecht 21 nov. 1921, tr. Katwijk a.d. Rijn 14 nov. 1872 Dr. Jan Carel Pool, geb. Amsterdam 13 sept. 1840, theol. dr. Leiden 1866, hervormd predikant te Kolhorn 1867-1870, te Ransdorp 1870, te Oostzaan 1870-1879, te Den Helder 1879, te Ilpendam 1879-1881, te Oudorp (N.-H.) 1881-1883, te Berkhout 1883-1885, te Cheribon 1885-1887, te Pekalongan 1887-1890, te Bandoeng 1890-1893, te Soerabaja 1893-1896, te Haastrecht 1896-1899, te Edam 1899-1901, te Heiloo 1901-1904, te Oudorp 1904-1908, † Utrecht 15 sept. 1924, zn. van Gerardus Jacobus en Augustina Jacoba van Son.

     6. Hermanus Johannes, volgt Xf.

     7. Leonardus Johannes van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 27 dec. 1854, † ald. 8 aug. 1856.

     8. Sophia Gijsberta van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 30 dec. 1856, apothekersassistente, † Leeuwarden 19 febr. 1942.

     9. Leonardus Johannes, volgt Xg.

     10. Elisabeth Jacoba van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 1 mei 1861, † Amsterdam 10 april 1929, tr. Katwijk a.d. Rijn 18 dec. 1890 Dr. Pieter Adriaan Klap (R.O.N.), geb. Schore 28 juni 1862, theol. dr. Leiden 1892, hervormd predikant te Oosterland 1891-1897, te Velsen 1897-1902, te Amsterdam 1902-1932, † Haarlem 20 nov. 1938, zn. van Adriaan en Johanna Catharina Hillegonda Dronkers.

     11. Marie Alexander, volgt Xh.

     12. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 27 sept. 1865, † Heemstede 21 aug. 1930, tr. Katwijk 13 april 1893 Dr. Theodorus Willem Beeker, geb. Oterleek 6 maart 1864, med. dr. Leiden 1892, geneesheer, † Heemstede 6 okt. 1946, zn. van Dr. Jacobus en Johanna Stikkel.

 

 

vlnr Ds Marie Alexander v.R. 1863-1940, Sophia Gijsbertha v.R. 1895-1976, Dr. Hermanus Johannes v.R. 1852-1926, Elisabetha Hermina Johanna v.R. 1886-1984, Hendrik Bernardus v.R.1849-1924

 

Xd. Dr. Arnoldus van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 8 maart 1844 (van IXc), med. dr. Leiden 1868, chir. dr. ald. 1869, geneesheer te Oostzaan 1869-1875, te Leiden 1875-, lid gemeenteraad ald., voorzitter Nederlandsche Schaakbond 1896-1905, 1906-1908, † Leiden 16 febr. 1923, tr. 1e Katwijk 8 febr. 1872 Jannetje Kruijt, geb. Westzaan 22 aug. 1848, † Leiden 13 jan. 1880, dr. van Cornelis en Gezina Beatrix Brat; tr. 2e Doesburg 10 nov. 1887 Christina Hendrika Josina Fokker, geb. Sas van Gent 20 okt. 1840, † Leiden 24 maart 1916, dr. van Johannes Lambertus en Hendrika Roelofsz.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. Hendrik Bernardus van Rhijn, geb. Leiden 14 nov. 1872, † ald. 21 mei 1891.

     2. Gesina Beatrix Cornelia van Rhijn, geb. Leiden 4 jan. 1874, kunstschilderes, † Meerssen 23 dec. 1967.

     3. Johannes Christiaan van Rhijn, geb. Leiden 31 okt. 1875, † ald. 25 maart 1880.

     4. Arnoldus, volgt XIg.

     5. Sophia Gijsberta van Rhijn, geb. Leiden 8 mei 1878, † ald. 12 april 1880.

     6. Willem Pieter van Rhijn, geb. Leiden 10 jan. 1880, † ald. 11 maart 1882.

 

     XIg. Ir. Arnoldus van Rhijn, geb. Leiden 6 jan. 1877 (van Xd), werktuigbouwk. ing., ingenieur Machinenfabrik Grevenbroich, ingenieur Stork N.V. te Hengelo (Ov.), bedrijfsingenieur Kon. Ned. Zoutindustrie Hengelo-Boekelo, † Wageningen 9 mei 1965, tr. 1e Grevenbroich (Rheinland) 30 aug. 1913 Elisabeth Anna Maria Kadesch, geb. Montabaur (Hessen-Nassau) 16 nov. 1874, † Grevenbroich 8 mei 1924, dr. van Eduard en Julie Thiel; tr. 2e Hengelo (Ov.) 18 nov. 1927 Henriette Lüise Mannes, geb. Hannover 25 juli 1872, † Arnhem 26 maart 1963, dr. van Heinrich Christian Julius en Henriette Wilhelmine Fischer.

 

     Xe. Hendrik Bernardus van Rhijn (R.O.N.), geb. Katwijk aan Zee 19 jan. 1849 (van IXc), officier inf. O.I.L. 1875-, laatst. kapitein 1889-1893, majoor tit., commandant Rijkspolitie district 's-Gravenhage en Rotterdam, † 's-Gravenhage 4 juni 1924, tr. 1e Valkenburg (Z.-H.) 10 dec. 1878 Jeanne Aldonse Pierrette Kist, geb. Arnhem 16 juli 1852, † Tanahsirah (Padang, Sumatra's Westkust) 30 dec. 1885, dr. van Herman Willem Hendrik en Clara Petronella Henriette van Balen Blanken; tr. 2e Padang 8 dec. 1887 (echtsch. ingeschr. 's-Gravenhage 12 juli 1918) Caroline le Clercq, geb. onderneming Demangan, Klaten (Soerakarta) 12 aug. 1865, † Maastricht 28 juni 1947, dr. van Charles Eugene en Louise Françoise Marianna de Grave.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. Sophia Clara van Rhijn, geb. Buitenzorg 7 okt. 1880, † Katwijk 26 mei 1886.

     2. Wilhelmina Henriette van Rhijn, geb. Soekapoera (Preanger Reg.) 7 nov. 1881, † Santa Cruz (California), tr. 's-Gravenhage 8 mei 1907 Cornelis Jacobs, geb. Arnhem 12 april 1882, spoorwegemployé, † Santa Cruz, zn. van Jacob en Gerritje Roelofsen.

     3. Henriette Bernardina van Rhijn, geb. Padang 5 juli 1883, † Zeist 7 dec. 1966, tr. 's-Gravenhage 4 juli 1919 Ds. Dirk Kossen, geb. Barsingerhorn 21 april 1865, doopsgezind predikant te Den Helder 1891-1895, te 's-Gravenhage 1895-1898, te Akrum 1898-1913, te Bolsward 1913-1932, † Driehuis 4 april 1934, zn. van Willem en Grietje Rezelman.

