NAMENREGISTER                HILFE (DEUTSCH)                HJELP (NORSK)                    GENEALOGIE                       HOME

 

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl

 

 

 

Kwartierstaat van Gezinus Mari Jager                              [februari 2021]

 

 

 

Generatie III - grootouders

005004

4. Gezinus Mari (Sinus) Jager, geb. Vledder 24-8-1893, winkelbediende, boer, overl. Meppel (ziekenhuis) 2-9-1967, begr. Vledder 7-9-1967,

 

tr. Steenwijkerwold 1-7-1926

 

5. Jantje (Nanne) Dedden, geb. Zuidveen 7-2-1897, boerin, overl./begr. Doldersum/Vledder 10/15-3-1990.

 

            

 

 

004a

 

 

 

 

4a. Margiena Geziena (Gina) Jager, geb. Vledder 27-1-1880, overl. Vledder 3-12-1941, begr. Vledder.

 

 

 

4b. Gezina Maria Jager, geb. Vledder 8-11-1882, overl. Vledder 15-3-1889 (kroep), begr. Vledder.

 

004c

 

 

 

 

4c. Wolter Willem Jager, geb. Vledder 30-12-1884, boekhouder, overl. Vledder 6-8-1953, begr. Vledder.

 

 

 

004d

 

 

4d. Martina Lourensina (Tina) Jager, geb. Vledder 7-5-1887, overl. Oosterwolde (Fr.) 25-12-1959, tr. Vledder 13-8-1914 Hendrik Cornelis Groeneveld, geb. Vledder (huis nr. 63) 11-10-1889 (zoon van Cornelis Groeneveld, onderwijzer, en van Geertje Eleveld), onderwijzer, overl. Oosterwolde (Fr.) 7-9-1957.

 

 

 

004e

 

 

4e. Martinus (Tinus) Jager, geb. Vledder 17-10-1889, gemeentesecretaris te Assen, overl. Amsterdam 30-6-1989, begr. Vledder, tr. Vledder 14-5-1919 Berendina Allegonda Vissinga, geb. Assen (‘aan den gedempten singel’) 16-8-1897 (dochter van Steven Vissinga, koopman, winkelier, en van Johanna Backer), overl. Amsterdam 31-10-1983.

 

 

Generatie IV - overgrootouders

 

 

8009008. Geert Jager, geb. Vledder 6-1-1853, winkelbediende, winkelier, tapper, logementhouder,

botermaker, kruidenier, overl. Vledder 11-11-1930, begr. Vledder,

ondertr./tr. Vledder/Eibergen 13-4/23-4-1879

9. Fenna Christina Bruining, geb. Assen 17-6-1850, winkelier, logementhoudster, overl. Vledder 28-12-1938, begr. Vledder, tr. (1) Ameland 6-11-1869 Gery Jozeph Huijing/Huyink, geb. Maastricht 6-11-1839 (zoon van Jo(h)annes/Jan Huijink, gepensioneerd sergeant, en van Petronella Jongen), militair, commies bij 's Rijksbelasting, overl. Musselkanaal (woonachtig te Nieuw-Buinen) 16-10-1870 (verdronken in het kanaal; zijn lijk werd daar op 21-10 's middags om half 3 gevonden).

 

Uit het eerste huwelijk van Wolter Willems Jager:

8-1. Jan Jager, geb. Vledder 10-8-1831, overl. Vledder 16-12-1848.

 

008a

8a. Willem Jager, geb. Vledder 11-5-1841, koopman, brievengaarder, landbouwer, overl. Schöninghsdorf (D), tr. (1) Vledder 28-4-1870 Hilligje Veen, geb. Nijensleek 16-5-1845 (dochter van Roelof Kornelis Veen, landbouwer, en van Jantien Stevens Blok), overl. Nieuw Dordrecht 22-8-1886, tr. (2) Emmen 14-4-1887 Grietje Jalvingh, geb. Roswinkel 2-7-1846 (weduwe van Berend Schot, dochter van Pieter Jalvingh, landbouwer te Nieuw-Dordrecht, wethouder van Emmen, en van Johanna Brands), overl./begr. Schöninghsdorf/Nieuw Dordrecht 27-3/31-5-1920.

 

 

 

008b

 

 

8b. Roelofje Jager, geb. Vledder 11-11-1842, overl. Den Bosch (was geestesziek, kon het op het laatst niet meer bolwerken, en werd per koets naar een gesticht in Den Bosch gebracht) 31-1-1894, tr. Vledder 7-12-1867 Jakob Bruining (9c), geb. Assen 31-7-1844, onderwijzer overl. Nieuw Dordrecht 9-12-1902, begr. Nieuw Dordrecht.

 

 

008c

 

 

 

8c. Frens Jager, geb. Vledder 26-9-1844, koopman, landbouwer (in 1893 zonder beroep), overl. Vledder 13-11-1915 (tbc).

 

 

 

008d

 

 

 

8d. Lummigje Jager, geb. Vledder 13-1-1847, overl. Den Haag 29-11-1910, tr. Vledder 30-5-1867 Jacob Dekker, geb. Vledder 14-2-1840 (zoon van Jan Koops Dekker, landbouwer, en van Bartien Jacobs Hofman), onderwijzer, Oost Indisch ambtenaar, overl. Voorburg 23-3-1918.

 

 

8e. Een doodgeboren meisje, geb. Vledder 25-1-1849.

 

008e

 

 

 

8f. Geertje Jager, geb. Vledder 16-3-1851, overl. Groningen 1-7-1885, tr. Vledder 28-2-1872 Klaas Poelman, geb. Assen 13-8-1845 (zoon van Ido Cornelis Poelman en Wiepkjen Harms Wind), bakker, (beurt)schipper, koffijhuishouder, koopman, winkelier, overl. Termunten 13-6-1897.

 

 

008g-misschien

 

 

8h. Hendrikje Jager, geb. Vledder 3-2-1855, overl./begr. Hasselt/IJsselmuiden 13/16-9-1915, tr. Vledder 20-6-1873 Jan Bouwhuis, geb. Grafhorst 19-2-1836 (zoon van Lubertus Bouwhuis en Annetje Klooster). De foto hiernaast zou van Hendrikje kunnen zijn.

 

 

 

008h

 

8i. Alberta (Berta) Jager, geb. Vledder 13-1-1858, overl. Zuidlaren 12-8-1921, tr. Vledder 5-9-1878 Hendrik Beima, geb. Noordwolde Fr. 8-2-1850 (zoon van Ruurd Tijes Beima, verver, en van Fetsje Hendriks de Vos) hoofd der school te Nijeveen, overl. Zwolle 27-7-1924. Ze was van 6-9-1899 tot 11-4-1900 opgenomen in het Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, het H. Joris Gasthuis te Delft, en vanaf 1-2-1900 tot haar overlijden in het Christelijk Gesticht voor krankzinnigen 'Dennenoord' te Zuidlaren.

 

 

008i

 

 

 

8j. Jantje (Nanne) Jager, geb. Vledder 5-3-1860, overl. voor 1916, tr. Vledder 3-5-1882 Arie van der Kolff, geb. Sommelsdijk 24-4-1854 (zoon van Arie van der Kolff en Heiltje Tekenbroek), (Oost Indisch) ambtenaar, onderwijzer, overl. Den Haag 3-7-1933 als man van Henriette Gijsberta Nooij. 

 

 

9a. Marchje Bruining, geb. Norg 1-10-1838, naaister, 'zonder beroep', overl. Stadskanaal 17-2-1907, tr. De Wijk 13-8-1859 Roelof Bergsma, geb. Zuidlaren 3-8-1835 (zoon van Jan Klasens Bergsma en Trientje Abels Venema), schoolmeester, koopman, rijksambtenaar, commies, overl. Stadskanaal 26-11-1916.

9b. Eefje Bruining, geb. Norg 1-3-1841, 'zonder beroep', overl. Hoogeveen 24-12-1861.

009-c

 

 

9c. Jakob Bruining, geb. Assen 31-7-1844, onderwijzer, overl. Nieuw Dordrecht 9-12-1902 (zelfmoord), begr. Nieuw Dordrecht, tr. (1) Vledder 7-12-1867 Roelofje Jager (8b), geb. Vledder 11-11-1842, overl. Den Bosch 31-1-1894, tr. (2) Emmen 24-10-1895 Maria Podt, geb. Steenwijk 18-1-1853 (dochter van Antonie Podt, leerlooier te Steenwijk, en van Hilligje Beenen), overl. Nieuw Dordrecht 17-7-1897, begr. Nieuw Dordrecht.

 

 

009d

 

 

 

 

9d. Lourencia Bruining, geb. Assen 15-10-1847, overl. Nieuw Amsterdam 28-6-1926.

 

 

Generatie V - betovergrootouders

 

01701616. Wolter Willems Jager, geb. en ged. Vledder 12-1-1808, timmerman, aannemer, landbouwer en koopman, overl. Vledder 6-9-1872, begr. Vledder, tr. (1) Vledder 28-9-1832 Gebbegien/Gebbigje Hendriks Haveman, geb./ged. Vledder 10/15-8-1802 (dochter van landbouwer Hendrik Geerts Haveman en van Aaltje Jans Haveman), 'zonder beroep', overl. Vledder 11-10-1839,

tr. (2) Vledder 22-12-1840

17. Margje Steenbergen, geb. Diever 8-4-1819, dienstmaagd, 'zonder beroep', overl. Vledder 17-2-1899, begr. Vledder, tr. (2) Vledder 10-6-1880 Albert Zwier, geb. Enkhuizen 27-9-1818, vervener, overl. Vledderveen 6-9-1885.

 

16a. Jan Willems Jager, ged. Vledder 23-5-1805, landbouwer, overl. Vledder 19-4-1831.

16b. Wolter Willems Jager, ged. Vledder 28-9-1806.

16d. Hendrik Willems Jager, geb./ged. Vledder 24-7/6-8-1809, landbouwer, overl. Vledder 10-3-1865.

16e. Geert Willems (in overlijdensadvertentie: Gerrit) Jager, geb. en ged. Vledder 4-5-1811, timmerman(sbaas), winkelier, overl. Dedemsvaart 19-9-1867, tr. Vledder 7-5-1848 Aafke Vroom, geb. Legemeden 27-2-1819 (dochter van Geert Freerks Vroom, dagloner, en van Tetje Hessels Wolda), 'zonder beroep', overl. IJsselmuiden 27-7-1891.

16f. Willem Willems Jager, geb. Vledder 29-12-1812, overl. Vledder 5-9-1833.

16g. Albert Willems Jager, geb. Vledder 2-6-1815, schoolonderwijzer, overl. Rouveen 19-7-1855, tr. Eelde 12-6-1845 Jantien Steringa, geb. Eelde 4-1-1824 (dochter van Berend Steringa, schoolmeester, en van Harmtien van der Moolen), 'zonder beroep', overl. Vries 12-11-1861.

 

17b. Hendrik Steenbergen, geb. Vledder 30-1-1823, landbouwer, overl. Vledder (huis nr. 34) 31-5-1883.

17c. Femmigje Steenbergen, geb. Vledder 6-4-1826, 'zonder beroep', overl. Vledder (huis nr. 55) 10-8-1894, tr. Vledder 4-6-1851 Jan Eleveld, geb. Vledder 12-8-1804 (weduwnaar van Grietje Aalderts Veen, zoon van Hendrik Eleveld en Jantjen Hendriks), landbouwer, overl. Vledder (huis nr. 48) 12-2-1888.

 

Uit het tweede huwelijk van Frens Steenbergen:

17-1. Lummegien Steenbergen, geb. Vledder 31-10-1829, 'zonder beroep', overl. Havelte (wijk W huis nr. 43) 20-3-1912, tr. Vledder 3-2-1854 Jan Meekhof, geb. Steenwijkerwold 10-10-1828 (zoon van landbouwer Klaas Cornelis Meekhof en Jantje Harms Jonkers), timmerman, overl. Vledder (huis nr. 172) 18-5-1867.

17-2. Harm Steenbergen, geb. Vledder 5-7-1833, overl. Vledder 18-7-1834.

17-3. Roelofje Steenbergen, geb. Vledder 25-11-1837, dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Uffelte (huis nr. 55) 10-3-1867, tr. Vledder 1-6-1861 Albert Trompetter, geb. Vledder 9-10-1832 (zoon van landbouwer Oost Jans Trompetter en Geertien Alberts Eleveld), boereknecht, landbouwer, overl. Vledder (huis nr. 33) 1-12-1885.

17-4. Harm Steenbergen, geb. Vledder 4-6-1841, overl. Vledder 23-6-1841.

