Homepage van
Wim Göebel en
Joke Göebel-Slingerland

Even voorstellen:

Joke (Johanna Christina) is in 1929 geboren in Amsterdam. Met haar ouders woonde ze in Amsterdam, Voorburg en weer in Amsterdam. Ze bezocht de 1e Chr. 5-jarige HBS-B in de Moreelsestraat (thans Sweelinck college). Voor haar huwelijk werkte ze bij het Kon. Instituut voor de Tropen.

Wim (Willem) is in 1930 geboren in Amsterdam. Met zijn ouders woonde hij in Amsterdam. Hij bezocht dezelfde HBS (en zo is het gekomen!). Hij werkte 37 jaar bij Ahrend (thans Koninklijke Ahrend NV).

Op 9 maart 1957 zijn wij getrouwd op het stadhuis in Amsterdam en in de Jeruzalemkerk.

Na ons huwelijk hebben we gewoond in Amsterdam-West, Amsterdam-Osdorp en Zwanenburg. In 1989 zijn wij verhuisd naar IJsselstein(Ut).

Op de foto ziet u 's-Heeren korenmolen "De Windotter" in IJsselstein. Als u op de molen klikt komt u bij Digitale Stad IJsselstein
De geschiedenis van IJsselstein gaat terug tot de middeleeuwen toen Gijsbrecht van Aemstel (een neef van de "Amsterdamse") Heer van IJsselstein was. Er staan nog een groot aantal historische gebouwen, zoals het Stadhuis (ca 1560), de Kasteeltoren (ca 1500), de genoemde korenmolen (1732), de Waag (1779), de Nicolaaskerk (ca 1530), de St.Nicolaasbasiliek (1887) en een restant van het Cisterciënzerklooster (1573), dat thans als restaurant in gebruik is.


Ons nageslacht:

Wij hebben 2 kinderen. Hans (Johannes Cornelis, 1958) is getrouwd met Ineke (Klasina, 1957) Kroon. Zij hebben 3 dochters, nl. Sandra, (Wilhelmina Sandra, 1984), Krista (Johanna Christina, 1986) en Laura (Klasina Laura, 1991).Sandra is op 22-01-2010 getrouwd met Willem Goudriaan.

Op 25 januari 2012 is ons eerste achterkleinkind Timo Jacobus Goudriaan in Hoofddorp geboren. Op 5 november 2014 kregen we 2 achterkleinkinderen erbij nl. Levi Johannes Goudriaan en Thirza Klasina Goudriaan, beiden geboren in Hoofddorp.
Hans is in 1982 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als chemisch-technoloog en in 1987 gepromoveerd.

Rita (Hendrika, 1965) is getrouwd met Maarten (Martinus Henricus Johann Maria, 1961) Huijink. Zij hebben een dochter en drie zoons, nl. Annemarie (Anna Maria Johanna Otillia, 1990), Pieter (Pieter Willem Theodorus, 1992), Simon (Simon Johannes Henricus, 1994) en Lucas (Lucas Cornelis Gabriël, 1997).
Rita is in 1988 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Sociale Geschiedenis.


Onze hobby:

Al veel jaren zijn we bezig met genealogie. Alle gegevens zijn opgeslagen in de computer m.b.v. het programma PRO-GEN (zeer uitgebreid en toch gebruikersvriendelijk). Uiteraard zijn wij lid van de Ned.Genealogische Vereniging (NGV) en vriend van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). (zie foto).

Wij trachten de kwartierstaten van ons beiden zo compleet mogelijk te maken.
De ouders van Wim waren Johannes Cornelis Göebel (1898-1951) en Hendrika van Leeuwen (1898-1983). De ouders van Joke waren Willem Antonie Slingerland (1902-1995) en Johanna Elisabeth Kroon (1901-1980).

Het zou te ver voeren hier kwartierstaten te geven. Daarom volstaan wij met een aantal gegevens van de families Göebel, van Leeuwen, Slingerland en Kroon op de volgende pages.

U kunt ons via Internet bereiken (goebelw@hetnet.nl) en wij houden ons voor aanvullingen, op- of aanmerkingen aanbevolen. Vragen zijn uiteraard ook welkom.

bijgewerkt 25 november 2014