     Uit het tweede huwelijk:

     4. Charlotte van Rhijn, geb. Padang 17 aug. 1889, † Bandoeng 24 aug. 1929, tr. Barneveld 31 aug. 1917 Mr. Nicolaas Christiaan Kist, geb. Trogong (Garoet, Preanger Reg.) 27 juli 1876, landrechter te Pasoeroean (Oost-Java), voorzitter landraden te Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis (Preanger Reg.), † Bilthoven 30 maart 1948, zn. van Mr. Christiaan Willem en Gerardina Anna Wilhelmina Kist.

 

     Xf. Dr. Hermanus Johannes van Rhijn (O.O.N.), geb. Katwijk aan Zee 7 dec. 1852 (van IXc), med. dr. Leiden 1880, dirigerend officier-van-gezondheid 1e kl. (kolonel) marine, daarna huisarts te Harderwijk, † 's-Gravenhage 14 febr. 1926, tr. Wenen 22 nov. 1885 Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, geb. Mainz (Hessen) 8 juli 1866, † 's-Gravenhage 28 dec. 1950, dr. van Johann en Viktoria Kiginger.

     Uit dit huwelijk:

     1. Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, geb. Vlissingen 23 okt. 1886, hoofd huishouding Zuidwal Ziekenhuis te 's-Gravenhage, † Doorwerth 18 aug. 1984.

 

     Xg. Leonardus Johannes van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 5 febr. 1859 (van IXc), officier geneesk. dienst 1888-, laatst. paarden-arts 1e kl. 1903-1915, majoor tit., † Bennekom 2 mei 1940, tr. Leiden 11 okt. 1889 Catharina Wilhelmy Damsté, geb. Leiden 4 nov. 1862, † Wageningen 25 febr. 1939, dr. van Gerrit en Jeannette van 't Hooft.

     Uit dit huwelijk:

     1. Jan Gerrit van Rhijn, geb. Bergen op Zoom 21 sept. 1890, notaris te Rhenen 1932-1960, † ald. 28 febr. 1961, tr. Wageningen 18 aug. 1923 Hazina Petronella van Versendaal, geb. Heteren 10 okt. 1891, † Amersfoort 23 juli 1987, dr. van Jan en Anna Geertruida Backer.

     2. Hendrik Bernardus van Rhijn, geb. Bergen op Zoom 29 dec. 1891, † Rotterdam 1 juli 1908.

     3.

     4.

 

     Xh. Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.), geb. Katwijk a.d. Rijn 29 sept. 1863 (van IXc), hervormd predikant te Wateringen 1895-1898, te Apeldoorn en 't Loo 1898-1910, te Twello 1910-1935, † Utrecht 2 okt. 1940, tr. Nieuwer-Amstel 3 jan. 1895 Femmina Geertruida Heijbroek, geb. Amsterdam 21 maart 1872, † Utrecht 13 febr. 1953, dr. van Christiaan Willem en Anna Maria Louët Feisser.

     Uit dit huwelijk:

     1. Sophia Gijsbertha van Rhijn, geb. Wateringen 11 dec. 1895, directrice Verenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht, † De Bilt 2 juni 1976.

     2. Christiaan Willem, volgt XIi.

     3.

     4.

     5.

     6.

 

     XIi. Mr. Christiaan Willem van Rhijn, geb. Wateringen 25 dec. 1897 (van Xh), advocaat en procureur te Hengelo (Ov.) 1925-†, † ald. 22 mei 1965, tr. Vries 17 mei 1929 Maria Kuiper, geb. Groningen 17 sept. 1901, † Bilthoven 18 juli 1996 dr. van Evert en Jacoba van Wijk. [uv][Bilthoven]

 

     IXd. Dr. Willem Pieter van Rhijn, geb. Zwammerdam 20 juli 1819 (van VIIIa), med. dr. Leiden 1845, art. obstet. dr. ald. 1847, geneesheer te Nieuwveen 1851-1854, te Leiderdorp 1854-, lid gemeenteraad en wethouder van Nieuwveen, † Leiderdorp 11 febr. 1900, tr. Nieuwveen 27 mei 1849 Cornelia Hillegonda Schoenmakers, geb. Leiden 27 febr. 1829, † Leiderdorp 19 april 1896, dr. van Ds. Pieter en Johanna Cornelia van Kaathoven.

     Uit dit huwelijk:

     1. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Nieuwveen 12 april 1850, † ald. 18 aug. 1854.

     2. Johanna Cornelia van Rhijn, geb. Nieuwveen 13 april 1851, † ald. 26 aug. 1918.

     3. Arnoldus van Rhijn, geb. Nieuwveen 17 jan. 1853, administrateur Johannes Stichting ald., † Nieuwveen 23 febr. 1916, tr. Nieuwveen 27 okt. 1893 Betsy Elebartha Jacoba Sasse, geb. Nieuwveen 18 okt. 1854, † ald. 23 febr. 1916, dr. van Dr. Jan en Susanna Johanna Schoenmakers en wed. van Louis van Son.

     4. Pieter van Rhijn, geb. Leiderdorp 29 mei 1855, handelaar in uitheemse siervogels, † Leiderdorp 22 febr. 1900.

     5. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Leiderdorp 22 juli 1858, † ald. 21 febr. 1860.

     6. Willem Pieter van Rhijn, geb. Leiderdorp 27 dec. 1866, adjunct-commies Gemeentelijk Archief te Leiden, † ald. 18 aug. 1941.

 

                                              

VIIIb. Bernardus Johannes van Rhijn, ged. Dordrecht 23 Dec. 1787 (van VIIb), eig. korenmolen "de Korenbloem" te Meern (Veldhuizen) , † 's Gravenhage 19 Okt. 1870,

tr. 1e Waddinxveen 26 Dec. 1815 Pietertje Zwart, ged. aId. 6 Nov. 1791, † Vianen 21 Jan. 1837, dr. van Arie en Grietje Zwanenbeek;

tr. 2e de Meern (gem.Veldhuizen) 7 Juni 1841 Jacoba Maria van den Heuvel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 8 Apr. 1798, † de Meern 1 Aug. 1856, dr. van Jan en Helena Elisabeth Mulder.

Uit het eerste huwelijk:

1. Leendert van Rhijn, geb. Waddinxveen 2 Juni 1816, † aId. 6 Jan. 1890.

2. Margaretha van Rhijn, geb. Broek (gem. Waddinxveen) 12 Juli 1818, † Mijdrecht 3 Jan. 1895, tr. Harmelen 26 Okt. 1844 Gijsbert Stofberg, geb. Mijdrecht 13 Febr. 1818, eigenaar van een scheepmakerij te Mijdrecht, † aId. 9 Jan. 1907, zn. van Willem en Jacoba Verhaar.