 

 

01901818. Martinus Bruining (ook: Louwerens, Hindriks), geb. Groningen (‘in de agter Muur bij de Kijk in ’t Jatstraat huis lett. C nr. 147’) 20-11-1811 arbeider, klerk, subontvanger, overl. Vledder (huis nr. 18) 9-4-1896, begr. Vledder, was 'uit hoofde van te kleine maat' vrijgesteld voor de Nationale Militie,

tr. Norg 15-5-1838

19. Geesje Westerhof, geb. Westervelde 21-12-1814, dienstmeid, 'zonder beroep', overl. Vledder (huis nr. 18) 15-11-1893, begr. Vledder.

 

18b. Christina Berendina Bruning, geb. Groningen ('agter de muur Lett. C nr. 147 Kanton nr. 2') 26-8-1814, dienstmeid, huisvrouw, 'zonder beroep', overl. Groningen 7-10-1889, tr. Groningen 21-5-1837 Hindrik Harms Feenstra, geb. Zuidhorn 16-2-1810, olijstelmakersknecht, arbeider, overl. Groningen 15-11-1855.

18c. Hendrik Hindriks, geb. Groningen ('agter de muur') 18-5-1818, overl. Groningen (Turftorenstraat) 30-11-1821.

18d. Jan Hindriks, geb. Groningen 26-7-1821, overl. Groningen 10-11-1821

 

19a. Bate Jacobs Westerhof, geb./ged. Zevenhuizen/Leek 20-9/9-10-1808, arbeider, schaapherder, overl. Zeijen (huis B 153) 8-2-1885, tr. Vries 2-6-1834 Annigje/Annechien Lukas Stoffer(t)s, geb. Zuidlaren ('op de Planken Sloot') 14-1-1812 (dochter van dagloner, arbeider Lukas Stoffers en Roelfjen Jans), 'zonder bepaald beroep', overl. Yde 1-10-1898.

19b. Fennechien Westerhof, geb. Westervelde 10-2-1811, ged. Norg 9-6-1811, dienstmeid, overl. Eelde (huis nr. 52) 9-4-1856, tr. Eelde 16-11-1832 Willem van Steenwijk, geb. Eelde 19-6-1808, ged. Eelde 14-8-1808 (zoon van Martinus van Steenwijk en Cornelia van Slogteren), schoenmaker, besteller van pakketten, overl. Eelde (diaconie werkhuis) 10-10-1892.

19d. Popke Westerhof, geb. Westervelde 16-1-1818, arbeider, schaapherder (in 1844 te Zuidvelde), overl. Westervelde 24-9-1853, tr. Norg 3-5-1851 Marchien Boer, geb. Zuidvelde 24-12-1824 (dochter van landbouwers Klaas Harms Boer en Grietje Hendriks Weersing), 'zonder beroep', overl. Peest 20-11-1900.

19e. Jantje/Jantien Westerhof, geb. Westervelde 18-11-1821, 'zonder beroep' overl. Vries (armenwerkhuis) 25-5-1855, tr. Vries 17-4-1846 Jan(ne)s Smit, geb. Vries 12-9-1817 (zoon van arbeider Geert Jans Smit en van Marchien Hendriks Groninger), boerenknecht, vader in het armenwerkhuis, arbeider, overl. Vries 14-11-1870.

19f. Jan Westerhof, geb. Westervelde 23-1-1825, arbeider, schaapherder, overl. Donderen 19-4-1901, tr.(1) Vries 5-5-1860 Willemtien Bijker, geb. Vries 28-9-1824 (dochter van landbouwer Hendrik Bijker en van Jantien Odding), overl. Donderen 5-9-1862, tr. (2) Vries 11-3-1865 Gezina Bezu, geb. Vries 24-1-1820 (weduwe van Albert Meulen-/Molenkamp, dochter van landbouwer Klaas Bezu en van Henderkien Doedens) landbouwersche, overl. Donderen (huis A 163) 5-2-1883.

 

Generatie VI - oudouders

 

32. Willem Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 24-9-1775, timmerman, landbouwer, overl. Vledder 17-2-1851,

ondertr. Ruinerwold 27-5-1804, tr. kerk Vledder 10-6-1804

33. Roelofje Wolters Lijst, geb. Spier 10-1775, ged. Beilen 5-11-1775, landbouwersche, overl. Vledder 20-2-1844.

 

32a. Klaas Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 23-8-1772, begr. Uffelte 28-5-1805.

32b. Grietje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 5-6-1774.

32d. Grietje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 30-3-1777.

32e. Marchje Jans Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 7-2-1779.

32f. Geert Jans Jager, geb./ged. Uffelte/Havelte 7-4-1780/17-3-1782, timmerman (in 1811 te Leggeloo), overl. Uffelte 20-4-1853, ondertr. Wapserveen 5-9-1807, tr. kerk Koekange 20-9-1807 Jantje Berends Schans, geb. Pesse (of Stuifzand; in elk geval gem. Ruinen, dochter van Berend Jans en Grietje Alberts Friesen) 29-12-1782, ged. Hoogeveen 5-1-1783, overl. Uffelte 17-10-1853.

 

33-1. I(J)da/IJdichjen Roelofs Fokken, geb. Spier, ged. Beilen 14-5-1769, overl. Nijenslekerveld 16-10-1864, ondertr./tr. kerk Vledder 2/24-8-1794 Lucas Jans Mulder, ged. Vledder 22-4-1770 (zoon van Jan Lucas Mulder en Hendrikjen Willems), landbouwer, overl. Nijensleek 26-11-1842.

33-2. Aaltien/Aaltijn/Aaltje(n)/Aeltjen Roelofs Fokken, geb. Spier, ged. Beilen 21-10-1770, overl. 19-7-1838 Eemster, ondertr./tr. kerk Diever 13-2/13-3-1808 Claas/Klaas Berends Cuiper/Kuiper/Drijfholt, geb./ged. Diever 24-7/1-8-1779 (zoon van kuiper Berent Hendriks en Hendrikje(n) Klasen), dagloner, landbouwer, overl. Lhee 18-10-1853.

33-3. Geert Roelofs Fokken, geb. Spier, ged. Beilen 1-3-1772, landbouwer, overl. Vledder 24-11-1823, tr. (1) kerk Vledder 19-8-1799 Marchien/Marchjen/Margien/Margje Jans, ged. Vledder 4-12-1774 (dochter van Jan Herms en Hendrikjen Jans),  tr. (2) Vledder 28-11-1818 Hendrikje Alberts, landbouwersche, ged. Vledder 5-1-1786 (dochter van Albert Willems en Aaltje Kosten), weduwe van landbouwer P(i)eter Lykels/Nikels.

33-4. Hillechien/Hillichje/Hilliggijn/Hilligje Roelofs Fokken, geb. Spier, ged. Beilen 18-7-1773, overl. Beilen 30-6-1814, ondertr./tr. kerk Beilen/Dwingeloo 7/21-9-1800 Pi(e)ter Derks Huik/Schippers, ged. Beilen 1-1-1776 (zoon van Derk/Dirk Heuk/Huik en Helena/Hilligjen Harmannus/Herman(n)us Huising/Huizing), schoe(n)maker, overl. Dalen (“in een gevecht tegen het fransch Garnizoen van Coeverden door een snaphaan kogel aan het hoofd geblesseerd, en kort daarop overleden”) 17-12-1813.

 

33b. Albert Wolters Lijsten, geb. Spier, ged. Beilen 8-5-1777.

33c. Jentjen Wolters, geb. Spier, ged. Beilen 16-8-1778, overl. Hoogersmilde (huis nr. 14) 22-6-1818, tr. kerk Diever 9-5-1802 Jan Lamberts Klok, geb. Smilde, ged. Diever 5-1-1766 (zoon van Lammert Jans Klock en Wietien/Wichertien Luchjes/Luigjes; tr. (2) 11-2-1820 Jantien Zwiers, dochter van Sijmon Alberts Zwiers en Grietien Geerts), overl. Smilde (wijk C) 26-4-1837.

33d. Albert Wolters Lijst, geb. Spier, ged. Beilen 15-5-1780, overl. Vledder (ten huize van Wolter Jager) 19-5-1837.

33e. Koop Wolters Lijsten, geb./ged. Wittelte/Diever 15/18-11-1781, boerenknecht, huisman, landbouwer, overl. Haule (Ooststellingwerf) 23-6-1850, tr. Dwingeloo 30-10-1813 (bijlagen inzien) Annechijn Hindriks Warrijs, ged. Dwingeloo 25-6-1786 (dochter van Hendrik Warrijs en Deeltje Jans), overl. Dwingeloo 23-3-1814, tr. (2) Diever 4-5-1816 (voor de kerk 5-5 te Vledder) Maria/Marijke Pieters Loggers/Luggers, ged. Diever 20-2-1774 (dochter van Pieter Jans en Lammigje Roelofs), dienstmeid, boerin, overl. Haule (Ooststellingwerf) 15-11-1851.

 

34. Frens Hendriks Steenbergen, geb./ged. Dwingeloo 10-1/3-2-1793, schaapherder, landbouwer, arbeider (1854), 'zonder beroep' (1867), overl. Vledder 21-8-1874, tr. (2) Geertje Harms Jonkman (35g), ged. Diever 5-1-1800, arbeidster, ‘zonder beroep’, overl. Uffelte 22-9-1862,

ondertr./tr. (1) Beilen/Dwingeloo 29-11/19-12-1818

35. Lummigien/Lummigchien/Lummigje Harms Jonkman, geb. Diever, ged. Diever 20-3-1791, dienstmeid, overl. Vledder 11-5-1826.

 

34a. Frens Hendriks, ged. Dwingeloo 19-12-1790.

34c. Hendrikje Hendriks, ged. Dwingeloo 1-11-1795, dienstmaagd, overl. Uffelte 11-1-1873, tr. Havelte 11-5-1822 Jan Lucas / Jan Jans Lukens / Jan Lukens Zwoll, ged. Sleen 14-1-1795 (zoon van landbouwers Jan Lukens en Geesjen Klaasen), timmermansknecht, overl. Uffelte 28-4-1877.

34d. Jantje Hendriks Steenbergen, ged. Dwingeloo 2-6-1799, boerenmeid, overl. Havelte 17-4-1881, tr. (1) Dwingeloo 27-12-1820 Albert Roelofs Wanninge(n), ged. Diever 21-11-1784 (zoon van dagloner Roelof Wanningen en van Hendrikje Jans Beenen), dagloner, overl. Wapserveen 6-9-1833, tr. (2) Havelte 8-2-1840 Roelof Groninger, geb. “aan de Wal” 26-9-1794, ged. Havelte 28-9-1794 (zoon van Hendrik Jans Groninger en van spinster Grietje Roelofs, weduwnaar Tietje/Trientje Dorenbos), arbeider, overl. Wapserveen 6-9-1833.

34e. Jan Hendriks Steenbergen (getrouwd onder de naam Scheper), ged. Dwingeloo 21-3-1802, schaapherder, overl. Exloo 16-8-1853, tr. Beilen 15-5-1825 Willemtien/Willemtje Alberts, geb. Beilen 4-1-1801 (volgens overlijdensakte geb. te Westerbork op 21-1-1802; in ieder geval dochter van Albert Harms en Annechien/Annigje Hendriks), dienstmeid, overl. Exloo 30-3-1860.

34f. Roelofje Hendriks Steenbergen, ged. Dwingeloo 11-8-1805, overl. Lhee, begr. Dwingeloo 15-3-1808 ('kind van Hendrik Jans, van Lhee').

34g. Roelof Hendriks Steenbergen, ged. Dwingeloo 17-4-1808 overl. Uffelte 20-6-1817.

 

35a. Willem Harms Jonkman, ged. Diever 7-9-1783.

35b. Albert Harms/Herms Jonkman, ged. Diever 23-1-1785, overl. Kruiningen 31-12-1867, dienstknecht, landbouwer, “particulier” (aangegeven bij zijn overlijden), tr. Dwingeloo 30-4-1814 Hillechien/Hilligtje Jochems Vos, ged. Dwingeloo 15-3-1789 (dochter van Jochem Klaases Vos en Grietien/Grietjen Harms/Herms Posma), overl. Ruinen (ws. Nuil) 10-9-1854, landbouwer.

35c. Aaltje Harms Jonkman, ged. Diever 7-9-1788, overl. Vledder 25-5-1851.

35e. Mettijn Harms Jonkman, ged. Diever 29-9-1793, overl. Oldendiever (als woonplaats werd Ruinen opgegeven) 27-8-1869, tr. Ruinen 15-5-1847 Jan Cornelis Slagter, geb./ged. “in de agthoeven”/Staphorst 27/29-1-1792 (weduwnaar van Marchien Hendriks Wever, zoon van Cornelis Jans Slagter en Hillechien/Hilligje Hendriks), timmerman, overl. Ruinen 7-10-1866.

35f. Willem Harms Jonkman, geb./ged. Diever 17-8/9-10-1796, wever(skecht), overl. Diever 16-4-1863, tr. Diever 31-10-1824 Roelofje Roelofs Lijsten, geb. Leggelo, ged. Diever 25-5-1800 (contr.; dochter van Roelof Alberts Lijsten en van landbouwerse Geertje Alberts), dienstmeid, overl. Diever 7-6-1839.

