duif.gif (22609 bytes)

 

DE ZIELENVOGEL

Diep, diep in ons woont een ziel.
Nog niemand heeft hem gezien,
Maar iedereen weet,
dat er een is.
En iedereen weet ook,
wat er in die ziel zit.

In die ziel,
In het midden,
staat een vogel
op een been,
De zielenvogel.

En hij voelt alles,
wat wij voelen.
Wanneer iemand ons pijn doet,
raast de vogel in ons rond;
heen en weer, naar alle kanten,
en alles doet hem pijn.

En wanneer iemand ons liefheeft,
maakt de zielenvogel vrolijke sprongen,
klein, vrolijke,
naar voren en terug,
heen en weer.

Wanneer iemand onze naam roept,
luistert de zielenvogel naar de stem,
omdat hij weten wil,
of die boos of lief klinkt.

Jullie willen zeker ook weten,
waaruit de zielenvogel bestaat.
Dat is heel eenvoudig.
Hij bestaat uit schuifladen.

Deze laadjes kunnen we niet
makkelijk openmaken,
want elk laadje is afgesloten
en heeft een eigen sleutel.
En de zielenvogel is de enige,
die de schuifladen openen kan.

Hoe?
Ook dat is heel eenvoudig;
met zijn voet.
De zielenvogel staat op een been.
De tweede heeft hij, wanneer hij rustig is,
omhooggetrokken aan zijn buik.

Met zijn voet draait hij de sleutel om,
van de schuifla die hij openen wil
Hij trekt de la open,
en alles, wat erin zit,
Komt tevoorschijn.

En omdat alles, wat wij voelen,
een schuifla heeft,
heeft de zielenvogel veel laatjes.
Er is een la voor vreugde
en een voor verdriet.
Er is een schuifla voor jaloezie
en een voor hoop.
Er is een schuifla voor teleurstelling,
en een voor twijfel.
Er is een schuifla voor geduld,
en een voor ongeduld.

Ook voor haat, en boosheid en verzoening.
Een schuifla voor luiheid en ijdelheid,
en een schuifla voor de geheimste geheimen.

Deze schuifla wordt haast nooit geopend.
Er zijn ook nog andere schuifladen.
Jullie kunnen zelf raden, wat erin zit.

Soms zijn we jaloers
zonder dat we dat willen
En soms maken we iets kapot,
wanneer we eigenlijk helpen willen.

De zielenvogel gehoorzaamt ons niet altijd,
en brengt ons soms,
in moeilijkheden....

Je kan begrijpen,
dat de mensen verschillend zijn,
omdat we verschillende zielenvogels hebben.

Er zijn vogels,
die elke ochtend de schuifla
"vrolijkheid" openmaken.
Dan zijn die mensen vrolijk.

Wanneer de vogel
de schuifla "boosheid" opent,
is de mens boos.
En wanneer de vogel
de schuifla niet meer dichtdoet,
houdt de mens niet op, met boos zijn.

Soms gaat het met de vogel niet goed.
Dan maakt hij boze schuifladen open.

Gaat het goed met de vogel,
dan maakt hij schuifladen open, die ons goeddoen.

Sommige mensen horen de zielenvogel vaak,
anderen horen hem haast niet.
En sommigen horen hem
maar een keer in hun leven.

Daarom is het goed, wanneer we
luisteren naar de zielenvogel
die diep, diep in ons is.
Misschien 's avonds laat,
wanneer alles stil is.

De zielenvogel
Geschreven door Michal Snunit & Na'ma Golomb Uitgegeven door Carlsen
Vertaalt uit het Duits door Sandra Stad

 

duifright.gif (20688 bytes)

Home
Volgend gedicht