3. Johanna van Rhijn, geb. Nrd.- Waddinxveen 11 Apr. 1820, † ald. 8 Mei 1821.

4. Arie van Rhijn, geb. Nrd.-Waddinxveen 3 Okt. 1821, † aId. 21 Jan. 1824.

5. Hendrik Arnoldus van Rhijn, geb. Nrd.-Waddinxveen 12 Jan. 1823, † ald. 8 Febr. 1823.

6. Arie , volgt IXe.

7. Johanna van Rhijn, geb. Nrd.-Waddinxveen 11 Mei 1826, † aId. 23 Febr. 1827.

8. Johanna van Rhijn, geb. Nrd.-Waddinxveen 17 Jan. 1828, † ald. 14 Febr 1828.

9. Bernardus Johannes van Rhijn, geb. Nrd.-Waddinxveen 13 Febr. 1829, † Broek (gem. Waddinxveen) 27 Okt. 1830.

10. Pietertje van Rhijn, geb. Zd.-Waddinxveen 5 Mei 1831, † Broek (gem. Waddinxveen) 22 Juli 1832.

11. Bernardus Johannes van Rhijn, geb. Broek (gem. Waddinxveen) 27 Apr. 1832, † aId,. 6 Juli 1832.

12. Bernardus Johannes, volgt IXf.

 

IXe. Arie van Rhijn, geb. Noord-Waddinxveen 26 Febr 1824 (van VIIIb), eig. van de korenmolen "de Korenbloem" te de Meern (gem. Veldhuizen) , † Rotterdam 18 Nov. 1895, tr. Vleuten 16 Nov.1854 Louisa Johanna de Heus, geb. de Meern 25 Aug. 1832, † Rotterdam 22 Mrt. 1883, dr. van Arie en Gerritje van Dokkum.

Uit dit huwelijk:

1. Paulina Maria van Rhijn, geb. Veldhuizen 9 Apr. 1860, tr. Rotterdam 19 Nov. 1890 Jan Vink, geb. Rotterdam 10 Juli 1865, graanfactor, zn. van Arie en Clazina van der Meer.

 

 

IXf. Bernardus Johannes van Rhijn, geb. Vianen 18 aug. 1834 (van VIIIb), beurtschipper van Waddinxveen op Gouda, † ald. 9 juli 1907, tr. Delft 13 juni 1860 Aagje Hoogendam, geb. Delft 17 sept. 1833, † Waddinxveen 16 dec. 1883, dr. van Izak en Adriana Maria Bonaert.

     Uit dit huwelijk:

     1. Pietertje van Rhijn, geb. Waddinxveen 16 aug. 1861, † ald. 21 jan. 1945.

     2. Bernardus Johannes, volgt Xi.

     3. Adriana Maria van Rhijn, geb. Waddinxveen 27 juli 1869, † ald. 29 mei 1945.

     4. Margaretha Johanna van Rhijn, geb. Waddinxveen 19 nov. 1872, † ald. 20 juni 1935.

     5. Izaak, volgt Xj.

 

     Xi. Bernardus Johannes van Rhijn, geb. Waddinxveen 15 nov. 1864 (van IXf), expediteur ald., chef motorbootdienst van Waddinxveen op Rotterdam, † Waddinxveen 25 aug. 1941, tr. 1e Waddinxveen 16 juli 1902 Ingetje Rupke, geb. Waddinxveen 17 jan. 1872, † ald. 2 aug. 1922, dr. van Pieter en Gerritje Kapteijn; tr. 2e Waddinxveen 11 jan. 1928 Dirkje Goede, geb. Landsmeer 18 aug. 1871, † Baarn 8 juli 1957, dr. van Simon Dirkzoon en Geertje Slegt.

 

     Xj. Izaak van Rhijn, geb. Waddinxveen 29 jan. 1877 (van IXf), expediteur ald., eigenaar motorbootdienst van Waddinxveen op Gouda, † ald. 13 april 1945, tr. 1e Waddinxveen 27 juli 1904 Wilhelmina van de Water, geb. Waddinxveen 19 sept. 1881, † ald. 27 aug. 1925, dr. van Hendrik en Anthonia Jongerheld; tr. 2e Waddinxveen 13 juli 1927 Petronella Simonia Kempkes, geb. Waddinxveen 8 jan. 1883, † ald. 9 sept. 1949, dr. van Hendrik en Adriana Maaskant.

 

 

VIIIc. Cornelis Pieter van Rhijn ged. Dordrecht 25 Dec 1789 (van VIIb), molenaar. tr. Catharina Margeretha Nuburg.

Uit dit (?) huwelijk:

 

IXg. Leendert van Rhijn, geb. Woerden 29 Sept. 1816 (van VIIIc). molenaar te Waddinxveen. † ald. 17 Febr. 1901. tr. Alida Stofberg.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba van Rhijn, geb. Naaldwijk 18 Mei 1855, tr. Arie

Braakman.

2. Cornelis Pieter, volgt Xk.

 

Xk. Cornelis Pieter van Rhijn, geb. Naaldwijk 13 Aug. 1857 (van IXg). tr. Agatha Moraal.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth van Rhijn, tr. Bastiaan Littony.

 

 

VIII-d. Ridderus Johannes, geb. 11 Nov., ged. Bloemendaal (gem. Waddinxveen) 1 dec. 1791 (van VIIb), molenaar, † Broek (gem. Waddinxveen) 6 juni 1863, tr. Waddinxveen 5 sept. 1824 Suzanna de Bas, geb. 21 nov. 1796, ged. Zwammerdam 27 nov. 1796, † Kralingen 27 sept. 1865, dr. van Jan en Antje Bouwman.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert van Rhijn, geb. Zd.-Waddinxveen 20 okt. 1825, † ald. 8 nov. 1825.

2. Antje van Rhijn, geb. Nrd.-Waddinxveen 24 april 1826, † Utrecht 29 april 1907.tr 1e Utrecht 2 febr. 1853 Hendrik Johannes van der Vaart, geb. Utrecht 1808, † Utrecht 21 febr. 1873 zn. van Jan en Jacoba van Slingeland, huwelijk is ontbonden. tr. 2e Utrecht 23 juni 1875 Jacobus Wijnbergen, geb. Epe 1823, † , zn. van Albertus Leonard Wijnbergen en Gerhardina Reuvekamp. Jacobus Wijnbergen was weduwnaar van Elizabeth Wilhelmina Schut.

3. Magdalena Johanna van Rhijn, geb. Broek 30 jan. 1828.

4. Jan, volgt IXh.

5. Maria Barbara van Rhijn. geb. Broek 26 okt. 1832.

6. Gerrit, volgt IXi.

 

IXh. Jan van Rhijn, geb. Zuid Waddinxveen 10 febr. 1830 (van VIII-d), † 2 dec. 1913. tr. Gouda 24 mei 1859 Martijntje van Vlaardingen. geb. Moordrecht 16 april 1827, † Waddinxveen 28 febr. 1908, dr. van Abraham en Margaretha Huisman.

Uit dit huwelijk:

1.         Rederus Johannes, geb 1860, † Zuid Waddinxveen 30 april 1870

2.         Leendert, volgt X-l.

3.         Suzanna Adriana van Rhijn, geb Waddinxveen 1869, tr. Waddinxveen 12 juli 1900 Jan Faas, geb Hoogeveen 1876, zn. van Hendrik en Catharina Willemina Johanna Warners.

 

X-l. Leendert van Rhijn, geb. Waddinxveen 25 dec. 1865 (van IXh), postbeambte, † 29 juli 1937 (provincie?) Utrecht tr. Waddinxveen 23 aug. 1894 Emmetje Buurman, geb. Waddinxveen 25 okt. 1870, † Waddinxveen 10 aug. 1957, dr. van Cornelis en Margaretha de Kooter.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem, volgt XIp.