35g. Geertje Harms Jonkman, ged. Diever 5-1-1800, overl. Uffelte 22-9-1862, tr. Frens Hendriks Steenbergen (34), geb./ged. Dwingeloo 10-1/3-2-1793, schaapherder, landbouwer, overl. Vledder 21-8-1874.

35h. Harm Harms Jonkman, ged. Diever 25-7-1802, overl. Oldendiever (huis nr. 188) 3-12-1876, arbeider, boerenknecht, landbouwer, tr. Diever 1-5-1829 Hendrikje Bartelds de Groot, geb. Diever 16-7-1799 (dochter van landbouwer Barteld Roelofs en van Hilligien Pieters), dienstmeid, overl. Oldendiever  9-6-1879.

35i. Roelofje Harms Jonkman, ged. Diever 12-8-1804, overl. Dwingeloo 23-11-1860, dienstmeid, tr. Diever 1-5-1833 Arend/Arent Alberts Jonker(s), geb. Westerbork 26-2-1808 (zoon van Albert Everts Jonker en Jantien Egberts), dienstknecht, overl. Oldendiever 26-10-1874.

35j. Margje Jonkman, ged. Diever 6-9-1807.

35k. Geert Harms Jonkman, ged. Diever 23-7-1809.

35l. Geert Harms, ged. Diever 19-5-1811, overl. Diever 11-1-1812.

 

36. Lars Berthelsen Søraae, ook Las Bartels Sara of Laurens/Louwerens Hindriks, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø (DK) 4-3-1787, schipper(sknecht), stuurman,

tr. kerk Groningen (Martinikerk) 18-5-1811

37. Eefje/Eefke/Eva Martinus Hoetjer, geb. Groningen (Steentilstraat) 3-1-1785, ged. Groningen (Martinikerk) 9-1-1785, dienstmaagd, arbeidster, overl. Veenhuizen 30-5-1835.

 

Uit het eerste huwelijk van Berthel Sørøe:

36-1. Margrete Berthelsdatter, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 5-9-1762, dienstmeid (in 1801 bij Lars Bing in Byrum; na 1802 is ze niet meer op Læsø te vinden).

36-2. Jacob Severin Berthelsen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 12-6-1764 (pinksteren), begr. Vesterø, Læsø 6-1-1765.

36-3. Anne Jensdatter Berthelsdatter, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 20-10-1765, overl. aan pokken, begr. Vesterø, Læsø 13-12-1786.

36-4. Jens Berthelsen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 22-7-1767, matroos (in 1787: bij de ouders in Vesterø, daarna niet meer op Læsø te vinden).

36-5. Jacob Berthelsen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 22-7-1767, matroos (in 1787: bij de ouders in Vesterø, daarna niet meer op Læsø te vinden).

 

36b. Else Kirstine Berthelsdatter, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 7-6-1789, begr. Vesterø, Læsø 25-10-1789.

36c. Mads Berthelsen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 20-3-1791, begr. Vesterø, Læsø 3-9-1791.

36d. Anna Kristine / Ane Kirstine Berthelsdatter, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 7-12-1794, overl./begr. Byrum/Hals, Læsø 19/26-2-1861, tr. Byrum/Hals, Læsø 8-12-1816 Niels Sørensen Mosbjerg, geb. Mosbjerg ca. 1790, ruiter bij Randers regiment, overl./begr. Byrum/Hals, Læsø 14/20-3-1850

 

37b. Menssina Martinus Hoetjer, geb. Groningen ('aan de Noorderkerk'), ged. Groningen (Nieuwe kerk) 22-10-1786, overl. Groningen ('achter de muur bij de Kijkintjatsboog', C47) 30-1-1806.

37c. Aaltje Martinus Hoetjer, ged. Groningen (A-kerk) 4-9-1789, dienstmeid, overl. Groningen (Butjesstraat A229) 7-5-1844, tr. Groningen 4-10-1812 Hermannus Matheus Nicolaasz. de Jonge, ged. (Rooms Katholiek) Groningen 17-12-1791 (zoon van Nicolaas de Jonge, metselaar(sknecht) te Groningen, en van Anna Maria Dreijmeijer), metselaar(sknecht), overl. Groningen ('Roomsch Catholijk armenhuis') 5-6-1860.

37d. Hindrik Martinus Hoetjer, ged. Groningen (Nieuwe kerk) 3-5-1792.

37e. Hindrik Martinus Hoetjer, geb. Groningen ('bij Jatstraat'), ged. Groningen (A-kerk) 17-12-1794.

37f. Hindrik Martinus Hoetjer, geb. Groningen ('bij Kijk in 't Jatstraat, achter de muur'), ged. Groningen (Martinikerk) 4-10-1796 passementwerker, soldaat, overl. Coevorden 15-7-1819.

37g. Teunis Martinus Hoetjer, geb. Groningen ('Kijk in 't Jatstraat agter de muur'), ged. Groningen (Nieuwe kerk) 7-10-1798, overl. Groningen ('agter de muur bij de Vishoek') 5-4-1811.

37h. Gerrit Martinus Hoetjer, geb. Groningen ('bij de Jatstraat achter de muur'), ged. Groningen (Martinikerk) 24-7-1801.

37i. Gerrit Martinus Hoetjer, geb. Groningen ('Oude Kijk Jatstraat'), ged. Groningen (Martinikerk) 19-11-1802, overl. Groningen ('Kijkentjadstrad agter de muur') 27-7-1808.

 

38. Jacob Bates Westerhof, geb. Gasteren, ged. Anloo 18-12-1785, schaapherder, overl. Donderen 1-6-1844,

ondertr. Norg 10-4-1808, tr. kerk Midwolde 8-5-1808

39. Marchje Popkes de Jonge, geb./ged. Doezum 3-3/2-4-1786, 'zonder beroep', huisvrouw, overl. Donderen 9-12-1845.

 

38a. Femmegien/Femmigje/Fennegien/Fennegjen/Fennigje Baten/Bates Westerhof, ged. Anloo 7-3-1773, overl. Peize 15-6-1822, tr. kerk Norg 6-5-1804 Roel(e)f/Roelof Stevens Brink, ged. Peize 4-9-1774 (zoon van Steven T(h)ijs Brink en Albertien/Albertjen Roel(e)fs/Roelofs), arbeider, overl. Peize 28-9-1841. Roelof Brink tr. (2) Peize 7-5-1825 Deke Fridsigers, nicht van zijn eerste vrouw (ouders zie 76a).

38b. Dekien Bates, ged. Anloo 18-2-1776.

38c. Deichien/Dekien/Diekien Bates Westerhof, ged. Anloo 18-5-1777, landbouwersche, arbeidster, overl. Eext 18-2-1853, tr. kerk (1) Norg 29-3-1804 Abel Hendriks, ws. ged. Hoogeveen 2-11-1772 (zoon van Hendrik Abels en Aaltje Wichers), landbouwer, overl. Eleveld (Rolde) 6-12-1815, tr. (2) Rolde 4-7-1817 Jacob Jans Smeenge, geb. Yde, ged. Vries 11-7-1790 (zoon van Jan Roelofs Smeenge en Maria Jacobs Barelds), arbeider, boerenknegt, landbouwer, overl. Zandvoort (gem. Gieten) 7-3-1855.

38d. Jeene Bates, ged. Anloo 23-4-1780.

38e. Jacob Bates, ged. Anloo 23-4-1780.

38f. Jantje(n) Bates, ged. Anloo 7-7-1782, overl. Loon 19-10-1818, tr. kerk (1) Roden 16-10-1808 Jan Egberts Haukes/Houkes/Houtkers, geb./ged. Marrum 23-1/8-2-1778 (zoon van Egbert Jans en Mari(j)ke Luitsens/Luitzens), scheper, schaapherder, overl. Beilen 24-12-1864 (zie successiememorie). Jan Houkes tr. (2) Rolde 6-9-1823 Jantien/Jantje Harms Eding/IJden, geb Westerbork 19-6-1767 (dochter van Harm Eding/IJden en Geesje(n) Hendriks/Hindriks), landbouwersche, overl. Schoonloo 22-9-1831.

38h. Je(e)ne Baartes/Bates, ged. Anloo 1-2-1789, schaapherder, overl. Anloo 21-7-1861.

 

39a. Jan Popkes de Jonge, geb./ged. Sebaldeburen 11/20-4-1788, boerenknecht, tr. Oldehove 22-5-1813 Elske Mennes Veninga, ged. Niekerk (Wk) 7-4-1786 (dochter van dagloners Menne Jakobs en Eltje Popkes), dienstmaagd.

39c. Hinke Popkes de Jonge, geb./ged. Grootegast 22-1/18-2-1790, tr. Norg 5-5-1818 Gerrit Annes van der Veen, geb. Drachten 7-6-1789 (zoon van Anne Lyckles en Akke Errits), boerenknecht, overl. Norg 14-8-1827.

39d. Japikje/Jaapkien Popkes de Jonge, geb./ged. de Tenten/Grootegast 15-10/3-11-1793, 'zonder beroep', overl. Zevenhuizen 3-9-1846, tr. Roden 29-12-1815 Jan Geerts Brink, geb./ged. Roden 18/26-1-1794 (data contr.; zoon van Geert Jans Brink en Anje Ananias), kleermaker, overl. Zevenhuizen 17-1-1866.

39e. Jan Popkes de Jonge, geb./ged. Grootegast 6-12-1797/1-1-1798.

 

Generatie VII - oudgrootouders

 

64. Jan Klasen Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 25-8-1741, timmerman, overl. Uffelte 10-1-1820,

ondertr. Meppel 27-8-1769, tr. kerk Havelte

65. Hendrikje Willems Huiskes, ged. Ruinerwold 13-11-1740, begr. Uffelte 7-12-1800 (?).

 

Uit het eerste huwelijk van Klaas Jager:

64-1. Vrougien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 22-6-1727, begr. Uffelte 6-4-1804, tr. kerk Havelte 19-11-1752 Reijnt Hendricks, geb. Rheebruggen, ged. Ruinen 27-6-1723 (zoon van Hendrik Willems en Lammigjen Roelofs), begr. Uffelte 2-5-1786.

64-2. Geesien Klaas Jager, geb. Uffelte, ged. Havelte 31-10-1728, overl. Havelte 22-3-1801, tr. kerk Havelte 2-6-1756 Roelof Hendriks Smit, geb. Westerbork (ws. zoon van Hinderick Goegies Smit en Aeltie Jansen), overl. Havelte 24-2-1789.

 

64a. Annigien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 4-2-1731.

64b. Vrougien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 15-6-1732, overl. Uffelte, begr. Havelte 25-7-1807, ondertr. Meppel, tr. kerk Havelte 9-3-1754 Pouwel Gerrits Wever, geb. 16-3-1728 (volgens de 'lijst van weerbare mannen', 1811), ged. Meppel 24-2-1730 (zoon van Gerrit Wichers en Barber Pouwels), wever, overl./begr. Uffelte/Havelte 17/23-11-1812.

64c. Willem Klasen, geb. Uffelte, ged. Wapserveen 14-6-1734.

64d. Willem Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-5-1735.

64e. Kleijsjen Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 1-5-1735, begr. Wapserveen 25-5-1800, tr. kerk Vledder 9-4-1758 Jan Jans, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-4-1736 (zoon van Jan Harmens en Roelofje Clases), landbouwer.

64f. Willem Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 22-9-1737, timmerman, begr. Uffelte 16-9-1799.

 

65b. Albert Willems Huiskes, ged. Ruinerwold 9-9-1742, timmerman, overl. Uffelte 10-6-1812, tr. (1) Wijnjeterp 15-4-1770 Froukjen/Vrouwechien/Vrouwegjen Jans, tr. (2) Annegjen Hilberts, overleden na 10-6-1812.

65c. Arend Willems Huiskes, ged. Ruinerwold 10-1-1745, overl. Uffelte 24-5-1835, tr. Egbertje(n) Hilberts, geb. Uffelte, ged. Havelte 30-4-1752 (dochter van Hilbert Coerts/Koerts en Femmegien Jans), overl. Uffelte 27-6-1825.

 

66. Wolter Alberts Lijst(en), geb. Spier, ged. Beilen 15-3-1744, landbouwer, overl. Eemster 10-4-1808,

tr. kerk Beilen 7-5-1775

67. Grietje Geerts (bij doop Prakken, naar grootmoeder van moeders zijde), geb. Leggelo, ged. Diever 25-10-1744, landbouwer, vermoedelijk overleden te Wittelte/Eemster voor 1806, tr. kerk (1) Diever 19-7-1767 Roelef/Roel(o)f Fockens/Fokken/Fokkes, weduwnaar van Arentien Hindriks, geb. Wapse, ged. Diever 3-12-1730 (zoon van Focke/Fokke Alberts en Aeltien/Aeltijen Jans), overl. ws. Spier 1774/’75.

