Notificatie veiling bezittingen uit nalatenschap Huis Gramsbergen 7 augustus 1720

 


Notificatie

De Hoogh Welgeb(o)r. Heere overste Mar-
celis van Richard als erfgenaam van va-
ders zijde van wijlen vrouw Alletta Anna
van Haaften, gewezen vrouw van Grams-
bergen, is voorhebbens om op woensdagh
den zevenden augustii des achternamiddagh
ten twe uiren ten huize van Secretaris
Berent Kramer binnen de Hardenberg
met concurrentie en goetvinden van de erfgen.
van gedagts vrouw van Gramsbergen van
moeders zijde publykelijk op te veilen en
aan de meest biedende vrijwillig te verkopen de
volgende erven en goederen, nevens een tynde:
1. Het erve Hanekamp in de bourschap Radewijk.
2. Het erve Wolbink in de bourschap Ane.
3. Het erve Meijlink in de bourschap Holtheme.
4. Het erve Grimmerink of Doctor in de bourschap ten Velde.
5. Het erve Vossis goet in de bourschap Holtheme.
6. Verscheidene dagwerken hooyland in 't Coevorsche gebied.
7. De Hondenberger tynde in de bourschap Ane.

Jemand gadinge daer in hebbende
koome op voorschr. tijd en plaatsen
anhore de voorwaarden en doe zijne
profyten.
Zegget voort..


Erve Grimmerink of Doctor in de bourschap Holtheme, sedert midden 16e eeuw behorend tot de bezittingen van de Heer van Gramsbergen, is door de erfgenamen in 1720 op een openbare veiling publiekelijk verkocht.  

Het origineel is te vinden in het HCO (Inventaris van het huis van Gramsbergen, inv. nr. 6)