2.         Martijntje Margaretha van Rhijn, geb. Waddinxveen 27 juli 1895.

3.         Cornelis Johannes van Rhijn, geb. Waddinxveen 23 okt. 1896, † Waddinxveen 22 april 1956.

4.         Jan van Rhijn, geb. Waddinxveen 14 juni 1899, †.

5.         Margaretha van Rhijn, geb. Waddinxveen 30 april 1906, †.

6.        

 

XIp. Willem van Rhijn geb. Waddinxveen 7 nov. 1891 (voorkind  van X-l.), houtbewerker bij firma Bremmer, † Gouda 7 jan. 1973, tr. 1e Gouda 23 jan. 1918 Petronella van der Klis (het huwelijk werd door overlijden ontbonden op 22 aug. 1955), geb. 1 juni 1897, † Gouda 18 aug. 1955, dr. van Corstiaan Adrianus en Neeltje Annaars; tr 2e Utrecht 1 juli 1959 Jacoba Patist, geb.5 jan. † Amsterdam 22 okt. 1992 dr. van Wilhelmus Antonius Jacoba en Cornelia van Zijl.

 

IXi. Gerrit van Rhijn, geb. Zd.-Waddinxveen 27 febr. 1835 (van VIII-d), houtdraaier, koster, † Dordrecht 29 okt. 1912, tr 1e 26 juli 1860 Petronella de Bruijn, geb Pijnacker 1832, dr. van Gerrit en Jacoba Lamens, tr. 2e Dordrecht 30 aug. 1900 Janna Catharina Slop, geb. Dordrecht 17 dec. 1853, dienstbode, † ong 1920 (uit dit tweede huwelijk geen kinderen) dr. van Jacob Simon en Janna Catharina Schnizer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Susanna Jacoba van Rhijn, geb. Broek (Waddinxveen) 28 nov. 1860, † Rotterdam 2 april 1892, tr. s'Gravenhage 15 mei 1889 Frederik George Eichhorn geb. Haarlem 28 jan. 1864, zeeman , †  Atlantische Oceaan 14 jan.1894, zn. van Willem en Hendrika Mouthaan.

2. Ridderus Johannes, volg Xm

Gezin van schoenmaker Ridderus Johannes van Rhijn en Elisabeth Catharina Hartendorp,

daarnaast de tekst van z’n reclamebord

 

Xm. Ridderus Johannes, geb. Dubbeldam 26 jan. 1866 (van IXi), werkman / schoenmaker, lantarenopsteker tr. Schiedam 5 maart 1890 Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. Schiedam 5 nov. 1864, † Schiedam 3 maart 1936, dr. van Willem en Maria van den Eelaart.

Uit dit huwelijk:

1. Petronelia van Rhijn, geb. Schiedam 8 aug. 1891, †, tr. ald. 3 juli 1913 Jacob den Uyl, geb. Schiedam 13 april 1889, †.

2. Willem, volgt XIq.

3. Gerrit, volgt XIr.

4. Jacob, volgt XIs.

5. Maria van Rhijn, geb. Schiedam 4 mei 1906, huisvrouw, † Schiedam 6 okt. 1990, tr Schiedam 4 nov. 1930 Maarten van Dijk, geb. Schiedam 5 aug. 1904, scheepsboorder Wilton Feijenoord, † Schiedam 31 okt 1979, zn. van Gerardus en Pieternella Clasina van Meurs.

6. Suzanna Janna Adriana van Rhijn, geb. Schiedam 9 mei 1909, † Schiedam 23 dec. 1989 tr. in 1933 Nicolaas den Hartog, geb. Culemborg 6 april 1907, † Schiedam 28 april 1958, zn. van Arie en Anna Maria van de Net.

 

XIq. Willem van Rhijn, geb. Schiedam 23 aug. 1892 (van Xm), werkman te Schiedam, †, tr. ald. 27 okt. 1915 Cornelia Mulder, geb. Schiedam 23 maart 1893, †, dr. van Krijn en Johanna Gabel.

Uit dit huwelijk:

1. Ridderus Johannes van Rhijn, geb. Schiedam 9 aug. 1916,  , †, uit dit huwelijk: een zoon ? en een dochter ?.

2. Johanna van Rhijn geb. 4 okt. 1919, † Zwijndrecht 27 sept. 2000, tr. Arie Overheul, schoenmaker Schiedam, †.

3.

 

XIr. Gerrit van Rhijn, geb. Schiedam 7 juni 1894 (van Xm), scheepsbrander, † Schiedam 17 aug. 1971, tr. Schiedam 19 nov. 1913 Maria van der Kamp, geb. Schiedam 16 aug. 1896, †, dr. van Hendrik en Elisabeth Knoppert.

Uit dit huwelijk:

1.        

2.        

           

XIs. Jacob van Rhijn, geb. Schiedam 23 nov. 1896 (van Xm), timmerman Gemeente Schiedam, † Schiedam 10 april 1986, tr 1e 4 mei 1922 Cornelia Penning geb. Ridderkerk 25 april 1895, huisvrouw, †; tr 2e Schiedam 24 mei 1928 Jannetje van de Marel geb. 5 sept. 1899, huisvrouw, † Schiedam 17 april 1973, dr. van Frans en Martha Krommehoek.

           

VIII-e. Hermanus Hubertus van Rhijn, geb. Bloemendaal (gem. Waddinxveen) 17 Aug., ged. 21 aug. 1796 (van VIIb), korenmolenaarsknecht, † Veenhuizen (Norg)17 okt. 1854, tr 1e Maasland 27 sept. 1818 Maartje Pieters de Jongh geb. de Lier 3 nov. 1796, †, dr. van Pieter en Arriaantje ’t Hart, tr.2e Willemina Doorduyn/Doorduin geb. Broek 14 aug. 1796 (heeft gewoond te Rotterdam),†.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert van Rhijn, geb. Waddinxveen 27 maart 1826.

2. Willemina van Rhijn, geb. Waddinxveen 20 april 1828. 

 

 

     VIIc. Joannes van Rhijn, ged. Wateringen 26 jan. 1772 (van VI), eigenaar korenmolens Rembrandt en De Zwaluw te Hazerswoude, † ald. 12 maart 1860, tr. Hazerswoude 15 okt. 1802 Marijtje Reijneveld, ged. Koudekerk 10 dec. 1775, † Hazerswoude 3 febr. 1827, dr. van Klaas en Antje Teunisdr Zekveld en wed. van Cornelis Mansvelt.

     Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Cornelis van Rhijn, geb. Hazerswoude 9 Mei 1803 † ald. 15 Mrt. 1811.

2. Antje van Rhijn. geb. Hazerswoude 13 Jan. 1805. † ald. 21 Aug. 1845. tr. ald. 24 Juli 1825 Joannes de Bruyn. geb. Wateringen 9 Jan. 1803. landbouwer te Hazerswoude. † ald. 30 Nov. 1893. zn. van Ary en Magdalena van Rhijn.