 

66b. Albert Alberts Lijst, geb. Spier, ged. Beilen 4-9-1746, arbeider, begr. Smilde 1-11-1806, ondertr. kerk Beilen 28-4-1771 Anna Jans Hummel(en), geb. Annerveen, ged. Anloo 29-6-1749 (dochter van Jan Jacobs Hummelen en Albertje Luirts).

66c. Roel(o)f Alberts Lijsten, geb. Spier, ged. Beilen 24-11-1748, begr. Diever 6-6-1807, ondertr./tr. kerk Ruinen/Diever 8-4/6-5-1781 Lammiggien/Lammigje Be(e)rents, van Leggelo, geb. Wijster, ged. Beilen 14-3-1751 (dochter van Berent Lambers en Geesjen Albers), ondertr./tr. (2) Diever 4/26-4-1789 Geertien/Geertje Alberts, landbouwersche, weduwe van Jan Willems, geb. Zuidwolde 4-2-1759 (volgens overlijdensakte; dochter van Albert Wichers/Wijcherts/Wijgerts en Femmigje Harms), overl. Diever 10-5-1840.

66d. Lucas Alberts, geb. Spier, ged. Beilen 25-12-1751.

66e. Roelofje Alberts, geb. Spier, ged. Beilen 18-8-1754.

66f. Lucas Alberts, geb. Spier, ged. Beilen 14-5-1756.

66g. Jacob Alberts, geb. Spier, ged. Beilen 11-3-1759.

66h. Geert Alberts, geb. Spier, ged. Beilen 13-10-1765.

 

68. Hendrik Jans, geb. Hoogeveen 1753/’54, scheper, overl. Uffelte 2-8-1815, ondertr. Ruinen 12-10-1789,

tr. kerk Dwingeloo 8-11-1789

69. Femmechien/Femmegjen Frens/Vrens, ged. Dwingeloo 20-12-1767, dagloonster, arbeidersche/arbeidster, landbouwersche, spinster, overl. Uffelte 5-1-1841.

In de overlijdensakte van Hendrik Jans staat vermeld dat hij 8 kinderen naliet.

 

68b. ws. Willem Jans Scheper, geb. Zuidwolde (Dr.) 1755/’56, scheper, overl. Steenbergen 25-1-1833, ondertr. kerk Avereest 30-3-1780 (beide uit de Velthoek) Woltertje Lamberts/Lammerts Schotkamp, geb. den Spijker, ged. Avereest 16-1-1757 (dochter van Lambert Jans en Hendrikje Egberts), overl. Avereest 27-2-1837.

 

69a. Femmigje Frens, ged. Dwingeloo 5-8-1764.

69c. Aaltje Frens/Vrens, geb. Lhee, ged. Dwingeloo 10-3-1771, overl. Uffelte 27-4-1839, tr. Hartwijk Aarts, geb. Steenwijk 5-6-1764 (contr.; zoon van Peter Aarts en Maria Spanjers), overl. Uffelte 27-9-1823.

 

70. Harm/Herm (bij doop Harm Gosen) Harms/Herms (soms ook Migchiels) Jonkman, geb./ged. Nijeveen 10-5/24-9-1758, dagloner, arbeider, overl. Diever 10-2-1827,

tr. kerk Diever 27-7-1783

71. Marchien/Margje Willems/Fled(d)erus, ged. Diever 23-6-1765, landbouwersche, overl. Diever 3-2-1844.

 

70b. Geert Harms, ged. Nijeveen 23-3-1760, jong overleden; aangekruist in het doopboek..

70c. Geertjen Harms, ged. Nijeveen 18-1-1767.

70d. Marrechjen Harms, ged. Nijeveen 1-1-1769.

70e. Geert Harms(z), ged. Nijeveen 9-12-1770, (contr.) arbeider, overl. Diever 27-3-1820, ondertr./tr. kerk Havelte, Meppel/Diever 20-9/11-10-1807 Jacobje/Jakobje Albarts/Alberts Westerveen, geb. gem. Havelte (Wapserveen?) 21-3-1784 (dochter van Albert Gerbrands en Annigjen/Antien/Antje(n) Gerrits), overl. Havelte 23-11-1855. Jacobje Alberts tr. (2) Nijeveen 27-7-1828 Jan Lefferts Oosterveen.

 

71a. Aleida Wil(le)ms, geb./ged. Diever 10/2-11-1757 (contr.; geb. datum afkomstig uit overlijdensakte), overl. Smilde 14-11-1823, tr. kerk Beilen 21-7-1782 Roel(o)f Jans Goossens/Gooszen/Gosems, ged. Wildervank tussen 1-7 en 28-9-1738 (zoon van Jan Jans(en) Go(os)sens en Hendri(c)kien Geerts, weduwnaar van Dieuwke/Diepke/Dijke Ever(t)s, te Hijkersmilde). Ze woonden aanvankelijk op Hijkersmilde, vanaf 1787 op Kloosterveen.

71b. Klaas Willems, ged. Diever 20-5-1759.

71c. Mettien Willems, ged. Diever 20-5-1759.

71d. Klaas Willems Flederus, (volgens overlijdensakte geboren 8-3-1761; moet wellicht 8-2 zijn?), ged. Diever 15-2-1761, overl. Diever 19-8-1820, ondertr./tr. kerk Diever (contr.) 6-4/5-5-1799 (ook proclamatie te Wapserveen 21-4-1799) Aaltje Hendriks Klaster, ged. Diever 13-2-1774 (dochter van Hendrik Roelofs en Harmtjen Berents, zie 142b), overl. vermoedelijk na 1808, voor 1811.

71f. Roelof Willems, ged. Diever 10-5-1767.

 

72. Berthel Jacobsen Søraa, geb./ged. Søraa/Albæk (DK) 10-3-1735, schipper, begr. Vesterø, Læsø 4-2-1798, tr. kerk (Ev. Luthers) (1) Vesterø, Læsø 1762 Else Madsdatter Hvent, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 3-6-1725 (dochter van Mads Jørgensen en Margrethe Olufsdatter Hautorn), begr. Vesterø, Læsø 16-11-1785,

ondertr. (2) Vesterø, Læsø 2-7-1786, tr. kerk (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 27-8-1786

73. Kirsten Larsdatter Bruun(s), ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 11-2-1744, overl./begr. Byrum/Hals, Læsø 4/7-12-1829.

 

72a. Anne Jacobsdatter, geb./ged. (Ev. Luthers) Søraa/Albæk (DK) 26-2-1721.

72b. Jens(?) Jacobsen, geb. Voer (DK) 7-3-1723.

72c. Anders Jacobsson Sørøe, geb./ged. (Ev. Luthers) Søraa/Albæk (DK) 12-7-1726. Anders was getuige bij de doop van de oudste zoon van Niels in Vesterø in 1753. Volgens Anne Madsdatter was Anders de vader van haar buitenechtelijke kind Kirsten Andersdatter, gedoopt te Vesterø 11-2-1755, overl./begr. aldaar 6/12-6-1849 als 'almisselim', in Nederland zou men zeggen 'pauper'.

72d. Sophie Jacobsdatter, geb./ged. (Ev. Luthers) Søraa/Albæk (DK) 26-11-1729.

72e. Niels Jacobsson Sørøe, geb./ged. (Ev. Luthers) Søraa/Albæk (DK) 25-2-1732, ondertr./tr. Vesterø, Læsø 6-10-1753/19-1-1755 Gjertrud Andersdatter Hvent, ged. Byrum/Hals, Vesterø 16-8-1722 (dochter van Anders Thomsen Hvent en Ane Madsdatter).

 

Uit het eerste huwelijk van Lars Jensen Bruun:

73-1. Jens Larsen Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 9-3-1721.

73-2. Ane Margrete Larsdatter Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 7-11-1723 begr. Vesterø, Læsø 13-6-1811 (leeftijd volgens het kerkeboek 66 jaar: kan niet kloppen).

73-3. Margrethe Larsdatter Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 23-3-1727, overl./begr. Vesterø, Læsø 23/26-6-1817.

 

73a. Kirsten Larsdatter Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 28-8-1740.

73b. Else Larsdatter Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 7-10-1742, begr. Vesterø, Læsø 11-11-1742.

73d. Laurits Larsson Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 28-2-1745.

73e. Kirsten Larsdatter Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 21-6-1750, overl./begr. Vesterø, Læsø 4/8-5-1815. Kirsten had een buitenechtelijk kind van de (getrouwde) matroos Johannes Godtfred, die in 1780 op Læsø strandde met het oorlogsschip 'Prins Friderich'.

73f. Paul Larsson Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 12-11-1758, begr. Vesterø, Læsø 14-12-1768.

 

74. Martinus Tonnis Hoedjer/Hooitjer, ged. Veendam 2-4-1758, arbeider, sjouwer, 'verhuurder van zeelieden', overl. Groningen 2-2-1824,

ondertr. Veendam 30-11-1783, tr. kerk Groningen (Martinikerk) 23-12-1783

75. Berendina Hindriks, geb. Winschoten 1761/'62 (volgens overlijdensakte), ged. Bourtange 27-3-1763, overl. Groningen 17-9-1811.

 

74a. Gerrijt Tonnis Hoetjer, ged. Wildervank 7-9-1749, overl. Groningen (Driemolendrift I 242) 23-12-1828, ondertr. Veendam 3-12-1775 Annigjen Hindriks Tatje, ged. Veendam 25-8-1748 (dochter van Hindrik Hindriks Tatje en Lammigjen Hindriks), overleden voor 1811

74b. Nijse/Niesjen Tonnis Hoetjer (ook: van Lier), ged. Veendam 29-7-1753, overl. Veendam (Westerdiep) 15-5-1829, ondertr. Veendam 21-12-1783 Sjoerd Jakobs Pik, ged. Veendam 18-2-1759 (zoon van Jakob Jans Pik en Aaltje Sjoerts), praamschipper, overl. Veendam 16-9-1832.

74c. Jan Tonnis, ged. Veendam 5-10-1755.

74e. Aaltje Tonnis, ged. Wildervank 17-4-1763.

 

76. Ba(ar)te Jenis Westerhoff, geb./ged. Norg 25-7/2-8-1744, scheper, landbouwer, zonder beroep (1821), overl. Westervelde 30-12-1821,

ondertr. Rolde, tr. kerk Anloo 3-5-1772

77. Fennechien/Fennigje Jacobs, geb. Zeijen, ged. Vries 7-4-1748, 'zonder beroep', overl. Westervelde 20-5-1823.

 

76a. Trientje/Trijntje Jeenis, geb. Veenhuizen, ged. Norg 13-3-1735, overl. Peize 24-3-1825, tr. kerk Vries 23-11-1768 Frediger Jans, van Peize.

76b. Jantjen Jeenis, geb. Peest, ged. Norg 25-8-1737.

76c. Lammigjen Jeenis, geb. Peest, ged. Norg 1-3-1739.

76e. Hans Jeenis Westerhof, geb. Norg, ged. Norg 11-9-1746, arbeider (contr.), overl. Smilde 11-9-1818, tr. (1) Antien Pieters, tr. kerk (2) Nijeveen 7-8-1776 Hendrikje Egberts, overl. Steenwijkerwold (verm.).

76f. Jacob Jeenis Westerhof, geb. Westervelde, ged. Norg 8-9-1748, schoolmeester te Zwartsluis, Zuidveen en Windesheim, overl. Zwollerkerspel (contr.) 18-12-1826, tr. kerk Steenwijk 25-10-1789 Barbara Deutelius, ged. Steenwijk 1756 (contr.; dochter van Ever(h)ardus Johannes Deutelius en Johanna Bordema).

76g. Ebele/Abel Jeenis Westerhof, geb. Westervelde, ged. Norg 20-6-1751, schoolmeester, voorzanger, landbouwer, overl. Nijeveen 26-5-1829, tr. kerk (1) Nijeveen 9-3-1776 Annechien Frederiks, tr. kerk (2) Nijeveen 27-4-1797 (of aug.) Roelofje Jans Keizer.

76h. Teunis/Tunnis/Tonnis Jeenis Westerhof, geb. Westervelde, ged. Norg 2-12-1753, overl. Nijeveen 6-3-1830, tr. kerk Nijeveen 6-5-1792 Trijntje Harmens.

76i. Knellis/Cornelis Jeenis Westerhof, geb. Westervelde, ged. Norg 16-5-1756, schoolmeester te Zwartsluis, overl Zwartsluis 20-5-1814.

 

77a. Geert Jacobs, ‘van Witten’, geb. Zeegse, ged. Vries 20-3-1735, tr. kerk Assen 13-5-1759 Aaltje Lubber(t)s, ‘van Witten’, geb. Smilde, ged. Diever 19-4-1733 (dochter van Lubbert Willems en Roelfien/Roeloffjen Garrits/Gerrits).

