Dijktracé rond Coevorden in 1673
Op dit kaartje is het vermoedelijke tracé ingetekend van de dijk die de bisschop van Münster (Bommen Berend)
in 1673 liet aanleggen om het land rond Coevorden onder water te zetten. 

De dijk is na veel regenval in de herfst van 1673 bezweken, met grote gevolgen voor de buurschappen Holtheme en Den Velde.  

uit: Klaas Jansma e.a. "Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel"