Zoek je unieke weg.

Met ieder mens wordt er iets nieuws in de wereld gezet,
 met dat wat er nog niet is geweest.
 Iets wat eersteling en uniek is.
De plicht van iedereen is om dit te weten en te bedenken,
dat hij in zijn gesteldheid uniek is in de wereld
dat zijn gelijke op de wereld nog niet was.
 Was dat wel het geval geweest
dan zou hij op de wereld niet nodig zijn geweest.

Iedere enkeling is iets nieuws in deze wereld en hij mag zijn
eigenschap in deze wereld volkomen vervolmaken.
Wat vóór ons is geschiedt moet dienen
als vóórbeeld, het is geen model.

Het past niet om iemand te vertellen welke weg hij moet gaan.
Ieder moet nagaan welke weg hij gaat
Hij moet zijn weg van zijn hart volgen.
Waar ben jij in de wereld?
Waar sta jij?

In ieder huist iets kostbaars, dat in niemand anders is.
Wat echter kostbaar is voor een mens,
kan alleen hijzelf ontdekken, wanneer hij zijn sterkste gevoel
 dat wat het meest diepe in hemzelf zit,
dat wat zijn diepst innerlijke zelf beweegt,
waarlijk begrijpt.

 


Zie je geen frames, klik dan hier!