77b. Jan Jacobs, geb. Zeijen, ged. Vries 15-9-1737.

77d. Hendrikje/Hindrikje Jacobs, ‘van Assen’, geb. Zeijen, ged. Vries 25-2-1742, ondertr./tr. kerk Vries/Assen 30-4/9-5-1773 Harm(en) Harms(z) Seijen, van Vries.

 

78. Popke Jans de Jong(e), ged. Grootegast 14-2-1762, arbeider, dagloner, overl. Zevenhuizen 20-6-1841,

ondertr. Grijpskerk 10-4-1785, tr. kerk Sebaldeburen 15-5-1785

79. Geeske/Geessien Jans Kiewiet/Kievit(s), geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 15-10-1761, arbeidster, overl. Zevenhuizen 27-12-1839.

 

78b. Ubel Jans, ged. Grootegast 12-6-1763, tr. kerk Grootegast 20-5-1798 IJmkje Joannes, geb. Kornhorn, ged. Doezum 12-4-1772? (dochter van Jan Berents en Knelliske Alberts?).

78c. Hans Jans, ged. Grootegast 23-6-1765, overl. Grootegast 23-5-1811, tr. kerk Grootegast 10-3-1793 Trientje/Trijntje Hillebrands, geb. ca. 1770 (dochter van Hillebrand en ws. Janke), winkeliersche, overl. (contr.) Grootegast (huis nr. 87) 27-3-1815.

78d. Janke Jans, ged. Grootegast 19-11-1769.

78e. Trijntje Jans, ged. Grootegast 5-6-1774.

78f. Wibe Jans, ged. Grootegast 12-4-1778.

 

79a. Albertje Jans Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 5-10-1760.

79c. Willem Jans Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 12-2-1764, landbouwer, overl. Zevenhuizen (huis nr. 179) 16-7-1837, tr. kerk Midwolde 23-7-1797 Grietje Gerbes, van Ureterp, landbouwersche, overl. Zevenhuizen (huis nr. 180) 14-3-1826.

79d. Jacobje Jans Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 26-12-1765, arbeidster, overl. Zevenhuizen 2-6-1845, ondertr.(1) Midwolde 20-4-1788 tr. kerk Midwolde 4-5-1788 Derk Hendriks, geb. Steenbergen, ged. Roden 23-3-1755, overl. Zevenhuizen 1806, tr. (2) Derk Jans Eekhof, van Zevenhuizen, overl. Zevenhuizen. Mogelijk zijn Derk Hindriks en Derk Jans Eekhof identiek?

79e. Harmke Jans Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 31-1-1768, overl. Tolbert 15-1-1811, tr. kerk Tolbert 19-12-1790 Bartelt Jans Kamerling, geb. 1758/'59, arbeider, overl. Zevenhuizen (huis nr. 8) 23-5-1824.

79f. Hindrik Jans Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 6-5-1770, arbeider, overl. Zevenhuizen (huis nr. o? / 8?) 21-5-1827, tr. kerk Midwolde 11-9-1796 Johanna/Johantje/Jantje Abels, van Bakkeveen.

79g. Grietje Jans Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 5-12-1773, 'zonder beroep', overl. Tolbert 31-5-1839, tr. kerk Tolbert 16-10-1796 Tjeert Jillings Sappema, ged. Tolbert 19-1771 (zoon van Ille Tjeerts en Antje Stoffers), arbeider, overl. Tolbert (huis nr. 79) 21-10-1823.

 

Generatie VIII - oudovergrootouders

 

128. Klaas Willems Jager (‘Jager’ vanaf 1734), geb. Holtinge, ged. Havelte 28-1-1694, timmerman, overl. Uffelte 27-7-1770, ondertr. (1) Wapserveen 12-8-1726, tr. kerk Havelte 8-9-1726 Geesien Gerrits, geb. Uffelte, ged. Havelte 15-9-1702 (dochter van Gerrit Paulus en Vrougien/Vrouwgje Eppinge), overl. Uffelte 29-10-1728 in de kraam,

tr. kerk (2) Havelte 23-4-1730

129. Grietje Jans, 'dienstm.', overl. Uffelte 20-5-1769 of 16-3-1770.

 

128a. Cleijsien Willems.

128b. Geert Willems Menger, overl. Nijensleek, tr. kerk Vledder 18-4-1718 Hendrikje Michiels, geb. Nijensleek, ged. Vledder 16-11-1690 (dochter van Michiel Alderts en Lammechien Harmsen), overl. Nijensleek.

128c. Wolter Willems.

128d. Hilligien Willems, tr. kerk Havelte 11-1725 Wicher Hendriks Boshof, van Den Ham (weduwnaar van Annigje Jans Bouwhuis), wever, begr. Meppel 27-7-1745.

 

130. Willem Arends Huiskes, ged. Ruinerwold 26-1-1715, winkelier, overl. Uffelte 1-12-1797,

tr. kerk Ruinerwold 1-11-1739

131. Marchijn/Margien Alberts, geb. Hesselte, ged. Ruinerwold 12-9-1717, overl. Uffelte 6-5-1795.

 

132. Albert Alberts Lijsten, van Hijken, overl. Spier 19-8-1768,

tr. kerk Beilen 17-3-1743

133. Jantjen/Jentjen Roelofs, van Hijken, ged. Beilen , overl. Spier 21-4-1776.

 

132a? Zeer ws. Wolter Alberts Lijsting.

 

133a. Hendrik/Hindrik Roelofs, van Halen, overl. na 26-11-1782, tr. kerk (1) Beilen 27-3-1734 Annechjen Albers, van Hijken, tr. kerk (2) Beilen 2-12-1742 Jantjen Roelofs, van Makkum (bij Beilen).

133b. Albert Roelofs, van Halen, overl. voor 26-11-1782, tr. kerk Beilen 18-10-1737 Marchjen Roelofs, van Makkum, overl. na 26-11-1782.

 

134. Geert Koops, geb. Smilde, ged. Diever 11-1-1704, overl. Leggelo tussen 1742 en '54, tr.

135. Idigjen Hindriks, ged. Dwingeloo 1-8-1706, overl. na 1754.

 

134a. Andries Koops, ged. Diever 4-12-1701.

 

135a. Jan Hendriks, ged. Dwingeloo 1-1-1709.

135b. Berent Hendriks, ged. Dwingeloo 7-2-1712.

 

136. Jan Jacobs/Scheper, tr.

137. Jantje Jans.

 

138. Frens Klaassen, ged. Dwingeloo 24-8-1738, scheper, overl. Uffelte vermoedelijk 16-2-1806, tr. kerk (2) Havelte 8-5-1803 Grietje Pouwels, geb. Uffelte, ged. Havelte 13-4-1755 (dochter van Pouwel Gerrits Wever en Vrougien Klasen), begr. Uffelte 30-7-1806,

tr. kerk (1) Dwingeloo 8-5-1763

139. Hendrikje Jannes, van Dwingeloo, ws. geb. Uffelte en ged. Havelte 23-1-1735, overl. Lhee 29-10-1799.

 

138a. Harm Klaassen, ged. Dwingeloo 27-8-1730, overl. Dwingeloo ('op Rustwijk') 4-2-1731.

138b. Aaltje Klaassen, geb. Lhee, ged. Dwingeloo 27-9-1733.

 

139a. ws. Beertijn Jannes, ged. Havelte 10-3-1715.

139b. ws. Geert Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 27-9-1716.

139c. ws. Steven Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 2-3-1721.

139d. ws. Hendrik Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 2-9-1722.

139e. ws. Jacob Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 13-8-1724.

139f. ws. Geert Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 19-5-1726.

139g. ws. Hendrik Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 16-11-1727.

139h. ws. Grietje(n) Jannes, geb. Uffelte, ged. Havelte 7-8-1729.

 

140. Harm Micheel(s)/Michiels, ged. Nijeveen 4-12-1729,

tr. kerk Nijeveen 11-12-1757

141. Lummigje Harms, van Haakswold, ged. Ruinerwold 5-12-1734.

 

141a. Albert Harms, ged. Ruinerwold 20-7-1727.

141b. Aeltijn Harms, ged. Ruinerwold 12-2-1730.

141c. Jan Harms, ged. Ruinerwold 17-8-1732.

 

142. Willem Roelofs Fledderus/Klaster, van Diever, schoenmaker, overl. Diever tussen 1792 en '94,

ondertr. Havelte 27-3-1757, tr. kerk Diever 1-5-1757

143. Aaltien Klasen, geb. Uffelte (afgaand op de overlijdensaantekening ca. 1732), ws. ged. Havelte 16-7-1724, overl. Diever (“op de geeuwe”) 7-8-1806.

 

142b. Hendrik/Hindrik Roelef(s)/Roel(o)fs Klaster, ged. Diever 17-10-1734, begr. Diever 28-12-1809, tr. (1) kerk Diever 25-10-1761 Grietien Roelfs, van Smilde, tr. (2) kerk Diever 31-5-1767 Harmtie/Harmtje/Hermina Berends/Be(e)rents Moes, geb. Smilde, ged. Diever 27-1-1743 (dochter van Berend Harms Moeskoker en Trijntjen Hendriks).

142c. Margjen Roelfs, ged. Diever 19-6-1740.

 

143a. Jan Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 15-12-1715.

143b. Egbert Klasen Siddeboer, geb. Uffelte, ged. Wapserveen 12-9-1717, korenmolenaar, moolenaarsbaas (molen De Oranjeboom, Mennonietenpad Amsterdam), begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche kerkhof) 23-3-1795, ondertr. (1) Amsterdam 4-11-1746 Geertruij Pieters(e) de Boer, van Emde (Emden, D?), geb. 1717 of eind 1716, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche kerkhof) 23-8-1754, ondertr. (2) Amsterdam 4-4-1755 Aaltje Hardgers, van Harderwijk, geb. 1726/’27, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche kerkhof) 9-10-1800.

143c. Margien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 28-4-1720.

143d. Annegien/Annigien Klaas/Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 3-5-1722, overl. Uffelte 21-4-1808, tr. kerk Havelte 28-10-1753 Klaas Wolters Soer, ged. Havelte 16-1-1724 (zoon van Wolter Jans/Soer en Femmigje Klaas), overl. Uffelte na 1804, vóór 1808.

143f. Femmigjen/Femmetje Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 6-4-1727, overl. Amsterdam (hoek Tweede Weteringdwarsstraat en Vijzelgracht), begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche kerkhof) 23-4-1793, ondertr. Amsterdam 16-4-1756 Jur(r)iaan Buyn/Buijn/Puijn, van Ritten, geb. 1713/’14 (moeder heet verm. Elizabeth), mr. broodbakker, overl. na 1792.

143g. Geuchjen Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 7-5-1730, overl. Uffelte 5-8-1730.

143h. Jantien Klasen, geb. Uffelte, ged. Havelte 10-8-1732.

 

144. Jacob Jensen Elling(s), geb. 1687/’88?, overl./begr. Søraa/Albæk (DK) 24-4/4-5-1740, tr.

145. Anne Jensdatter, overl. na 13-6-1762..

 

145a. Christen Jensen (Skrædder), begr. Volstrup (DK), ws. kort voor 13-6-1762, tr. Anne Jensdatter, overl. voor 2-2-1780. Ze woonden in Langtved (Volstrup, DK).

145b. Knud Jensen, geb. Karup sogn (DK), boer (‘gårdsmand’), vestigde zich in Ørtoft (Volstrup sogn, DK) in 1719, begr. Volstrup 24-6-1787, ondertr./tr. Volstrup 1/29-12-1726 Johanne Andersdatter, begr. Volstrup 18-12-1765.

145c. Lisbeth Jensdatter, tr. Peder Kærsgård, woonden in Dyrheden in 1762.

145d. Karen Jensdatter, tr. Niels Villumsen, overl. voor 13-6-1762, ze woonden in Voer (DK).

 

146. Lars/Lours/Laurit(s) Jensen/Jensson Bruun, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 24-4-1698, begr. Vesterø, Læsø 11-5-1774, tr. kerk (Ev. Luthers) (1) Vesterø, Læsø 28-1-1720 Kirsten Larsdatter Beck, geb. ca. 1685 (dochter van Lars Larsen Beck en Margrethe Bjørnsdatter), begr. Vesterø, Læsø 11-6-1738,

ondertr. (2) Vesterø, Læsø 12-1739, tr. kerk (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 24-1-1740

147. Maren Povelsdatter/Poulsdatter, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 29-11-1716, begr. Vesterø, Læsø 25-5-1801.

 

146b. Kirsten Jensdatter Rimmen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 6-1-1702, begr. Byrum/Hals, Læsø 7-3-1790, tr. kerk (Ev. Luthers) Byrum/Hals, Læsø 15-1-1736 Simon Pedersen Skoven, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 14-6-1707 (zoon van Peder Andersen Skoven en Else Nielsdatter), begr. Byrum/Hals, Læsø 23-11-1771.

146c. N. N., geb. Vesterø, Læsø 1706, begr. Vesterø, Læsø 2-4-1706.

146d. Kirsten Jensdatter Rimmen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 14-9-1707, begr. Vesterø, Læsø 30-11-1710.

 

148. Tonnis Gerrits, (turf-)schipper,

tr. kerk Wildervank 7-1-1748

149. Eefke Jans, van Wildervank.

 

148b. Martinus Gerrits, schipper, overl. Veendam 12-7-1808, tr. kerk Wildervank 3-1-1751 Hindrikjen Roelfs, van Wildervank (dochter van Roelf Eijses en Hillichjen Berents), overleden ca. 1791.

148c. Annechien Gerrits, ondertr. Veendam 20-4-1753 Harm Jans, van Veendam.

148d. Gerrit Gerrits, schipper, overleden 1773-'77, tr. kerk Veendam 25-1-1756 Aafjen Harms Ligger, ged. Veendam 6-5-1736 (dochter van Harmen Derks en Geesjen Jakobs Ligger), overl. Veendam ('op de Ommelanderwijk onder Veendam') 1777.

148e. Engel(tje)(n) Gerrits, ged. (Ev. Luthers) Groningen 29-9-1715, tr. kerk Veendam 30-11-1738 Jan Harm(en)s, van Bellingwolde.

 

149b. Jan Jans, ged. Wildervank 1-7-1731.

149c. Geertien Jans, ged. Wildervank 12-4-1733.

149d. Jantien(?) Jans, ged. Wildervank 12-6-1735.

 

150. Hendrik/Hindrik Janssen Dieselweer/Distelweert, tr.

151. Mens(s)ien/Mensijna Berends/Berents.

 

152. Jene Jans, geb. 1712? of 8-4-1713 (? bron onbekend), scheper, keuter, overl. Westervelde 16-6-1800, tr.

153. Diekjen/Dieke(n) Baartes, geb. Fochteloo/Oosterwolde 16-9-1714 (? bron onbekend).

 

154. Jacob Eilers, tr.

155. Fennegien Jans.

 

156. Jan Popkes, ged. Grootegast 3-1-1733, overl. Grootegast (de Tenten) 3-6-1807,

tr. kerk Grootegast 30-11-1760

157. Hinke Hansen, ged. Doezum 6-2-1735.

 

156a. Popke Popkes, geb. 1724, overl. ca. 1753, tr. kerk Grootegast 28-9-1749 Anke Ubels, geb. Sebaldeburen vóór 8-1730 (dochter van Ubel Douwes en Maria Fockes), begr. Grootegast 7-3-1800. Anke tr. (2) kerk Grootegast 22-12-1754 Fokke Eytes, schoenmaker.

156b. Lammert Popkes, ged. Grootegast 1-1-1726.

156c. Lambert/Lammert Popkes, ged. Grootegast 12-1-1727, tr. (1) kerk Niezijl 17-5-1750 Grietje Geerts, van Niehove, ondertr. (2) Grootegast 7-8-1763 (1e proclamatie), tr. Siegerswoude Henke Jacobs, tr. (3) kerk Tolbert 7-6-1767 Elske Hansen, van Tolbert (weduwe van Harm Everts).

156d. Henke/Hinke Popkes, ged. Grootegast 3-7-1729, overl Niezijl kort voor 26-3-1778, tr. kerk Grootegast 13-4-1755 Harm Hansen, van Leek, schipper.

156e. Jan Popkes, ged. Grootegast 11-11-1731.

156g. Jannes Popkes, ged. Grootegast 24-1-1734.

156h. Jannes Popkes, ged. Grootegast 2-1-1735, tr. kerk Grootegast 14-9-1759 Grietje Folkerts, ged. Midwolde 9-3-1742 (dochter van Folkert Geerts en Grietje Claessen).

156i. Wybe Popkes, ged. Grootegast 3-6-1736.

156j. Wytze Popkes, ged. Grootegast 24-7-1740.

156k. Wybe Popkes, ged. Grootegast 26-4-1744.

 

157a. Aaltje Hansen, ged. Doezum 1733 (augustus of september).

157c. Trijntje Hansen, ged. Doezum 19-1-1738.

157d. Oubel/U(i)bel Hansen, ged. Doezum 26-4-1739, tr. Rensje/Rensk(j)e(n) Lammerts, ged. Grootegast 29-3-1745 (dochter van Lammert Lieuwes en Anke Jans).

157e. Trijntje Hansen, ged. Doezum 22-4-1742, tr. Douwe Alders, ged. Grootegast 21-8-1729 (zoon van Aldert Douwes en Nijne Zijgers).

 

Uit het tweede huwelijk van Hans Ubels (contr.):

157-1. Janke Hansen/Hanses, ged. Doezum 22-8-1745 (rest contr.), overl. Doezum 11-11-1821, tr. kerk Doezum 18-7-1779 Jan Oetzes Kamminga, geb. ca. 1733 (zoon van Oetse Jans en Froukje Tonnis), landbouwer, overl. Doezum 20-9-1812.

157-2. Martjen Hansen, ged. Doezum 16-2-1749.

157-3. Hindrik Hansen, ged. Doezum 23-1-1752.

 

158. Jan Willems Kiewiet, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 13-2-1735, overl. Zevenhuizen 4-7-1820, ondertr. (2) Midwolde

9-6-1793, tr. kerk Tolbert 7-7-1793 Antje Hermannus, van Tolbert,

tr. kerk (1) Midwolde 6-4-1760

159. Martje Harms, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 10-5-1733.

 

158a. Geertjen Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 28-9-1732.

158c. Jelte Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 17-3-1737.

158d. Jeltje Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 5-2-1741.

158e. Aeltje Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 20-2-1743.

158f. Jeltje Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 14-3-1745.

158g. Geertruidt Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 20-11-1746.

158h. Jeltje Willems, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 2-10-1749, boerinne, overl. Siegerswoude (contr.) 18-1-1833, tr. kerk Midwolde 3-10-1773 Beerend/Beerent Sijdtses/Zijdtses/Sytzes Steenekes, van Siegerswoude, ged. Ureterp 19-7-1748 (contr.; zoon van Sytse Hotses en Engelina Berends), overl. (contr.) Siegerswoude 7-8-1819.

 

159a. Albert Harms, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 30-12-1731.

159c. Jacob Harms, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 30-1-1735.

159d. Jacob Harms, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 18-3-1740.

159e. Grietje Harms, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 15-4-1742.

159f. Albertje Harms, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 29-3-1744.

 

Generatie IX - oudbetovergrootouders

 

256. Willem Geerts, overl. voor 9-6-1703, tr.

257. Vrougien/Vrouchjen/Vrouwe Wolters, overl. Oldemarkt 5-12-1727.

 

256a. Hilbert Geerts, timmerman, overl. Uffelte 2-8-1717, tr. Grietien N.N.

 

257a. Jan Wolters.

 

258. ws. Jan Remmelts/Remholts, tr.

259. ws. Annigien.

 

260. Aerent Wilms, ged. Ruinerwold 9-7-1682, tr.

261. Hendrikjen? Arents?, ged. Ruinerwold 10-1689.

 

262. Albert Roelfs, van Hesselte,

tr. kerk Havelte 20-4-1714

263. Geesjen Roelofs, van Hesselte.

 

268. Coop Andries, van Dwingeloo,

tr. kerk Dwingeloo 19-3-1699

269. Lubbe/Lubbigje Geuling, van Ruinen.

 

270. Hendrik Jans Eleveld, van Dwingeloo, overl. Dwingeloo 23-9-1712,

tr. kerk Dwingeloo 11-10-1705

271. Grietje Wigbelt/Wigbels Prakken, geb. Leggelo, ged. Diever 11-10-1682 tr. kerk (2) Dwingeloo 7-4-1715 Roelof Aelders Coops, van Wapse.

 

270b. Hebel Jans (Beugelings), tr. kerk 1705 Jan Jansen Beugeling.

 

271a. Geertjen Wigbelts, geb. Leggelo, ged. Diever 1-6-1677.

271b. Egbertijen Wigbelts, geb. Leggelo, ged. Diever 28-11-1679.

271d. Roelefijen Wigbelts, geb. Leggelo, ged. Diever 22-11-1685.

271e. Hindrick Wigbelts, geb. Leggelo, ged. Diever 22-1-1690.

271f. Jantijn Wigbelts, geb. Leggelo, ged. Diever 9-4-1693.

 

276. Claas/Claes Jacobs, van Dwingeloo, ws. geb. Wapse en ged. Diever 20-9-1698, ondertr. (2) Dalen 2-5-1751, tr. kerk Dwingeloo 30-5-1751 Hilligjen Reinderts, te Dalen,

ondertr. (1) Dwingeloo 29-12-1726

277. Femmiggien/Femmigje Harms/Hermens, van Lhee, ws. ged. Kolderveen 21-12-1697, overl. voor 4-1751.

 

276b. Hendrickijn/Hendrikjen/Hendrikkien Jacobs, van Dwingeloo, ws. geb. Wapse en ged. Diever 6-10-1702, tr. kerk Dwingeloo 6-6-1729 Willem Beerents, van Wapse.

276c. Marrechijen/Marigjen Jacobs, geb. Wapse, ged. Diever 3-5-1705, tr. kerk Vledder 5-2-1734 Albert Oostings/Oostink (341f), ged. Vledder 5-7-1705 (zoon van Oostin(c)k Alberts).

 

278. ws. Jannes/Jannis Stevens, van Uffelte, overl. 1735-‘42,

ondertr. Havelte 8-4-1714

279. ws. Aaltien Geerts, van Eursinge (Beilen), overl. na 1742.

 

280. Michiel/Micheel Seinen/Seynen, keuter, overl. Nijeveen tussen 1754 en ’64, tr. kerk (2) Kolderveen 17-8-1730 Hilligjen Roelofs (weduwe van Jan Hendriks), overl. na 1764, tr. (1)

281. Aaltjen Gosens, ged. Meppel 20-12-1684, overl. Nijeveen 12-1729.

 

280a. Grietjen Seijnen, ged. Havelte 28-8-1698, geb. Nijeveen.

280b. Harmen Seijnen, ged. Havelte 25-2-1700, geb. Nijeveen.

 

281a. Geesje Gosens, ged. Meppel 10-12-1682.

281c. Harmen Gosens, ged. Meppel 7-11-1686.

281d. Hermen Gosens, ged. Meppel 25-1-1688.

281e. Grietje Gosens, ged. Meppel 25-1-1691.

281f. Matje Gosens, ged. Meppel 7-3-1694 (7-2?).

 

282. Harm Berents, begr. Ruinerwold 2-3-1770, tr.

283. Margje/Geertje ?

 

284. Roel(e)f Hindriks, soldaat, tr.

285. Aleida/Al(e)ijda Ailers/Eijldert Fledderus, ged. Havelte 13-2-1698.

 

284-1. Klaas/Klaes Hendri(c)ks/Hindricks, ged. Diever 11-3-1677 ws. overl. Wateren tussen 1742 en 14-6-1746, tr. ca. 1705 Baatijen/Baetijen/Batien Alberts (verm. geb. Wateren als dochter van Albert Klaasen en Geesijen Alberts), tr. (2) ca. 1724 Annechien Roelefs (zij zou geb. kunnen zijn te Wateren als dochter van Roelef(f) Luitgens/Luitiens/Luitjens).

284-2. Thomas Hindricks, ged. Diever 20-10-1678.

284-3. T(h)omas Henderiks/Hindricks, ged. Diever 29-12-1680, tr. ca. 1708 Lummechien/Lummechijen Wolters, ged. Diever 18-10-1681 (dochter van Wolter Jans(en) en Jantij(e)n Hindricks)

 

284a. Jan Hendri(c)ks/Henderiks Claster, ged. Diever 28-6-1691, overl. na 14-6-1746.

284b. Hillechijn/Hillegien Henderiks/Hendricks, ged. Diever 17-3-1695, overl. voor 14-6-1746, tr. Franke Harms, overl. na 9-12-1760.

284c. Femmechijn Hendricks, ged. Diever ..-11-1696.

 

285a. Jannes/Jannis Eijlards Fledderus, ged. Diever 18-1-1687, overl. Havelte 16-7-1719 (“dood gevonden bij ’t Schier op een berg bij de hunebedden”), begr. Havelte.

285b. Anna Fledderus, tr. vóór 1717 Jacob(us) Jans Hummelen, geb. Smilde, ged. Diever 16-2-1689 (zoon van Jan Jans Hummelen en Aefien), herbergier.

