Den Velde, boerderij in verval
Een van de laatste oorspronkelijke boerderijen in Den Velde.
Ook deze is onder de slopershamer gevallen.

© 2005 Gerrit Willem Grimmerink