3. Pieter. volgt VIIIf.

4. Korstiaan van Rhijn. geb. Hazerswoude 28 Juli 1809. † ald. 23 Mei 1815.

5. Cornelia van Rhijn. geb. Hazerswoude 30 Okt.1810. † ald. 18 Apr. 1892. tr. Hazerswoude 22 Dec. 1839 Abraham Gunningh. geb.'s Gravenhage 19 Apr. 1804. gem. onv. te Hazerswoude. † ald. 24 Nov. 1893. zn. van Johannes Hermanus en Margaretha Rutgers.

6. Marytje van Rhijn. geb. Hazerswoude 3 Dec. 1815. † ald. 22 Mrt 1895. tr. Hazerswoude 9 Juli 1837 Pierre Onos. geb. Rijnsaterwoude 18 Febr. 1812. beurtschipper te Zevenhoven. † ald. 28 Sept. 1875. zn. van Henri en Klaasje Keyer.

7. Magdalena Adriana van Rhijn. geb. Hazerswoude 17 Apr. 1818. † ald. 1 Nov. 1818.

8. Magdalena Adriana van Rhijn. geb. Hazerswoude 3 Mrt. 1821. † ald. 9 Apr. 1873. tr. Hazerswoude 6 Febr. 1846 ( door echtsch. ontb.) Cornelis Leonardus van Abshoven. geb. Voorburg 4 Sept. 1822. bakker. † 's Gravenhage 6 Jan.1898. zn. van Teunis en Marytje Hogervorst.

 

 

Pieter van Rhijn en Johanna van der Sney Felix

 

VIIIf. Pieter van Rhijn, geb. Hazerswoude 27 febr. 1807 (van VIIc), eigenaar korenmolen De Roos te Delft, lid gemeenteraad van Delft 1855-1891, † ald. 4 mei 1894,

tr. 1e Schipluiden 4 aug. 1826 Johanna Wilhelmina de Raat, geb. Schipluiden 26 maart 1809, † Delft 24 juli 1838, dr. van Adriaan en Maria Bas; tr. 2e Boskoop 18 juni 1840 Johanna van der Sney Felix, geb. Boskoop 13 dec. 1818, † Delft 9 nov. 1866, dr. van Dr. Cornelis Hendricus Felix en Marijtje Schoorel.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. Joannes, volgt IXj.

     2. Adrianus van Rhijn, geb. Delft 19 okt. 1829, † ald. 6 juli 1830.

     3. Adriaan van Rhijn, geb. Delft 26 jan. 1832, † ald. 2 febr. 1832.

     4. Adriaan van Rhijn, geb. Delft 4 april 1833, † ald. 2 jan. 1834.

     5. Adriaan, volgt IXk.

     6. Marinus van Rhijn, geb. Delft 3 jan. 1837, † ald. 1 juni 1837.

     7. Marinus Cornelis, volgt IX-l.

     Uit het tweede huwelijk:

     8. Marijtje van Rhijn, geb. Delft 19 maart 1841, † ald. 20 aug. 1841.

     9. Cornelis Hendrikus van Rhijn, geb. Delft 10 dec. 1842, † ald. 17 april 1843.

     10. Marijtje van Rhijn, geb. Delft 18 okt. 1845, † ald. 7 aug. 1848.

     11. Bernardina Cornelia van Rhijn, geb. Delft 29 maart 1847, † ald. 7 sept. 1847.

     12. Cornelis Hendrikus, volgt IXm.

     13. Klaas van Rhijn, geb. Delft 3 mei 1851, eigenaar korenmolen De Roos, † Delft 20 juli 1926.

     14. Marijtje van Rhijn, geb. Delft 15 sept. 1852, † ald. 13 febr. 1853.

     15. Pieter van Rhijn, geb. Delft 3 juli 1855, † ald. 12 juli 1855.

     16. Pieter Johannes van Rhijn, geb. Delft 27 dec. 1860, farmer, † Grahamstown (Kaapkolonie) omstr. 1940.

 

Joannes van Rhijn

 

     IXj. Joannes van Rhijn, geb. Hazerswoude 25 jan. 1827 (van VIIIf), eigenaar korenmolen De Geregtigheid te Katwijk a.d. Rijn, lid gemeenteraad ald. 1857-1875, † Goes 22 febr. 1878, tr. Alphen a.d. Rijn 29 okt. 1847 Clasina Kop, geb. Alphen a.d. Rijn 16 febr. 1825, † Leiden 8 febr. 1890, dr. van Jacob en Johanna Baas.

     Uit dit huwelijk:

     1. Pieter, volgt Xn.

     2. Johanna van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 18 dec. 1850, † 's-Gravenhage 22 mei 1923, tr. 's-Gravenhage 8 jan. 1874 Dr. Wouterus van Lingen (O.O.N.), geb. Wadenoyen 12 febr. 1849, theol. dr. Leiden 1874, hervormd predikant te Schore 1874-1876, te Neede 1876-1880, te Drachten 1880-1881, te Pekalongan 1881-1887, te Medan 1887-1890, te Semarang 1890-1897, te Bandoeng 1897-1902, te Macassar 1903-1904, te Semarang 1904-1905, te Buitenzorg 1905-1909, evang. luthers predikant te Doetinchem 1909-1911, predikant te Poerworedjo 1911, te Batavia 1911-1915, evang. luthers predikant te Maastricht 1917-1919, † Bennekom 16 jan. 1932, zn. van Gerardus Huibertus en Anna Maria de Jong.

     3. Jacoba van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 28 dec. 1852, † 's-Gravenhage 4 nov. 1883.

     4. Johanna Wilhelmina van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 12 sept. 1855, † Leiden 13 mei 1929, tr. Katwijk a.d. Rijn 16 sept. 1875 Willem Eigeman, geb. Leiden 20 okt. 1845, koopman, lid firma J.A. Eigeman, † Leiden 2 febr. 1912, zn. van Johannes Alexander en Catharina Herdingh.

     5. Clasina van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 21 aug. 1861, † Leiden 5 jan. 1897, tr. Leiden 19 sept. 1883 Johannes Roem, geb. Alkmaar 27 aug. 1857, architect, hoofdopzichter Rijksgebouwen te Leiden, † ald. 23 juli 1926, zn. van Johannes en Catharina Wilhelmina Maria Bartels; hij hertr. Leiden 18 mei 1899 Catharina Aldegonda Bock.

     6. Joannes, volgt Xo.

 

     Xn. Pieter van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 29 nov. 1848 (van IXj), eigenaar korenmolen De Valk te Leiden, † ald. 28 sept. 1880, tr. Katwijk a.d. Rijn 13 mei 1869 Jacobina Aleijda Schippers, geb. Katwijk a.d. Rijn 29 april 1848, † Leiden 20 nov. 1932, dr. van Willem en Bartha Johanna van Rossem.

     Uit dit huwelijk:

     1. Clasina van Rhijn, geb. Leiden 13 febr. 1870, † ald. 28 maart 1956.

     2. Bartha Johanna van Rhijn, geb. Leiden 20 sept. 1871, † ald. 2 juli 1955.

     3. Joannes van Rhijn, geb. Leiden 13 nov. 1873, decoratie-schilder, † ald. 26 febr. 1910.

     4. Willem van Rhijn, geb. Leiden 29 nov. 1875, † ald. 13 okt. 1876.

     5. Willem van Rhijn, geb. Leiden 3 aug. 1877, lid firma Wed. P. van Rhijn, handel in granen en meel, eigenaar molen De Valk te Leiden, genealoog, † ald. 19 jan. 1964.

     6. Elisabeth Marianne van Rhijn, geb. Leiden 29 juni 1879, apothekersassistente en laborante, † Rotterdam 9 jan. 1938,

tr. 1e Leiden 27 febr. 1928 Jacques de Haas, geb. Delfshaven 12 dec. 1866, machinist ter koopvaardij, † Schiedam 22 nov. 1931, zn. van Jacob en Hendrina Bolmeyer en wedr. van Theodora Helena Heyberg; tr. 2e Overschie 20 okt. 1933 Maarten Dekker, geb. Den Burg 8 okt. 1865, havenloods, † Rotterdam 18 aug. 1945, zn. van Jan en Jantje Bruin en wedr. 1e Anna Maria Francina de Ruiter en 2e van Gertrud Buttchenbach.

 

    Xo. Joannes van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 24 nov. 1864 (van IXj), leraar Nederlands te Pieterburg (Kaapkolonie), † ald. 12 maart 1925, tr. Pietersburg (Transvaal) 13 mei 1889 Alida Aletta van de Merwe, geb. Standerton (Kaapkolonie) 20 dec. 1873, † ald. 15 mei 1942, dr. van Michiel Christoffel en Elisabeth Magdalena Pieterse.

     Uit dit huwelijk:

     1. Joannes Arthur van Rhijn, geb. Weenen (Natal) 2 jan. 1891, transportondernemer, † omstr. 1962.

     2. Michiel Christoffel Willem, volgt XIr.

     3. Clasina Eleonora van Rhijn, geb. Greytown (Natal) 2 sept. 1895, verpleegster, † Pretoria 1986, tr. Pietersburg (Kaapkolonie) 10 jan. 1921 Wessel van der Linden, † Pretoria 1979.

     4. Frederik Adriaan, volgt XIs.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     10.

     XIr. Michiel Christoffel Willem van Rhijn, geb. Weenen (Natal) 11 mei 1893 (van Xo), werkzaam Zuid-Afrikaanse Spoorwegmij., † Pietersburg aug. 1967,

tr. 1e Germiston (Kaapkolonie) 26 aug. 1924 Rina Viljoen; tr. 2e Corry Powell.

 

     XIs. Frederik Adriaan van Rhijn, geb. Greytown 28 febr. 1898 (van Xo), werkzaam ten kantore van de Naturellen-commissaris, douanier, † Pretoria 1960, tr. [Margueritte N.]. [uv][Pietersburg, Kaapkolonie]

 

     IXk. Adriaan van Rhijn, geb. Delft 7 april 1835 (van VIIIf), reder te Katwijk aan Zee, mede-oprichter N.V. Reederij Katwijk aan Zee, voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Katwijk aan Zee, † ald. 16 mei 1917, tr. Katwijk 11 maart 1858 Kunegonda Meerburg, geb. Katwijk aan Zee 30 dec. 1836, † ald. 20 dec. 1920, dr. van Fierman Eduard en Aleida Verdoes.

     Uit dit huwelijk:

     Johanna Willemina van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 3 maart 1861, † Oegstgeest 7 jan. 1949, tr. Katwijk 17 juli 1884 Adriaan Hendrik Dros, geb. Leiden 11 maart 1862, beherend vennoot C.V. Tieleman & Dros, conservenfabrieken te Leiden, † Oegstgeest 18 juni 1944, zn. van Dirk Cornelis en Maria Elisabeth Tieleman.

 

     IX-l. Marinus Cornelis van Rhijn, geb. Delft 7 maart 1838 (van VIIIf), wijnkoper te Haarlem, † ald. 29 dec. 1904,

tr. 1e Brielle 2 sept. 1863 Anna Harttenroth, geb. Brielle 10 nov. 1837, † Haarlem 2 okt. 1897, dr. van Hugo Jacob en Maartje Arckenbout; tr. 2e Amsterdam 28 okt. 1898 Maria Hermina van Minkelen, geb. Utrecht 16 nov. 1840, † Haarlem 15 jan. 1912, dr. van Evert en Jekke Visscher en wed. van Cornelis Stegerhoek; zij hertr. Dirk Hackstroh.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. Pieter, volgt Xp.

     2. Maartje Hugoline Jacoba van Rhijn, geb. Haarlem 26 febr. 1870, † 's-Gravenhage 20 april 1952, tr. Haarlem 16 okt. 1891 Dr. Jean Baptiste Christiaan Persenaire, geb. Schelle 4 jan. 1866, med. dr. Heidelberg (Baden) 1890, geneesheer te Nijmegen, † ald. 3 april 1941, zn. van Christiaan en Andriana Broekhuizen.

     3. Abraham Cornelis van Rhijn, geb. Haarlem 28 aug. 1876, † ald. 14 dec. 1899.

     4. Anna Maria Cornelia van Rhijn, geb. Haarlem 2 april 1879, † Mijnsheerenland 2 mei 1952, tr. Haarlem 12 juli 1900 Johan Anthonie Steenman, geb. Haarlem 25 sept. 1862, violist, † ald. 27 febr. 1934,

zn. van Jan en Maria Catharina Heins.

 

     Xp. Pieter van Rhijn, geb. Brielle 1 okt. 1864 (van IX-l), wijnkoper te Haarlem, † 's-Gravenhage 13 jan. 1939, tr. 1e Haarlem 2 aug. 1888 (echtsch. ingeschr. ald. 30 maart 1911) Agatha Leliana Anna Lelsz, geb. Utrecht 18 sept. 1866, † Bilthoven 5 dec. 1945, dr. van Kornelis en Anna Margaretha Prins; tr. 2e 's-Gravenhage 17 maart 1915 Johanna Gerardina Cornelia Nooten, geb. Rotterdam 8 febr. 1879, † 's-Gravenhage 24 dec. 1958, dr. van Wilhelmus Arnoldus en Constantia Maria Antoinette Chastel.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. Cornelis Marinus van Rhijn, geb. Haarlem 23 mei 1889, employé Ned. Ind. Levensverz. en Lijfrente Mij., † Blaricum 23 aug. 1959, tr. Amsterdam 25 mei 1916 Mina Maria Bunschoten, geb. Amsterdam 17 okt. 1894, † Blaricum 27 maart 1975, dr. van Antoon en Cornelia Maria van de Leur.

     2. Anna Margaretha van Rhijn, geb. Haarlem 7 nov. 1890, apothekersassistente, † De Bilt 15 jan. 1981, tr. Batavia 10 maart 1924 Heiko Jacobus Johannes Meischke, geb. Raamsdonk 26 nov. 1890, oud-chef firma Albrecht & Co. te Batavia, † De Bilt 7 dec. 1965, zn. van Ds. Johan Coenraad Valentijn en Eika Alida Boerma en wedr. van Antje de Jong.