285c. Derkjen/Dirkie/Theodora Fladerius/Fleddering/Fled(d)erus/Valdderus, geb. 1690/’91, overl. Amsterdam (“Uijt ’t korvershof”, d.i. de Corvershof aan de Nieuwe Herengracht), begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 13-11-1769, ondertr./tr. kerk Amsterdam/Havelte 2/25-4-1723 Johannes/Johannis Brouwer, van Breda, geb. 1694/’95 (waarschijnlijk een zoon van Arie/Arij Brouwers en Cornelia/Neeltje), overl. na 15-5-1748. Ze woonden in Amsterdam.

285d. Martha Eijlards Fledderus/Vledderus, geb. 1693/’94, overl. Amsterdam (“Nieuwe Spiegelstraat bij de prinse Gragt”), begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche kerkhof) 6-2-1729, tr. Amsterdam 25-3-1728 Roel(e)f/Roelof Hendriks(e) Schureng/Schu(i)ring(en), van Duerse(n) (Deurze?), geb. 1699/1700 (zoon van Hendrik Janse, van Duerse(n)). Roelof tr. (2) Amsterdam 25-3-1729 Maria Fledderus, begr. Amsterdam 4-5-1730 (dochter van Lucas Fledderus en Hillechien Aalders, zie 570) en ondertr./tr. kerk (3) Amsterdam/Vledder 22-2/9-3-1732 Geesje Lucas, van Nijensleek. Ze gingen wonen in Groningen (stad).

285g. Garrijt/Gerardes/Gerrit Eijlards/Eijlhards/Eijlharts Fledderus, ged. Havelte 4-9-1695, ondertr./tr. kerk Havelte 19-4/25-5-1727 Hillechien/Hilligjen Roelofs, geb. Eesveen tussen 1700 en 1710.

285f. Geertruid/Geertruijt Eijlards Fledderus, ged. Havelte 14-5-1702, ondertr./tr. kerk Veendam/Havelte ..-4/11-5-1721 Hendrik/Hindrik Jannes/Jannis Kremer, ged. Sappemeer 27-10-1695 (zoon van Jannes Geerds/Geerts en Julle/Juttien Jans). Ze woonden in Veendam.

 

286. Klaas Jans Siddebuir/Ziddebour, geb. Ruinen ws. tussen 1687 en 1695, overl. vóór 16-4-1756, tr.

287. Mettien Egberts, geb. ca. 1690, overl. vóór 16-4-1756.

 

286b. Hendrik Jans, overl. na 4-11-1746.

286c. Jan Jans Siddebour, overl. vóór 1792, tr. Marigie.

286d. Albert Jans Siddeboer.

286e. Angnis Jans Siddebour(t), geb. Uffelte, ged. Havelte 2-4-1697.

 

287b. Willem Egberts/Smit, van “Echtens Vaerd”, ondertr. kerk IJhorst 4-11-1714 Machteltjen/Maghteltjen Roelofs, geb. De Wijk, ged. IJhorst/De Wijk 26-12-1692 (dochter van Roeleff Frens en Albertjen Jans).

 

292. Jens Loursson/Lauridsen Rimmen, ged. (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 4-1-1657, begr. Vesterø, Læsø 5-7-1721, tr.

293. Ane Jensdatter Rimmen, geb. ca. 1667, begr. Vesterø, Læsø 5-7-1721.

 

294. Poul Andersen Gyden, geb. ca. 1655, begr. Vesterø, Læsø 13-3-1720 tr.

295. Else Nielsdatter, tr. kerk (2) (Ev. Luthers) Vesterø, Læsø 4-1-1722 Christopher Larsen Skov, geb. ca. 1688, begr. Vesterø, Læsø 20-5-1759.

 

296. Gerrit Tonnis, van Groningen, soldaat ('onder de Heer overste Wichers'),

tr. kerk Groningen 15-12-1711

297. Aaltje/Aeltien Martines/Martinus, van Groningen.

 

296a. ws. N.N. (? zou ook een halfzuster kunnen zijn), tr. Hans Huis. Hij is genoemd als zwager van Lijsebeth Tonnis.

296b. ws. Lijsebeth Tonnis, ged. Coevorden 28-8-1670, ondertr./tr. Groningen (Martinikerk) 19-4/6-5-1710 Tomas Harmens, van Groningen.

296c. ws. Jan Ton(n)is, ged. Coevorden 4-12-1674, ondertr./tr. ws. (1) Groningen (Martinikerk) Jantjen Jansen, van Norg, ondertr./tr. ws. (2) Groningen (Martinikerk) Albertien Roelfs, van Peize. Bij het 1e huwelijk staat er over de bruidegom ’soldaet onder dhr Capitain Recke, van Gron.’, bij het 2e ‘van Coevorden’.

 

297a. Engeltien Martens, geb. Groningen ('bij 't Suiderdiep'), ged. Groningen (Martinikerk) 20-1-1671.

297c. Bartelt/Bartolt Martens, geb. Groningen ('op de Nieuwe Stadt'), ged. Groningen (A-kerk) 8-2-1680, soldaat (“onder Dhr Capitain Louwerman”), ondertr./tr. kerk Groningen (Aa-kerk) 18-2/15-5-1702 Grietjen Tonnis, van Groningen. Zij tr. (2) kerk Groningen 2-12-1713 Toemas Jansen, van Groningen.

297d. Pouwel Martens, geb. Groningen ('op de Nieuwe Stadt'), ged. Groningen (A-kerk) 8-2-1680.

 

Uit het tweede huwelijk van Marten Pouwels:

297-1. Pouwel Martens, geb. Groningen (Hofstraat), ged. Groningen (Martinikerk) 14-3-1690.

297-2. Pauwel Martens, geb. Groningen (Oude Ebbingestraat), ged. Groningen (Martinikerk) 26-2-1693.

297-3. Martinus Martens/Martijni/Martins/Martinus(z), geb. Groningen (Ebbingestraat), ged. Groningen (Martinikerk) 1-10-1695, ondertr./tr. (1) kerk Groningen (Martinikerk) 23-4/10-5-1712 Jantie/Jantjen Arents, van Mensingeweer, ondertr./tr. (2) 23-7/9-8-1746 Geesje(n)/Gesien Roel(e)fs/Roelif/Roelofs, van Veendam (weduwe van Brond/Bront Rodenberch/Rosenborgh, ondertr. (1) Veendam 11-1743, dochter van Roelif Jans en verm. Stijntje).

 

298. ws. Jan Hindriks, geb. Wildervank, ged. Veendam 4-3-1694,

tr. kerk Wildervank 1-9-1715

299. ws. Niesjen Jans, geb. Wildervank, ged. Veendam 23-9-1694.

 

298b. Poppe Hindriks, geb. Wildervank, ged. Veendam 1-4-1696.

298c. Poppe Hindriks (Dik), geb. Wildervank, ged. Veendam 1-1-1698, tr. kerk (1) Wildervank 1-4-1725 Geeltien Poppes, (ws. dochter van Poppe Jaspers en Antie Peters), tr. kerk (2) Wildervank 1-1765 Lizabeth Klaassen, van Wildervank, weduwe van Jan Dubber.

298d. Remmelt Hindriks, geb. Wildervank, ged. Veendam 4-9-1701, overleden voor 28-1-1766, tr. kerk Veendam 24-1-1740 Lumme/Lummigjen Roelfs, (dochter van Roelf Jans bij 't Vuir en Aaltje Lubbers), overleden na 1-2-1773.

298e. Hans Hindriks, tr. (hc) en tr. kerk Veendam 28-7-1766 Margje Berents (weduwe van Jan Stoffers).

 

299a. Aaltje Jans, ged. Veendam 3-3-1689 ('bejaard').

299b. Annighjen Jans, ged. Veendam 26-10-1690.

299c. Arendt Jans Pronk, ged. Veendam 15-11-1691, tr. kerk (1) Veendam 29-12-1715 Grietien Lubberts, tr. kerk (2) Wildervank 25-2-1725 Jantien Timens, uit Wildervank.

299e. Hindrik Jans, ged. Veendam 7-5-1699.

299f. Jacob Jans Pronk, uit Wildervank, overleden voor 27-1-1786, tr. (contr.) kerk Wildervank 17-2-1732 Lijsebet Cristiaans, uit Wildervank (dochter van Christiaen/Christiaan Filippus/Philip(pu)s en Albertien/Albertje Jans).

 

304. ?? Jan Jeenes, begr. Norg. 24-10-1775.

 

312. Popke Popkes, ged. Doezum 8-9-1700,

tr. kerk Grootegast 18-5-1721

313. Trijntje Lammerts, ged. (als 'een bejaarde') Grootegast 19-3-1723.

 

312b. Wobbe Popkes, ged. Doezum 18-2-1703, tr. (contr.) Aaltje Cornelis.

312c. Jan Popkes, ged. Doezum 9-5-1706.

312d. Jan Popkes, ged. Doezum 22-7-1708, tr. N.N..

 

314. Hans Ubels, ged. Grootegast 10-4-1698, tr. (2) kerk Doezum 27-3-1744 Tjeske Hindriks, van Surhuisterveen,

tr. (1) kerk Doezum 3-2-1732

315. Jantjen Rykels, tot Doezum, waarschijnlijk overleden voor 1744.

 

314a. ?Martje Ubels, ged. Lutjegast 8-1-1687.

314b. Albert Jansen Ubels, ged. Doezum / Grootegast 26-12-1691.

314c. Claes Ubels, ged. Grootegast 16-6-1694.

314d. Harrit Ubels, ged. Doezum / Grootegast 1-4-1696.

314f. Bauckjen Ubels, ged. Grootegast 10-4-1698.

 

316. Willem Jans Kievit, tr.

317. Geeske Jans.

 

318. Harm(en) Alberts (Auberts?), van Smilde?, tr. kerk (1) Midwolde 17-3-1720 Sigerke Folkers, van Zevenhuizen,

tr. kerk (2) Midwolde 14-5-1731

319. Jacobje Alberts, van Norg.

 

Generatie X - stamouders

 

512. Geert Willems, timmerman, tr.

513. Kleisien N.N.

 

Uit het tweede huwelijk van Willem Lamberts:

512-1. Albert Willems, overl. tussen 1650 en ‘90.

 

520. Willem Arents,

tr. kerk Ruinerwold 26-2-1682

521. Jentjen Bartels.

 

538. Geert (?) Geuling.

 

540. Jan Eleveld (?), tr.

541. N. (Idigje?) N..

 

542. Wichbolt/Wigbolt Hendricks Pracken, landbouwer te Leggelo,

tr. vóór 1673

543. Hillechij(e)n/Hillichijen Berents.

 

542b. Hendrick Pracken, woonde in Vinkega, overl. tussen 1708 en ’18, tr. vóór 2-6-1673 Wigertjen Geerts (dochter van Geert Wijchers en Aafje/Ave Jochums), overl. 1722 of later, vóór 10-10-1723.

542c. (?, contr.) Jan Pracken, overl. Diever 1681, tr. Albertijen.

 

552. (contr.) ws. Jacob Lamberts/Lammers, tr.

553. (contr.) ws. Aeltij(e)n Hendriks/Hindrick(s).

 

554. ws. Harmen/Hermen Hilber(t)s/Hilbertz, van Kolderveen, praamschipper, tr. (1) 10-1687 Hoogeveen Beerte Jans, weduwe bij dit huwelijk, dan van Hoogeveen (mogelijk tr. Beerte (2) ook als weduwe, afkomstig van Havelte te Ruinen 20-1-1683 Steven Hendricks, jongeman. Haar eerste huwelijk niet gevonden),

tr.

555. ws. Femmigjen Derx, van Staphorst.

 

556. ws. Ste(e)ven Hendricks/Hendrickx

tr. Ruinen 20-1-1683

557. ws. Beerte Jans, weduwe van Havelte

 

560. ws. Seijne/Zeijne Harm(en)s/Hermans, van Nijeveen

tr. kerk Steenwijk 1-6-1696

561. ws. Lammichje Michiels Hofman, van Leggeloo

 

561a ws. Jan Michiels Hofman, van Leggeloo, tr. kerk Steenwijk 1-6-1696 Geertjen Hermens, van Nijeveen.

 

562. Goossen Hermens, van Denekamp,

tr. kerk Meppel 18-1-1682

563. Grietjen Dercks, ged. Meppel 5-9-1652.

 

563a. Aeltien Dercks, ged. Meppel 7-7-1647.

563c. Jan Dercks, ged. Meppel 17-8-1656.

563d. Willemtien Dercks, ged. Meppel 20-10-1658.

563e. Jan Dercks, ged. Meppel 6-6-1660.

563f. Geesien Dercks, ged. Meppel 12-12-1662.

 

568. Hendri(c)k/Hindri(c)k Thomas/Tonis/Classers, wever, tr. (1) ca. 1670 Lutgert(i)jen Klaasen,

tr. (2) ca. 1690

569. Egberti(j)en Henderiks

 

570. Ei(j)lard(us)/Eylart/Alardus Fledderus, schoolmeester, koster (laatst te Havelte), tapper, ondertr./tr. (2) kerk Havelte 19-3/18-4-1718 Lammigjen Roelofs, te Eemster, tr. (1) kerk Vledder 22-8-1686

571. Marrechijen/Marrichien Jans, van Vledder.

 

570a. Lucas Fledderus.

