Genealogische website van Wim Göebel en Joke Göebel-Slingerland

de familie Göebel (Göbel)

De familie Göebel (Göbel) mag met recht een glasblazersfamilie genoemd worden. De geschiedenis, voor zover bekend, gaat terug tot Adam Göbel, die in de tweede helft van de zestiende eeuw "Glasmeister" was in het Duitse stadje Laubach(Hessen). (Op de foto rechts boven het grafelijk slot in Laubach)In het examenboek van de Latijnse school wordt hij als "bijzitter" genoemd als "Adam Glaserus vel Gebbelius" en in het begraafboek van Laubach wordt hij als "Glaser Adam" vermeld. Een kleinzoon, Johann Wilhelm, laat een huis bouwen, dat nu nog in Laubach bekend staat als het "Glasmacherhaus". Een zijtak van deze familie Göbel wordt een leraren- en predikantenfamilie.

Rond 1678 vertrekt de glasblazer Nicolaus Göbel naar de glashut in Breitenborn(Hessen).(Op de foto links grafstenen van glasblazers in Breitenborn) Zijn achterkleinzoon Johann Franciscus komt met zijn zoon Johann Friedrich naar de glasblazerij in Nijkerk. Na enkele jaren keren zij terug naar Breitenborn. Een andere zoon van Johann Franciscus, nl Johann Ernst komt na 1783 definitief naar Nederland en werkt afwisselend in de glasfabrieken in Nijkerk en Isselt(bij Amersfoort). In 1786 trouwt hij met Margaretha Kromsigt, die voortkomt uit een ander glasblazersgeslacht, afkomstig uit Lippe.

In 1816 vertrekt Johann Ernst naar Leerdam, waar hij in 1829 in zijn woning op het terrein van de glasfabriek overlijdt. (Op de afbeelding de glasfabriek in Leerdam)Rond 1835 vertrekt zijn zoon Johannes Hendrik naar de glasfabriek in Nieuwer-Amstel. Hij overlijdt in 1847 op 55-jarige leeftijd. Zijn vrouw Neeltje van der Leeden sterft in 1849, 50 jaar oud. De kinderen komen in het Diaconie-Weeshuis. De zoon Adrianus viert op 26 juli 1886 zijn 50-jarig jubileum bij de glasfabriek in Nieuwer-Amstel. Op dat moment werkt ook zijn zoon Johannes Cornelis op deze fabriek. Rond 1887 wordt de fabriek gesloten en is de glasblazerstraditie in de familie ten einde.

Van de genoemde glasfabrieken heeft alleen Leerdam nog glasindustrie. De oorspronkelijke Leerdamse "glashutten" zijn opgegaan in de N.V.Verenigde Glasfabrieken.

Voor belangstellenden is een bezoek aan het Glasmuseum in Schiedam zeer aan te bevelen. Hier worden dagelijks demonstraties van het oude ambacht gegeven.

De genoemde Johannes Cornelis was gehuwd met Cornelia Maria Catharina Hofman. De familie Hofman heeft enkele generaties in Zevenhuizen gewoond, evenals de verwante familie van Zeijl(een schippersfamilie). De oudste Hofman, nl Hendrik Hofman,was "geboortig van Hille", evenals zijn vrouw Maria Elisabeth Brandhorst.

Overgrootouders van de genoemde Cornelia Maria Catharina Hofman waren Caspar Heinrich Hagemeijer en Anne Maria Ostmeijer, afkomstig uit Stockheim(D). Andere overgrootouders waren Johan Melchior Ganser (waagdrager, 1769-1821) geboren in Reichenbach(D) en Catharina Wilhelmina Bendere (1768-1846), geboren in Frankfurt.

Overgrootouders van Johannes Cornelis Göebel (1861-1943) waren Dirk van Wijngaarden en Geertruy Kant, beiden afkomst uit het Land van Altena. Over deze families is veel gepubliceerd in het Genealogisch Tijdschrift voor West-Brabant.

De familie van de eerder genoemde Neeltje van der Leeden is afkomstig uit Noordeloos.

foto links: ADRIANUS GÖEBEL, geboren 03-11-1824 Leerdam, overleden 27-12-1891 Amsterdam, glasblazer, werkman (meer dan 50 jaar in dienst bij de glasfabriek van Vos, Hanrath & Wiegel in Nieuwer-Amstel), zoon van Johannes Hendrik Göebel en Neeltje van der Leeden, geh. (1) 10-05-1854 Nieuwer-Amstel met ADRIANA VAN BROUWERSHAVEN, geb. 31-08-1823 Gorinchem, overl. 24-08-1863 Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis van Brouwershaven en Geertrui van Wijngaarden, (2) 06-09-1865 Nieuwer-Amstel met CHRISTINA ELISABETH DE VRIES, geb. 26-11-1828 Rotterdam, overl. 02-06-1897 Nieuwer-Amstel, dochter van Arie Paulus de Vries en Christina Elisabeth Meijer
foto rechts:JOHANNES CORNELIS GÖEBEL, geboren 06-07-1861 Nieuwer-Amstel, overleden 12-02-1943 Amsterdam, stoker, glaswerker, verzekeringsagent, aannemer van begrafenissen, zoon van Adrianus Göebel en Adriana van Brouwershaven , geh. 16-06-1892 Amsterdam met CORNELIA MARIA CATHARINA HOFMAN, geb. 15-04-1865 Amsterdam, overl. 15-09-1944 Driebergen, dochter van Simon Hofman en Maria Catharina Hagemeijer

FAMILIENAMEN, DIE IN DE KWARTIERSTAAT GÖEBEL VOORKOMEN ZIJN o.a.:
Angeber van der Drift Himmel de Man Sterk
Bendere Erkelens Hoeksteen Molenaar Vereijs(ch)
Blom Ganser Hofman Nier Vetjes
Bolderdijk Gieljam in 't Hout Opbroeke Wenzel
Brandhorst Goossens de Jong Ostmeyer van Wijngaarden
van Breen van Haeften de Jongen Overgaauw van Zeijl
van Brouwershaven Hagemeyer Joosten Prins van Zoom
Cant (Kant) Heymans Kromsiek(sigt) de Ruyter
Deckers Heikoop van der Lee van der Schelde
van Delsen van Herpt van der Leeden Sprong

Door middel van DNA-onderzoek is vastgesteld, dat de glasblazersfamilie Gö(e)bel verwant is aan een familie Göbel, die afstamt van "Tiegelmacher". Tiegel is de smeltpot, waar het vloeibare glas zich in bevindt. Deze smeltpottenmakers waren afkomstig uit de omgeving van Grossalmerode.

Voor nadere informatie houden wij ons gaarne aanbevolen. Ook vragen zijn natuurlijk welkom. U kunt ons bereiken op ons E-mailadres: goebelw@hetnet.nl

Terug naar de homepage/ familie van Leeuwen/familie Slingerland/ familie Kroon.

bijgewerkt 2 december 2005