     3. Pieter, volgt XIv.

     4. Jan van Rhijn (O.O.N., B.L.), geb. Haarlem 24 nov. 1894, officier inf. 1916, laatst. kolonel 1948-(1950), brigade-generaal tit., † Hattem 21 jan. 1967, tr. Kampen 6 april 1920 Auguste Dwars, geb. Kampen 16 mei 1891, † Harderwijk 15 febr. 1979, dr. van Gerrit Johannes en Hermine Auguste Emilie Rosamunde Schenkel.

     5. Marinus Cornelis van Rhijn, geb. Haarlem 5 aug. 1896, technisch adviseur staalindustrie, † Haarlem 24 mei 1979, tr. 1e 's-Gravenhage 5 okt. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 10 nov. 1937) Wilhelmina Carolina Helena Slot, geb. 's-Gravenhage 19 febr. 1882, † 's-Gravenhage 23 mei 1959, dr. van Lodewijk en Maria Sophia Zechner en gesch. echtg. van Jan Paul Willem Segov; tr. 2e 's-Gravenhage 27 mei 1942 Elisabeth Franziska Ziegelbauer, geb. Wenen 10 nov. 1901, secretaresse, † Haarlem 9 april 1984, dr. van Franz en Elisabeth Kopta.

     6.

 

     XIv. Pieter van Rhijn, geb. Haarlem 16 jan. 1892 (van Xp), hotelier te Bandoeng, † Leidschendam 6 dec. 1981, tr. 1e Purmerend 29 okt. 1914 Dieuwertje de Groot, geb. Purmerend 13 sept. 1891, † interneringskamp te Ambarawa (Semarang) 18 jan. 1945, dr. van Pieter en Grietje Visser; tr. 2e Malang (Pasoeroean) 30 nov. 1949 (echtsch. ingeschr. 's-Gravenhage 20 juni 1955) Julie Annette Brunet de Rochebrune, geb. Semarang 12 maart 1890, †, dr. van Jules Louis Gabriël en Johanna Anette Croese en wed. van Herman Michiel de Vries.

 

Cornelis Hendrikus van Rhijn en Aletta Jacoba Francina Kruijt

 

     IXm. Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn, geb. Delft 22 juli 1849 (van VIIIf), theol. dr. Utrecht 1875, hervormd predikant te Leusden 1875-1880, te Gouda 1880-1886, hoogleraar geschied. leerstell. Chr. godsdienst 1886-† en rector 1900 Rijksuniversiteit Groningen, † ald. 16 febr. 1913, tr. 1e Naaldwijk 8 okt. 1875 Anna Geertruida Pijnacker Hordijk, geb. Naaldwijk 11 aug. 1856, † ald. 8 juli 1878, dr. van Adriaan en Anna Geertruida van Duijnen; tr. 2e 's Gravenhage 11 mei 1882 Aletta Jacoba Francina Kruijt, geb. 's-Gravenhage 10 febr. 1859, † Groningen 25 dec. 1945, dr. van Maarten en Adriana Josephine Offerhaus.

     Uit het tweede huwelijk:

     1. Adriana Josephine van Rhijn, geb. Gouda 23 juni 1884, † 's-Gravenhage 10 mei 1976, tr. Groningen 25 mei 1910 (echtsch. ingeschr. ald. 2 juni 1921) Dr. Sipke Berend de Groot, geb. Groningen 9 febr. 1884, med. dr. Groningen 1911, chirurg, † Leiden 30 dec. 1954, zn. van Folkert en Alberdina ten Cate; hij hertr. Groningen 2 juni 1921 Elisabeth Arnoldine Tweedy.

     2. Pieter Johannes, volgt Xq.

     3. Maarten, volgt Xr.

     4. Cornelis Hendrikus, volgt Xs.

     5. Arie Adriaan, volgt Xt.

 

     Xq. Prof. Dr. Pieter Johannes van Rhijn (R.N.L.), geb. Gouda 24 maart 1886 (van IXm), phil. nat. dr. Groningen 1915, hoogleraar wis- en sterrenkunde Rijksuniversiteit Groningen 1921-1957, voorzitter commissie Internationale Astronomische Unie 1932-1958, † Groningen 9 mei 1960, tr. Rotterdam 21 juli 1932 Mr. Regnera Louise Geertruid Constantia de Bie, geb. Zwolle 10 maart 1906, † 's-Gravenhage 27 sept. 1997, dr. van Mr. Hendrik en Christina Adriana Lucretia Catharina Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. [uv]['s-Gravenhage]

 

     Xr. Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.), geb. Groningen 29 april 1888 (van IXm), theol. dr. Groningen 1917, secretaris Ned. Christelijke Studentenver­eeniging, hervormd predikant te Groesbeek 1916-1926, hoogleraar (vanwege de Ned. Herv. Kerk) dogmatiek, ethiek, praktische theologie en kerkrecht 1926-1934, gewoon hoogleraar kerk- en dogmengeschiedenis 1934-1958 Rijksuniversiteit Utrecht, † Utrecht 3 okt. 1966, tr. Bloemendaal 30 sept. 1919 Louise Willemine Wolterbeek, geb. Amsterdam 13 dec. 1892, † Amersfoort 29 jan. 1971, dr. van Jacob Cornelis en Petronella Clasina van Eeghen.

 

     Xs. Cornelis Hendrikus van Rhijn, geb. Groningen 10 jan. 1890 (van IXm), werktuigbouwk. Dipl.-Ing., chef kantoor Bilthoven firma Vlaer & Kol, bankiers te Utrecht, † Bilthoven 25 mei 1969, tr. Opsterland 25 sept. 1916 Antonia Beckeringh Lankhorst, geb. Sneek 23 okt. 1891, † De Bilt 6 maart 1971, dr. van Auke en Hendrika Cornelia Margaretha Janssen.

 

     Xt. Mr. Dr. Arie Adriaan van Rhijn (R.N.L., C.O.N.), geb. Groningen 23 okt. 1892 (van XIm), jur. dr. Groningen 1918, dr. staatswetenschappen Utrecht 1920, secretaris-generaal Ministerie van Economische Zaken 1934-1940, minister van Landbouw en Visserij te Londen 1940-1941, voorzitter Buitengewone Algemene Rekenkamer 1941-1945, secretaris-generaal Ministerie van Sociale Zaken 1945-1950, staatssecretaris van Sociale Zaken 1950-1958, lid Raad van State 1960-1967, † 's-Gravenhage 11 febr. 1986, tr. Groningen 16 april 1919 Engelina Maria Elisabeth van Dijk, geb. Groningen 21 jan. 1898, † 's-Gravenhage 20 sept. 1976, dr. van Theodorus Engelbert en Siepke Eenkema.

 

VIId. Arnoldus van Rhijn ged. Wateringen 25 Sept. 1774 (van VI), eigenaar van de korenmolen "de Hoop" te Woubrugge, kocht in 1804 de "Ambachtskorenmolen" aan de Wijde Aa te Woubrugge, † Woubrugge 14 Sept. 1827, tr. Wilsveen 5 Juni 1795 Aagje Venhoek, geb. Noord-Waddinxveen in 1771, † Woubrugge 20 Aug. 1859, dr. van Gerrit en Alida van der Star.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus , volgt VIIIg.