570b. ws. Gerardus/Gerri(j)t Fledderus/Flietjerus/Flittierus/Vledderus, ‘soldaet onder den Overste ter Brugge’, begr. Zwolle (Broeren kerkhoff) 15-4-1715, ondertr./tr. kerk Zwolle 4/6-5-1679 Rica/Rijchien/Rijckjen/Rijkie/Rykien Jans(en), wed. Jan Egberts van Haerst, begr. Zwolle 18-12-1722.

570c. J(o)annes Fledderus, schoolmeester, koster te Vledder, tr. Vledder 30-4-1687 Geertien Jans, van Diever, tr. (2) kerk Vledder 7-9-1704 Pietertien Joannis, van Doldersum.

 

572. Jan Jans Siddebour, van Ruinen,

tr. kerk Ruinen 17-12-1687

573. Marrigien Jans Swavinge, van Ruinen.

 

573b. ws. Angenis Swavinck.

 

574. Egbert Hendriks, tr.

575. Annigje Willems Pinksterhuis.

 

584. Laurids Jensen Rimmen, tr.

585. Kirsten Berthelsdatter, geb. 1613 (contr.), overl. Vesterø, Læsø 1706 (contr.).

 

592. ws. Theunis/Ton(n)is Jans(en), van Groningen, soldaat (’van Cap. Sickenga’, ’onder die Comp. van Cap. Glinstra’ en ’onder Cap. Alberda’),

tr. kerk Coevorden 8-10-1669

593. ws. Anna Gerrits, weduwe van Zwolle, tr. (1) N.N.

 

592b. Grietien Jans, geb. Groningen (“Voltingestrate”), ged. Groningen (Aa-kerk) 1-8-1641.

592c. Derck Jans, geb. Groningen (“Voltingestrate”), ged. Groningen (Aa-kerk) 22-9-1643.

592d. Grietien Jans, geb. Groningen (“Voltingestrate”), ged. Groningen (Aa-kerk) 25-12-1645.

592e. Margriete Jans, geb. Groningen (“Voltingestrate”), ged. Groningen (Aa-kerk) 18-4-1647.

592f. Anthonij Jans, geb. Groningen (“Voltingestrate”), ged. Groningen (Aa-kerk) 11-4-1648.

 

594. ws. Marten/Martijn/Martinus Pauw(e)ls/Pouwels, soldaat, overl. 1695 (overleden voor de geboorte van zijn laatste zoon), ondertr. (2) Groningen 8-6-1689, tr. kerk Groningen 28-6-1689 Anna/Anneije/Annetje(n)/Annighjen Claes(s)en (ook “Martens” naar haar mans voornaam), van Warffum (zij hertr.: ondertr./tr. kerk Groningen (Martinikerk) 25-2/17-3-1702 Claes Scholtens, van St. Annen), tr. (1)

595. ws. Grietjen Bartel(t)s, genoemd als lidmaat in Groningen 3-1662 (“Grietjen Bartels j.d. op de Heerestr.”).

 

594b. ws. Bartelt Pouwels, soldaat, tr. kerk Coevorden 30-9-1666 Femmigjen Jans(en). Genoemd als lidmaat in Groningen 12-1672 (“Bartelt Pouwels met sijn huijsvr.”).

 

596. ?Hindrik Jans, tr.

597. ?Eefke Poppes, van Sappemeer ?? huw. 6-4-1692 Jan Jans van Wetsinge en Eevke Poppes van Sappemeer.

 

598. ws. Jan Hindriks Pronk, van Giethoorn, ged. Veendam 3-3-1689 ('bejaard'; ws. van doopsgezinde origine), tr. kerk (1) Veendam 13(3?)-2-1678 Annichjen Lamberts, van Hoogeveen,

tr. kerk (2) Veendam 11-3-1687 (1688?)

599. ws. Frouke Hindriks, van Hoogeveen.

 

624. Popke Popkes, ged. Doezum/Grootegast 29-1-1654, tr. (1) kerk Doezum 20-5-1694 Teube Reintjes, ged. Doezum 25-8-1667 (dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam),

tr. (2) kerk Doezum 14-3-1697

625. Wijtske Wobbes, van Doezum.

 

624a. Outse Popkes, ged. (contr.) Grootegast 30-1-1648, tr. kerk Aduard 20-11-1670 Jantien Benes, van Aduard (weduwe van Zitse Cornelis).

624b. (contr.) Deuwar Popkes, ged. Grootegast 12-10-1651.

 

Uit het 2e huwelijk van Ave Gerbens:

624-1. Fosse/Voske Popkes Roosma/Rosema, ged. Grootegast 17-6-1655, tr. kerk Aduard 9-9-1685 Gerrijt Claessen Gortmaker.

624-2. (contr.) Popke Popkes Rosema, ged. Grootegast 18-10-1657, tr. N.N..

 

Uit het 3e huwelijk van Ave Gerbens (contr.):

624-3. Ian Peters, ged. Grootegast 19-7-1661.

624-4. Iohannes Peters, ged. Grootegast 22-11-1663.

624-5. Marten Peters, ged. Grootegast 3-6-1666.

624-6. Antie Peters, ged. Grootegast 17-6-1668.

624-7. Eltien Peters (), ged. Grootegast 15-5-1670.

 

628. Ubel Harrits, van Grootegast, gortemaker?, overl. vóór 1730,

tr. kerk Doezum/Grootegast 1-2-1685

629. Aaltien Derks, van Doezum, overl. na 1731.

 

630. Rijckel Hindercks, van Grootegast,

tr. kerk Grootegast 20-3-1696

631. Hinderckjen Harms, van Leeuwarden.

 

Generatie XI - stamgrootouders

 

1024. Willem Lamberts, timmerman te Uffelte, overl. vóór 16-6-1647, tr. (2) Geertjen Harmans, tr. (1)

1025. N.N.

 

1026. Wolter Bruins

 

1084. Hendrick Jans Prack(en), landbouwer te Leggelo, overl. tussen 1667 en ‘72,

tr. 1631

1085. Egbertien Breustinge, overl. tussen 1672 en ‘80.

 

1120. Harmen/Hermen Seijnen/Zeijnen, overl. Nijeveen tussen 1672 en ‘91,

tr.

1121. N.N., overl. na 1691

 

1126. Derck Roelefs, van Gerner (Dalfsen),

tr. kerk Meppel 7-1646

1127. Grietien Jans, van Meppel, ged. Meppel 1626?

 

1140. Ger(h)ardus Luca(e)/Lucas Fledderus/Vle(d)derus, ingeschreven aan de universiteit van Groningen op 10-11-1651, predikant te Vledder van 1658-1678 - afgezet, daarna schoolmeester te Diever, overl. tussen 9-12-1710 en 30-11-1713 (contr.),

tr.

1141. Derckien/Theodora Spec(k)haen, overl. Vledder 30-11-1713 (contr.).

 

1140a. (contr.) Hermannus Fledderes, geb. Vledder 1621, overl. Wapserveen 13-4-1640.

1140b. Ernestus Fledder(us)/Flederus, predikant te Assen (1647-’51) en Rolde (mei 1651-1665), overl. Rolde 10-10-1665 (contr.), tr. (1) Christina Brachtesende (dochter van Herbertis/Herbertus Brachtesende, predikant te Emmen), overl. vóór juni 1665, tr. (2) vóór juni 1665 Talita Boekenberch/Buckenberg (dochter van Johannem/Jo(h)annes Bo(c)kenbergh/Bockenbergius/Boekenberch/Boe(c)kenberg(h), predikant te Zuidwolde (Dr.), en Anna Ploeis/Ploijss).

 

1141b. Tibbeke(n)/Tibbicke/Tiberia Spec(k)haen, van Steenwijk, geb. 1637/’38, begr. Amsterdam (St. Antoniuskerkhof) 28-11-1665, tr. kerk Amsterdam 10-10-1658 P(i)eter Francken/Fröoncken, van Hambach (D), geb, 1631/’32, kleermaker

 

1184. ws. J(oh)an Theunis/Tonnis, soldaat, rustmeester (=foerier), sergeant, genoemd als lidmaat in Groningen 3-1625 (“Jan Theunis soldaet in Muskegang”),

ondertr. Groningen 10-6-1637

1185. ws. Grietien Derckx, genoemd als lidmaat in Groningen 9-1624 (“Grietien Jansen in Voltingestrate”; “Jansen” naar haar mans voornaam).

 

1248. (contr.) Popke Outses, van Grootegast, overl. vóór 10/29?-1-1654,

tr. kerk Grootegast 14-4-1647

1249. A(e)fke/Ave Gerbens/Gerberts, geb. Lucaswolde, ged. Grootegast 26-12-1628, overl. na 3-6-1666, tr. (2) kerk Grootegast 16-7-1654 Popke Rosema/Rozema (weduwnaar van Fossa), tr. (3) kerk Grootegast 7-10-1660 Peter Harmens, van Doezum.

 

1249a. (contr.) Renske Gerbens, geb. Lucaswolde, ged. Grootegast 26-12-1628, overl. Lucaswolde 11-6-1667, tr. kerk Grootegast 19-4-1647 Wybe Tassema.

 

Generatie XII - stamovergrootouders

 

2168. Jan Hendricks, landbouwer te Leggelo en Eemster, overl. tussen 1663 en ‘72.

 

2170. Jan Jans Breustinge, volmacht te Beilen (1620), overl. 1660/’61,

tr.

2171. Roelofjen Wigbolts Lunsche, overl. verm. 1667.

 

2280. Lucas/Lu(i)chien Egberti/Egberts, predikant te Vledder, overl. vóór okt. 1655,

tr.

2281. Geertruid Huismans.

 

2282. Gerhardus/Gerrhardt Speckha(e)n(e), van Bremen (D), studeerde in Bremen (1616), Groningen (1617), Helmstedt (1617) en Wittenberg (1620), burger van Steenwijk in 1627, ws. jurist, overl. vóór 10-10-1658,

tr. vóór 1627

2283. N.N., overl. vóór 10-10-1658.

 

2368. ws. Tonnis(s)/Tonnys Jans(en), geb. ca. 1583, genoemd als lidmaat in Groningen 3-1625 (”Tonnys Jansen soldaet in ´t Niestraetien”), soldaat, “lambtsbesaet” (=lambersade),

ondertr./tr. Groningen (Aa-kerk) 27-2/3-4-1608

2369. ws. Griete Harmens, genoemd als lidmaat te Groningen 9-1624 (”Grietien Toenys in Nieustraetien”; “Toenys” naar haar mans voornaam).

 

2368a. ws. Alheyt/Alijdt Jansen, geb. ca. 1580, genoemd als lidmaat in Groningen 29-2-1604 (”Alheyt Jansen in Draecarspel”), ondertr./tr. Groningen (“Aekerk”) 13-3-1602 Hans Speijss/Spies, “van Marpurg” (Marburg an der Lahn, Hessen, D), steenmetselaarsgezel, steenmetselaar, genoemd als lidmaat in Groningen 12-1612 (“Hans Spies Hesse steenmesler”).

 

2369b. ws. Gese Harmens.

 

2370. ws. Derck Juri(j)ens, soldaat, van ‘Bijlevelt’ (=Bielefeld, D), genoemd als lidmaat in Groningen 12-1631 (“Derck Juriens in Ra[a]mstrate”),

ondertr./tr. Groningen 5-3/10-4-1614

2371. ws. Margrete Meveltt, “uut ’t lant Brunswijck”, tr. (1) Derck Nut, ruiter, overl. voor 3-1614.

 

2498. Gerben Uulckes, tr.

2499. Marretien Pieters

Generatie XIII - stambetovergrootouders

 

4336. Hendrick Jans Pracken, gen. 1578 (Goorspraken) en in Eemster in 1603.

 

4340. Jan Breustinge.

 

4342. Wigbolt Lunsche.

 

4736. ws. Jan Tonnis, geb. ca. 1552, soldaat, genoemd als lidmaat in Groningen 21-8-1598 (“Jan Tonnis soldaet bij Papenpoortien”), overl. na 13-3-1602, vóór 27-2-1608, tr.

4737. ws. Elsi(j)en/Elsjen Tonnis, ondertr./tr. (2) kerk Groningen (Martinikerk) 2-4/24-4-1608 Caspar Deecker, “van Walrodt”, “soldaet under (...) captein Schoneburg”, ondertr./tr. (3) Groningen 15-12-1610/24-3-1611 Gotschalck Hegenrijck, soldaat.

 

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van uw voorouders? Ik doe het graag voor u!

Kijk op www.geneahulp.nl