2. Corstiaan van Rhijn, geb. 10 Nov., ged. Wilsveen 12 Nov. 1797, † Wilsveen 20 Nov. 1800.

3. Alida van Rhijn, geb. 17 Okt., ged. Wilsveen 19 Okt. 1800, † Woubrugge 10 Jan. 1822.

4. Cornelia van Rhijn, geb. 27 Nov., ged. Wilsveen 4 Dec. 1803, † Oudshoorn 14 Okt. 1878, tr. Woubrugge 8 Mrt. 1829 Cornelis Donker, geb. Oudshoorn 14 Mrt. 1804, rietdekker ald., † ald. 27 Febr. 1878, zn. van Cornelis en Adriana Kroon.

5. Maria van Rhijn, geb. 20 Jan., ged. Woubrugge 1 Febr. 1810, † Woubrugge 1 Okt. 1859.

6. Gerardus, volgt VIIIh.

 

 

VIIIg. Arnoldus van Rhijn, ged. Wilsveen 6 Okt. 1796 (van VIId), eigenaar van de korenmolen. de Hoop. te Woubrugge, † ald. 21 Jan. 1861, tr. Agatha van Greuningen, geb. 28 Mei 1805, † Woubrugge 14 Apr. 1873.

Uit dit huwelijk:

1. Alida van Rhijn, geb. Woubrugge 14 Febr. 1830, † Zevenhoven 8 Okt. 1898, tr. Zevenhoven 21 Apr. 1864 Cornelis Adrianus Couprie, geb. Zevenhoven 17 Apr. 1818, timmerman, † ald. 7 Aug. 1905, zn. van Cornelis en Petronella Wittenburg.

2. Arnoldus van Rhijn, geb. Woubrugge 16 Apr. 1832, eigenaar van de korenmolen "de Hoop", † Woubrugge 12 Aug. 1910.

3. Cornelia van Rhijn, geb. Woubrugge 31 Juli 1834, † ald. 7 Apr. 1895, tr. ald. 24 Mrt. 1859 Wijbrand Bins, geb. Woubrugge 8 Juni 1832, koopman, † ald. 4 Juni 1896, zn. van Abraham en Geertje Kroon.

4. Korstiaan, volgt IXn.

5. Aagje van Rhijn, geb. Woubrugge 6 Juni 1840.

6. Magdalena van Rhijn, geb. Woubrugge 28 Febr. 1843, † ald. 27 Mrt. 1913.

 

IXn. Korstiaan van Rhijn, geb. Woubrugge 14 Aug. 1837 (van VIIIg), schilder te Gouda, † ald. 27 Mrt. 1911, tr. 1e Hazerswoude 25 Febr. 1864 Alida Francken, geb. Hazerswoude 6 Juli 1837, † Gouda 19 Sept. 1876, dr. van Johannes en Grietje Langendam; tr. 2e Gouda 18 Juli 1877 Geertje Veenstra, geb. 0ldemarkt 1 Aug. 1849, dr. van Kornelis en Trijntje Siebes Visser en wed. van Dirk Stolwijk. Zij hertr. Teunis Zuiddam.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arnoldus Johannes van Rhijn, geb. Zevenhoven 21 Dec. 1864, timmerman te Gouda, † ald. Gouda 1 Apr. 1891.

2. Johannes Arnoldus van Rhijn, geb. Zevenhoven 1 Jan. 1867, onderwijzer te Gouda, † ald. 26 Apr. 1906.

Uit het tweede huwelijk:

3. Agatha van Rhijn, geb. Gouda 3 Sept. 1878 † ald 27 Sept. 1878.

4. Cornelis van Rhijn, geb. Gouda 11 Nov. 1880, † ald. 15 Febr. 1881

5. Catharina van Rhijn, geb. Gouda 12 Mrt. 1883, † ald. 5 Aug. 1884.

6. Agatha van Rhijn, geb. Gouda 5 Juli 1884, † ald. 25 Juli 1884.

 

 

VIIIh. Gerardus van Rhijn, geb. Woubrugge 4 Febr. 1813 (van VIId), molenaar, † ald. 3 Okt. 1852, tr. Woubrugge 7 Juni 1835 Cornelia den Hartog, geb. Oude Wetering 16 Nov. 1813, † Woubrugge 19 Juni 1885.

Uit dit huwelijk:

1. Aagje van Rhijn, geb. Woubrugge 21 Jan. 1843, aId. 7 Febr. 1906, tr. Woubrugge 13 Mei 1869 Hendrik Slingerland, geb. Nieuwveen 31 Dec. 1838, landbouwer, † Velseroord (gem. Velsen) 19 Juli 1910, zn. van Dirk Dirkje Otto.

2. Johannes, volgt IXo.

 

IXo. Johannes van Rhijn,geb. Woubrugge 30 Aug. 1844 (van VIIIh), timmerman, † Santpoort 22 Juli 1910, tr. 1e Alida Mens; tr. 2e Trijntje Klaarman, geb. Rijnsaterwoude 5 Nov. 1844, † Abbenes 10 Dec. 1896.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelia Gerarda van Rhijn, geb. Haarlemmermeer 3 Juli 1871, † ald. 8 Aug. 1913, tr. 24 Mrt. 1897 Antonie Môhle.

Uit het tweede huwelijk:

2. Gerrit, volgt Xu.

 

Xu. Gerrit van Rhijn, geb. Abbenes 30 Mrt. 1879 (van IXo), timmerman, † Rijnsaterwoude 8 Juli 1909, tr. Maartje Maaike van der Sluys.

 

 

Terug naar hoofdstuk 3 genealogie

 

 [1][1] Uit de ondertrouwakte blijkt de spelling "Aerntsz". te zijn in plaats van de in Nederland's Patriciaat nr.'s 11 en 34 gebruikte naam "Arentsz".

[1][2] Wellicht omdat zijn geboorteplaats aan de Rijn gelegen is.

[1][3] Zij schonk aan de Herv. Kerk te Overschie het nog in gebruik zijnde zilveren doopbekken met het inschrift: " Juffr. Magdalena van Rijn, wed. van d'Heer Johannes van Loudesteyn, in leven secretaris tot Overschie, heeft dit Becken in het jaar 1708 aan de Kerck gemaekt ".

( Niet vermeld in Wildeman's Proeve van inventarisatie van het Kerkzilver bij de Nederd. Herv. Gemeente in Nederland. Het kerkzilver der gemeente werd gestolen, en hoewel teruggekomen, was het grotendeels vernield of onbruikbaar geworden. Dit doopbekken evenwel bleef in het bezit der gemeente.)

[1][4] Tot 1859 werden aldaar de raadsvergaderingen gehouden en de huwelijken voltrokken.

[1][5] In de Burgemeesterskamer te Maasland (vroeger in de kerk ald.) bevindt zich een wapenbord (wapen met de leeuw) met het onderschrift" A. van Rijn 1726 ". Hij zegelt met dit wapen als notaris. Ook een brief d.d. 25 Febr. 1719, berustend in het archief te Delft, zegelt hij met zijn wapen. Hij was de eerste van zijn geslacht, die zich "van Rhijn " schreef; voordien schreven alle leden zich "van Rijn"